Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 18:49:12

2005-07-31 14:15:33
In TCS: Corporate Social Irresponsibility. The other day, the European web magazine Tech Central Station, about current economic and political matters, published an article by me. I argue that companies should scrap the counter-productive "social responsibility" and pursure their self-interest:

"All the goods and services, all the jobs and all the prosperity in the world, come from companies. If companies try to give more by being less focused on their self-interest, they could end up giving less. In that case all of society loses. The defense of companies and their right to pursue their self-interest is not only the defense of capitalism. It is also the defense of a society in which there is constant progress - and that includes social progress."

Read the entire article here - >

2005-07-31 14:11:21
När kommer ett svar från S? Nu har min artikel om statsministerns lögner om den ekonomiska krisen, "Perssons historieförfalskning måste upphöra", publicerats i nio dagstidningar. Den följde på min första, längre, artikel i Expressen - som flera ledarsidor och insändarskribenter tog upp. Inte ett pip från en enda representant för statsministerns parti. Skammens tystnad?

2005-07-31 14:09:01
Två artiklar om frihet. I dagarna har två mycket relevanta och välskrivna artiklar om frihet publicerats i svenska medier, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

I DN skriver Inga-Britt Ahlenius om hur aktuella Karl Poppers tankar om tankens frihet - och dess fiender - är i dagens Sverige, med exempel som forskningens inskränkta frihet, det nedlagda ESO och behandlingen av Jan Edling:

"Ny kunskap skapas i de öppna och fria diskussionerna, där alternativ prövas och förkastas. Att ständigt ifrågasätta etablerade sanningar och lösningar, att utmana traditionella uppfattningar, det är vägen mot vidgad kunskap. Och det är vidgad kunskap som för utvecklingen framåt. Detta utbyte av argument och motargument är också demokratins livsluft. Det är inte genom att bekräfta det som man redan vet som utvecklingen förs framåt - utan genom att ifrågasätta det etablerade och diskutera andra lösningar och alternativa synsätt. Utveckling är en kontinuerlig förändringsprocess baserad på kritik, omprövning, tillägg av ny kunskap och snillrika tankar.

Läs Ahlenius artikel här.

I SvD skriver Joakim Stymne om den fundamentala skillnaden mellan att staten ska skapa lycka åt flertalet eller garantera vår frihet att söka lycka:

"Blott en sak är värre än en extrem utilitarist som menar sig ha instrument för att mäta samhällets totala lycka. Och det är när en sådan får tillgång till det politiska beslutsmaskineriet. Layards centrala tes är att vi inte fattar att vi skulle kunna vara minst lika lyckliga om vi inte traktade efter flera ägodelar. Därför ska vi styras och uppfostras till att sträva mindre. Men detta riskerar att urarta i en i grunden inhuman människosyn. Några av de mest fasansfulla av det senaste århundradets politiska system tar sin utgångspunkt i tanken att människan måste omdanas för att hon inte själv vet vad som är bäst för henne. Varje människa har att själv söka sin lycka. Även om hon inte finner den så är detta nödvändigt för att förbli människa."

Läs Stymnes artikel här.

2005-07-31 14:06:02
Tyrants Are The Enemy, Not Muslims. India has the second largest population of muslims in the world, after Indonesia. But not one single muslim terrorist has come from India. As opposed to, for example, the large amount of terrorists coming from Afghanistan, Saudia Arabia, Iraq, Indonesia, etc. What is the main difference? Democracy. India is a stable democracy whereas the others are not.

The core of the neoconservative foreign policy of George W Bush is to introduce democracy where tyrants now rule. There are many reasons for this, of course, such as pursuing freedom over the world. But one reason has also been the war on terror. There is a clear link between dictatorships and terrorism. The former harbour the latter.

This has been doubted by many. Some say that Bush just wants to have US-friendly governments all over the world. Some say that tyrants are not our enemy, it is Islam in itself, whether the Muslims are in dictatorships or not. But the Indian example provides a strong counter-argument to that - and a strong argument for the Bush policy.

2005-07-31 13:56:10
Från skärgård till alger. Åter till civilisationen från öde öar, kajak och tält i vår fantastiska skärgård läste jag bl a en artikel av Waldemar Ingdahl, VD för tankesmedjan Eudoxa, i Expressen. Han beskriver att det absolut inte råder vetenskaplig enighet om att algblomningar som den under sommaren har orsakats eller ens påverkats av människor. Bl a finns det bevis för kraftiga algblomningar för så 7000 år sedan. Och om fenomenet är naturligt kommer stora politiska åtgärdsprogram att te sig omotiverade.

Varför är detta intressant? Jag kan inget om alger, men innan jag debatterade ämnet med Miljöpartiets Peter Eriksson i TV4 läste jag på tillräckligt för att inse hur osäkra alla är på orsakerna till detta. Därav kan en slutsats dras: att alla andra som stensäkert påstår att algblomningarna beror på mänsklig påverkan kan ännu mindre än jag. Varför påstår de ändå detta? Svaret på den frågan är också svaret på varför det är en intressant fråga.

Algblomningarna har blivit ännu ett lämpligt tillfälle att vara kritisk mot företag, kapitalism, civilisation och utveckling i allmänhet. Om det grumliga havet har orsakats av detta måste vi ha en politik för motsatsen; mindre företagande, mindre kapitalism, mindre utveckling. Så lös är ofta grunden för stora politiska åtgärdsprogram inom ramen för en stor stat. Och sådana myter bör punkteras innan de leder för långt. Bra jobbat, Waldemar!

2005-07-26 10:51:31
Interviewed in Café Babel. The current issue of Café Babel, the first multilingual European current affairs magazine, is titled "Lessons from the North". The question is whether the Scandinavian welfare state - with high taxes, public welfare services and social security - is a positive model in terms of living standards or not. It features an interview with me, under the headline "Offical figures do not tell the whole story".
Read the interview - >

2005-07-25 14:35:03
Sozial ist, was Arbeit Schafft! A country with very low growth, falling rate of employment, increasing dependency on government and deteriorating public finances needs a change. The CDU/CSU have now presented their "Regierungsprogramm" in Germany before the elections, which will almost certainly take place on September 18th. What happens in Germany will affect all of Europe; their ability to reform will encourage or discourage other Western European countries.

The CDU/CSU programme focuses on growth, work and security. It starts off with a clear message that globalisation and the emerging knowledge society provide opportunities, not threats. If Germany changes, of course it can again - like other countries today - become a country with more companies, more jobs and a growing economy. The programme has quite a few concrete measures for a flexible labour market, lower taxes and de-regulations. Steps in the right direction, but still only hints of what will have to come after the election.

One worrying sign might have been that the programme speaks of a "social market econmy" and strengthening social security. Usually, that signifies the view that the state should continue to provide all welfare services, and that there should be no cuts in tax-financed transactions to people that are not working. But there is a key sentence: "Sozial ist, was Arbeit schafft!". That is, social means everything that leads to job-creation.

Thus it is a social meaure to make work more profitable by cutting various benefits. It is a social measure to make the labour market more flexible, since more companies dare to emply people. Etc. Since it creates jobs, it is social. This is perfectly correct in my view - jobs must be the number one priority - and it is a clever way to reclaim the word "social".

Read the programme here (in German, pdf) - >

2005-07-25 10:25:05
Doesn′t "Old Europe" Want to Compete?

"A prosperous society that tolerates 20 percent unemployment among its young people, year after year, but won′t even think about giving up a day of vacation to make its companies more competitive - that′s not a society that′s suiting up for battle."

Steven Pearlstein in The Washington Post, 21/7

2005-07-25 09:38:49
Förtryckarnas leende försvarsadvokat. Ali Esbati, kommunistisk f d ordförande i Ung Vänster och numera bloggare, är ett intressant fenomen. Han kan skriva långt som en telefonkatalog och föra en ojämn brottningsmatch med språkliga finurligheter, men likväl säga noll och intet. Esbatism = konsten att framföra ett budskap utan att själv ta ställning. Tricket är att beskriva en fråga, ett utspel eller en händelse på ett sätt som passar den egna verkligheten. Och - viktigt - ett litet försök till humor som nog avses göra försvar av allehanda förtryckare lite lustigare.

Nu senast har han omsorgsfullt prickat in kritik av meningsmotståndare på deras semester. Ett långt och osammanhängande alster där språket åter tar kommandot över ett eventuellt innehåll - där jag verkar vara huvudperson - publicerades nyligen. Rakt ur luften plockas påståenden som att vi på Timbro skulle önska en återgång till 1800-talet. Ja, ack. Mer originell än sådana slitna plakattexter blir just inte denna ironi.

Men. Den som söker skall finna. Det verkar finnas en ansats till innehåll på en punkt (möjligen en överdrivet välvillig tolkning). Esbati är kritisk till att jag påstod att feministernas kritik mot Lindex kampanj "We love bottoms" i grunden är en kampanj mot att män tittar på vackra kvinnor. Han beskriver min ståndpunkt som att kraven på bl a lika lön för män och kvinnor skulle bestå i "en obändig vilja att förneka Johnny Munkhammar och andra människor (som råkar vara män) den naturrättsligt givna friheten att se rumpor presenterade just som saluförda produkter på jättetavlor".

Mja. Så stod det inte. De många kommentarerna på hans inlägg visar att läsare inte är så korkade att det går att vantolka hur mycket som helst. Lika lön för lika arbete för män och kvinnor instämmer jag självklart i. Och det är inte vad de som kampanjar mot Lindex - eller H&M eller andra - skanderar. Det ena är krav på att individer ska ha lika möjligheter oavsett kön (bra!), det andra är krav på att män inte ska titta på vackra kvinnor (mindre bra). Vi ska inte ens vilja att kvinnor ska vara vackra (på de otaliga sätt vi kan anse dem vara det) förefaller det. Precis som om jag skulle vilja hindra kvinnor från att se Troja med Brad Pitt bara för att han anses vara hästlängder snyggare än jag.

Det sistnämnda är ett smålöjligt krav grundat på en bisarr moral med orimliga konsekvenser i sin förlängning. Men låt mig inte tråka ut Ali Esbati med att föreslå ett bemötande av en ståndpunkt i sak.

2005-07-24 17:10:15
Fantasic Croatia. Being on vacation with the best and most beautiful woman in the world is of course always great. Anywhere and any time. But add to that the hospitable people, crystal-clear water, historic villages, fresh fish for dinner and sun of Croatia, the mix could hardly get better.

In the second largest town, Split, and the islands of Hvar and Vis, the atmosphere is intriguing, genuine and they are prime examples of complex European history. The coast looks much like that of Greece, but with houses more like Italy. And there are traces of the Roman empire as well as the Greek city-states and of course in the more modern history, the World Wars and Yugoslavia.

Apart from a Volkswagen cab that broke down and an attack by a dog while I was joggning, everything was without incidents. That gave a lot of time for thoughts and observations. A small obervation, but telling, was that almost no place in the island of Vis served breakfast, despite many who wanted it. Finally, the reason was told by a café-owner: the state dictates exactly what you are allowed to serve and not. Serving a sandwich (but not a cake) with the coffee raises the taxes and bureaucracy enormously. So nobody even tries. And you have to buy bread at a bakery and go to a café. The state thus makes everyone less happy.

Despite that, however, you see the typical signs of economic growth everywhere. New cars, renovated buildings, good restaurants and fashionable clothes. To mention a few things. And Croatian growth is expected to be an all right 3 % this year and a high 4,5 % next year. What an enormous difference this progress must be compared to for the citizens only some thirteen years ago when there was war!

EU membership seems natural and it was very close recently, but there was a setback due to Croatian resistence to deliver a suspected war criminal to the International Criminal Court. It is good that the EU is firm on such core matters. But the basic development seems clear: Croatia is becoming a normal European country and an EU membership would consolidate many steps of progress.

2005-07-24 15:15:41
I SvD: "Frankrikes hållning omoralisk och destruktiv." I fredags replikerade jag på Frankrikes jordbruksminister Dominique Bussereau i Svenska Dagbladet. Han försvarade i en debattartikel EU:s jordbrukspolitik som slukar 40 % av EU-budgeten och sökte motivera Frankrikes politik. Om denna artikel var det bästa försvaret av jordbrukspolitiken är den om möjligt ännu sämre än jag har ansett hittills:

"Bussereau påstår att det inte är så mycket pengar. Men det är hundratals miljarder kronor om året. Summan skulle faktiskt räcka till att skicka varje ko i Europa på två resor jorden runt varje år!

Mottagarna är inte sällan förmögna jordägare. I Storbritannien är de största mottagarna kungahuset och andra adliga släkter. De som betalar är en metallarbetare i Västerås, en frisör i Sala, en sjuksköterska i Gävle. Och inte minst nya företag som försöker växa och lyckas i nya och moderna branscher.

Bussereau skriver att denna politik är en investering för våra barn. Men den enorma kostnaden för att bevara det gamla tas ut av alla de nya näringar som försöker växa fram. Det är en politik för en sämre framtid"


Läs hela artikeln - >

2005-07-24 15:07:39
Capitalism Saves Lives. Last week, my good friend Fredrik Segerfeldt did a successful presentation of his book "Water For Sale: How Business and the Market Can Resolve the World?s Water Crisis" at the Cato Institute in Washington, DC. The book shows the fundamental human effects of capitalism as opposed to the planeed economy in terms of saving lives:

"More than a billion people worldwide lack access to clean, safe water. Some 12 million people die annually as a result, and millions more are struck by diseases associated with the lack of sanitary water. Those afflicted live mainly in poor countries where water distribution is run by inefficient public providers?97 percent of all water distribution in poor countries is public. ...

But ?privatization? of water distribution has met with stiff resistance. A coalition of NGOs and special interests argues that water is a human right and that the private sector would hike rates beyond the ability of the poor to pay. ... The very poor who are not connected to any water network have the most to gain from privatization since the rates they pay - 12 times more on average than the price of network water - fall dramatically when private companies connect them to the network."
Read more - and buy - the book here - >

2005-07-24 15:00:20
Perssons historieförfalskning måste upphöra! Under den gångna veckan distribuerade Liberala Nyhetsbyrån, LNB, en debattartikel av undertecknad med fortsatt uppmaning att Persson måste upphöra med att ljuga om den ekonomiska historien. Väldigt många reagerade positivt på den liknande artikeln i Expressen. Inte en enda person från regeringspartiet har yttrat sig. Skäms de för Perssons uppenbara ljugande? En del gör det inte, flera s-representanter för vidare hans förfalskade bild. Detta är antingen ett tecken på fundamental ekonomisk inkompetens eller avsaknad av moral. Frågan är vad som är värst hos ansvariga politiker. Nu har dock sanningen nått ut till landsortstidningarna. Får se om det bidrar till bot och bättring.

Läs LNB-artikeln här (Word) - >

2005-07-24 14:58:47
Just Magnus. Utbudet av bloggar torde öka betydligt snabbare än efterfrågan. En som lär bli värd att följa är Just Magnus. Bakom den står Magnus Krantz, ledarskribent på Liberala Nyhetsbyrån. Han är, förutom en god vän, också en god skribent och - av än större värde i bloggsammanhang - har ofta nya fakta och vändningar i aktuella frågor.
Just Magnus - >

2005-07-24 14:52:50
På rätt väg! Regeringen bedriver en allt intensivare kampanj mot Svenskt Näringsliv. De utmålas som ett förkastligt högerspöke enligt känt, förutsägbart och felaktigt, mönster. Ett kvitto på att organisationen är på rätt väg. Så är reaktionen från en kontrollgalen regering som har tappat alla idéer och all vilja till förändring och bara vill ha makten kvar. När behovet av förändring blir uppenbart genom att någon berättar varför och kämpar för sina principer hotas stagnationen, makten och kontrollen. Då kommer sådana reaktioner. Om en sådan regering däremot beskriver relationerna som goda vet man att slaget är förlorat. Nu har hoppet tänts!

2005-07-24 14:31:49
Hope and Tragedy in Europe. As I was on vacation last week and deliberately stayed away from most news, there have been a mixture of short-term dramatic and long-term significant events in Europe.

First of all, further terror attacks in London have taken place. Italy and Denmark understandibly fear they will be next. The attacks take place in the countries at the front in the war on terror. Of course; those too weak to defend freedom are of less use to attack from the terrorist′s perspective. But, honestly, the terrorists must be totally ahistoric. Do they know how much London was bombed during World War II? Do they know how much that strengthened the British resistance and will to defend freedom?

Concerning the further terror attacks, also in Egypt, my brother reminded me about "The Tipping Point" my Malcolm Gladwell. It describes why, for example, suicide rates rise for a period when a suicide happens and gets widely known. There are simply many people all the time who consider suicide and are pushed over the tipping point when somebody actually takes the first terrible step. The same effect can probably be seen in the terror attacks. It is not necessarily a co-ordinated effort, just potential terrorists who get encouraged by the first event.

Secondly, some smaller events but with long-term importance: CDU leader Angela Merkel and UMP leader Nicolas Sarkozy - likely to be the next German Chancellor and French president - met. There is no more hope for Chirac or Schröder. How much hope can be put into Merkel and Sarkozy? Do they want reform? Do they have the iron will to push it thorugh?

And last, concerning reform for a wealthier and better future, the Greek government is "seriously considering" to replace the current progressive taxes with a flat tax at 25 per cent. The success from Central and Eastern Europe spreads. Reality speaks with a clear voice: a flat tax is simple, fair and makes education and work profitable. And thus you get higher growth, more jobs and better living standard.

2005-07-15 19:16:22
Mellanlandning. Är just nu tillfälligt i Stockholm på väg från ett soligt Gotland till en förhoppningsvis lika solig kust i Kroatien. Självklart leder hemön även nu solligan i landet. Fantastiskt. Promenader i Visby och längre färder på landet gav en och annan tanke. I Visby växer allt fler fina restauranger fram; senast 50 kvadrat, som följer på Vinäger och de senaste årens nysatsningar på Donners och Wallers. På landet är inte längre den dominerande bilden bondgårdar, krympande orter, nedlagda mejerier och stängda lanthandlar. Nu expanderar Gute Vin och Träkumla Rom. Riktigt bra resturanger som Hablingbo Crêperie och Konstnärsgården lockar fler än de tycks kunna servera. På otaliga ställen finns design, hemslöjd och möbler. Och Shakespeare i Roma Klosterruin med allt den medför icke att förglömma. Man ser nu ett spirande och växande Gotland, en glesbygd som genomgår en omställning från det gamla. Fram växer moderna tjänsteföretag med hög kvalitet. Minns jag inte fel har Gotland i någon tillväxtmätning nu högst tillväxt bland alla län i landet. Lovande. Det går - om man vill.

2005-07-15 19:03:38
I Love Bottoms Too. Despite vacation, I have noticed a debate about the latest campaign from Lindex, a company selling underwear. It is called "We love bottoms" - see the picture below. In my view a good campaign, optimistic and showing some diversity too. Feminists, however, seem to have the opposite view. If Lindex shows their products on beutiful bottoms, they seem to believe, it would be to admit that people like to see beautiful bottoms rather than not so beautiful ones. Thus, such campaigns should not exist.

But why deny reality? If Lindex wants to sell their products, they want to show them in a way which the consumers find positive. And they do. If the consumers disliked it, Lindex would not have shown the underwear in this fashion. Thus, what the feminists dislike is that people (men) like beutiful bottoms. They want to change us. We should like the ugly, not the beautiful. Or perhaps we should not care at all about how other people (women) look.

I find this immoral. First, I think that we should be allowed to look at beautiful women in films and commercials if we want to. I would never deny any woman to look at Tom Cruise if she wants to. Second, trying to force people to seek the ugly and not the beautiful is a horrific thing. Should we seek ugliness among not only people but also clothes, houses, cars, environment etc too?

Last but not least: I know that I don?t look like Brad Pitt. So what? If I feel bad because women want to look at him it?s my problem. Then it is I who emphasize looks too much. I know ny strengths and weaknesses, everyone has both. I would never want to force people not to like things where I may be weak. It is all a matter of how I handle it.


2005-07-15 18:49:14
Ohly och terrorismen. Vänsterpartiets Lars Ohly tog inte tillfället att entydigt ställa sig på Storbritanniens sida i sitt tal i Almedalen. I ett utskick från Timbro påpekade jag att dådet i London har visat tydligt att man måste välja i grunden mellan att stödja kampen mot terrorismen eller inte. Ohly har hittills mest kritiserat USA och Storbritannien och flera gånger antytt att det är de som är de verkliga terroristerna och den främsta orsaken till terror.

Flera kloka personer har påpekat att den beskrivningen kan te sig något förenklad. Det är inte så att den som kritiserar delar av kampen mot terrorismen stödjer terroristerna. Nej, det är sant, och även jag har varit kritisk - framför allt till riskerna med att den frihet som ska försvaras naggas rejält i kanten i denna kamp. Men det är inte vad Ohly gör, annat än i marginell utsträckning. Det finns en fundamental skillnad.

Lars Ohly är kommunist och som sådan en stark motståndare till den samhällsmodell som USA och Storbritannien framför allt försvarar. Han delar inte terroristernas muslimska fundamentalism, men han är emot denna samhällsmodell precis som de är. Han delar inte deras metod, dock, utan tar avstånd från våldet. Men hans ideologi gör enligt min mening att han inte ens kan ta ställning i grundfrågan; stödjer han försvaret av vår samhällsmodell eller ej?

Därför finns det anledning att upprepat ställa frågan till honom. Väljarna har rätt att veta vad hans ideologi innebär i praktiken.

2005-07-15 18:28:33
What Foreign Aid Decreased Poverty in 19th Century Europe?

"A standard myth is there?s a "vicious cycle of poverty" that makes economic development virtually impossible for the world?s poor nations. This myth holds that poor countries are poor because income is so low that savings cannot be generated to provide the kind of capital accumulation necessary for economic growth. Thus, it is alleged, the only way out of perpetual poverty is foreign aid. ...

A relatively well-off country, like France, experienced several faminesbetween the 15th and 18th centuries as well as plagues and diseases thatsometimes killed hundreds of thousands. In France, life expectancy was 20 years, in Ireland it was 19 years, and in early 18th-century London, more than 74 percent of the children died before reaching age 5. ...

How in the world did these once poor and backward countries break the "vicious cycle of poverty" and become wealthy, without what today?sdevelopment experts say is absolutely necessary for economic growth --foreign aid handouts, World Bank and International Monetary Fund loans, andbillions of dollars of debt forgiveness?

The answer is simple: Capitalism started taking root in Europe. Capitalism is an economic system where there?s peaceable, voluntary exchange. Government protects private property rights held in goods and services. There?s rule of law and minimal government regulation and control of the economy."


Walther E Williams

2005-07-12 01:54:17
Annan aktivitet tar vid! En intensiv politikervecka i Visby är över. Redan på torsdagen bytte den helt tema och skepnad förstås, efter dåden i London.

Men tar vi med oss något från veckan före torsdagen så bör det vara Svenskt Näringslivs rapport "Vad ska vi göra istället?". Det är en mycket gedigen analys av globaliseringens ursprung och effekter - på fattiga såväl som rika länder. Med gedigen empiri visas vilka samhällsmodeller som lyckas i en globaliserad värld. Fakta finns och valet är fritt.

Nu har dock annan aktivitet, i form av semester, börjat vidta för min del. Så kommer det att vara någon vecka och även denna blogg kommer att vara osedvanligt inaktiv. På återseende och trevlig fortsatt sommar!

2005-07-12 01:35:49
Sommarens mysterium? En längre rad bloggar, mestadels placerade någonstans mellan vänster och allmän irrationalism och cynism, har gjort stölden av min cykel till sommarens mysterium. Fantastiskt. Hade inte flera av dem mailat sina inlägg och länkar hade denna omfattande verksamhet helt undgått mig. En och annan har med varierande framgång sökt utnyttja satiren för att göra sig lustiga över det inträffade. Cykeln påstås sökas och alibin utfärdas.

Låt mig då fortsätta bräcka Grisham i dessa individers värld med nya fakta. När cykeln hade stulits sprang jag en mil, både i syfte att söka upp den och avreagera mig. Helt utan resultat på båda punkterna. Till detta kom att jag gjorde två vidare reflektioner, vars innehåll har fått en och annan av dessa satirens Poirots att klaga över brist på humor (något som förstås är den främsta egenskap som uppvisas då ens cykel blir stulen).

Tack och lov har samtliga dessa, som jag snabbt har kollat på, hållit sig i sin vanliga fålla: de har inte besvarat någon av reflektionerna i sak. För det första är stöld självklart en brist på respekt för privat ägande, säger någon emot det? Går inte staten före i Sverige i brist på respekt för ägande genom att bl a ta hälften av medborgarnas pengar i skatt? Kan inte detta statens agerande färga av sig på samhällets normer och moral?

För det andra går blott 13 % av de totala offentliga utgifterna till polis, försvar, rättsväsende, etc. Däremot går 42 % till transfereringar, främst till att betala miljoner personer för att inte arbeta. Har statens kärnuppgifter då prioriterats väl? Går en rimlig andel av resurserna till trygghet för liv och egendom?

Men låt mig inte vara för seriös nu. Jag gläds över att skapa uppmärksamhet i ideologiska debatter. Och åt att vänstern sitter och gnäller medan jag badar, solar, läser och har kul.

2005-07-09 15:03:03
Står Lars Ohly på Storbritanniens eller terroristernas sida? Inför Lars Ohlys tal ikväll i Almedalen skickade Timbro idag ut en text där jag rekommenderar Ohly att att ägna talet åt att klargöra om han vill fortsätta motarbeta Storbritannien och USA eller stå bakom kampen mot terrorismen:

"Det terrordåd som Storbritannien drabbades av kallade Vänsterpartiets ledare Lars Ohly "fegt och avskyvärt". Men Lars Ohly har varit den skarpaste kritikern bland partiledarna av kampen mot terrorismen, ledd av USA och Storbritannien. Dådet i London visar att vi har att välja mellan att stödja kampen mot terrorismen eller terroristerna. Vilket val gör Ohly ikväll i Almedalen? ...

Lars Ohly är kommunist. Alltså är han en svuren motståndare till de amerikanska och brittiska samhällen som står för motsatsen; frihet. Inte ens när extremister och fanatiker attackerar oskyldiga förmår han stå på den sida som bekämpar ondskan. ...

Ska Sverige stödja dem som med alla medel försöker bekämpa extremism, totalitarism och våld? Eller ska vi kritisera och motarbeta dem? Lars Ohly har gjort det sistnämnda. Står han fast vid det?

Hade Lars Ohly som svensk utrikesminister fullföljt sin linje och uppmanat Storbritannien att lägga sig platt, dra tillbaka sina trupper och därmed hoppas på att terroristerna skulle vara nöjda? Svenska väljare förtjänar svar."


Läs hela - >

2005-07-08 10:42:50
Facket och lönerna. I onsdags deltog jag i en debatt arrangerad av SACO om fackets framtid. Flertalet andra i panelen diskuterade hur facket ska göra för att växa och bli större. Min fråga var snarare vad de bör ägna sig åt för att vara till nytta. En sak kunde vara att teckna avtal med försäkringsbolag om privata välfärdsföräkringar att erbjuda sina medlemmar, när den offentliga välfärden nu faller samman.

Snurr på debatten blev det dock mest vid mitt enkla påpekande att facket inte kan erbjuda någon nytta i lönesammanhang. Orsaken till att vi idag har mångdubbelt högre löner än förr är inte fecket utan ökad produktivitet. Att vi idag producerar i snitt 16 gånger mer per person än för 150 år sedan har gett oss kraftigt högre löner. Kakan har vuxit, det är inte facket som har förhandlat till sig mer av en befintlig kaka. I det kortare perspektivet skulle man kunna tro att facket åtminstone ser till så att vi får mer av årets kaka och inte ägarna tar allt.

Det är också fel, vilket Anders Borg påpekade på ett seminarium. I alla industrialiserade länder, i alla tider, har medarbetarna fått ca 70 % av vinsten och ägarna 30 %. Och detta oavsett om någon är med i facket eller ej. Eller hur kan det annars förklaras att snittlönen för en vanlig löntagare i USA, där få är med i facket, är så mycket högre före skatt än i Sverige?

Det viktigaste skälet till löneökningar är fri konkurrens; att vi går till en som betalar bättre om vi inte blir nöjda. I sin tur är det en viktig orsak till låga löner i den offentliga sektorn, där andra arbetsgivare är närmast obefintliga.

2005-07-08 10:39:04
Väl hanterat av Fp. Igår talade Lars Leijonborg i Almedalen. Självklart ett annat tal än det förberedda, som skulle ägna skolan stort utrymme. I skuggan av terrordådet i London talade han om kampen för frihet och mot terrorism. Mot en fond av den svenska och brittiska flaggan tog Leijonborg ett brett grepp som skapade starkt stöd från publiken, inklusive en stor grupp SSU:are. Han talade om Londons historiska roll som centrum för kampen mot förtryck, inte minst då Churchill höll fanan högt mot Hitler. Vidare talade han om förändringar för att skapa bättre förutsättningar att bekämpa terrorismen. Viktigt, men inte helt lätt. Vi får inte skapa ett samhälle där staten övervakar medborgarna in i minsta detalj. Vi får inte släppa friheten för att bekämpa förtryckarna.

2005-07-08 10:34:10
Repliker om krisen. Min debattartikel i Expressen i förra veckan har uppmärksammats en hel del. Ett tiotal bloggar tog direkt upp temat och här i Visby har många kommenterat den. I artikeln visade jag att den ekonomiska kris som Persson brukar skylla på den borgerliga regeringen hade sina orsaker i 1970- och 80-talen. Vidare visades med citat att både Persson själv och Finansdepartementet vet detta, samt att socialdemokraterna i opposition ville ha ännu större budgetunderskott.

Den vanligaste kommentaren till artikelns tema har varit "äntligen någon som säger detta, men varför ger inte de borgerliga svar på tal bättre själva?". Svaret är troligen att de hellre vill tala framtid än historia. Min uppfattning är dock att de genom att inte svara ger intrycket att Persson har rätt. Och det vore ett katastrofalt utfall. Det finns en rad snabba och tydliga svar att ge, innan man kommer in på framtiden. Till exempel:

Hur kan en borgerlig regering som tillträdde i oktober 1991 ha orsakat en kris som ledde till en socialdemokratisk regeringskris 1990?

Hur kan socialdemokraterna klaga på att de borgerliga hade för stora budgetunderskott när de själva föreslog underskott ännu valåret 1994 som var 30 miljarder större?

Är inte regeringens officiella linje den som stod i en bilaga till Budgetpropositionen 2001, att krisens orsaker finns i 1970- och 80-talen?

2005-07-07 14:16:07
Evil Strikes Again. The terrorist attack in London came as the G8 summit started, which is hardly a coincidence. It is still unclear how many died and were injured, but it was a big attack with a series of almost simultaneous explosions. It is now also reported that al-Qaida supported the attack.

British PM Tony Blair made a statement a while ago, shaken but clear and determined, saying that he would leave the meeting and go to London: "It is particularly barbaric that this has happened on a day when people are meeting to try to help the problems of poverty in Africa... It is important, however, that those engaged in terrorism realise that our determination to defend our values and our way of life is greater than their determination to cause death and destruction to innocent people and the desire to impose extremism on the world."

There will be those again who say that it is Britain′s and Blair′s own fault that this happened. Britain is highly engaged in the fight against terrorism, not least in Afghanistan and Iraq. This attack is probably an attempt to weaken the British, not least by creating an opposition among ordinary people. After the attack in Madrid, Spain withdrew from Iraq. A victory for the terrorists. Britain won′t do that, thanks largely to Blair′s determination. But such voices will be raised, ultimately destructive for the fight against terror and for the defence of freedom.

2005-07-07 14:06:14
Reinfeldt och Ulvskog. I förrgår talade Fredrik Reinfeldt i Almedalen och igår talade Marita Ulvskog. Skillnaden i stil och innehåll kunde svårigen vara större. En oppositionsledare som talade framtid, optimism, nya idéer och människors vardag å ena sidan. Och å den andra en partisekreterare som mot en fond av socialismens gamla röda fanor drog en rad ytliga floskler och plattityder och framför allt fördomsfullt smutskastade motståndaren. Reinfeldt kunde glädjas inte bara åt en stor publik utan även en ny opinionsmätning av TEMO som visade att väljarna föredrar honom som person framför Persson i alla avseenden utom ett. Nya framgångar i opinionen kan också noteras, trots en intensiv socialdemokratisk och facklig kampanj mot att göra arbete mer lönsamt under våren. Den traditionella socialdemokratiska taktiken att först säga åt människor att de aldrig klarar sig utan att staten gör det mesta i deras liv och sedan säga att de som vill ge dem friheten tillbaka är onda faller platt. Idag är verkligheten så tydlig i form av totalt misslyckande för deras samhällsmodell med stor stat att inte ens denna skrämsel fungerar. Många människor söker något nytt och fräscht och det är uppenbart för alla att Reinfeldt är en trevlig kille som vill väl.

2005-07-07 13:56:16
Self-Interest Promotes the General Interest. Yesterday afternoon, I participated in a debate about Corporate Social Responsibility, hosted by H&M and Chiquita. In the tough competition in Visby, it is an indication of the interest in this topic that over 50 people came.

We were five in the debate panel, four were pro-CSR whereas I was not. The representatives of H&M and Chiquita told us about what social projects their companies are involved in. The trade union representative said they should do more. And an author of a book for social public procurement basically agreed.

My point, with the help of both Adam Smith and Karl Marx, was to show that pursuing the self-interest as a company is the best thing they can do for the general interest. They should do whatever the owners want. And the best thing is to seek profit by producing the best goods or services they can, in free competition, to satisfy the consumers. And this, in turn, brings wealth, better living standards and better social conditions. The Swedish history tells us that as much as the current development in China and India.

The question whether others - such as the government, NGO:s, trade unions, etc - should force companies to do other things is one of the most important economic issues in the debate today. And there should be more voices defending private property, free enterperise and profit.

Read my introduction here - >

2005-07-06 11:23:10
Mot nya rekord. I det varma och soliga Visby slår politikerveckan nya rekord. År 2003 var första gången antalet arrangemang översteg 100. I år sägs de vara ca 230. Kvar finns fortfarande många seriösa seminarier där tunga rapporter presenteras. Men det som ökar är alla dessa mingel. Och det är kärnan i denna festival för samhällsintresserade. De nätverk som kan byggas när alla - med få undantag - i denna bransch träffas på en minimal yta kan inte överskattas. Dagordningen är att förflyttas från Public Service kl. 17 till Tvekampen kl. 18, kvällens tal kl. 19, After Speech kl. 1930, mingel på Najaden kl. 20, därefter middag och vidare mingel. Själv ska jag idag hinna med att medverka i två debatter, en om fackets framtid och en om företagens sociala ansvar, innan detta kvällsprogram tar vid.

2005-07-06 11:07:42
Ny avsändare behövs? SSU delar ut flygblad med en teckning av Fredrik Reinfeldt med djävulshorn. I vanlig ordning smutskastar de motståndaren istället för att tala om sina egna idéer. Och förklaringen till detta torde vara enkel: de har inga egna ideer. Men av större intresse kan vara att flygbladen har avsändaren Unga Socialdemokrater - inte SSU. Att det är de som står bakom framkommer först i webbadressen. Uppenbarligen har de gjort analysen att deras varumärke fick irreparabla skador då det avslöjades hur mycket de hade fuskat med bidragen.

2005-07-05 13:16:06
Brown in Visby. The main attraction at the Social Democrats′ economic seminar in Visby this year - conveniently put during the day which was supposed to be the Moderates′ - was the British Finance Minister Gordon Brown. He is a good apeaker, however not a Blair by any means, and is particularly interesting now due to the British Presidency.

He spoke of the need to have a new economic and social model. We now stand before the same challenge as politicians did before industrialism, he claimed, but now it is globalisation. And globalisation is a process which the left should not be tempted to dislike or try to stop, he pointed out, but to embrace. He spoke of great opportunities and that the left should master change.

A good analysis, and he also said the very same words as Mr Blair in the European Parliament about the so-called European Social Model which has given us 20 million unemployed. But he was not too specific about what changes we need to do or what a new model should contain. He spoke of life-long education and not just having negative freedoms - freedom from this and that - but also positive ones - freedom to have this and that.

The last point may be worrying and it is unlikely that Mr Blair shares that ideological foundation. After all, it may be a vastly larger commitment for the state not only to protect people against things but to provide lots of goods or services that they demand. And since a big state is the core of the outdated European Social Model which brings us all the problems, that view is not promising for the future.

2005-07-05 13:07:47
Blommande ängar och blommande hav. Den som nu flyger till Gotland ser ett hav som är betydligt mer gult än blått. Full algblommning råder. Självklart ägnade Miljöpartiet detta en hel del uppmärksamhet under sin dag i Visby igår. Precis som säldöden - som visade sig vara tillfällig och ha naturliga orsaker - hjälpte dem in i riksdagen 1988 vill de ta upp nya sådana märkbara miljöfrågor i debatten.

Detta ämne fick jag tillfälle att diskutera i TV4 Nyhetsmorgon imorse med språkröret Peter Eriksson och kommunalrådet Jan Lundgren. Jag ska erkänna att alger på intet sätt tillhör min främsta expertis, men jag läste på och förhörde mig bland forskare igår. Vad som då framkom tydligt var att forskarna är oeniga om huruvida algblomningen alls har orsakats eller ökats av människor. Det finns spår av sådan hundratals år tillbaka, den kan mycket väl öka och minska på naturlig väg. Och om så är fallet skulle förstås stora politiska projekt för att ändra det hela bara kunna bli fel.

Som liknelse kan nämnas att den stora oron i världen för något decennium sedan var global nedkylning, risken för en ny istid. Många ville ha politiska program för att öka uppvärmningen. Idag oroas alla för global uppvärmning och program som Kyotoavtal ska vända detta. Tänk om man för något decennium sedan på helt felaktig grund hade verkat för att värma upp jorden! Precis lika fel kan det bli med stora projekt för att undvika en algblomning som kanske är lika naturlig som att det blommar på land på sommaren.

2005-07-04 16:50:26
Skattebetalarnas tio punkter. Idag presenterade Skattebetalarnas Förening ett program med tio punkter inför valet nästa år. Tre punkter handlar om hur det offentliga ska sluta slösa med skattepengar. Sju punkter handlar om att avskaffa olika typer av dubbelbeskattningar, vilket kan göras när slöseriet är stoppat.

Min kommentar i panelen på seminariet fokuserade på att instämma i punkterna och påpeka att det nu gäller att vi visar hur desperat det är att skatterna sänks. Jens Spensdrup menade i sin kommentar att som ett exempel hade Spendrups, enligt hans mening, omsatt 10 mrd om året istället för 2 - bara ölskatten hade varit i nivå med omvärlden alla dessa år. Många jobb och mycket välstånd som är förlorat!

Jag förslog en elfte punkt till programmet, riktad mot den grundlagsutredning som nu arbetar. Idag krävs blott enkel majoritet för att fatta beslut om skatter, och vi har världens högsta skatter. Det borde krävas 3/4 majoritet för skattehöjningar, eftersom det är ett sådant ingrepp från statens sida i individers frihet. Dvs sådant som en grundlag ska skydda emot. Men det boprde vara krävas 1/4 för skattesänkningar, att ge tillbaka friheten till inidviderna. Alla i panelen instämde!

Läs programmet här - >

2005-07-04 10:33:13
Notan för myndigheternas propaganda: 2 miljarder om året. Om en stund presenterar Timbro en undersökning som visar att svenska myndigheter lågt räknat lägger ca 2 miljarder kronor på opinionsbildning per år. Eller annorlunda uttryckt: ungefär en tusenlapp per skattebetalare i privat sektor per år. Maria Rankka och Fredrik Erixon påpekar därtill att budskapet i denna opinionsbildning ligger nära regeringspartiets, vilket ställer såväl konstitutionella som demokratiska frågor.

Läs mer och ladda ned materialet här - >

2005-07-04 10:01:21
Hägglunds "Compassionate Conservatism". Nu på plats i ett soligt Visby, hemma på ön! Fastlänningar som steg av planet undrade vid mötet med den sedvanliga gotländska sommaren om de möjligen hade landat på Mallorca. Härmed startas Almedalsbloggen!

Kristdemokraternas Göran Hägglund var först ut av partiernas företrädare igår. Partierna står för en bråkdel av de ca 150 arrangemangen, men eftersom de har mest med maktspelet att göra tar de större delen av utrymmet i media. Och det gjorde Hägglund; han fick fram en rad budskap och inte minst framkom hans trevliga och roliga personlighet.

Mycket fokus blev det på förslaget om skoluniform som ett medel mot mobbning. Förslaget har flera positiva aspekter, inte minst lärdomarna från Lorraine Monroes framgångar i Harlem. Mest intressant är kanske att det är ett förslag av typen språkkrav, som Folkpartiet ställde. I en liten symbolfråga kan en sjö av värderingar skönjas.

Det finns definitivt en potential för en konservativ våg i Sverige. Till och med Linda Skugge har noterat detta. I en tid av snabba förändringar söks trygghet. Vänsterns svar är staten. Liberalernas svar är hos individen. De konservativa erbjuder traditionell etik och moral. Ofta delar man som liberal inte dessa värderingar, men det finns ett sympatiskt drag i att söka trygghet utanför staten. I själva verket är ett starkt värderingsburet samhälle troligen en orsak till att USA har en mindre statsmakt.

2005-07-02 13:16:21
Motsatsen till "ownership society". Min nya cykel, inköpt för åtta dagar sedan, en Crescent Street, blev stulen igår kväll. Fan i helvete och alla små djävlar! Den stod låst utanför min port en kortare stund. Visst var den försäkrad, så det löser sig om några veckor, men det var under sommarveckorna den var särskilt relevant. Kan inte låta bli att göra två lite bredare reflektioner utöver ilska mot den idiot som tog den.

För det första är detta förstås ett uttryck för bristande respekt för den privata äganderätten. Minst sagt. Men vad kan man förvänta sig i ett samhälle där den rådande ideologin går ut på att bekämpa just privat ägande? Staten går i täten genom att ta hälften av alla våra pengar varje år. Inget ägs på riktigt; hus, bilar, besparingar - allt beskattas. Och det är socialismens kärna: kamp mot privat ägande, allt ska vara gemensamt, inget privat. Klart det sprids i den allmänna moralen i samhället.

För det andra går blott 13 procent av de totala offentliga utgifterna till det som normalt betraktas som statens kärnuppgifter: försvar, polis, rättsväsende, brandkår och kriminalvård. Över 40 procent går till olika transfereringar, vars minsta gemensamma nämnare är att betala miljoner människor för att inte arbeta. Detta är dessutom en växande andel. Vi ser en gökunge som tränger ut kärnuppgifterna. Det råder helt enkelt inte trygghet till liv och egendom på offentlig plats i Sverige.

2005-07-02 10:55:43
De(s)peration om jobben. Den politiska ledningen i Finansdepartementet ska i veckan ha kallat till ett möte med samtliga medarbetare. Ämnet var jobben. Alla tjänstemän ska ha uppmanats att lägga allt annat åt sidan än att fokusera på nya förslag för att öka sysselsättningen. Med de sedvanliga restriktionerna, troligen, om att inga av de verkliga orsakerna till arbetslösheten (höga skatter, offentliga monopol, regleringar, höga ersättningsnivåer m m) får angripas. Desperationen från regeringen blir alltmer uppenbar. De misslyckas i den allra viktigaste frågan om jobben. Problemen beror i grunden på deras samhällsmodell med en stor stat, och de saknar i grunden förmåga att säga det och presentera vägar framåt. Hur går desperationen ihop med det sedvanliga officiella positiva budskapet att Sveroige går så bra och att vi ligger högt i vissa mer teoretiska undersökningar?

2005-07-02 10:46:29
Chancellor Ms Merkel? Yesterday, Gerhard Schröder lost the vote of confidence in the German Parliament by a vast margin: he got only 151 votes and 301 were needed to win. Now we will see whether Bundespresident Köhler will call an extra election in September. It is likely indeed. And the CDU leader Angela Merkel seems highly likely to become the first female chancellor.

Schröder loses the support of more traditional Social Democrats because of his economic reforms. Thus, he has tried to regain their confidence by using a disgraceful anti-US and anti-capitalist rhetoric. This is probably mostly confusing for the voters; if he says one thing and does another, what should they believe? He knows that the European Social Model is the cause of the problems and the reforms are about leaving it. That is what he should say.

Merkel will also have problems trying to do necessary reforms, such as cutting taxes and welfare contributions, since the voters have been told for decades that this is the best Model in the world. But she does not have a traditional Social Democrat base among the voters, so the opportunities to have a consistent message are better.
Read more here (CNN) - >

2005-07-02 10:43:06
Sympati-lockout? S k fackliga sympatiåtgärder är i praktiken legaliserat avtalsbrott. Medarbetare tas ut i strejk på en arbetsplats där avtal har skrivits på bara för att man någon helt annanstans inte är överens. En person uppmärksammade mig på att dess orimlighet kan belysas i frågan: ska arbetsgivare få genomföra "sympati-lockout"? Ska en företagare få starta en lockout av medarbetare trots att de har skrivit avtal bara för att man någon annanstans inte är överens?

2005-07-01 15:45:32
Marx and Engels Were Right. Preparing for a seminar about Corporate Social Responsibility next week, I just read "The Communist Manifesto" from 1848 by Karl Marx and Friedrich Engels again. Their description of the global development under capitalism - and the first entrepreneurs and traders, called "bourgeoisie" - is fantastic. Most of it is perfectly correct; it?s just their conclusions that were completely wrong. And it is also very interesting to see how extreme the development seemed at the time, with rapid and fundamental changes taking place - despite the fact that capitalism had just emerged:

"The East-Indian and Chinese markets, the colonisation of America, trade with the colonies, the increase in the means of exchange and in commodities generally, gave to commerce, to navigation, to industry, an impulse never before known, and thereby, to the revolutionary element in the tottering feudal society, a rapid development. ...

The place of manufacture was taken by the giant, MODERN INDUSTRY; the place of the industrial middle class by industrial millionaires, the leaders of the whole industrial armies, the modern bourgeois.

Modern industry has established the world market, for which the discovery of America paved the way. This market has given an immense development to commerce, to navigation, to communication by land. ...

The bourgeoisie has ... been the first to show what man?s activity can bring about. It has accomplished wonders far surpassing Egyptian pyramids, Roman aqueducts, and Gothic cathedrals; it has conducted expeditions that put in the shade all former exoduses of nations and crusades. ...

The bourgeoisie, by the rapid improvement of all instruments of production, by the immensely facilitated means of communication, draws all, even the most barbarian, nations into civilization. ...

The bourgeoisie has subjected the country to the rule of the towns. It has created enormous cities, has greatly increased the urban population as compared with the rural, and has thus rescued a considerable part of the population from the idiocy of rural life. ...

The bourgeoisie, during its rule of scarce one hundred years, has created more massive and more colossal productive forces than have all preceding generations together. Subjection of nature?s forces to man, machinery, application of chemistry to industry and agriculture, steam navigation, railways, electric telegraphs, clearing of whole continents for cultivation, canalization or rivers, whole populations conjured out of the ground -- what earlier century had even a presentiment that such productive forces slumbered in the lap of social labor?"

2005-07-01 10:24:39
Socialdemokratiskt hjärnsläpp eller smart strategi? I dagens Aftonbladet skriver Stig-Björn Ljunggren om det till synes obegripliga i att socialdemokraterna försvarar bidragstagarna istället för arbetstagarna. Varför har de gett upp den viktigaste frågan? Stig-Björn frågar sig om det är hjärnsläpp - en följd av totalt misslyckande med jobben, kan tilläggas - eller en satsning på bidragstagare för att de helt enkelt är fler. Men hans mest intressanta teori är följande:

"I stället följer s modern försäljningsteori och tömmer marknaden på den produkt partiet vill sälja. Allt som har med arbete och sysselsättning att göra lyfts bort från hyllorna.

Och ute på gatan står vi debattörer och gapar oss röda i nyllet om att partiet måste göra något åt sysselsättningen. Alla utom s pratar oavbrutet om att arbetslösheten är det stora problemet. Experterna talar om Jobless Growth. Fotfolket konstaterar att grannens pöjk inte fått jobb ännu trots 3,5 år på högskolan.

Socialdemokraternas motståndare tror först inte sina ögon. Socialdemokraterna begår harakiri. Alliansen och dess allierade i bolagshögerns alla organisationer vädrar morgonluft.

När vi väl etablerat problembilden kommer socialdemokraterna att kliva fram med ett handlingsprogram som i konkreta ordalag förkunnar att nu ska hela Sverige sättas i arbete."


Deras strategiska skicklighet och förmåga att kampanja ska inte underskattas. Men till slut kommer det med till sakfrågorna. Vad skulle ett sådant program innehålla? Det mesta som krävs är ju sådant som de alltid har motsatt sig; sänkta skatter och ersättningar, privat företagsamhet i välfärden, fri etablering och finansiering inom utbildning, avreglerad arbetsmarknad, med mera.

Läs artikeln här - >

2005-07-01 10:03:23
Kriminalisera avtalsbrott. Centerpartiets stämma beslutade att partiet vill avskaffa fackföreningarnas rätt till sympatiåtgärder. Detta har lett till en omfattande debatt - och en viss förvirring om begreppen, där språkbruket har en slagsida åt ena hållet. Centern och de som stödjer deras uppfattning har börjat tala om plikt medan facket talar solidaritet.

Sympatiåtgärder låter fint. Nära begrepp som just "solidaritet". Men vad det handlar om i sak är ju legaliserat avtalsbrott. Säg att en arbetstagare - eller en fackförening för arbetstagarens räkning - kommer överens med en arbetsgivare och tecknar avtal. Ska då den arbetstagaren, eller alla fackets medlemmar, få tas ut i strejk bara för att man på en helt annan plats inte kommer överens? Det har ju inget med den arbetsplatsen att göra, eller dess avtal och arbetstagare. De är ju överens och har skrivit på.

Detta är fråga om huruvida man vill legalisera eller kriminalisera avtalsbrott, inget annat. Och saker ska väl kallas vid sina rätta namn?

<-- Home
RSS 2.0