Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 17:50:36

2006-07-31 00:13:34
In Town Briefly. After sailing and kayak in the wonderful Swedish archipelago and attending a wedding up north, it is soon time for Gotland. Only in town for a brief moment, trying to stay away from anything but vacation, a few things may be noted:

TCS Daily published an article by me about why and how the labour market in the Western European countries should be reformed. Read it here.

Liberala Nyhetsbyrån, LNB, distributed an op-ed by me and Tino Sanandaji criticising the preposterous statement by the state?s Social Insurance Committee that there is no link between desire to work and the level of contributions from the state for not working. Read it here (in Swedish).

Sundsvalls Tidning writes a good editorial about how the Swedish government hides serious economic problems, based on our Timbro-study. Can be read here (in Swedish).

Prime Minister Persson is interviewed in a countryside daily and contributes extensively to the image of Timbro as a very influential think-tank. Read here.

The leader of the Social Democratic Youth Organisation said that the Conservatives are not the threat to the Social Democrats. The threat, according to her, is rather if young people don?t want to work in the public sector. That is, I presume, to say that they would thereby no more be in the hands of the state and hence the Social Democrats. Honest and telling.

Enormuous amounts have been said and written about the situation in the Middle East. And of course the situation is complicated and tragic. But still, there is also one simple point: self-defense. Why should Israel not be allowed to defend itself against terrorism? Clearly, Lebanon doesn?t control its territory. Then, someone else has to.

The European left cheered when the reformist government in Slovakia lost the election, bizarre as that was considering Slovakias success. But what do they say now that the left governs with the support of the nationalists? Power is everything? Will the Swedish left do the same if they get the chance?

At last I have seen Botniabanan, the new rail road to northern Sweden, a project I have criticised for being a terrible, expensive, project as part of regional policy. Yet, when I saw it, I reacted as I do every time a major construction project is realised: I was impressed. Technology conquers wilderness.

Continue to enjoy summer!

2006-07-15 11:15:37
Duty Free. From now on, I am on vacation for three weeks, and only exceptional events will drag me to a computer and this web log. Have fun in the sun - I will for sure!

2006-07-15 10:50:34
Verklighetsfrånvänt och oseröst av Hedborg och Esser. I tisdags skrev Anna Hedborg och Ingrid Esser, som företrädare för den statliga Socialförsäkringsutredningen på DN Debatt. De påstår att det inte finns ett samband mellan ersättningsnivåer och sysselsättning. Detta inlägg i en av valårets stora frågor till stöd för vänstern är närmast oseriöst. Jag hoppas få möjlighet att utveckla skälen för det mer i lämpligt forum. Men i korthet kan sägas att detta samband är starkt och väl etablerat i ekonomisk forskning. Om man får lika mycket av staten för att inte arbeta kommer fler att avstå. Hedborg och Esser baserar sitt påstående till stor del på en s k attitydundersökning. Medborgarna har tillfrågats om huruvida de vill arbeta även om de får mycket för att inte göra det och svarar ja. Men det viktiga är ju hur man sedan de facto agerar. Och den som betraktar verkligheten ser ett tydligt samband. På bilden nedan framgår detta, när länder jämförs avseende offentliga transfereringar och antal arbetade timmar per person i vuxen ålder. Ju högre ersättningar, desto mindre arbete - och tvärtom.

2006-07-15 10:45:51
Till Lindex försvar. Till sommaren hör också de lättsammare debatterna. Lindex kampanj för att sälja underkläder till kvinnor har slogan "We love all bottoms". På bilderna är sedan variationen tämligen måttlig; alla är snygga. Detta har kritiserats, Aftonbladet gjorde en egen bildkavalkad med inte fullt så snygga "bottoms" i underkläder. Möjligen kan överensstämmelsen mellan slogan och bilder diskuteras, men kritiken är den vanliga mot vackra modeller. Andra får komplex för att de inte ser lika bra ut och vill inte att staden pryds av sådana bilder.

Två frågor till dessa: 1. Finns det en skillnad mellan det vackra och mindre vackra? 2. Är det fel att anse att det vackra är just vackrare och mer eftersträvansvärt? Jag anser att skillnaden finns och att det inte är fel i det givna valet att sträva efter det vackra. Motsatt ståndpunkt är ett av de underligare uttrycken för egalitarism som handlar om att allt ska vara lika fint och inget bättre än det andra.

2006-07-13 14:14:10
Sanningar i Öppet arkiv. Sveriges Television har en kul sajt med en rad gamla tv-program, under vinjetten Öppet arkiv. En intressant bank med exempel som visar tv- och därmed mediehistoria. Under Samhälle finns bl a gamla dokumentärer och även en del politiskt material, såsom partiledarintervjuer. Olof Palme är inte bara med i Kvällsöppet med Shirley MacLaine utan ockå utfrågad inför 1982 års val. Då stod förslaget om löntagarfonder högt på socialdemokraternas dagordning. Alltså att staten skulle ta stora delar av företagens vinster i skatt och ge till fackliga/statliga fonder som med tiden skulle ta över företagen. I princip Jugoslaviens ekonomiska system. Idag har alla ledande socialdemokrater som var med om att driva fram förslaget tagit avstånd från det. Det antyds att inte heller Olof Palme var anhängare av det. Den som tittar på utfrågningen av honom i SVT 1982 får inte direkt det intrycket...

Till Öppet arkiv - >

2006-07-13 10:53:31
Bonino Inspired By My Book. Emma Bonino, former Italian Minister and EU Commissioner, says in an interview with "Milano Finanza" that she is inspired by the work of think-tanks. In particular, she points out that "European Dawn" is important for her ideas. Of course the aim of the book is to change society. And when it inspires leading European politicians, that is a relevant step.

Read the article here (in Italian, pdf) - >

2006-07-13 07:35:43
Swiss Lunch. Yesterday, I had a lunch with the Minister for Home Affairs (including for example social security, health care, energy, culture) of Switzerland, and some of his colleagues. Mr Pascal Couchepin is something as uncommon in Europe these days as a politician with a real interest in issues and free-market reform. He is also the former Finance Minister and apparently he really enjoyed my book. An interesting discussion about Sweden, Europe, reforms and the longer perspective.

Switzerland is an interesting case, since it is a European country with a rather small state, i e low public expenditure. Private insurance companies compete in offering welfare services and social security to people. Every country, of course, have reforms they should do but some also show the way forward more than others. In terms of low taxes and private welfare, Switzerland is a country that should be studied more by others.

2006-07-12 15:12:53
Index Inflation. When politicians can show few positive real results in a country, sometimes they try to create a theoretical model where the country comes out better. Some ideologues and biased researchers dedicate lots of time to this. With an increasing pace over the last years, new such products have been developed. Often, they take the shape of indexes where countries are compared.

The normal outcome is that countries with a free economy (that can show real positive results) end up with poor scores in the index. But countries with a big state end up better, lifted by fluffy categories like "well-being", "life satisfaction" or something.

The latest index I have seen is the Happy Planet Index. There, the category "ecological footprints" is an important part. It might seem more funny than serious or of any importance. And indeed theoretical discussions are always interesting and positive.

But part of it is just an attempt to "newspeech". Sometimes they try to create a theoretical foundation for vast politicies - mostly for a big state - out of nothing. That is when the content and methods should be closely examined. And the results should not be accepted as either truth or serious science.

2006-07-11 22:40:17
Jobbjakt eller bidragsjakt? Dagens diskussion i Studio 24 med Anna Johansson, LO-ombudsman från Göteborg, om sajten jobbjakt.se, blev klargörande. Det är en utomordentlig plats för arbetsgivare att söka arbetskraft och vice versa. Där finns jobb som sannolikt inte hade funnits annars, förmedlingen av arbeten kostar inte en skattekrona och unga kan få jobb. Mot bakgrund av dagens massiva misslyckande med 1,5 miljoner personer utanför arbetsmarknaden och 26 procents ungdomsarbetslöshet är detta en god nyhet. Att facket är emot, för att behålla sin makt på arbetsmarknaden, överraskar inte.

Se programmet här - >

2006-07-11 15:37:09
Solidaritet och rättvisa? Varje gång vänstern talar om att ett land ska ha höga skatter för vanligt folks skull, kom då ihåg detta.

2006-07-11 15:14:51
Wealthy Irish People. The Bank of Ireland - not to be confused with the Central Bank of Ireland - has published a survey of eight leading OECD countries. They have analysed the situation and development of the net wealth of the average citizen. The Irish have climbed to position two, and there are now some 30 000 Irish millionaires (in euro). A main reason for this increased wealth is a decade of great economic growth, another part is a strong growth in housing prices. Here is the "wealth list":

Net wealth per person (euro):

Japan 205,675
Ireland 148,130
United Kingdom 137,277
United States 128,810
Italy 125,512
France 103,476
Germany 90,462
Canada 85,147

Read more here - >

2006-07-11 09:58:34
Visby, handel och välstånd. Under backträning från Visby hamn åkte ett av stadens sightseeingtåg bredvid undertecknad en kort stund. Från högtalaren hördes guidens röst från det inspelade bandet säga: "Det var handel som gjorde det medeltida Visby rikt." Precis. Fritt utbyte mellan producenter och konsumenter inom den tidens mest globaliserade handelsnätverk, Hansan, skapade välstånd. Inte att gamla arbeten "skyddades" med tullar. Inte att utländsk (tysk) arbetskraft hölls borta. Inte en tro att allt skulle produceras lokalt. Statsmakt, kungar och brandskattning störde ut den framgång Visby då hade. (Staden var större än den tidens Stockholm; hade Visby kunnat vara Sveriges huvudstad idag om utvecklingen hade fått fortsätta?) Skapare och bevakare, företagare och beskattare, frihet och tvång - samma motståndare då som nu.

2006-07-10 12:42:44
Intermediair About Swedish Failure. In this week?s edition of Intermediair, roughly the equivalent of The Economist in The Netherlands, the main article is about Sweden. It covers six pages and starts off by saying that many European Social Democrats admire the so-called Scandinavian Model. The rest of the article shows why this is largely all wrong. These countries did some market-oriented reform that might be learned from, but other countries should stricly avoid copying the big welfare state. Being interviewed, I contribute with facts and arguments.Read the article here (in Dutch) - >

2006-07-09 12:17:48
Cirkusen i Visby är över. Politikens Hultsfred är nu avslutat för i år. Ett arrangemang av aldrig tidigare skådad omfattning. En arena för debatt och enkel dialog, men som också fjärmar sina deltagare än mer från vardagen. Många tankar väcks en vecka som denna.

Almedalen är en arena för många saker, bland annat politisk strategi och kommunikation. Det är lustigt att se hur olika personer fungerar i olika fora. Lars Leijonborg var klart bäst i Almedalen, enligt DN:s retorikexpert. Han hade bäst publikkontakt och var retoriskt bländande. Fredrik Reinfeldt är utmärkt i TV, men mindre bra i massmöten. Med Leijonborg är det tvärtom.

Genomgående är alltid bevisbördan på den som vill förändra. Den som vill sänka några av världens högsta skatter måste - till skillnad från den som vill ha kvar dem - berätta varför, och har alla dem som tjänar på dagens ordning till motståndare. Förändringsmotståndare är också känslan av att vi vet vad vi har men inte vad vi får. I år har en agenda av icke-förändring svävat över Almedalen mer än någonsin.

När man istället tar sin utgångspunkt i en princip - som avtalsfrihet på arbetsmarknaden - är det dagens verklighet som blir extrem. Då hamnar bevisbördan på dem som vill behålla en extrem situation. Först då blir debatten intressant och då kan förändring inledas.

Man kan undra varför olika människor har engagerat sig i olika politiska rörelser. Det finns självklart en enorm individuell variation, men också gemensamma nämnare. Mina kunskaper i psykologi må vara klart otillräckliga för en välgrundad analys, men många observationer skapar en grund för några tankar.

Borgerliga är nog ofta människor det har gått rimligt bra för och som vill bli lämnade mer i fred för att bestämma själva och ta hand om sina närmaste. Vänstern består, skulle jag tro, till stor del av människor som anser sig orättvist behandlade och vill ta revansch genom statliga tvång och omfördelning. I nationalisternas led finns töntar som vill tillhöra en grupp och synas. Politiskt engagerade företagare vill mest få frihet att skapa. Sossar är en bred grupp av principlösa karriärister, fackpampar med privilegier, äkta socialister och personer med komplex för sin svaga kompetens som de tar igen med makt.

Bakgrunden till ett personligt engagemang är kärnan i ett gigantiskt arbete från många människor. I sin tur motiveras det med argument - men kärnan är det centrala. Ofta baseras den i sin tur på ett påstående om verkligheten - t ex Marx felaktiga påstående att en fri marknad leder till utsugning - som sedan skapar ett livslångt engagemang. Även om påståendet bevisas felaktigt består engagemanget; så mycket har en person investerat i detta. I Almedalen finns ett inte så litet antal sådana personer.

2006-07-07 11:06:33
Jobbjakt.se - en fri arbetsmarknad. På nämnda sajt på nätet annonseras jobb ut och de som söker får erbjuda sina tjänster. Där råder med andra ord fri konkurrens - mellan arbetsgivare som vill ha medarbetare och mellan arbetstagare som vill ha jobb. Svensk lagstiftning på arbetsmarknaden följs och skatter betalas, så marknaden är inte helt fri. Men utbytet är helt fritt - inga tvång om kollektiva avtal råder.

Utomordentligt. Med stor sannolikhet hade dessa arbeten inte tillkommit utan denna fria förmedling. Åter ett exempel på betydelsen av fritt utbyte och på hur fria organisationer och företag är bättre på att förmedla arbeten än en myndighet som AMS. Dagens Nyheter rubricerar dock det hela som att den som vill ha lägst lön får jobb. Facket vill, med samma motivering, stoppa sajten. De har fel i sak.

Fri konkurrens leder inte till ett race to the bottom. Visst är det så att en arbetsgivare vill ha hög kompetens till lågt pris och att sökande bjuder under varandra. Men om lönen sätts lägre än en persons produktivitet blir det lönsamt för en annan arbetsgivare att erbjuda högre. Fri konkurrens går åt båda hållen. Och när priser får sättas fritt motsvarar lönerna produktiviteten, vilket i sin tur innebär att ofrivillig arbetslöshet inte uppstår.

2006-07-06 21:14:59
Väl argumenterat, Ohly! I kvällens tal i Almedalen talade Vänsterpartiets ordförande Lars Ohly om skattesänkningar. Han ville troligen beskriva sådana som ett hot mot det mesta som är gott och fint. Effekten blev den motsatta. Han underströk att varje krona i sänkt inkomstskatt eller fastighetsskatt innebär en krona mindre till olika offentliga utgifter. Därpå gav han som exempel på utgifter som måste minskas bland annat kultur och bostadssubventioner. Onekligen ett retoriskt misstag. De flesta torde ha tänkt att om inte värre nedskärningar än det måste ske så kan man ju vara för sänkt skatt. Han valde offentliga utgifter som ingen finner särskilt viktiga som exempel. Detta gjorde hans argumentation till en god illustration av hur mindre offentligt slöseri kan ge mer kvar i plånboken efter skatt. Tack för det, Lars Ohly!

2006-07-06 12:58:00
Maktfullkomlighet eller maktskifte? Medverkade just i en kort intervju i TV8 för kvällens program från Almedalen. Den stora frågan är vilka huvudintrycken av politikerveckan egentligen är - nu när den närmar sig slutet. Efter att ha träffat något hundratal politiker, journalister och opinionsbildare om dagen kan intrycken vara något spretiga.

Med tanke på att Sverige har fler förtidspensionärer än företagare är det signifikant att Perssons nya löfte var höjt bostadsbidrag till förtidspensionerade. Helt ogenerat köps röster med skattepengar. Inte en tanke på hur en bättre framtid skapas.

Vi har en slutkörd regering utan idéer som desperat vill behålla makten men inte använda den till något. De har byggt upp en samhällsmodell med stor stat som skapar stora problem, särskilt i dagens värld, och vägrar förändra. Hellre döljer de problem. I det läget måste det ske ett makt- och politikskifte.

Den senaste tiden har dock opinionsläget utjämnats och socialdemokratin lyckats mobilisera sin enorma apparat. Mitt intryck efter veckan hittills är dock att det inte kommer att räcka. De är för slut, för korrupta och idélösa. Alliansen är på gång, har idéer och vill förändra. Väl försiktigt, möjligen, men varje lång vandring måste börja med ett steg. Entusiasmen vid Reinfeldts tal igår visar vilken längtan det finns efter något nytt.

2006-07-06 12:51:38
Tillväxt och jobb. Idag presenterade SCB en rapport i Visby om svensk tillväxt och arbetslöshet. Mycket bra innehåll, men också det politiskt tillrättalagda. De påstår att Sverige sedan mitten av 1990-talet har haft god tillväxt. Återigen kan man inte räkna från just mitten av 1990-talet eftersom man då får med den automatiska uppgången efter krisen, men inte nedgången före. Antingen får man räkna från 1990 eller 1999, då produktionsgapet efter krisen var återhämtat. Då blir tillväxten i BNI per capita i snitt per år 1,4 eller 1,8 procent, inte högre än tidigare. SCB kritiserar i rapporten också de vidare mått på arbetslöshet som allt fler har börjat använda. Studerande som söker arbete räknas som bekant som arbetslösa i andra EU-länder, men inte här. SCB står för det avvikande svenska nedbantandet av siffran över arbetslösa. På det viset riskerar de bidra till att problem döljs, som annars hade kunnat diskuteras och lösas.

Läs rapporten här (pdf) - >

2006-07-05 14:48:00
The World Is Bigger Than Gotland. For some here at the annual week of politics in Visby - with some 470 arrangements in one week - that might come as a surprise. In the biggest neighbouring country to Sweden, Russia, the Putin regime gets more authoritarian by every passing month. President Putin has done many things to strengthen his power and stop the free debate. The last event has been threats to people - also foreign citizens - who will participate in a conference in Russia. But this will not just pass unnoticed and there is a way to protest. I am one of those who have signed up for free speech in Russia. At www.freespeechrussia.org you can sign up too any minute.

2006-07-05 14:34:35
Överfullt hos Alliansen. Moderaternas ekonomiska seminarium idag blev i praktiken ett arrangemang för Alliansen. De fyra borgerliga partiladerana medverkade, liksom Klas Eklund, chefekonom SEB, och Anna Ekstrom, ordförande i SACO. Mycket stort intresse, Spegelsalen på Wisby Hotell var överfull.

PÅ det hela taget ett bra arrangemang med få nyheter, men desto mer uppbackning för Alliansens reformförslag från Eklund och Ekström. Anna Ekström kritiserade att Moderaterna inte längre prioriterar slopande av värnskatten. Göran Hägglund påpekade att sedan regeringen tog initiativ om regelförenkling för småföretag 1999 har vi fått 1750 fler regleringar.

God stämning och bra inriktning på vikten av fler jobb. Talet om att vi "ska jobba mer" kan dock ge ett onödigt tvångsmässigt intryck. Det viktiga är att staten inte bestraffar arbete med hög skatt och belönar icke-arbete med höga bidrag. Då vill nog fler jobba mer och det blir billigare att anställa. Då växer också fler jobb fram.

2006-07-04 13:04:54
Äntligen! Idag presenterade således Alliansen sitt förslag om avskaffande av fastighetsskatten. Bra med snabba lindringar direkt och en strategi för avveckling. Lite nyspråk om kommunal avgift istället - dock en mindre skeptisk synpunkt. Återstår ett svar om finansiering, som ska komma i augusti. Det måste vara en äkta finansiering med neddragna offentliga utgifter, inte andra skattehöjningar. Och för det finns förvisso en rad metoder och förslag. Ett bra steg framåt för avskaffande av en omoralisk skatt som slår orättvist. Och ett tydligt steg mot ett mer utförligt gemensamt borgerligt regeringsprogram.

2006-07-04 12:57:57
Tio EU-länder har lägre arbetslöshet än Sverige. Eurostat kom just med sin statistik om den europeiska arbetsmarknaden för maj månad. Av denna framgår att tio EU-länder då hade lägre arbetslöshet än Sverige. (Några länder, inklusive Sverige, måste man leta lite för att hitta siffror för - finns här.)

Ungdomsarbetslösheten på 24,5 procent är fortfarande betydligt högre än vid årets början. (Och astronomiskt mycket högre än siffran cirka 1000 personer, som LO igår i Visby på ett seminarium påstod var siffran över unga arbetslösa i Sverige.)

2006-07-03 11:43:52
I GT: "Politikens Joe Labero." Idag publicerar Göteborgs-Tidningen en debattartikel av undertecknad. Budskapet är att regeringen har rollen av politikens Joe Labero, som försöker vinna valet genom att trolla bort stora problem och trolla fram nya jobb - utan att verkligheten ändras:

"Hans Karlsson må vara ansvarig minister, men den ledande trollkonstnären är ändå statsministern. I september förra året påstod han i SVT att vi "väl har den lägsta arbetslösheten i Europa", men då hade sju EU-länder lägre öppen arbetslöshet.

I maj i år påstod Göran Persson i en debatt på TV4 att "snabbt växer nya jobb till, inte minst bland ungdomar". Enligt Eurostat ökade den svenska ungdomsarbetslösheten från 22 till 27,5 procent mellan januari och april i år.

Inför valet 2002 satte socialdemokraterna upp som mål att sysselsättningsgraden skulle vara 80 procent år 2004. Från 2002 till 2004 sjönk dock andelen sysselsatta från 73,5 till 72 procent. (Komiskt nog anger socialdemokraterna detta mål som "delvis uppfyllt" i en ny rapport om vallöftena från förra valet.)

Uppenbart strider regeringens påståenden mot fakta. Och metoderna för redovisning av arbetslöshet avviker från internationella normer. Sverige är ensamt om uttrycket "öppen arbetslöshet". Varken OECD eller ILO godkänner metoderna att banta ned ungdomsarbetslösheten genom att räkna bort stora grupper.

Sverige står nu på toppen av högkonjunkturen, så nya arbeten borde växa fram. Ändå är, enligt AMS veckostatistik från i måndags, 20 000 fler personer i AMS-åtgärder i år än vid samma tidpunkt förra året. Är det tecken på att arbetsmarknaden "stärks rejält"?"


Läs hela artikeln här - >

2006-07-03 11:38:01
Fria kommentarer från Visby. Följ Timbros Almedalsblogg här.

2006-07-03 10:39:52
Back to basics. Har just anlänt till Visby och politikerveckan. En viss kontrast till Wien, inte minst klimatmässigt - Gotland visar sig från sin soligaste sida. Men också i typ av arrangemang. Lördagskvällen innefattade bal på palatset Lichtenstein med tal av bl a Israels f d premiär- och finansminister Benjamin Netanyahu. Ett utomordentligt inspirerande tal om ekonomisk frihet och reformer utifrån hans egen erfarenhet. Helt i Hayeks anda.

Men nu Visby och Almedalen. Fler arrangemang på en vecka än någonsin, ett jippo som trotsar det mesta. 2003 passerades 100 arrangemang på en vecka, nu är det närmare 500. Själv är jag här för tolfte året i rad, i någon egenskap. Igår talade statsminister Göran Persson för första gången i Almedalen, till en publik som till 1/4 bestod av SSU. Tydligen emottogs talet väl.

Persson ska ha påpekat att allt står väl till i den bästa av världar och att de borgerliga inte ska tillåtas förstöra det. Mer offentliga bidrag till olika grupper ska han ha lovat, särskilt de äldre. Han köper ogenerat medborgarnas röster, men talar tyst om att det är med deras egna pengar och att priset är deras frihet.

Frågan är om Persson nu har satt agendan för veckan, såsom en tävling i att expandera staten via mer bidrag till dem som inte arbetar. Det är en tävling som vänstern alltid kommer att vinna. I så fall vinner socialdemokraterna veckan och risken att de sitter kvar i höst ökar. Andra måste sätta en annan agenda - en som handlar om frihet, framtid och företagande, inte beroende av staten och bidrag.

2006-07-03 10:26:16
"Nu kommer giftalgerna." Så lyder rubriken på huvudnyheten i dagens Aftonbladet på nätet. Varje år vid denna tidpunkt uppstår en intensiv debatt om algblomning. På senare år har diskussionen ökat, på grund av att algblomningarna har ökat i intensitet. Den har blivit en symbol för miljöns tillstånd och människors inverkan på naturen. Just därför presenterade vi i fredags ett nytt Timbro Briefing Paper som reder ut sanning och myt i denna fråga.

Slutsatsen i debatten har ofta varit att detta är ett problem orsakat av människor och företag som kräver omfattande statliga insatser för att lösas. I gårdagens Gotlands Allehanda fanns en stor artikel om hur Svenska Naturskyddsföreningen kräver omfattande förbud för att "rädda" Östersjön.

Forskarna är dock inte alls överens, förutom möjligen om en sak: algblomning orsakas inte av människor. Däremot kan mänsklig inverkan påverka den. Idag anser flera forskare att tidigare rekommenderade metoder för att minska algblomning med all sannolikhet hade haft motsatt effekt. I grunden beror synen på frågan på hur man ser på det ekologiska systemet.

Anders Sandberg, forskare vid Oxford University, har skrivit detta Briefing Paper, som kan läsas här.

<-- Home
RSS 2.0