Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 18:47:55

2009-08-31 13:12:40
Långt firande. Jag vet att jag är en besserwisser i språkliga frågor ibland. Men det är för att saker ibland blir så komiska. Min fantastiska hemort i skärgårdens början, Österskär, fyller således 100 år i år. På skyltarna om firandet står det "100 Års Kalas". Det måste man kalla ambitiöst. De flesta fester jag har varit på pågår bara några timmar...

2009-08-30 09:22:17
Welcome to the Party. Gårdagen på m-stämman avslutades med middag. Men mer än så; det var en väldigt kul fest med tema ABBA och schlager. Ett antal mycket roliga tal och framträdanden. Moderater kan definitivt också vara annat än seriöst allvarliga. Nu tåg hemöver.

2009-08-29 15:35:52
En utvecklad arbetslinje. Den moderata partistämman hade idag att behandla partistyrelsens proposition om arbete, skatter och välfärd. I stora drag en bra proposition. Mina motioner om en friare arbetsmarknad och plattare skatter avsåg förbättra olika delar.

Debatten blev konstruktiv och bra. Det fanns ett stort stöd för flera av de enskilda förslagen i motionerna. Idag fattades således följande beslut om vad som är moderat politik (med reservation för att de exakta formuleringarna kan vara lite annorlunda):

- Värnskatten är en straffskatt på utbildning och hämmar tillväxten och det är därför vikgigt att den avskaffas.

- Fackliga stridsåtgärder ska vara proportionerliga.

- Skatteutjämningen mellan kommuner ska ersättas av att staten hanterar kommunal utjämning.

- Arbetsrätten (LAS) bidrar till att vissa grupper, i synnerhet unga och invandrare, får en svagare ställning på arbetsmarknaden.

- Arbetsrätten ska främja rörlighet på arbetsmarknaden, så att små och medelstora företag vågar växa.

Detta är, enligt min mening, stora förbättringar. Nu har moderaterna tagit sats och skärpt reformpolitiken. Arbetslinjen har fyllts med ytterligare konkrtet innehåll. Allt dessutom i god stämning.

2009-08-28 22:23:43
I Newsmill med Wykman och Fjellner: Dags att ändra lagen om anställningsskydd. En stor morgontidning ändrade sig i sista stund, men vi kunde då istället publicera vår debattartikel inför morgondagens debatt här på m-stämman i Newsmill. MUF-ordförande Niklas Wykman, Europaparlamentarikern Christofer Fjellner och jag skriver om varför moderaterna nu bör ta ställning för reformer som skapar en friare arbetsmarknad. Såväl ekonomiska som strategiska skäl talar för en sådan reformlinje.

Läs artikeln här - >

2009-08-28 21:12:21
Moderat stöd. En intensiv dag på moderaternas stämma är till ända. I debatten fanns starkt stöd, främst från de yngre, för min motion om framtidens sjukvård. Dock bifölls endast punkterna om att "svensk sjukvård kan bli en dynamisk, attraktiv, konsumentanpassad exportnäring" och att handeln med sjukvårdstjänster inom EU ska underlättas. Min motion bifölls dock i fråga om miljö. Idag står således moderaterna för ståndpunkterna att "klimatpåverkan blir minst om vi har en stark global utveckling av handel och tillväxt", samt att "Sverige bör driva på inom EU för att nå en överenskommelse om global frihandel så att den tillväxt som ger en bättre miljö blir hög och uthållig". Imorgon dags för skatter och arbetsmarknad, vilken inleds med debatt i TV4 för min del kl. 0945.

2009-08-28 13:51:30
Morgon och media. Denna dag började, som så många fredagar, i nyhetspanelen på TV4. En livlig diskussion om moderaternas stämma, men också om Stocksholms Stads rökförbud för medarbetare på arbetstid. (I den frågan, vill jag för tydlighets skull säga, är jag emot hälsopaternalism, men för att arbetsgivaren ska ha rätt att bestämma vad som sker på arbetstid.) I Västerås, på m-stämman, har det fortsatt med intervjuer i DN, Rapport, Fokus, med mera. Spännande!

Uppdatering: DN skrev en lustig liten artikel. För tydlighets skull vill jag påpeka att jag inte vill återgå till något gammalt. Jag vill fortsätta förnya och skapa en ambitiös och idéburen reformagenda.

2009-08-28 06:40:35
I GP: Våga se vården som en tillväxtbransch. I dagens Göteborgs-Posten skriver Martin Andreasson, regionråd i Västra Götaland (m), och jag om hur sjukvården kan bli en tillväxtbransch, lagom till m-stämmans debatt i ämnet idag. Valfrihet, handel, entreprenörskap, strävan efter vinst och lägre skatter är centrala delar.

Läs artikeln här - >

2009-08-26 11:38:22
Support Our Troops! Det är precis vad vi ska göra. Situationen i Afghanistan har förvärrats, vilket vänstern ser som belägg att åka hem. I detta land får flickor nu gå i skolan och kvinnor rösta. Vardagsfriheten har ökat dramatiskt. Detta hade inte hänt om talibanerna hade suttit kvar. Att den USA-ledda koalitionen störtade tablibanerna var ett första steg; att bygga ett fungerande samhälle är svårare. Våldsverkande fanatiker har en tendens att inte ge upp. Att Sverige bidrar på plats är inget annat än en kamp för det goda. Vänsterns syn verkar vara att vi bara ska göra insatser där det är ofarligt, och administrera bistånd som inte gör annan nytta än lindrar deras samveten.

2009-08-26 11:34:44
Nyhetsbrev 8. Ett nytt nyhetsbrev har just distribuerats, om bland annat 1989, småföretagande, m-stämma, vinstkrav i välfärd och nya klokskaper. Kan läsas här.

2009-08-25 14:50:29
I DI: Inför vinstkrav även på offentliga välfärdsenheter. Igår skrev Thomas Idergard, ansvarig för Timbros välfärdsprogram, och undertecknad i Dagens Industri - dock på nätet först idag. Vi visar att de privata och vinstdrivande enheterna når bäst resultat och har nöjdast kunder. Då blir frågan varför man ska strypa den del av välfärden som fungerar bäst, med hjälp av Jämtins vinstbegränsningar. Istället borde man utsträcka de mekanismer som har skapat framgångarna också till de offentliga enheterna, såsom vinstkrav. Den kan sedan återinvesteras eller gå till ägarna, alltså skattebetalarna, i form av lägre skatt.

Läs artikeln här - >

2009-08-23 09:47:10
Reinfeldt i Vaxholm. Statsminister Fredrik Reinfeldt höll ett utmärkt sommartal igår i Vaxholm. Offensivt, humoristiskt, pedagogiskt - och med fokus på jobb och fortsatt lägre skatter. Särskilt passande var bednämningen "vänsterexperimentet", om oppositionens regeringsalternativ.

2009-08-21 11:50:34
Moderaterna som reformkraft. Sverige behöver frihetlig förändring. För detta krävs ett idéburet ledarskap och en ambitiös reformagenda för framtiden. Detta är min utgångspunkt inför den moderata arbetsstämman om en vecka. Den präglar också de motioner jag har skrivit om bland annat en friare arbetsmarknad, lägre och plattare skatter och fler entreprenörer i sjukvården. På stämman avgörs hur starka moderaterna ska vara som reformkraft. Jag är övertygad om att medborgarna anser att ansvarstagande nu är att visa handlingskraft. Politikens mål måste vara att göra så att Sverige kommer starkare ur krisen. Jag tror det finns goda möjligheter till brett stöd för min inriktning, som börjar uppmärksammas nu när det drar ihop sig. Idag skriver Politikerbloggen, på onsdag är jag med i Studio Ett.

2009-08-20 15:19:21
Ineffektivitet. Du sätter in en stor summa pengar på banken varje månad. När du får barn vill du ta ut en del, eftersom du då arbetar mindre. Det tar dock sex veckor att få ut pengar från banken. Och du får inte begära uttag förrän barnet är fött. För att du ska få ditt uttag krävs ifyllande av en mängd blanketter. De måste ha intyg av din arbetsgivare. Detta får inte vara i pdf-format, det är förbjudet. Banken drar ut på det hela nio veckor istället för sex. Först måste ärendet handläggas, sedan prövas, sedan eventuellt utbetalning - allt av olika enheter. Dessutom har summan krympt på vägen, eftersom du har betalat detta spektakel.

Har det hänt någon? Ja, undertecknad. Fast det är inte en bank utan Försäkringskassan. Det är dock i övrigt exakt samma princip; man betalar skatt och ska få tillbaka en del. Detta är situationen som följde när vi fick vår andra dotter. Än tokigare för min fru, som råkade starta företag före och hade låga initiala intäkter och ty följande får minimal ersättning. Arbete och omfattande inbetalning av skatt under 14 år dessförinnan är helt utan betydelse.

Vi kan hantera detta. Men de som inte har besparingar?

Om det ändå bara vore en fars...

2009-08-19 16:21:18
Rapport fyra från Ny Start för Europa: Det stora småföretagandet. Idag presenterades den fjärde rapporten från projektet Ny Start för Europa, som jag leder. Budskapet är att det är nya och växande företag som står för de nya idéerna, produkterna och jobben. Dynamiska småföretag kan också göra oss mindre känsliga för konjunktursvängningar. I rapporten jämförts klimatet för företagande i olika europeiska länder, och det som EU gör för att främja entreprenörskap analyseras. Rapporten avslutas med en rad förslag till konkreta åtgärder för att underlätta företagande. Författare till rapporten är Niclas Holmberg, student i företagsekonomi, egenföretagare och chefredaktör för MUF:s tidning Blått.

Läs rapporten här (under rapporter) - >

2009-08-19 08:56:15
Första sprickan i järnridån. Idag för 20 år sedan började järnridån rämna, då människor sprang över gränsen från DDR till Österrike. Röda Armén stoppade dem inte, och därefter kunde utvecklingen inte hejdas. Denna seger för friheten inledde befrielsen av Europa. Under kommande månader kommer detta att högtidligen firas, i Sverige med ett ambitiöst arrangemang. Denna höst bör vi särskilt minnas frihetens värde och komma ihåg kommunismen som den faktiskt är och var.

2009-08-19 08:04:48
Bara idéer kan förändra. Min tidigare kollega som ledarskribent på Entreprenör, Johan Wennström, skrev härom dagen på Svenska Dagbladets ledarsida att "ideologiernas död är välkommen" och att vi borde ge mer utrymme "åt en mer pragmatisk politisk attityd". Mot bakgrund av dagens verklighet ter denna önskan sig lite udda; kan någon peka ut en europeisk ledare som kan anses vara för ideologisk?

I själva verket drivs alltid politiken mot pragmatism, det mest dagsaktuella, det medialt intressanta, de direkta åtgärderna, det tjänstemännen lägger fram. Det krävs kraft, övertygelse, envisehet och mod för att politiker ska kunna ha en idéstyrd agenda ens i någon mån. Sedan är det ju så att även de kortsiktiga och pragmatiska stegen går i någon riktning. Skillnaden är bara om politikern själv inser det eller inte.

Jag har som bekant försökt mynta begreppet principfast pragmatism för min kandidatur till riksdagen. All politik är per definition pragmatisk i det att den handlar om konkreta förändirngar, men det jag vill betona är vikten av att vara principfast i alla dessa mindre steg. Annars blir det ingen riktning, man kommer inte närmare något - det finns kanske inte ens ett mål.

Vill man förändra måste man stå för idéer. Förvaltande för förvaltandets skull gagnar ingen - och leder ingenstans. Eller för att lämna över till Keynes och Hayek, som för en gångs skull var överens:

"The ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed the world is ruled by little else. Practical men, who believe them selves to be quite exempt from any intellectual influence, are usually the slave of some defunct economist."

John Maynard Keynes

"Society′s course will be changed only by a change in ideas. First you must reach the intellectuals, the teachers and writers, with reasoned argument. It will be their influence on society that will prevail, and the politicians will follow."

Friedrich Hayek

2009-08-18 15:09:43
Lunch With Mitchell. Today, I had invited a number of people for a lunch with Dan Mitchell from Cato Institute in Washington DC. He is one of the strongest critics of Keynesian economics, public deficits and big government in the American debate. A rather limited group had a very interesting discussion, covering current US politics, tax competition, debt and the recession - all in an hour and a half!

Update: Here is Dan′s latest video, which explains why public expenditure hurts the economy.

2009-08-18 09:02:39
Nyhetsbrev 7. Glömde lägga upp detta nyhetsbrev - om välfärdsvinst. m-motioner, Gerogien, ägande, med mera.

Läs här - >

2009-08-18 08:54:58
Mediernas skräckpropaganda. På väg från Gotland igår lyssnade jag på en diskussion på P1 mellan DN-journalisten Anders Bolling och SVT:s Claes Elfsberg. Bolling har skrivit en bok där han kritiserar medierna för att svartmåla verkligheten.

Elfsberg medgav överraskande att så var fallet, men ansåg att det var deras plikt. En nyhet är det som avviker, och om mycket är bra ska man ta upp det som inte är det. Plus att medierna måste uppmärksamma missförhållanden.

Visst, men vad får medborgarna då för världsbild totalt? Självklart tror man att den verklighet som speglas i media inte bara är det avvikande utan att det är helheten. Man tror att allt - inte bara små delar - är åt skogen. Flera studier visar att vi tror att det står sämre till med allt från brottlighet till miljö än vad som är fallet.

Medierna måste därför sätta även de negativa nyheterna om det avvikande i sina korrekta sammanhang. De måste säga att totalt sett utvecklas en företeelse - som miljö - mycket bra, för att sedan komma in på problemet.

Allt annat är vilseledande. Och det är häpnadsväckande att inte Claes Elfsberg insåg det.

Lyssna här - >

2009-08-18 08:51:58
Reform Perspectives. My friend Kasper Elbjörn had an interesting piece in Berlingske Tidende about reforms - comparing the policies and strategies of President Obama with those of politicians in Denmark and Sweden.

Read it here - >

2009-08-10 11:29:21
Motioner till moderat stämma. Den 27-30 augusti är det Moderaternas arbetsstämma, vilket blir min första. Till denna har jag författat fyra motioner om politiska förändringar: en friare arbetsmarknad, lägre och plattare skatter, mer privat välfärd och friare handel för bättre miljö. Min hemförening stödjer motionerna. Tyvärr är jag inte ombud och får därför inte försvara dem i debatten, men kommer att vara på plats. Motionerna kan läsas här, här, här och här.

2009-08-10 11:25:14
Våga satsa på det privata ägandet! Det spelar ingen roll vem som äger saker, huvudsaken är kvalitet. Så kan det låta. Men det finns starka belägg i ekonomisk forskning för det privata ägandets värde. Om detta skriver Johanna Möllerström i kommande boken Mitt, ditt eller ingens - och vi skriver i en gemensam debattartikel distribuerad av LNB.

<-- Home
RSS 2.0