Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 19:27:40

2007-09-28 15:40:27
Första gången rött är rätt i politiken? Nu klär sig alltfler i Stockholm - och resten av landet, antar jag - i rött för att visa sympati med frihetskämparna i Burma. Färgen är tydligen vald för att påminna om munkarnas kläder, eftersom de initierade demonstrationerna. Instämmer, ska se vad jag kan leta fram i garderoben.

2007-09-28 10:21:37
Nordic Think-Tanks About Competition. I noticed that the two leading think-tanks in Norway and Denmark recommend my publication "What Competition Has Done For Europe". Read more here and here.

2007-09-27 19:20:45
Freedom in Burma. The depth of my knowledge of the situation in Burma is limited. I have, however, always felt an admiration for the strength of Aung San Suu Kyi despite her fate. In a struggle like this, with people demanding basic freedoms, of course it is obvious where my sympathies are. One interesting and rather predictible sign of the current times is the fact that China is said to have attempted to downplay the significance of the freedom protesters. Of course the Chinese dictatorship wants to do that and avoid either similar events at home or getting more democratic neighbours. The problem is that China′s weight in the international order is increasing fast. This is the kind of view that will most likely gain more influence in the world. Thus, it provides an illustration of the importance of a strong trans-atlantic relation with the EU and the US working for freedom and democracy.

2007-09-26 21:11:58
Konsten att förskingra ett arv. Precis som andra socialdemokratiska ministrar har Göran Persson predikat socialism och sedan agerat kapitalism. Efter avgången blir de alla riktigt vettiga och bortblåst är all agitation. Nu senast bytte Persson uppfattning om riskkapitalister. Självklart visste Persson före valet att hans ståndpunkter och retorik bara var trams. Men det var bra för att locka röster. Frågan är vad de som röstade på dumheterna tycker idag. Persson demonstrerar att arvet efter honom är inget värt. Likt Feldt och andra drev han delvis en politik som han själv inte trodde på.

2007-09-25 14:21:59
Överbeskattning? Just åter från lunchmöte på Liberala ekonomklubben, där dagens huvudgäst var finansminister Anders Borg. Ämnet var naturligtvis budgeten, strategin och tankarna bakom den.

Sverige har en av Europas mest reforminriktade regeringar. Och en finansminister som är intellektuell och övertygad. Återigen: det är inte alltid lätt att genomdriva tuffa beslut i goda tider, men det sker nu.

Borg påpekade dock två gånger i sitt anförande att undertecknad nog är emot de stora överskotten. Han argumenterade för betydelsen av ordning och reda i statsfinanserna, inte minst för en borgerlig regerings trovärdighet.

Att det nu finns finanspolitiska ramar och budgetmål är mycket viktigt - och en förklaring till ekonomins styrka. Men överskotten behöver inte vara av denna omfattning. Svenska folket betalar nu 100 miljarder mer i skatt varje år än vad som behövs för att finansiera de offentliga utgifterna.

Regeringen sänker skatter - bra. Men vi borde få behålla ännu mer av våra pengar. Det är bättre om medborgarna har stora överskott än att staten har det. Skattetrycket kan sänkas snabbare. Om sänkningarna stimulerar sparande kan överhettning undvikas.

2007-09-24 12:54:41
In Economic Affairs: "Big Government - How to Create Poverty". In the latest edition of the respected journal Economic Affairs, one of the main contributions comes from my pen. The topic of the whole edition is "Poverty Amidst Affluence". An article in this journal is about 10 pages, so there is more space than usual to present the case.

My message is that Karl Marx was fundamentally wrong in his point about the free economy, capitalism, oppressing workers and creating poverty. On the contrary, now that capitalism spreads over the world, poverty decreases faster than ever. And countries in the Western world that have liberated their economies the most, have seen the most rapid increases in incomes - not least for people with low incomes.

And countries that introduced vast state interventions in the economy have experienced serious social problems. Not least was this of course the case where the interventions were extreme, in the centrally planned economies. But these differences are also visible in Western Europe today. The policy conclusion is that if you want to fight poverty, then launch reforms that reverse Marx and liberate the economy.

Due to copyrights, the article cannot be published on the web. One can read more about Economic Affairs, and subscribe, here. And a printed copy of my article, which will be delivered by mail, can be ordered by sending an e-mail to info@timbro.se.

2007-09-21 10:53:03
Facket - det nya skråväsendet. Igår eftermiddag medverkade jag i inspelningen av ett TV-program i regi av UR. Ämnet var globalisering. Programmet ska sändas i Kunskapskanalen den 12 oktober, därefter möjligen på SVT.

Rejäl batalj som alltid med Wanja Lundby Wedin om vad som skapar välstånd. Hon tyckte det var fel av stora företag att investera i fattigare länder. Då är man som bekant emot det som har lyft ett par hundra miljoner människor ur fattigdom i Asien de senaste 20 åren.

Mest överraskande var dock argumentationen från Lennart Wärmby, f d Vänsterpartist. Han kallade facket det nya skråväsendet. På samma sätt som denna skadliga reglering vill facket hindra konkurrens och rörlighet - och därmed ökad levnadsstandard här. Instämmer utan reservation.

2007-09-21 10:32:37
In WSJ: Sweden′s Premier Battles Welfare Legacy. Today′s edition of the Wall Street Journal has an article about Sweden, the government and reforms. I am quoted. Read here (subscribers only, though).

2007-09-21 10:23:34
Komplett värdelös opposition. I gårdagens kommentar till statsbudgeten påpekade undertecknad att mycket var bra, och lyfte sedan fram ett par kritiska kommentarer. Nu när man har tagit del av vänsterns kritik vill jag understryka den första delen. Regeringen är ett underverk i jämförelse med oppositionen.

Pär Nuders oansvariga populism är pinsam. Regeringen har kraften - i motsats till många andra regeringar - att genomdriva reformer i högkonjunktur så landet bland annat klarar nästa nedgång bättre. Med närmast desperata överord kritiseras detta. Precis som förr framhålls att inget behöver göras. Allt var utmärkt förr, i den bästa av världar. Mona Sahlins synpunkter begränsade sig till den intellektuella höjpunkten att hon var "förbannad".

Sture Nordh, som är mer partipolitisk aktivist än någonsin som TCO-ordförande, påstår att familjer och kvinnor "drabbas". När ska den majoritet av TCO-medlemmarna som röstade på Alliansen kräva en ny ordförande?

Förhoppningsvis drar dumheterna ned oppositionens trovärdighet. Eller åtminstone tänder lite mer kampvilja hos regeringen.

2007-09-20 09:59:17
Borgs budget. Sveriges ekonomi utvecklas mycket starkt. Detta är dels en följd av en stark global konjunktur, dels en följd av goda ekonomiska institutioner - som makroekonomisk stabilitet, öppenhet mot omvärlden, avreglerade marknader och fungerande institutioner.

Men utvecklingen lär inte pågår i evighet, det finns problem och framtiden erbjuder utmaningar. Att genomföra reformer är lämpligt i goda tider, även om det alltid lockar att luta sig tillbaka och avstå. Är det då rätt inriktning på reformerna i dagens statsbudget?

Både ja och nej. Skattekvoten - de totala skatterna som andel av BNP - beräknas sjunka från 50,3 procent 2006 till 47,4 procent 2010. Den förra regeringen räknade med att komma ned till 49 procent 2009. I båda fallen beräknas skattekvoten sjunka framför allt som följd av att en mindre andel av BNP-tillväxten tas in i skatt.

I boken "Sänkt skatt är möjlig" (Timbro), som presenterades i oktober förra året, föreslog bland andra undertecknad att 3/4 av tillväxten inte skulle tas in i skatt. Då skulle skattetrycket nå 48 procent år 2010. Men vi ansåg att man skulle göra betydligt mer därutöver. Vilket alltså inte sker med den nuvarande inriktningen på den ekonomiska politiken.

Självklart spelar det roll hur man tar ut skatt och var. Men den totala mängden skatt är också relevant. Denna skattekvot avgör hur mycket politiker respektive medborgarna själva bestämmer i samhället. Och det totala skattetrycket spelar roll på sikt i en global ekonomi.

Det är bra att regeringen sänker skatten på arbete. Men det är inte bra att andra skatter höjs för att delvis finansiera detta. I synnerhet är det onödigt när svenska folket överbeskattas med cirka 90 miljarder kronor bara i år. Att mer osynliga skatter på arbete sänks och synliga som bensinskatten höjs lär förklara en hel del tapp i opinionen dessutom.

Mycket är bra i budgeten. Men ett mycket dåligt förslag är förbudet mot privata ersättningar vid sjukdom över 75 procent. Att en borgerlig regering på det viset reglerar privata avtal och begränsar medborgarnas frihet är förvånande. Särskilt mot bakgrund av de många utredningar som har pekat på det framtida behovet av mer privata lösningar - för konkurrens och trygghet. Och var går gränsen i förlängningen - ska man inte heller få använda eventuella besparingar om man blir sjuk?

Staten ska inte skapa incitament mot arbete, helt rätt. Därför ska skatter och bidrag sänkas. Men sedan måste arbete vara frivilligt, inte ett tvång. En borgerlig regering ska inte tvinga människor att arbeta. Den bör göra det möjligt och se till att staten inte bestraffar arbete.

Den typen av förslag är fel i sak. Med all sannolikhet bidrar de också till förvirring hos medborgarna. Är detta en regering för sänkt skatt eller inte? Är det en regering för valfrihet eller inte? Regeringar i länder som verkligen har lyckats reformera har varit påfallande konsekventa i handling och kommunikation. Där finns lärdomar.

2007-09-19 11:11:08
Trade in Services! When visiting Brasov, allegedly the most well-preserved Medieval town in Transylvania, we bumped into a film recording set next to the famous Black Church. Apparently, this was a German TV series about German history, a large project due to be shown in several countries. The producer explained that the cost was a mere 30 per cent of what it would have been if it had been recorded in Germany. Recently, I also heard that the latest Harry Potter films were recorded in the Czech Republic. Clearly, it is not only traditional manufacturing which is offshored to Eastern and Central Europe. And did anyone say that trade in services was difficult?

2007-09-19 10:17:43
Consumers For Freedom. A number of Swedish companies are now threatened by jihadists. What to do? Buy as much as you can from these companies. We have to show that we are not intimidated by threats. Johan Norberg comes up with an idea to facilitate this. Read more here.

2007-09-18 13:54:54
Dagens citat:

"Den stat kan icke vara så mäktig vars överhuvud har fritid nog att kunna verka som vinhandlare eller apotekare."

Adam Smith, Wealth of Nations

2007-09-18 12:48:21
About Confronting Special Interests. Nicolas Sarkozy plans to cut some of the disastrously high benefits to some retired gruops in France. He will, among others, face "the man who blocked France". Will be an interesting test. If he rides this one out, the rest will probably be easy. If not, the entire reform machinery will probably come to a halt.

2007-09-18 11:56:40
Utebliven debatt. Några drivande personer på Örebro Universitet har försökt att åstadkomma en debatt inför studenterna i statsvetenskap om framtidens välfärd under hösten. Undertecknad tackade ja direkt. Flera veckors sökande efter en motdebattör har dock bara producerat nekande svar, meddelar besvikna arrangörer. Ingen tillfrågad i hela vänstersfären från tankesmedjor till Vänsterpartiets riksdagsgrupp tycks kunna ställa upp denna höst. Fungerar inte plakaten och slagorden på universitetet?

2007-09-17 10:31:37
Transsylvania. My two speeches in Bucharest went well. Lots of interest, good discussions. First, I presented the EEI publication about competition. Then - and that was the main thing - I did a sort of pre-launch of my upcoming book "The Guide to Reform", sharing some main conclusions.

Then, off to Transsylvania for a family week-end. In younger years, I watched many of the Dracula horror classics. I couldn′t resist spanding some time in the Carpathians. Very beautiful indeed. Even Bran Castle, reputedly one main home of Vlad Dracula Tepes, was more idyllic than horrifying.

One gets many impressions from a country like Romania, which I haven′t visited before. One of the poorest EU members. A transition economy that has had quite some problems. Now, however, with flat tax and high growth rates. Many traces of the totalitarian communist era in Bucharest, but still with charming parts.Me at Bran Castle

2007-09-17 10:22:41
Ett år utan Persson. Ja, bara det är ett gott skäl att vara lite extra uppåt denna dag. Ett år efter tillträdet diskuteras resultatet av ett år med Alliansen i regering. Har de gjort för mycket och för fort eller tvärtom? Gör de rätt saker, i rätt ordning? Tja. Utom allt tvivel står att de snabbt har gjort mycket av vad de har lovat. Och de har fokuserat på arbetsmarknaden, vars goda utveckling delvis är en följd av reformerna, enligt bl a KI. Alla regeringar riskerar dras ned i regerandets svårigheter, men de har behållit tempot. Det måste fortsätta och det behövs mer kommunikation om vad som sker och varför. Samt en gemensam berättelse om målet och värderingarna bakom de enskilda förändringarna. En början kan vara denna vitbok - om än orange - som visar att en lång rad vallöften är eller håller på att bli uppfyllda.

2007-09-14 09:55:17
In Bucharest. Late yesterday night, I finally arrived in Bucharest, Romania. This is where the annual European Resource Bank is held. It is a conference with all the major centre-right think-tanks and institutes from Europe and the US. Some 250 people. I will give no less than two speeches. First about the EEI paper about competition. Then, and this is the main thing, a pre-launch of some of the conclusions in my upcoming book "The Guide to Reform".

2007-09-14 09:54:54
Brussels Release. Me speaking in Brussels the other evening about what competition has done for Europe.

2007-09-14 09:48:49
SAS... Flyger man ofta märker man lätt en rad skillnader mellan flygbolag. Tyvärr utmärker sig SAS ofta genom att vara bland de sämre. Självklart finns trevlig personal som gör sitt bästa, men alltför mycket är inte positivt. Igår morse missade jag avfärden till Bukarest på grund av enorma köer till SAS incheckning. Varför var det väldiga köer? Jo, SAS bemannade tre av tio diskar för incheckning. Och fanns det flexibilitet när jag äntligen kom fram 29 minuter före avgång? Nej, man måste vara framme 30 minuter före. Och så vidare. Borttappade bagage, löjlig betalning av småsaker ombord, etc. Tacka vet jag Czech Airlines som till slut blev alternativet. Bra plan, trevlig personal, servering ombord. Att SAS-plan nyligen har havererat är möjligen otur. Men det känns som ett tecken i tiden. Mycket hade behövt vara annorlunda för ett flygbolag i dagens konkurrens.

2007-09-12 15:33:56
Competition Comments. There have been a few quick comments in English or Swedish to the release of the publication yesterday. Here is an article in The Local, here from the Globalisation Institute, here from bloggers Capitalism & Freedom, Gunnar Hökmark, MEP, and Henrik Alexandersson, and a short interview in Europaportalen (to the left).

2007-09-11 21:03:12
Competition Publication Presented. This evening, I presented the new publication "What Competition Has Done For Europe" in a rather old-fashioned but nice place close to the European Parliament. The EEI Managing Director Jerzy Samborski said a few words, and so did EEI Vice Chairman, Gunnar Hökmark, MEP. After my speech, there was a brief discussion, then more social contacts. A good presentation, and I really hope this Policy Paper provides a message that might reach the debate. Apparently, President Nicolas Sarkozy will have the publication delivered to him very soon, with an invitation to further discussion. I look forward to that! The pdf can now be downloaded; here is the cover and - more importantly - here is the actual content.

2007-09-11 14:56:46
Brussels, DC? It may sometimes be hard to notice that Brussels is not only the centre for most EU institutions. It is also the capital of Belgium. A very odd country in many ways, and the two groups of French and Flemish have little in common. The Economist suggested in a leader that the country should be abolished. A recent proposal to have a referendum on the matter was just voted down, but the issue is on the table. It would be a singular event, and the outcome could be two new states or the two parts merging with France and the Netherlands. Perhaps that is also an ideal solution for the EU capital? Brussels could become a sovereign district like Washington, DC, thereby standing free from all member states.

2007-09-11 11:13:50
Competition! I arrived in Brussels quite early this morning. It still feels slightly odd to board an airplane on this date. There will be a few meetings and later, I will present the new publication "What Competition Has Done For Europe" (European Enterprise Institute).

I met an old friend, Anders Selnes, Editor of Europaportalen. A very extensive project, a web site compiling most news about the EU and having high-level debates (in Swedish). He did an interview for tomorrow′s edition.

Concerning competition, I noticed in the FT that Angela Merkel and Nicolas Sarkozy have had a meeting in Berlin. They agreed to push for other countries to open their markets, which is important. But it is even quicker to start at home.

2007-09-11 04:54:14
Country Rankings. For anyone interested in various country comparisons, The Economist has now started a new web page which contains many - updated - lists of how countries compare on a number of issues. It can be found here.

2007-09-10 09:42:34
I DI Ett friare Europa blir också starkare. Idag publicerar Dagens Industri en debattartikel av undertecknad med anledning av skriften jag presenterar i Bryssel imorgon; "WHat Competition Has Done For Europe" (European Enterprise Institute):

"Konkurrensens betydelse för Europa är svår att överskatta. Professor William J Baumol har visat att innovatörerna och konkurrensen är huvudorsaken till att Europa blev den första delen av världen som inte längre var fattig. I dag är genomsnittsinkomsten för en västeuropé 14 gånger högre än år 1820. ...

Argumenten för konkurrenshinder är klassiska och har mest effektivt bemötts av liberalen Frédéric Bastiat redan på 1800-talet. Att hindra konkurrens för att främja utvecklingen av företag som blir europeiska ²champions² är exempelvis en självmotsägelse. Är företaget tillräckligt bra behövs förstås inga skydd mot konkurrens.

Att hindra konkurrens för att främja sociala värden är att bortse från verkligheten. De länder som har liberaliserat ekonomin mest - Irland, Spanien, Estland, Storbritannien och Island - har haft de snabbaste ökningarna av de lägsta inkomsterna i samhället.

En jämförelse av Öst- och Centraleuropa mellan 1987 och 2007 är talande för konkurrensens betydelse. Planekonomi innebär per definition total avsaknad av konkurrens. Under 15 år av liberaliseringar har däremot utvecklingen överträffat det mesta i dessa länder. Och om detta bara var fråga om att hinna ifatt väst, varför pågick det inte 1987?"


Läs hela artikeln här - >

2007-09-07 12:38:47
Den bäste det kunde bli. Således har Jan Björklund valts till Folkpartiets partiledare. Imorgon kl 11 kommer hans första tal, idag framförde han några ord som tack för förtroendet. Jan är en naturlig ledare, energisk och exekutiv. En sorts svensk Nicolas Sarkozy till karaktären. Möjligen är han precis den som behövs för att skapa en känsla av riktning i Alliansen just nu. Hans utmaning är dock formidabel. Folkpartiet behöver förändra politiken, öka kompetensen, inta ett långsiktigt perspektiv och välkomna nya idéer.

2007-09-06 12:31:46
Ingens statsrådspost kan vara så åtråvärd... Försvarsminister Odenbergs avgång visade prov på civilkurage. I sig är det inget vare sig uppseendeväckande eller nytt i att en minister hellre behåller övertygelsen än positionen. Det är inte heller konstigt att en ny regering inte har funnit alla former.

Men ändå. Regeringen genomför en betydande mängd reformer - mycket i rätt och viktig riktning. Men den motiverar, argumenterar och berättar väldigt lite om detta. Det saknas ett sammanhängande budskap om målet och visionen. Denna avsaknad av klar riktning och kommunikation skapar problem.

Göran Persson hade ett minst sagt skakigt parlamentariskt underlag. Budgetförhandlingar med v och mp utvecklades till farsartade inbördeskrig. Ministrar avgick. Men Persson gav intrycket av att ha koll på situationen, en svår konst. Och detta med en regering som intet relevant gjorde.

"Let the dog see the rabbit", påpekade Nya Zeelands finansminister Roger Douglas om behovet av entydig kommunikation när man genomför reformer. Om medborgarna ser målet och känner ett ledarskap följder de med på resan. En viktig lärdom. Det är i ett tillstånd som upplevs som ledarlöst som avgångar blir till problem.

2007-09-06 11:14:23
I LNB om ekonomisk frihet. Idag skickar Liberala Nyhetsbyrån ut en debattartikel till sina abonnerande landsortstidningar av undertecknad om ekonomisk frihet och Sverige. Uppmanar regeringen att inrikta politiken på att Sverige ska nå topp tio i ekonomisk frihet globalt.

Läs artikeln här - >

2007-09-05 13:50:15
Economic Freedom of the World. Yesterday afternoon, the Fraser Institute presented their 2007 global index of economic freedom. Read it here. It is an assessment of the degree of economic freedom in 141 countries; i e the degree of state interventions versus the possibilities for voluntary economic exchange.

There are several correlations between the degree of economic freedom in a country and national prosperity. In economically free countries, growth is higher, incomes are higher - also among the poorest, political rights are stronger and the environment is better, compared to the less economically free countries.

Sweden is number 22 globally, a high position - up from number 40 in 1980. Of the 27 EU countries, however, 14 score higher than Sweden. There is room for improvement, in terms of lower taxes and de-regulations in the labour market, for example. In a comment today (in Swedish) I propose that the Swedish government should have the aim of getting Sweden to top-ten. Read it here.

2007-09-05 09:43:14
Kebnekaisegruppen. En gång om året träffas nämnda sällskap av ekonomer för konferens och strapatser. Ett bra nätverk som bygger långsiktiga samarbeten - som ofta leder vidare i samhällsdebatten. Här en gruppbild från den högsta bergstopp vi nådde i Norge.

2007-09-04 13:00:54
Event in Brussels. Next week, on Tuesday, I will present a new publication in Brussels, called "What Competition Has Done For Europe", published by European Enterprise Institute. It is a response to the rhetorical question posed by French President Nicolas Sarkozy after managing to erase "free and undistorted competition" from the proposed new EU Treaty. That action was highly symbolic and might have numerous political effects, tilting policy agendas all over Europe against competition. I don′t think that I reveal too much in advance if I say that my reply to President Sarkozy about what competition has done is something like "very, very much"...

Read more here - >

2007-09-04 10:03:36
India Leads Service Offshoring Attractiveness League. A cheap and seemingly local call for technical assistance - or booking a ticket - today often travels around the world. This is one kind of services which have been offshored to other countries to a large extent already. More qualified services will follow.

A T Kearney Global Services has created an index showing which countries are the most attractive ones to offshore services to for companies - and why. India is number one, followed by China, then Malaysia. India has more people and skills, but Malaysia has the more attractive business environment.

2007-09-04 10:01:23
Tar Folkpartiet upp kampen? Kommande helg har Folkpartiet sitt landsmöte. Kommer de då att ta upp kampen med Centern om att bli landets liberalaste parti? Historiskt har Folkpartiet snarare ägnat sig åt att kritisera andra partier som blir mer liberala. Inte minst då för att de skulle ha en felaktig definition av liberalism. Det vore mycket spännande om mer innehållsliga steg togs istället.

En återkommande diskussion i Folkpartiet handlar om de offentliga socialförsäkringarna. Enligt min mening är den frågan en vattendelare mellan liberaler och socialister i olika former. Den som inte vill tillåta mig att behålla mina pengar för att köpa privata försäkringar, investera, starta företag eller spara - istället för offentliga system med höga ersättningar - är helt enkelt inte liberal.

Det är en uppfattning som bygger på förmynderi, kollektivism, tvång och statlig makt. Friheten att välja eller välja bort - om det nu är kollektivavtal eller offentlig sjukkassa - är en omistlig liberal princip. Ska bli intressant att se hur diskussionen går på landsmötet.

2007-09-03 06:44:36
Stämmotider. Centerpartiet har fortsatt initiera och diskutera nya idéer, trots försök att motverka detta. Alla nya förslag fick inte stöd av en majoritet på stämman, men diskussionen verkar ha varit öppen och nyfiken.

Till de förslag som däremot fick majoritet hör att facket inte ska tillåtas rikta stridsåtgärder mot företag vars medarbetare inte är fackliga medlemmar. Egentligen självklart, kan tyckas, men kontroversiellt i Sverige. Viktigt och modigt av Centern.

MUF har också haft stämma och där bland annat tagit ställning mot svenskt införande av euro som valuta. Det är förvisso ingen självklar fråga och det finns respektabla argument för båda sidor. Dock talar ju de närmaste åren för att argumenten att vara med stärks, i och med nya länders inträde.

Och MUF:s motivering att svensk ekonomi har gått bättre än snittet i euroområdet är svagt. Många faktorer - främst nationella - avgör ekonomisk framgång. Det finns euroländer, som Irland, som har gått bättre än Sverige. Frågan är - allt annat lika - hur just euron påverkar utvecklingen.

<-- Home
RSS 2.0