Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 19:39:05

2011-07-14 15:37:50
Jobb, vardagsfrihet, arbetsutbud och segling... Almedalsveckan avslutades med en rad arrangemang där jag bl a talade på Axess och EU-kommissionen. Fullsatt och intressant. Nu seglas det för fullt i den ombytliga svenska sommarskärgården. Idag skriver jag igen i Dagens Industri om fortsatt sänkt skatt för alla, med kommentarer till tidningens ledare om undertecknad i ämnet nyligen.

Läs artikeln här - >

2011-07-09 10:25:27
Sparskatteavdrag ger medborgarna ekonomisk makt. Idag skriver Henrik von Sydow och jag i Newsmills sektion om sparande. Vi argumenterar för vår idé om reformer som gör det lönsamt att spara ihop en ekonomisk buffert för vanligt folk.

Läs artikeln här - >

2011-07-08 11:24:06
"En ny sorts ekonomi." Idag skriver Håkan Juholt och Labours ledare Ed Miliband på DN Debatt. Deras budskap är att vi efter finanskrisen, som de påstår har orsakats av "marknadsfundamentalism", behöver "en ny sorts ekonomi". Den beskrivs som ett paradis där "jobben är bättre och lönerna och livskvaliteten högre". Inget om vägen dit.

Ed Miliband kallas i Storbritannien "Red Ed" för sin starka lutning åt vänster. Trots den svåra brittiska ekonomiska situationen - efter Brown och Labour - och de tuffa åtgärder den borgerliga regeringen måste vidta är hans popularitet låg. Hans traditionella vänsterpolitik för mer stat och bidrag, med appeller till särintressen, lockar inte. Och med honom lierar sig Håkan Juholt. Påminner om det gamla uttrycket att sjunktimmer inte flyter bättre av att slås ihop.

På 1990-talet efterlyste Ingvar Carlsson en "ny ekonomisk teori" när han upptäckte att keynesianismen inte fungerade. Sedan dess har globaliseringen och den ökade ekonomiska friheten lyft hundratals miljoner människor ur fattigdom. I västvärlden har levnadsstandarden ökat kraftigt. Vad som fungerar är inte okänt. Att socialistiska partier inte gillar det, och rentav existerar för att vara ett motstånd mot detta, förändar inte detta.

Miliband och Juholt refererar till att socialdemokratiska partier är i kris över hela Europa. Kanske beror det på att man aldrig har kunnat förlika sig med vilken sorts ekonomiskt system som faktiskt fungerar? Att man inte gillar det som fungerar och därför vill trolla fram en ny låtstasteori blir inte seriöst.

2011-07-06 11:59:17
Full snurr. I Almedalen är det, som brukligt, intensivt - trots den kalla dimma som envisas med att rulla in dag efter dag.

Kommande skattereformer, och värnskatten, är ett hett ämne. Utmärkt att debatten fokuserar på vilken skatt som ska sänkas först. Min artikel refereras flitigt. Stötte ihop med "Metallhögerns" Göran Johansson, som vill avskaffa värnskatten. Rolig roll att vara "Moderatvänster". Men hade hans parti inte infört eländet skulle vi ha sluppit den diskussionen...

Jag debatterade på Almegas seminarium om ett innovativt Sverige. Min enkla poäng var att innovationspolitik må vara bra, men det viktiga är att hela den ekonomiska politiken ska bidra till en innovativ ekonomi. De sju marknader som har avreglerats den senaste mandatperioden är inte minst exempel på det: Apotek, arbetsförmedling, bilbesiktning, busskollektivtrafik, flygtrafikledning, järnväg och primärvård. Blir de bara hälften så innovativa som telekom blev efter avregleringen är det fantastiskt.

Har även medverkat i frågesport i TV4-tältet mot Aftonbladets Lena Mellin - det blev 8-8 i slutställning. Samt deltagit i en rad mingel, varav inte minst ett trevligt på TCO, med ett långt samtal med Eva Nordmark. Och så talen. Där Lars Ohly höll ett retoriskt men förutsägbart tal överraskade Fredrik Reinfeldt. Han talade om frihet, framtid, tillväxt och entreprenörskap i ett globalt perspektiv. Inspirerande!

I eftermiddag ska jag tala på Axess på seminariet Sweden - big state or big society. Ska sändas på Axess TV. Ser fram emot det, och vidare övningar!

2011-07-05 13:49:28
Om Almedalens och Sveriges utveckling. Bjöds in att gästskriva hos Meltwater i detta ämne. Kan läsas här.

2011-07-01 10:43:44
Avtagande nytta och arbetsutbud. Idag ägnar Dagens Industri frågan om inkomstskattereformer och undertecknad en huvudledare (ej på nätet). En stor del av texten ägnas åt att tala väl om jobbskatteavdraget - väl så - men också åt att påpeka att utformningen kan förbättras. Det DI främst betonar är att effekten på arbetsutbudet kanske inte blir så stor. Igår återkom också Per Altenberg från Libereko och av alla hans synpunkter återstår nu en - att effekten av jobbskatteavdrag avtar för varje steg som tas.

Detta har analyserats utförligt i en skrift från Departementsserien från Finansdepartementet. Där dras följande slutsatser: "Förändringar i skatteskalan vid låga inkomster har större sysselsättningseffekter och en jämnare fördelningsprofil, medan förändringar av skatteskalan som påverkar skatteskalan vid höga inkomster har större effekt på arbetade timmar. ...om en förstärkning av jobbskatteavdraget kombineras med en höjning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt...medför att kombinationen ger goda arbetsutbudseffekter."

Detta behöver nu inte vara den slutgiltiga sanningen. Men det visar att det finns goda belägg för att denna kombination - ytterligare jobbskatteavdrag och höjd brytpunkt - ska prioriteras. Sysselsättning, fördelning och arbetsutbud främjas. Detta utöver de så viktiga sociala faktorer samt strategiska aspekter, som jag envisas med att ta upp och anse relevanta.

<-- Home
RSS 2.0