Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 06:31:17

07/01/2005 12:09:59 pm
Happy Birthday to the King! No, I am not thinking about the King of Sweden, but of a person who symbolises the American dream - an elected King if you like. Tomorrow, Elvis Presley would have been 70 years old had he not passed away only 42 in 1977. He was a great singer and musician, but also a strong force to modernise Western society from old, conservative, norms. Amazingly, he managed to change his style to stay on top for three decades. Personally, I think the 70s turned out the best; a great combination of musical creativity, self-irony and cool outfits to match the dream. Anyone in Sweden who wants to see a fabulous concert should watch the "That?s the Way It Is" film on SVT2 tomorrow.

07/01/2005 11:14:47 am
Därför är jag för EU. I dagens Aftonbladet skriver Eva-Britt Svensson, Europaparlamentariker (v) om konsekvenserna av Sveriges nu tioåriga EU-medlemskap. När EU inte sällan ägnar sig åt fel saker, när EU-ledarna fattar fel beslut, när EU:s jordbrukspolitik fortsätter - känns denna artikel verkligen välkommen. Den visar precis varför jag är tydligt för EU trots unionens brister. Svensson kritiserar EU för att försvåra främst följande: hög inflation, alliansfrihet, underskott i de offentliga finanserna och protektionistisk tjänstehandel. Precis. Det är några av EU:s goda effekter. Tänk om inte EU-medlemskapet hade lett till att Eva-Britt Svensson med meningfränder hade skickats till Bryssel och blivit bara en liten röst bland många. Då kanske de hade kunnat styra Sverige mer som förr - som det överreglerade, monopolistiska, instängda, självgoda löntagarfondssamhälle med en tv-kanal det var tidigare. Raderna av sakfel på de fåtaliga tecknen i artikeln är en extra krydda. De offentliga intäkterna har inte minskat sedan EU-inträdet - de har ökat med över 300 miljarder tack vare högre tillväxt. Hon kritiserar EU för att skapa hög arbetslöshet, men framhåller roande nog själv att arbetslösheten har nästan halverats på de tio år vi har varit med. Etc. Nu när tio år har gått har vi alla en anledning att tacka EU för att Sverige åtminstone har blivit ett normalt land.
Läs Eva-Britt Svenssons artikel (stort nöje!) - >

<-- Home
RSS 2.0