Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 18:13:46

2011-04-29 11:41:42
Battle of the Century. Giganternas idékamp om välstånd, kriser och politik. Ta del av bataljen mellan Keynes och Hayek i sång och bild här. Jag vet på vems sida jag står.

2011-04-28 15:36:55
Arbetskraftsinvandring och matchning. På samma tema som i de föregående bloggposterna ställde jag idag en fråga till statsministern under dennes frågestund i Riksdagen. Här kan man se frågan och direkt efter hans svar. På grund av datorhaveri fick jag ingen följdfråga förrän senare - den kan ses här, med svar efter.

2011-04-27 18:05:40
115 000 fler i arbete. Apropå "missmatchning" så är det förstås utmärkt att företagen efterfrågar väldigt mycket medarbetare. Så stor är denna efterfrågan att inte alla hittar personer med den kompetens de söker. Men några hittar de i alla fall. SCB kom igår med nya siffror som visar att 115 000 fler har arbete än för bara ett år sedan. Aldrig förr har så många haft jobb i Sverige.

Läs mer hos SCB - >

2011-04-27 09:39:22
Bättre matchning - Socialdemokraterna är emot. Hittills i år, det första kvartalet, har 3 200 personer invandrat som arbetskraft till Sverige. På årsbasis skulle det motsvara 13 000 personer. De kommer främst från Indien, Kina, Ukraina och Turkiet. De största grupperna har särskild teoretisk kompetens, särskild yrkeskompetens eller arbetar i vård och omsorg. Den enskilt största gruppen är datatekniker. Detta är människor som kommer hit och arbetar direkt, fyller bristyrken, utvecklar våra företag och bidrar till välståndet. Detta är ett inslag i en bättre matchning på arbetsmarknaden. Vem är emot? Jo, Socialdemokraterna. Vad säger Tommy "missmatchning" Waidelich om det?

Ta del av statistiken här - >

2011-04-24 20:51:58
Så kan vi bekämpa svensk fattigdom. Denna soliga påskdag publicerade Expressen ett kort debattinlägg av undertecknad med tre reformförslag för att antalet som kan anses fattiga - även barn - i Sverige ska minska ännu snabbare. Dock finns inte texten på nätet, så den bifogas nedan:

Vi bör föra en inkluderande politik i Sverige, som leder till färre fattiga. Vem som helst ska kunna lyckas oavsett bakgrund. Barnfattigdomen har enligt Rädda Barnen halverats sedan 1997, men inga barn ska växa upp i fattigdom i Sverige.

Problemet är utanförskap och bidragsberoende. Tack vare en reformpolitik för arbete växer nu jobben snabbt fram i Sverige. Lägre skatt för låginkomsttagare har minskat fattigdomen. Men mer behöver göras:

- Ekonomiska frizoner i områden med stort utanförskap. Regeringen har tillsatt en utredning om detta. Idén är särskilda skattelättnader. Sverige har historiskt haft frizoner och det finns många sådana runtom i världen. Vi kan lära av det som har fungerat.

- Skolan kan fånga upp dem som inte får stöd och uppmuntran hemma. Därför måste den fortsätta bli bättre, med rejäla resurser och kunskapskrav. Friskolereformen, som ger valfrihet och möjlighet att lämna hemorten, måste försvaras.

- De flesta i Sverige har inga besparingar, vilket leder till otrygghet och beroende av offentliga beslut. Genom skatteavdrag riktade mot låginkomsttagare kan fler bygga upp en ekonomisk buffert. Socialbidragstagare som arbetar och sparar bör inte få bidraget nedtrappat direkt.

Rörligheten i samhället kan öka. Fler människor kan få mer makt över sina liv. Då behöver vi öppna fler dörrar till arbete, företagande, sparande och utbildning så att fattigdomen kan fortsätta minska.

Johnny Munkhammar
Riksdagsledamot (M)

2011-04-21 09:44:00
"Skitjobb?" Karin Wanngård, Socialdemokraternas förslag till finansborgarråd i Stockholm 2014, underströk som bekant härom dagen följande: "Unga ska inte tvingas ta och lånas in i skitjobb, som att vara säljare och arbeta på provision." För detta har hon tvingats be om ursäkt. Men vi vet ju nu vad hon tycker. Jobb är inte alltid så viktigt. Själv har jag jobbat extra under gymnasiet som telefonsförsäljare av tidningsprenumerationer - på provision. Tidigare än så som utdelare av morgontidningar, kanske lite tidigt och ingen lysande timlön, men bra motion i miljonprogramsområden. Och framför allt bra extra inkomst. Men få unga gör det hela livet, det viktiga är att testa. När man är ung får man ta lite enkla jobb också. Klart bättre än bidrag.

2011-04-20 11:32:29
Uppmärksammad. USA-resan uppmärksammas av makthavare.se här.

2011-04-20 10:39:42
Fewer Poor in the World. According to the just-released Global Monitoring Report, the number of extremely poor in the world continued to fall sharply. Since the reforms for econmic freedom that set globalization off, the fall has been dramatic. Some feared that the financial crisis would put an end to that. But it seems not to have happened. In 1990, 1 800 million in the world were extremely poor, in 2005, 1 400 million were, and the World Bank projects that number to be less than 900 million in 2015.

Read more here - >

2011-04-19 09:54:48
American Enterprise Institute. Yesterday, Anders Borg and I had events at three think-tanks in Washington DC. The two first ones, at Brookings and Carnegie Endowment, were round table discussions with leading experts, such as leaders from the World Bank, former presidential advisors, scholars, etc. Very interesting discussions. The last one, American Enterprise Institute, had a bigger event which was also broadcast on the web. It features, besides us, also Vincent Reinhart and Carmen Reinhart, the latter often being referred to as currently the most influential economist in the world.See the event here - >

2011-04-18 03:49:19
Washington DC. Det har varit två relativt intensiva dagar här i Washington DC. Under tidigare besök har jag oftast haft att göra med think-tanks och organisationer i olika projekt, inte minst anföranden i samband med t ex bokpresentationer. Men nu har det varit en serie möten på IMF och Världsbanken. Jag har medverkat tillsammans med Anders Borg och närmaste kollegor. Vi har också haft möten med svenska representanter som Stefan Ingves och Gunilla Carlsson. Lärorika insikter i hur dessa organisationer fungerar i praktiken. Denna kväll talade Anders Borg och undertecknad för ett hundratal personer på ett SNS-seminarium i House of Sweden. Budskapet om reformer som fungerar och det svenska exemplet var klart uppskattat. Imorgon river vi av tre amerikanska think-tanks.

2011-04-13 13:47:56
Med Borg till Washington DC. På fredag morgon åker finansminister Anders Borg till Washington DC för en rad möten, seminarier och anföranden. Jag har tackat ja till att resa med och delta i programmet, inte minst ska vi på måndag tala på tre av de dominerande tankesmedjorna om ekonomiska reformer. Här är ytterligare information om arrangemanget på American Enterprise Institute.

Uppdatering: Resan uppmärksammas av Timbro här.

2011-04-13 11:26:36
Stöd för ekonomisk buffert. Liberala Nyhetsbyrån argumenterar väl i en artikel publicerad i en rad morgontidningar i frågan om reformer för att alla ska kunna spara ihop en egen ekonomisk buffert. Artikeln avslutas med förhoppningen att idén vinner gehör på Moderaternas stämma. Instämmer!

Läs artikeln här - >

2011-04-12 11:00:36
Valanalys för Moderaterna i Stockholms stad och län. Nu finns hela analysen att ladda ned och läsa här.

2011-04-12 10:33:40
"Så ska vi moderater regera och växa i Stockholm." Idag presenteras valanalysen för Moderaterna i Stockholms stad och län. Jag har varit ordförande i valanalysgruppen. Vi har haft ett brett uppdrag som har omfattat mer än bara kampanjen. Våra slutsatser och rekommendationer berör policyutveckling, organisation, företrädare, kommunikation, med mera. Idén är att förslagen ska kunna börja genomföras med början inom kort. Vi stakar ut en väg som försöker kombinera ett regerande i större delen av Stockholms län med ambitionen att nå ett större väljarstöd 2014. I hög grad handlar det om att öka vår trovärdighet i välfärdsfrågor. Här är en debattartikel med viktiga delar av analysen - som i sin helhet kommer på webben inom kort.

2011-04-12 09:50:33
Bloggreaktioner. På Henrik von Sydows och mina reformförslag för att alla ska kunna spara ihop en rejäl ekonomisk buffert har ett antal bloggar kommenterat. Se här, här, här, här och här. Kritikerna kommer från vänster; uppenbart är att de provoceras av idén att vanligt folk ska ha besparingar som ger dem ökad frihet. Någon förespråkar mer bidrag istället, någon försöker få det till att våra reformer skulle gynna de förmögna. Nu var det ju tvärtom så att förslagen är skräddarsydda för att nå just dem som inte har besparingar idag. Ifall det uttryckligen står så i texten kan man rimligen inte låta sina fördomar råda.

2011-04-11 21:08:10
Lättare för norrmännen att träffa doktorn. Jag skriver i Svenskt Näringslivs Reformbank om hur ekonomiska drivkrafter i primärvården påverkar tillgängligheten. I Norge har ersättningssystem och entreprenörskap i läkarkåren kortat köer.

Läs här - >

2011-04-11 09:50:01
Ska ingen hållas tillbaka? Intervjuad i DI Weekend yttrade Håkan Juholt (S) följande:

"Jag har fortfarande svårt att spela minigolf med mina söner och förlora. Jag tycker inte att det är roligt. När barnen var mindre sa folk: ′Men låt dem vinna.′ Varför då? Det kommer att ge dem en helt skev bild av verkligheten. Ska de som är bättre ge upp för att de som är sämre ska känna sig som vinnare? Nådagåvor. Så kan man inte forma vare sig en ­familj eller ett samhälle. I stället kan det sporra dem att bli ännu bättre. Nu slår de mig i minigolf. Så nu spelar vi inte det ­längre."

Mycket intressant. Lätt att tolka som att politik inte ska bromsa någon som vill framåt. Således ett inlägg mot progressiva skatter? Eller mot förmögenhetsskatt? Eller för elitklasser i skolan? Undrar vad han menade. Och om han insåg vad det var han uttryckte. Eller om han har dubbla måttstockar, en privat och en politisk.

2011-04-11 08:29:21
"En årslön på banken med ny sparreform." De flesta svenskar har ingen ekonomisk buffert. Detta leder till otrygghet och beroende av offentliga myndigheter och beslut. Idag föreslår Henrik von Sydow, ordförande i Riksdagens skatteutskott (M), och jag flera reformer för att alla ska kunna bygga upp ett rejält sparande. Vi inriktar oss särskilt på dem med låga eller medelhöga inkomster. Idén med egen trygghet har gamla svenska rötter - från självägande bönder till egnahemsrörelsen. Vi bygger på detta arv.

Läs debattartikeln här - >

2011-04-08 18:52:01
P1-debatt om frizoner. Således debatterade jag ekonomiska frizoner med Christina Höj Larsen, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, i Studio Ett. Jag tycker att den debatten klargjorde frågan och dess skiljelinjer riktigt bra.

Lyssna på debatten här - >

2011-04-07 21:32:46
Frizoner mot utanförskap. På Newsmill har en liten debatt om ekonomiska frizoner - nystartzoner - inletts. Jag gör ett inlägg här.

2011-04-05 16:13:23
Skattesänkningar minskar barnfattigdom. Tommy Waidelich, ny ekonomisk-politisk talesman (S), öppnade i en intervju för att sänka skatter ytterligare för låginkomsttagare. Idag kom ett ytterligare argument för detta, i form av en ny utredning från Riksdagens Utredningstjänst. Den visar att jobbskatteavdraget har minskat barnfattigdomen med 13 procent sedan 2007. Mer av samma!

2011-04-05 13:38:34
Jobbdebatt med Damberg. En inte allför lång stund efter eurodebatten var det således dags att på Svenskt Näringsliv Stockholm ta del av en aktuell företagarbarometer och tillsammans med Mikael Damberg (S) kommentera denna. 4000 företag i landet har tillfrågats, varav - tror jag det var - 400 i Stockholm. I genomsnitt har produktionen ökat med 29 procent i Stockholmsföreagen de senaste sex månaderna. Ett rätt tydligt belägg för att det är bra drag i svensk ekonomi. Många företag anställer, flera har problem med att hitta rätt personer. Detta understryker att drivkrafter att arbeta, rörlighet på arbetsmarknaden, effektiv matchning och utbildningsreformer är viktiga. Representanten för HomeMaid kunde bekräfta min tes att marginaleffekterna av att gå från bidrag till arbete fortfarande är för stora i flera grupper. Arbete måste löna sig ännu bättre.

Uppdatering: Här finns ett litet referat av arrangemanget.

2011-04-05 13:36:27
Eurodebatt mot Pagrotsky. Imorse debatterade jag således europeisk ekonomi med fokus på euro med Leif Pagrotsky (S) i Nyhetsmorgon på TV4. En fråga som varken är svartvit eller särskilt enkel.

Se debatten här - >

2011-04-01 12:44:25
Båtskatt - nej tack! I lokaltidningen Mitt i Södra Roslagen skrev jag härom veckan om varför det socialdemokratiska förslaget om skatt på fritidsbåtar är skadligt - för båtägare med små marginalet och för skärgårdskommuner. I senaste numret finns ett svar, där författaren argumenterar för båtskatt, menh där rubriken blev: "Dumt förslag om båtskatt av Johnny Munkhammar". Ja, nu var det ju alltså jag som var emot förslaget, inte tvärtom. Ska kräva rättelse.

2011-04-01 09:30:06
Svensk Libyeninsats. Just nu debatterar riksdagen den svenska militära insatsen i Libyen. En mycket viktig insats. Kanske de militära resurser Sverige bidrar med hade kunnat mobiliseras på annat håll. Men det är viktigt att det är en bred internationell koalition, och att Sverige är aktivt. Blott timmar efter Natos förfrågan låg en proposition från regeringen på riksdagens bord. Nu ska vi alltså delta i en Natoledd insats, med brett stöd i riksdagen.

Igår var det en demonstration på Mynttorget med anledning av att Natos generalsekreterare var i riksdagen. Banderollerna lät meddela att "Bomber bygger inte fred". Kanske de skulle ha rest till Tripoli och berättat det för Khadaffi. Kanke allt hade varit löst då? Lite blommor och fredssånger kanske hade stoppat diktatorns våld? Det finns ingen gräns för hur mycket våld och förtryck så kallade fredsrörelser verkar vara beredda att acceptera.

Socialdemokraterna har hetsat i veckor om att Sverige måste ingripa, och de har gått till kraftfulla angrepp mot Carl Bildt för att han inte anses ha agerat snabbt nog. Vad gör de då när förfrågan kommer? Jo, meddelar regeringen att villkoret för deras stöd är att de svenska styrkorna inte får delta i strid. Igår i riksdagen var de mycket noga med att påpeka att de verkligen inte vill se Sverige som Natomedlem.

Vilket skämt. Detta är en alldeles för viktig fråga för sådana jönserier.

<-- Home
RSS 2.0