Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 18:46:36

2011-08-30 09:30:52
Rätt man på rätt plats.

"Jag vet inte, jag är ingen expert, vi får se."

Tommy Waidelich, ekonomisk talesman (S), om den europeiska finanskrisen

2011-08-26 08:28:59
Nya be(s)ked. Idag skriver Håkan Juholt och Tommy Waidelich på DN Debatt med anledning av dramatiken i världsekonomin. De kritiserar regeringens försiktighet med statsfinanserna och pläderar för ökade "stimulanser". Budgetunderskott, med andra ord.

Men de är också helt plötsligt positiva till s k eurobonds. Det betyder att skulder från misskötta länder blandas med skulder från välskötta så att de misskötta får lättare att låna. Med detta finns stora risker, då incitamenten för god politik försvagas.

Men på en punkt finns anledning att vara positiv. Juholt och Waidelich understryker vikten av drivkrafter för arbete och vill pröva att inte trappa av försörjningsstödet (socialbidrag) krona för krona utan att man ska få behålla en del om man får arbete. Detta har jag längre argumenterat för.

Bra så. Men drivkrfaterna för arbete ska visst inte förstärkas för andra. Ytterligare jobbskatteavdrag är de emot också för kommande år.

Man får ta det lilla...

2011-08-23 08:49:10
Skolstart och friskolor. I dessa tider av terminsstart hade TV4 en liten debatt mellan mig och Rosanna Dinamarca (V) om friskolor. Hon påstod att de utarmar de kommunala skolorna - och att de har dålig kvalitet. Men den påstådda utarmningen skulle rimligen bero på att många väljer friskolor - men varför skulle föräldrar göra det om kvaliteten vore dålig?

Vidare påstods att segregationen ökar av friskolor. Tvärtom är möjligheten för den enskilde - som kanske kommer från en hemmiljö med sociala problem - att välja en skola i ett annat område ett avgörande verktyg för att öka den sociala rörligheten.

Dinamarca undrade varifrån jag fick fakta om att föräldrar till barn i friskolor är nöjdare än i kommunala skolor. Lärarförbundet presenterade en sådan undersökning av Novus Opinion här.

Självklart vill vi förtroendevalda förbättra alla skolor, inte minst de kommunala. Då är det positivt att vi vet att valfriheten och etableringsfriheten har förbättrat också de kommunala skolorna. Konkurrensen leder till att alla inspireras att bli bättre.

Vänstern vill förvägra människor rättten att välja. De låser gärna fast barn i en destruktiv hemmamiljö. Varför? För att de vill ha ett toppstyrt samhälle där allt är lika för alla oavsett hur illa det blir.

Friskolornas Riksförbunds sammanställning av myter och fakta är generellt bra läsning i detta ämne.

Se debatten här - >

2011-08-22 09:13:31
Första steget mot frihet i Libyen. Efter en stärkande segling med familjen denna helg i synnerligen varierande väder var jag laddad inför denna morgons TV4-debatt med Rosanna Dinamarca (V) om friskolor. På grund av den dramatiska utvecklingen i Libyen, och dess påverkan på nyhetsflödet, ställdes denna dock in - med möjlighet att återkomma senare i veckan. En fullt rimlig prioritering av TV4.

Att Ghadaffis regim har fallit verkar nu helt tydligt. Därmed är det första steget - att störta diktatorn - mot frihet i Libyen taget. Det är verkligen värt att fira. Men nu påbörjas en lång och komplicerad vandring mot att bygga fungerande institutioner för rättsstat, demokrati och marknadsekonomi.

2011-08-19 09:58:00
Double-Dip? Riskerna för en dylik ny recession bedöms ha ökat rejält på sistone, både som följd av ekonomiska realiteter och tydliga policymisstag. En god sammanställning finns här. Återhämtningen hade inte heller kommit så långt - se The Economists diagram över de länder som ens har nått tillbaka till samma BNP per capita-nivå som före krisen (Sverige är ett av få EU-länder). Merkel och Sarkozy förefaller anse sig ha funnit ett svar på problemen: en skatt på finansiella transaktioner. Som om det vore investeringar i företagande och jobb över gränserna som var problemet. Mot detta har jag bl a argumenterat bl a här i SvD och här i FT. De senaste veckorna visar hur snabbt prognoser kan behöva revideras rejält. Med detta sagt kan det dock vara intressant att studera IMF:s bedömningar av välståndsutvecklingen till år 2016. Sverige bedöms då vara det sjätte rikaste landet i OECD. Vår trend har varit stark. Men vi finns i en tät klunga, så det kan lika gärna bli plats fyra eller plats åtta. Vilken politik som förs avgör.

2011-08-16 15:14:41
Uppskjutna skattesänkningar. Stats- och finansministern har således meddelat att de aviserade fortsatta skattesänkningarna skjuts på framtiden. Bakgrunden är naturligtvis den ökade ekonomiska oron i världen.

Jag har som bekant argumenterat för fortsatta skatetsänkningar som når alla. Genom framför allt jobbskatteavdraget har alla som arbetar fått rejält sänkt skatt. Detta ger ökad vardagsfrihet och ökad lönsamhet för arbete. En rad andra skattesänkningar har bidragit ytterligare.

Det är ett ingångsvärde att skattesänkningar ska vara fullt finansierade. Då avgörs möjligheterna av reformutrymmets storlek. Nu är oron så stor - på grund av den skuldkris ett antal länder med dålig politik har dragit på sig - att reformutrymmet inte alls bedöms bli så som bedömdes i våras.

Självklart är detta beklagligt, men det är som att klaga på dåligt väder. De svenska möjligheterna att till i höst lösa alla olika länders skuldkriser är begränsade. Men till skillnad från dem behöver vi varken höja skatter eller genomföra andra krisåtgärder.

Ett öppet land påverkas av omvärlden och det behövs säkerhetsmarginaler. Samtidigt är det för mig angeläget att vi så snart det är möjligt fortsätter reformera skatterna för att öka vardagsfriheten och lönsamheten för arbete och företagande.

2011-08-16 15:08:29
I Dagens Samhälle: Få företagare i politiken, vilket skadar tillväxten. Idag skriver jag i Dagens Samhälle om den undersökning RUT har gjort på mitt uppdrag av riksdagsledamöternas yrkesbakgrund. Alla erfarenheter är förstås relevanta, men att två tredjedelar kommer från offentlig sfär innebär bristande representativitet. Och som forskning jag hänvisar till visar: Beslutsfattarnas yrkeserfarenhet påverkar vilken politik som förs. Med få som har erfarenhet av företagnde eller privat sekjtor kommer få att ha insikt om hur tillväxt och jobb skapas. Till vänster (S och V) är det bara en fjärdedel som kommer från privat sektor och nästan ingen företagare. Och så är deras politik som den är.

Läs artikeln här - >

2011-08-13 20:43:24
The Berlin Wall 50 Years. Walls can have two very different purposes; protecting someone inside or keeping someone inside. The Berlin Wall, whose construction started 50 years ago today, had the latter purpose. The Communist leaders claimed to build a perfect society, but hundreds of thousands of people fled Eastern Germany every year. So the dictators made a prison of it all, killing anyone who tried to escape. Wikipedia has a detailed description of the idea, propaganda and construction of the Wall. Obviously, the West responded to weakly. It remained until 1987 when US President Reagan challenged this absurd tool of oppression by standing in front of it and saying to Soviet leader Gorbachev "Tear down this Wall!". Reagan was then condemned by many, but his view must be seen as the only moral standpoint. Two years later, as the communist system was cracking all over, the wall also came down.

2011-08-11 19:43:39
Har jag inte varit här förut? Mina vänner börjar antagligen bli trötta på galghumor nu. Som på Utö när vi resonerade om var man vill vara om tio år och jag inte kunde motstå att svara "i livet". Än så länge har som bekant varken jag eller läkarvetenskapen lyckats rå på den cancer som ständigt är med mig.

Idag fick jag veta resultaten av förra halvårets behandlingar. Målet var förstås att allt skulle vara löst. Men så enkelt skulle det naturligtvis inte vara. En del gammalt kvar, något nytt tillkommit. Kräver ny analys och idéer om andra mer verkansfulla metoder, vad det nu kan vara.

Även hösten kommer således att innefatta behandlingar av något slag. Som det nu ser ut ska det dock inte störa ut vare sig uppdrag eller arbete. Självfallet hade allt, även det, varit bättre utan behandlingar men man får se saker som de är.

Det är ju inte vad man tvingas hantera som spelar mest roll utan hur man hanterar det, som bekant.

2011-08-09 20:05:11
Norge. I Sverige har mångas semestrar börjat närma sig slutet medan de i större delen av Europa just börjar. Själv har jag seglat några veckor med familjen i vår fantastiska skärgård. Under denna tid skedde det fruktansvärda dådet i Norge, som jag inte har bloggat om. Men nog har denna chockerande händelse lett till många tankar. En uppenbar punkt är förstås att extremism som yttrar sig i våld kan ta sig många former. En annan är den norska regeringens skickliga krishantering. En tredje är risken att det ska tas politiska poänger snarare än dra vettiga slutsatser. Men om detta finns oändligt att säga, inte minst rörande de många anhöriga och landets sorg. Och det har andra redan gjort bättre än jag.

2011-08-04 08:43:03
Anderssons fabler. Den socialdemokratiske Europaparlamentarikern Jan Andersson kritiserar på sin blogg min debattartikel i Expressen om USA:s ekonomi. Eller rättare sagt, han kritiserar den rubrik som Expressen satte och som jag förvisso anser inte var särskilt rättvisande i förhållande till artikelns innehåll.

Andersson påstår vidare att jag har framhållit Irland som ett föredöme, men att deras nuvarande problem visar att låga skatter inte fungerar. Tja, med reformpolitiken fördubblades snittinkomsten och fattigdomen minskade med två tredjedelar. En reglesingsmiss som bidrog till en fastighetsbubbla har inte utraderat det välståndet.

I övrigt påstår Andersson att Paul Krugman "kan mer om ekonomi" än undertecknad och han varnar för offentliga utgiftsminskningar i USA. Om samhällsdebatten handlade om vem som kunde hitta flest ekonomer som delar ens egen uppfattning kunde jag ta fram många. Men så är det ju inte.

I sakfrågan pekar Krugman på kortsiktiga minskningar som kan förvärra krisen medan jag pekar på vikten av långsiktiga minskningar. Det är skillnad. Men flera nya studier har pekat på att det även kan fungera väl att snabbt dra ned utgifter för att minska underskott. Inte minst Sverige på 1990-talet visade detta. Fast Jan Andersson har kanske inte tagit del av dessa studier ännu.

2011-08-03 13:23:03
Få företagare i riksdagen. Dagens Industris huvudnyhet och en ledare idag (ej på nätet) handlar om en studie jag har beställt från Riksdagens Utredningstjänst, RUT. Den handlar om riksdagsledamöternas yrkesbakgrund och visar att två tredjedelar kommer från offentlig försörjning - i samhället generellt är andelen en tredjedel. Självklart är alla yrkeserfarenheter relevanta för en riksdagsledamot, men detta innebär en bristande representativitet. Hos S och V är andelen hela tre fjärdedelar. Detta kan förklara deras bristande insikter i - och engagemang för - hur tillväxt och jobb skapas.

Ladda ned studien här (pdf) - >

2011-08-02 10:26:49
I Expressen om att Obamas uppdrag är att avveckla FDR:s bidragsstat. Idag skriver jag om hur den stora staten skapade USA:s budgetkris, om vägarna ut ur problemen och att de avgörande besluten ännu ligger i framtiden.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0