Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 19:32:17

2012-04-18 15:52:13
Full fokus på hälsan. Inte hade jag tänkt att det skulle bli en sådan följetong när jag först berättade om min hösten 2009 diagnosticerade cancer. Men så är det - och även om jag ogärna tynger omgivningen med detta så finns ett visst intresse. Och det bör kanske ges information för att ge rätt förväntan om mina aktiviteter.

Sedan en tid har situationen försämrats tydligt. Problemet är i korthet fokuserat på lungor och det påverkar andningen så undertecknad är nästintill icke-mobil. Jag har således fått ställa in medverkan i allt, och befinner mig på Radiumhemmet. Skickliga läkare konfererar och behandlar.

Situationen är svårbedömd men det hela följer en plan. I vilket fall lär det dröja innan normal aktivitet återupptas. För egen del beklagar jag det mycket, eftersom engagerande uppgifter blir ogjorda eller får skjutas på. Men även jag inser att det måste vara full fokus nu på hälsan.

Men bestämmer onekligen inte alltid vad som inträffar - bara hur man hanterar det.

2012-04-16 11:39:48
Nyhetsbrev 6-2012. Har skickats ut här - och jag lyfter bland annat fram ett par centrala punkter i dagens Vårproposition.

2012-04-14 12:39:24
Tydligt minskande utanförskap. I Sverige presenteras Budgetpropositionen på hösten, med olika skarpa förslag. Den Vårproposition som presenteras på måndag handlar snarare om bedömningen av det ekonomiska läget och justeringar.

Mycket fokus i debatten kommer att ligga på hur svensk ekonomi egentligen utvecklas. I ett inlägg nedan finns ett par talande bilder av hur mycket bättre det går för Sverige jämfört med andra länder. Det betyder förstås ändå att vi ska ha en god reformvilja för att lösa samhällsproblem som vi har.

Men det är viktigt att konstatera att det går bra när det går bra - så rätt politik kan fortsätta. Själv anser jag nog att det tydligt minskande utanförskapet är den viktigaste framgången. Bilden nedan kanske därmed är den viktigaste att minnas inför måndagens proposition.

Det handlar om människor - i stor mängd - som får en ny chans att komma tillbaka, stå på egna ben och utvecklas.

2012-04-13 10:59:29
En mer rörlig bostadsmarknad. Varje dag flyttar det in motsvarande två fullsatta SL-bussar till Stockholms län. Det har varit i genomsnitt nära 20 000 personer om året de senaste 20 åren. Detta ställer - som jag påpekade i Dagens Samhälle igår - ett antal krav på reformer. Den sannolikt största utmaningen är bostadsmarknaden.

Regeringen presenterade således igår flera förslag till reformer som ska öka rörligheten. I fokus var andrahandsuthyrningen, som har omgärdats av hinder. Självklart behöver mer byggas, men befintligt bestånd kan också användas effektivare. Om detta har jag motionerat i Riksdagen här. Regeringens förslag, som kan leda till ytterligare 20 000 uthyrda lägenheter, finns här.

2012-04-12 13:47:24
"Stockholms tillväxt ställer krav på reformer." I den globala ekonomin är det alltmer städer, inte länder, som konkurrerar. Stockholmsregionen bedöms ha mycket goda tillväxtutsikter. Men det finns ett reformbehov där vi behöver ta bort hinder och möta utmaningar, som stor inflyttning och integration. Om detta skriver jag, med beröring på det politikutvecklingsarbete för Moderaterna i Stockholms län som jag leder, i Dagens Samhälle.

Läs debattartikeln här - >

2012-04-11 12:19:23
Varför går det bra för Sverige? Denna förmiddag stod jag värd för ett seminarium i Riksdagen på nämnda tema. Syftet var inte att vi skulle förneka problem Sverige de facto har eller glädjas över framgångar och luta oss tillbaka. Nej, syftet var att konstatera hur ekonomin utvecklas, vad forskningen säger om orsakerna till det - och dra slutsatser för det fortsatta reformarbetet.

Professor Magnus Henrekson och docent Andreas Bergh har i en aktuell bok - pedagogisk och faktafylld - gått igenom forskningen. De visar att Sverige utvecklas mycket väl tack vare omfattande reformer: Lägre offentliga utgifter, låg inflation, avreglerade marknader, sänkta skatter, öppenhet mot omvärlden. Forskarna är inte överraskade.

För den gedigna genomgången av orsakerna till den goda utvecklingen hänvisar jag till boken. Men går det bra då? Jag visade inledningsvis på seminariet ett par bilder av hur svensk ekonomi utvecklas i centrala avseenden som följer nedan. De talar för sig själva:En fråga som uppstår är varför vi inte har en tävlan i den politiska debatten om att ta åt sig äran av att ha genomfört detta omfattande reformarbete. Det hade underlättat fortsatta förbättringar avsevärt. Och fortsatta reformer behövs - för fler i arbete, högre tillväxt, ytterligare minskat utanförskap, med mera.

2012-04-10 08:47:59
S-ledning otydlig om EU-skatter. Påpekar även i Europaportalen att den nya S-ledningen svajar om att låta införa skadliga EU-skatter - när vi kan se framgång för den välgrundade linje Sverige har drivit.

Läs artikeln här - >

2012-04-07 12:19:31
"Spännande, smart, svåra prov." I Tidningen NU recenserar chefredaktören Jan Fröman Skuggan och det mystiska dokumentet tillsammans med sin 9-årige son Johannes. De skriver bland annat att det är en "bra och spännande bok för barn som ännu inte nått tonåren" och hoppas "det blir fler böcker om Nike Athena och Nico".

Läs hela recensionen här - >

2012-04-04 14:18:05
Lönebildning. Det faktum att flera ledande politiker har yttrat sig om lönenivåer - främst ingångslöner för unga - leder regelmässigt till påpekandet att dessa är en fråga för parterna, inte politikerna. I Sverige har vi onekligen också en tradition av att låta lönebildningen skötas med mindre inblandning av stat och lagar än i många andra länder.

Men en blick i backspegeln visar att lönebildningen har påverkats av politik i hög grad. På 1970-talet kom som bekant en stor mängd lagar - LAS, MBL, etc - som förändrade parternas relation. Att LO är en integrerad del av det socialdemokratiska parti som styrde landet så länge innebär naturligtvis också en stark politisk koppling.

Men även om man tittar på de omgivande förutsättningarna något mer i närtid är det förstås tydligt att politiken betyder mycket. Att vi införde en oberoende Riksbank med mål om stabila priser hade stor inverkan på parternas förutsättningar - och var väldigt viktig för att förbättra lönebildningen.

Förändrade skatter, som med jobbskatteavdraget, har naturligtvis också en inverkan på parternas incitament. Halverad arbetsgivaravgift för unga ska naturligtvis påverka deras anställningsbarhet utan att avtalsrörelsen behöver fokusera på en sådan kostnadssänkning.

Detta är på intet sätt en plädering för politisk inblandning i lönebildningen. Tvärtom anser jag att den ska vara tydligt fristående. Men politiken påverkar många av lönebildningens ramverk, och det kan ha stor betydelse.

2012-04-04 11:31:18
Svensk framgång mot EU-transaktionsskatt. Efter lång debatt, där Sverige har utvecklat en välgrundad kritik och haft en tydlig position, flyttas nu EU:s fokus från den föreslagna EU-skatten på finansiella transaktioner. Har Sverige lyckats rädda Europa undan ett sådant skott mot tillväxten har vi gjort en god insats. Diskussionen om EU-skatter fortsätter dock och kräver naturligtvis ytterligare analyser och ställningstaganden. Frågan är dock vad Löfven säger - i Europaparlamentet har hans parti varit ivriga förespråkare av denna skatt. Om detta skriver jag mer utförligt idag här.

2012-04-03 18:39:49
Nordic Lessons in Success. Finnish think tank Libera picked up my main lecture from Korea and published it here. Very accessible.

2012-04-02 09:47:15
Vems är pengarna? Här (Youtube) kan den intresserade se mitt förhoppningsvis pedagogiska anförande i förra veckans debatt om inkomstskatter i Riksdagens kammare.

<-- Home
RSS 2.0