Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 19:22:17

2005-10-31 15:03:07
Polilic choice in absurdum. Pa s-kongressen har tydligen 10 miljarder av vara pengar utlovats till aldreomsorg. De koper vara roster med vara pengar. Det passar public chioce-teorin val, men sallan har det varit sa uppenbart. Man ska betala skatt ett helt liv for att sedan sta med mossan i hand vid en myndighet for att fa omsorg. Tank om man hade fatt behalla pengarna och spara eller investera, eller kopa forsakringar. Man hade haft storre frihet men ocksa battre omsorg nar inte statens monopol ska leverera.

2005-10-31 15:00:03
Upplysning. Endast tre procent av landets kvinnliga foretagare har fortroende for regeringens foretagspolitik. Inte for att detta kommer att uppmarksammas pa s-kongressen. Dar vill man kopa manniskors roster genom att gora dem beroende av staten. Och foretagare ar fria och star pa egna ben sa de ar inte relevanta i maktstrategin. Men framfor allt lockas man stalla motfragan: vilken foretagspolitik?

2005-10-31 14:37:44
"Hello Europe!" That was the first headline i saw in a local Turskish daily as we arrived here for a week?s conference. The Turskish flag next to the EU flag. A bumpy and long road towards EU membership has started. But the start means a lot. It is partly the voyage that counts. And for every day, Turkey will be a more democratic and Western country.

2005-10-31 14:34:18
"Jag ar kommunist men slutar saga det." (Ursakta franvaron av nagra bokstaver.) Lars Ohly upphor nu med att kalla sig kommunist. Daremot tror han fortfarande pa kommunismen, sager han. Detta ar att ga fran att arligt sta for nagot till att dolja det. Jag anser att hans ideologi ar ond och skadlig, men det ar battre att han star for det an att inte gora det. Har han funderat pa hur detta ska hanteras i nagot ar maste man forvanas over att detta var det basta han kom pa. Kanske ar detta forvirrade utspel ett tecken pa det kaos som rader i hans parti och darmed det forfallkande regeringsunderlaget.

2005-10-29 17:24:56
On My Way. Thanks for all the e-mails, letters and comments to my book release. Some more blog comments have appeared in the serach engines: Martin Karlsson writes at his blog, so does Pär Henriksson here, Captus here, Tech Central Station here and Freunde der Offenen Gesellschaft here. It is now sold at, for example, The EU Book Shop, Norwegian Bauta Boker, Timbro, Stockholm Network and some others. Amazon and others are on the way. I will go to Turkey now for a conference during a week, but can be reached by e-mail.

2005-10-28 13:31:04
S-kampanj. Socialdemokraterna bedriver just nu en kampanj med annonser, reklam och affischer, med mera. Trots denna - eller möjligen på grund av - rasar de i opinionen. På en av affischerna står en man med ett paraply, en liknelse som ska illustrera trygghet i livet. Staten ger ett paraply om det börjar regna, såsom staten ger höga ersättningar om vi inte arbetar eller skyddar jobb med regleringar.

En god liknelse. Den illustrerar just den likriktade kollektivism som följer av deras modell. Tänk om jag vill ha en regnrock istället för paraply? Eller hellre stannar hemma just vid regn? Eller kan stå ut med att bli blöt för att istället ha råd med en god middag? Eller för all del vill ha ett större paraply än det statliga? På det viset kan man fortsätta.

Tar staten våra pengar för att ge oss ett paraply är det vad vi får. Oftast ett dåligt paraply, eftersom statliga monopol är dåliga leverantörer. Men vi är framför allt olika och önskar olika saker. Dessa kan föverkligas bara om vi själva får behålla våra pengar. Därför kan bara motsatsen till den socialdemokratiska modellen ge människor frihet.

2005-10-28 13:24:15
Sista striden är här? Samtidigt som den socialdemokratiska partikongressen inleds publiceras en opinionsmätning av TEMO i DN som visar att de rasar i väljarstöd. De borgerliga har över 50 procent sammantaget, trots att Junilistan får 4,5 procent. Och då behöver de borgerliga inte över 50 procent, eftersom Junilistan har sgat att de aldrig skulle samverka med s, v och mp. Detta torde också antyda att Junilistan inte alls, som en del utgick från, främst kommer att ta Alliansens väljare. En kongress i motvind - skapad av egen idélöshet, maktfullkomlighet och sönderfallande samhällsmodell.

2005-10-28 12:41:57
Bloggkommentarer. Några bloggar har dykt upp i den svenska bevakningen av kommentarer till min bok. Ali Esbati skriver karaktäristiskt här, SBlogg här och MUF-ordföranden Johan Forsell här.

2005-10-28 12:22:28
Jobba för att du vill! I senaste numret av Liberal Debatt tar jag upp frågan om jobb eller bidrag från en frihetlig vinkel som sällan hörs i debatten:

"Det finns ett obehagligt drag i den nuvarande intensiva debatten om jobben: arbete beskrivs som ett tvång. Det sägs och skrivs att vi ?måste? arbeta mer ? en plikt. Därtill ska vi oftast tvingas arbeta för någon annans skull, oftast för att något stort offentligt system annars kollapsar. Vårt arbete är främst till för att finansiera en stor mängd åtaganden som politikerna har bestämt.

Det borde vara tvärtom. Arbete borde ses som frivilligt. Om man ska arbeta, hur mycket, med vad och under vilka villkor ? det borde inte staten styra. Så länge man själv bär kostnaden för att inte arbeta eller arbeta lite drabbas ingen annan. Då har ingen heller någon anledning att tala om att man ?måste? arbeta.

Hade inte politikerna lovat stora offentliga förmåner för att vinna val, som måste finansieras av att väljarna arbetar ihop pengarna, skulle de inte tala om att vi ska tvingas arbeta. Får jag själv behålla förtjänsten av att arbeta ? och ta priset för att eventuellt inte göra det ? så bestämmer jag själv över livet. Frihet, kort sagt."


Läs hela artikeln här - >

2005-10-27 15:54:15
Debate and Media. Back in a crystal-clear Stockholm from a London which had the hottest October 27th in memory. The book launch yesterday went very well. It took place in a beutiful building in classic Westminster, a few hundred meters from the Houses of Parliament. David Walker, Editor of The Guardian, commented. Quite a few people came, not least journalists. The book has just been presented, but there was some media attention already today:

The BBC did interviews before the presentation, and they are supposed to have been broadcast on radio and TV today.

A reply from me to Polly Toynbee?s article on Sweden yesterday in The Guardian was published today. (This is the original reply, it was shortened in the print edition.)

Dagens Media intervjuade undertecknad om boken, Timbros syfte med den och hur vi kommunicerar dess budskap.

I dagens Resumé publicerades en debattartikel av mig utifrån boken om hur viktig skicklig kommunikation är för att lyckas med reformer.

Tidningen NU idag innehåller en trevlig intervju om boken med fokus på behovet av förändring och platt skatt.

2005-10-27 15:45:48
Prince of Subsidies? Today, the BBC have run a story over and over again about Prince Charles speaking about the importance of agriculture and the environment. A reporter who was obviously impressed by Royal glamour after having spent a couple of hours with the Prince, gave him all the credibility he could ever want. In particular, the Prince spoke about that we should do more to stop global warming and he was in general critical against society of today; we should slow down and go back to the countryside.

Now, this happened on the very day of the EU Summit - where the main topic, aside from the social model and reforms, will be the EU budget. The BBC themselves revealed that the story came as an effect of the Prince′s office giving them a call with the proposal to do this story. The main struggle in the budget debate will be the massive EU subsidies to agriculture versus the British rebate.

Is this a mere coincidence? The Prince of Wales makes a strong case for agriculture on the same day as this will be decided. Surely, it will if anything weaken the position of the British government, which wants to cut the subsidies. In that case, the Prince has undermined the government. It could of course also be pointed out that the British Royal family is one of the biggest recipients of agriculture subsidies in Europe...

2005-10-26 13:36:31
European Dawn From East to West. My book is currently being distributed to a few hundred politicians, journalists and researchers, mainly in Europe but also in the US. It can now be bought at various book shops on the web, such as the EU Book Shop, Amazon and others. Soon, it will also be in various shops. Tonight will be the formal presentation here in London.

Timbro has constructed a special web page for the book, which contains information about the book, the Swedish press release, photos, me speaking about the book(!), information about how to order it and some quotes about it. On the last note, Alain Madelin, former Finance Minister of France and very likely to be the next OECD General Secretary, has said:

"At a time when many European countries are paralysed by government intervention, Mr Munkhammar shows why market-based reforms can increase both economic efficiency and social benefits."

I wish more EU leaders at the Summit tomorrow had shared his views.

Visit the European Dawn web page here - >

2005-10-26 08:31:45
The Chirac-Persson Axis: The Threat to Europe′s Future. On my way to London to present my book "European Dawn - After the Social Model", I noticed that French President Jaqcues Chirac has published an article in a number of European dailies. In Sweden, the article is here, in Dagens Nyheter. Apparently, he wants to make a few points about the European future ahead of the EU Summit in Hampton Court tomorrow. So do I, but the message is the opposite.

Chirac′s article takes the shape of statements - not arguments - when it comes to principles. He writes that the European model is the "social market economy". From that, he goes on to draw some conclusions and make some recommendations. Not a single reform is mentioned, that would liberate the creative forces; entrepreneurs, working people, companies. Everything is about how the state should subsidise this or that - or even put more restrictions on the market economy.

This so-called right-wing President has everything in common with the Swedish Prime Minister Göran Persson. They will both argue at the Summit to keep the Social Model of a big state and against any reforms. They have no visions and no principles - except to stay in power. This lack of leadership, with Mr Blair as the one exception, is a real threat to Europe′s future. We need politicians who see reality as it is and have the courage to propose and work for change when change - as now - is really needed.

2005-10-25 17:03:54
Nytt Briefing Paper: Outsourcingens möjligheter. Idag presenterade vi ett nytt Timbro Briefing Paper, författat av Fredrik Erixon och Mårten Lewander. Ämnet är att företag och jobb flyttar i en globaliserad värld - och att konsumenterna vinner. I samband med nedläggningar av produktion i Sverige har outsourcing kritiserats hårt och av många ansetts skada svensk ekonomi. Men utflyttning av produktion till länder som kan producera varor och tjänster till lägre priser har varit gynnsam för Sverige - särskilt för svenska konsumenter. I detta Briefing Paper beräknas hur mycket olika konsumentprodukter hade kostat idag om produktionen hade varit kvar i Sverige.

Läs Briefing Paper Nr 5 här - >

2005-10-25 09:27:58
I SNB: Europeisk gryning. Igår distribuerade Svenska Nyhetsbyrån en debattartikel av undertecknad inför EU-toppmötet som börjuar på torsdag. Där ska ekonomiska reformer diskuteras. Min poäng är att fler ledare än Tony Blair borde inse och uttrycka att den sociala modellen är problemet och att även vi i västra Europa borde lära av de länder som har lämnat den bakom sig med hjälp av radikala reformer. Där går det bra och även vi kan gå en ny europeisk gryning till mötes - om vi reformerar.

Läs artikeln här - >

2005-10-25 09:25:16
New Job? In the latest edition of The Economist, there is an ad where the UNDP seeks someone to fill the position as Chief of Statistics, Human Development Report Office in New York. I sincerely hope that a rational, scientific, person will apply. Every year when they publish their index it shows high-tax and hence low-growth countries at the top and countries with a somewhat other model, like the US, further down. One reason for this is that GDP per capita is attributed less weight for rich countries. Why? Because this is not science, according to the UNDP - it is an instrument to advocate a certain policy. And the policy, that is mainly directed towards poorer countries, is that a big state with high taxes is a good thing. And the proof of that being an index with which they have manipulating. I think there is a need to have a scientific view of human development and not a policy instrumewnt. Hopefully a new person at that position shares that view.

2005-10-25 09:22:24
I LNB: Platt skatt för Sverige! Idag distribuerar Liberala Nyhetsbyrån en debattartikel av undertecknad om varför Sverige behöver platt skatt. Förutom en genomgång av de positiva erfarenheterna av platt skatt i allt fler länder påpekas att Sverige med skattereformen 1990-91 kom relativt nära platt skatt. En annan tanke där, att beskatta arbete mindre, borde också återupptas. Men varför inte gå hela vägen och helt avskaffa inkomstskatten? Noll procent är en bra nivå på platt inkomstskatt.

Läs artikeln här - >

2005-10-24 14:50:40
Struntprat, SEKO! I en annonskampanj påstår fackförbundet SEKO att tystnaden breder ut sig på landets arbetsplatser; fackliga förtroendevalda omplaceras, tappar i löneutveckling och blir avskedade när de påtalar orättvisor eller brister på arbetsplatserna. Allan Åberg beskriver i dagens e-brev från Svenskt Näringsliv varför detta är fullständigt fel - även enligt deras egen källa:

"Till grund för sina påståenden har Seko en opinionsundersökning. I opinionsundersökningen har vuxna svenskar fått svara på frågan om man tror att anställda i allmänhet vågar framföra kritik mot sin arbetsgivare. 50 procent av de offentliganställda tror inte det och 33 procent av de privatanställda tror det inte heller.

Vad säger detta? Att det har blivit svårare att framföra kritik mot sin arbetsgivare? Nej. Att anställda upplever att det för egen del har blivit svårare att framföra kritik mot den egna arbetsgivaren? Nej.

Det säger bara att en grupp, primärt offentligt anställda, tror att det i allmänhet har blivit svårare att framföra kritik. Det är inte särskilt konstigt att de tror det eftersom media varit fulla med reportage och rapporter om upprörda fackliga företrädare som med utgångspunkt i ett specifikt fall hävdar att det blivit svårare att framföra kritik.

Den intressantaste frågan i Seko:s mätning visar i själva verket att nio av tio av de tillfrågade faktiskt tror att man själv utan problem kan påtala problem för sin arbetsgivare."

2005-10-24 10:15:52
Reform Assassination. Ann Mettler of the Lisbon Council writes - before the upcoming EU Summit in Hampton Court - with characteristic clarity and conviction in The Wall Street Journal Europe about the need for reform.

Read the article here - >

2005-10-24 09:57:09
Vilja och visioner. I helgen hade DN en intervju med brittiske premiärministern Tony Blair inför det kommande EU-toppmötet. Det är uppenbart att journalisten är mycket imponerad. Men det är svårt att vara annat; politiker som vet vad de vill och vågar arbeta för det istället för att dra enkla retoriska poänger för att bli populära är inte vanliga. Läs här.

2005-10-24 09:52:10
Bok på posten. Nu har min bok postats till ett antal mottagare, tillsammans med brev och annan information. Allt detta i Timbros kuvert, på Timbros brevpapper och med min underskrift. En och annan mottagare tillhör kanske inte de tydligaste supportrarna. Men jag blir glad av en bok även om jag inte håller med om budskapet. Och jag tycker att utbyte av analyser och idéer är spännande. Förhoppningsvis tycker mottagarna detsamma - och väljer att inte felcitera, konspirera och framställa bok och brev som något annat än det är...

2005-10-21 15:05:19
Far och flyg. Från anförande en sen kväll igår på anrika studentföreningen Heimdal i Uppsala bar det iväg till Malmö tidigt imorse. Det tredje föredraget av sju planerade på åtta dagar i fem städer - och jag kandiderar inte ens till något... Landningen på Sturup erbjöd viss dramatik; plötsligt vände planet tvärt uppåt då ett annat plan upptäcktes i dimman på landningsbanan.

Väl i Malmö talade jag i en aula på ett arrangemang gemensamt för Timbro Syd och Komvux. Det var verkligen både intressant och roligt att tala inför och med något mer än hundra komvuxelever. Ämnet var min bok om den stora statens fall och jag gav en rak analys av situationen och en hoppfull plädering för en bättre framtid med mycket mindre stat och större frihet.

Åter slogs jag av ett intresse och en öppenhet långt från partipolitikens kortsiktighet och låsta positioner. Alla verkar inse att vi har problem och att det krävs något annat, en rejäl förändring. Men naturligtvis också med den osäkerhet som något nytt alltid innebär. Bra frågor och kul diskussion. Möten som detta ger hopp.

2005-10-21 15:04:14
Ifall någon undrade... Idag passerade jag en butik i Malmö som heter "Schröders Blommor". Nu kan således spekulationerna om vad han egentligen ska ägna sig åt framöver upphöra.

2005-10-21 14:43:30
Återkommande åkomma. DN-Debatt kan tyckas ha drabbats av "Vogelinfluensa", en återkommande historia. Professor Joachim Vogel skrev återigen där i veckan, för minst fjärde gången om välfärd. Artikeln har intressanta delar, absolut, men han skriver likväl ideologiskt tendensiöst trots att han företräder den statliga myndigheten SCB:

"Det finns ett informellt generationskontrakt som ligger till grund för välfärdsförsörjningen under olika livsfaser. ... Det är ett gemensamt ansvar som gäller omfördelningen av välfärd över vår livstid, och det bygger på ömsesidigt förtroende mellan generationerna. Vi tar emot stöd som barn och ungdomar (från föräldrarna och offentliga sektorn), i medelåldern ger vi till de andra generationerna, och på gamla dagar väntar vi oss att senare generationer ska ge tillbaka. ...

Välfärdens bas är full sysselsättning, som är förutsättningen för en generös välfärdsstat. Ungdomsarbetslösheten är betydligt värre i andra EU-länder, som har en annorlunda välfärdsmix."


Han konstaterar att välfärd är ett "gemensamt ansvar" - som företrädare för SCB. Han får gärna ha den ideologiska uppfattningen, men det är inte rimligt att staten säger detta åt oss. Det kan vara ett enskilt ansvar också.

Vidare påpekar han att "vi på äldre dagar förväntar oss att senare generationer ska ge tillbaka". Det förväntar inte jag mig av mina barn. Man kan ha ett samhälle där vi själva sparar och investerar under livet och lever av det när vi är äldre. Vi behöver inte lasta en börda av försörjning på de yngre. Och SCB ska inte säga åt oss att det är någon självklarhet.

Alla måste arbeta för att vi ska ha råd med en "generös välfärdsstat", skriver han. Och han hotar med ungdomsarbetslöshet om vi inte vill ha en sådan stat. Men vi hade inte haft någon ungdomsarbetslöshet alls om arbetsmarknaden vore avreglerad och avtalsfrihet rådde. Den stora staten är i vägen, inte till hjälp. Och det finns trevligare visioner av arbete än att det sker för att upprätthålla en stor stat.

Nåväl - detta om opinionsbildare för socialism på våra myndigheter. Artikelns viktigaste budskap är att de äldres standard blir bättre och de yngres sämre. Det tror jag är en korrekt bild. Förvisso är det bra att äldre blir köpstarka. Men det är tragiskt med en samhällsmodell där de yngres chanser blir allt sämre.

Åter finns goda skäl att som orsak peka mot den stora staten. Att de yngre via staten ska försörja de äldre ger höga skatter på arbete, vilket ger mindre kvar i plånboken och färre nya jobb. De regleringar av arbetsmarknaden som dagens äldre en gång införde - med t ex "sist in först ut" - missgynnar starkt de yngre. Förändring krävs.

2005-10-20 16:30:57
Correction: Latvia Grows Even Faster. Blogger Stefan Karlsson points out that my information yesterday about Estonia having the highest growth rate in Europe with 9,9 per cent is wrong. I and The Economist were both wrong and Karlsson is right; Latvia has an even higher growth rate - at 11,6 per cent. Read more here (Eurostat). But as Karlsson argues, this just proves the point again: Latvia is also a country that did radical reform. They have a flat tax at 25 per cent, for example. These are tiger economies indeed.

2005-10-20 16:26:29
Parlamentarisk röra? Två intressanta besked i regeringsfrågan har givits de senaste dagarna. För det första har Junilistan sagt att de inte kan samarbeta med socialdemokraterna om de samarbetar med vänsterpartiet och miljöpartiet. Det skulle innebära att med nuvarande konstellationer vore Junilistan antingen helt fristående eller ett stöd för de borgerliga. Statsminister Persson var inte sen att haka på: han samarbetar hellre med Fi än med Junilistan, förklarade han. Det skulle betyda att vi har en borgerlig Allians som står mot s-v-mp-fi. Hur många ser fram emot det sistnämnda? Om Ny Demokrati ansågs vara ett instabilt regeringsunderlag kan man undra hur detta ska benämnas.

2005-10-19 15:30:48
Cameron′s Chance. In the vote concerning a new Party Chairman yesterday among British Conservative MP:s, David Davis ended up first (62 votes), David Cameron second (56 votes), Liam Fox third (42 votes and veteran Ken Clarke last (38 votes). Ken Clarke, thus, is out of the game. Tomorrow the second vote between the first three will take place and another one gets voted out. Then it is up to the party members to choose between the remaining two.

The British Conservatives have more or less been in permanent crisis for ten years. The three last Chairmen have been too extreme, betted on fringe issues and not at all been able to mach Mr Blair′s person or visions for the future. And if the party doesn′t have any good ideas or visions, this is all as it should be. No person could ever create a success for a party without actually wanting to do something.

The Conservative Party has some ideas, but have been far too cautious and tactic. But they have ideas on welfare reform. And their shadow Chancellor has talked about a British flat tax. A person with integrity and principles could carry that much further. He (since there are only male candidates) need also be a nice person. That person, among these, seems to be David Cameron, who has been a very recent success story. And polls show that in a contest between him and Mr Davis, he would win. Thus he will likely be the next leader of the Tories - and the next Prime Minister?

Read more and follow the development here - >

2005-10-19 13:14:09
The Race To the Top. In the latest edition of The Economist, there is an interesting comparison between Estonia and Slovenia. Estonia did radical reform - with substantial reduction of the size of the state - early and Slovenia has taken smaller steps. Estonia started from a much lower level, though, with its society severely damaged by the Soviet centraly planned economy. But Slovenia, as part of Yugoslavia, always hade a big foreign trade and was closer to the West. But now, Estonia has enjoyed an enormous economic growth - in the last quarter it was 9,9 per cent on an annual basis. Highest in Europe and on a Chinese level at least! Slovenia has a high growth, about 4 per cent, but lower. The new Prime Minister of Slovenia wants radical reform too, inspired by, for example, Estonia. He speaks of a flat tax at 24 per cent as one part of such a package. Thus, not only Western Europe is challenged by the European tigers to reform and compete - but also within that gruop there is competition. Similarly, the Czech Republic will reduce their corporate tax to be able to compete with Slovakia. The race to the top has just begun.

2005-10-19 13:04:20
Book Launch in One Week. Next Wednesday, the formal launch of my book "European Dawn - After the Social Model" will take place in London. I will be debating with David Walker, Editor of The Guardian. Apparently, there is quite a lot of interest. I have already been interviewed by the BBC. The debate will be chaired by Andrew Haldenby, Director of Reform, and drinks and canapés will be served. The event will be held at One Great George Street in Westminster, at 6.30 p.m. (for 7 p.m.) until 9pm. A few seats are said to be left - RSVP to anne@stockholm-network.org.

2005-10-18 11:56:00
Taxes in the World. Last week, the OECD published its latest Revenue Statistics with information about taxes. Here is a summary and here are the diagrams.

It shows the current tax pressure in the OECD countries. Sweden has the highest tax pressure, with 50,7 per cent and the average is 36,3 per cent. Here, Danne Nordling has made some interesting calculations about the Swedish situation.

The document also shows that there are quite big differences concerning sources of tax revenues. And it has an interesting diagram showing the development of the taxes in various countries 1975-2004. The tax pressure is today lower in only three countries; The Netherlands, Germany and the US.

But taxes increased in most countries until the mid-1980s. Since then, it has stoppped or decreased in several countries. And the fact that in some countries, the increase during the seventies and eighties is taken back, shows a good pace of reform in the last years.

2005-10-18 10:45:16
Ägna detta inlägg högst 30 sekunder. Att ägna Linda Skugge en del av sin vakna tid borde klassificeras som en modern synd. Låt mig således fatta mig kort. I en kolumn i Expressen skrev hon tydligen bland annat om följande om oss på Timbro:

"De verkar samtliga vara inhumana, homofoba abortmotståndare som tycker att det är bra att ge sina barn en hurring."

Groteskt. Det goda är ont. Vitt är svart. Liberaler är konservativa. Frihetskämpar gillar förtryck. Hennes utfall bygger på så fundamentala kunskapsbrister att det närmast är en förolämpning mot det mänskliga intellektet. Att kalla det en parodi vore nedsättande mot begreppet parodi.

När jag mailade några enkla frågor om hennes påståenden backade hon från alla. Dock ville hon ha ett enda - skrev hon - exempel på en borgerlig person som brinner för mänskliga rättigheter och tolerans. Nu har hon tydligen fått en massa mail med otaliga sådana personer. Vad skriver hon då? Jo, att "borgerligheten darrar" och hon undrar varför "klarar ni inte av att få lite kritik?".

Vad ska man säga? Hå hå, ja ja. Ta mig till havet.

2005-10-18 10:25:47
EU är inte i kris. EU saknar stöd från medborgarna i viktiga frågor, vilket har framgått i bland annat olika folkomröstningar. Alltså är EU i kris, sägs det ständigt - också i Studio Ett i P1 igår, där undertecknad diskuterade med Mats Engström, ledarskribent på Aftonbladet. (Lyssna här.)

Men EU är inte i kris. EU finns och EU fungerar. Fler länder förhandlar om att bli medlemmar. Att medborgarna är kritiska och röstar nej till exempelvis den föreslagna konstitutionen är ingen kris. Detta ska vara ett normalt tillstånd för den offentliga makten, oavsett om det är på kommunal, nationell eller europeisk nivå. Den ska granskas och kritiseras, vilket är grunden för att dess omfång begränsas. Det är lika viktigt på europeisk som på nationell nivå. Om politiker ständigt fick stöd för nya påhitt vore Europa inte bättre, minst sagt.

EU bör fokusera på minsta gemensamma nämnare för de 25 - och snart fler - medlemmarna. Det vill säga fri rörlighet på en gemensam marknad. När EU inte lägger sig i annat - eller tar in stora summor för att dela ut i bidrag till olönsamma branscher - kommer förtroendet att stärkas. Inte genom PR-planer från EU-kommissionen.

2005-10-17 13:17:08
Plaskandet i Skugges damm. I söndags publicerade tydligen Linda Skugge en kolumn i Expressen - som hon refererar till på sin blogg här - om bl a Timbro. Fler felaktigheter, fördomar och förolämpningar per mening får man leta efter. Idag skickade undertecknad ett antal frågor till henne per mail med anledning av detta. Hon publicerar mina frågor och gör någon sorts ansats att besvara dem här. Hon backar i stort sett från varje utfall i kolumnen. Hur kan Expressen publicera så hårda angrepp på så lös grund att skribenten efter att ha fått enkla följdfrågor backar från allihop?

2005-10-17 12:20:20
Högre bidrag till höginkomsttagare. Enligt TT avser Anna Hedborg, (s)ocialförsäkringsutredare, föreslå att taket för sjukersättning inte bara ska höjas utan tas bort. Detta i ett läge där allt färre arbetar och fler lever på bidrag - just för att höga skatter bestraffar arbete och höga bidrag belönar icke-arbete. Hennes motivering har uttryckts förr: "om svenskarna ska vilja fortsätta att solidariskt betala till den allmänna sjukförsäkringen så måste taket bort".

Alltså: för att vi ska vilja betala höga skatter måste vi göras beroende av systemen via allt högre bidrag. Har vi inget kvar efter skatten blir vi väldigt lyckliga om staten ger tillbaka en hel del - på statens villkor. Medborgare med egna besparingar eller privata försäkringar är ju fria och kan göra vad de vill. Detta är uppenbarligen inget som Hedborg och regeringen gillar. De vill ha motsatsen: människor som kan styras. Bland annat styras att rösta på partier som lovar än mer bidrag.

Anna Hedborgs tidigare stora förslag var som bekant löntagarfonderna. Med hjälp av statens våldsmonopol skulle de privata företagen på några år föras till kollektiv ägo. Staten och facket skulle ta över. Sverige och Östtyskland hade då inte bara utbytt vänligheter mellan den tidens ledande politiker utan haft liknande ekonomiska system. Hedborg står för samma principer idag. Förnyelse?

2005-10-17 12:07:19
Rättigheter och möjligheter. En sista poäng apropå Amnesty, som har nämnts här flera gånger. Amnesty av idag - vilket också framgick på debatten i Lund - strider inte bara för de klassiska mänskliga rättigheterna som bygger på rätt till sig själv och frihet från förtryck. De verkar också för olika så kallade sociala rättigheter, av typen rätt till arbete och bostad. Detta är både fel och farligt och är skälet till att jag aldrig skulle gå med i Amnesty idag.

Vad är problemet? Jo, de klassiska mänskliga rättigheterna handlar om rätten till sitt liv, yttrandefrihet, föreningsfrihet, och så vidare. De handlar om att andra ska avstå från att blanda sig i mitt liv, de ska hålla sig utanför min sfär. Sådana rättigheter kostar inget, de är priniper som kan gälla i alla länder i alla tider. Och det som kännetecknar dem är att ingen av dem någonsin ska kränkas för en enda person. En rättighet är ingen målsättning, det är just en okränkbar rättighet.

S k sociala rättigheter, å andra sidan, handlar inte om rätt till sig själv utan om rätt att få saker. Dessa måste produceras, det går inte bara att besluta att de ska finnas. Framför allt kommer det naturligtvis alltid att finnas exempelvis en omsättning på arbetsmarknaden och därmed arbetslöshet. Rätten till arbete kommer alltid att kränkas då och då överallt. Och då är det ingen rättighet - en sådan får aldrig kränkas. Att kalla sådana saker rättigheter i syfte att understryka att det är viktiga målsättningar devalverar hela konceptet rättigheter. Det blir inte värre att ta livet av någon än att någon är arbetslös i två dagar.

Detta är ett enormt problem. Därför skulle det egentligen behövas en ny Amnesty, som upprätthåller försvaret av klassiska mänskliga rättigheter och därmed själva begreppet rättighet.

2005-10-14 12:14:24
Bekämpa inte lösningen! Debatten förra lördagen i Lund på Amnesty blev som nämnt både livlig och intressant. Mina tre motdebattörer - och moderatorn - beskrev världens elände och pekade ut företagen som skurkar. Jag instämde i att stora problem finns, men att världen snabbt är på väg att bli bättre - tack vare företag.

Hela världens ekonomi växer, fattigdomen minskar, miljön blir bättre, medellivslängden ökar, spädbarnsdödligheten minskar. Allt detta i en tid då alla är överens om att ekonomin är friare än någonsin och företag snabbt rör sig över världen. Detta är ingen tillfällighet utan en följd av just fri ekonomi, fri handel och fri företagsamhet. I strävan efter att göra vinst främjas det allmänna intresset. Konkurrens ger utveckling.

Ali Esbati påstod att teorin att handel är ett frivilligt plussummespel som båda parter vinner på motbevisas av all empiri. Dock motbevisade han inte mina fakta eller gav några egna. Han påstod att de multinationella företagen är utsugare i fattiga länder, men kunde inte motbevisa mitt påstående att de betalar fler gånger högre lön än de lokala företagen.

Däremot har han och de övriga rätt i att när företag beter sig illa så ska det uppmräksammas. Denna aspekt beskrev Sydsvenskan väl i artikeln om debatten. Men företag och fri rörlighet är lösningen, inte problemet. Det är inte bistånd som har lyft hundratals miljoner kineser och indier ur fattigdom på 20 år - det är handel.

Problemen är att så många länder inte är med i den globala ekonomin. De skärmar av sig bakom tullar, kvoter, skatter och politiskt förtryck. Många länder har inget bra skydd för ägande så fattiga blir egendomslösa. Det är vad som hindrar utveckling och befäster fattigdom. Och det är vad alla - inklusive Amnesty - som vill skapa en bättre värld borde kämpa för att ändra på.

2005-10-14 09:36:03
Rosenbergs konspiration. Min medverkan i TV8 sent igår kväll, där Tiina Rosenbergs avhopp och genusforskning diskuterades, blev ett lugnt och sakligt samtal. Anne-Marie Morhed, chef för Nationella sekretariatet för genusforskning, medverkade också. Trots att programledaren ställde frågor om Rosenberg påtalade han underligt nog vid mina svar att hon inte skulle nämnas, eftersom hon hade tackat nej till att medverka. Mitt budskap verkar ha gått fram ändå.

Rosenberg beskriver en konspiration i sin debattartikel. Med hjälp av ett förfalskat citat får hon det till att Timbro har hotat henne, genom att skicka en av världens kändaste böcker, Atlas Shrugged, till hennes arbetsplats - liksom till många andra kända svenskar under dess lansering. Förfalskningen av citatet antyder att hon inte alls anser att hon är hotad utan använder detta för att undvika sakfrågorna och istället misstänkliggöra sina motståndare. Och det verkar onekligen som att det är ett demokratiskt meningsutbyte hon ogillar - likt en sekt kräver hon och hennes meningsfränder att alla ska hålla med.

Genusforskningens svårigheter att hålla sig borta från den extrema rörelsen är ett problem. Det framgår inte minst av kvaliteten på denna forskning. Att staten redan har angett forskningens resultat i instruktionen till nämnda sekretariat gör inte bredden och det fria tänkandet bättre. Tvärtom.

2005-10-13 17:25:07
Congratulations, Baroness Thatcher! Tonight, Margaret Thatcher celebrates her 80th birthday at a party with 650 guests, including the British Queen and Tony Blair. In the Daily Telegraph, some prominent people have made comments about her legacy. Read here. They do not exaggerate. Not only has she been as important for Britain, Europe and the world as they say - but it is also her own personal achievement, not some coincidence or result of somebody else′s ideas. Her principles and convictions changed the development of the Western world. An ever more socialist society became more market-oriented and Britain is today a very successful country. In fact, the strength of her ideas can be seen in the fact that also the Social Democrats of today support the market economy. Someone said that when Blair won the latest election that it was the seventh win for Thatcher. True, Blair has changed nothing substantially in Britain after her. And this not only spread to the rest of Europe but also, through her partnership with Ronald Reagan - who became President two years after she became British PM - made America great again. They saw clearly that the Soviet Union was not only an evil empire, but also a weak one that could be beaten. Totalitarianism cannot compete with the strength and development of a free society. Their struggle against naive Western politicians and the so-called peace-movement to be strong against the Soviet Union was right and essential. She is still the hero and saviour in the eyes of many people in Eastern and Central Europe. Have a great party, Baroness Thatcher!


2005-10-13 10:02:39
Flat tax = High Economic Growth. Flat tax - that everyone pays the same percentage in tax - is increasingly common. One argument for it has been that work, education and enterprise gets more profitable, thus enhancing growth. And the empirical evidence confirms that more by the day. Of course flat tax is not the only reason for high growth in these countries - the low level, for one thing, also explains a lot - but it is one part. Below are the countries with flat tax, what level and what rate of economic growth they had last year.

Estonia 24% 4,8%

Georgia 12% 5,5%

Hong Kong 16% 2,9%

Latvia 25% 6,8%

Lithuania 33% 7,1%

Romania 16% 4,5%

Russia 13% 7,3%

Serbia 14% 2,0%

Slovakia 19% 3,9%

Ukraine 13% 8,2%

2005-10-13 09:27:14
Felciterat, Tiina! Tiina Rosenberg gör ett beklagligt avhopp från politiken. Detta motiveras i en debattartikel i Dagens Nyheter, som jag skulle sätta högt på humortoppen. Budskapet är att hon är offer för en stor konspiration:

"Alla vägar tycks leda till Timbro och Svenska Dagbladets ledarsida som nu blivit ledande i den antifeministiska retoriken och kampen."

Framför allt lyfter hon fram att hon fick en bok av Timbro per post. Hon påstår att det medföljde ett brev med denna text:

"Hej Tiina! Det här är en bok som handlar om en frustrerande tillvaro där den ena efter den andra försvinner. En situation som förmodligen inte är helt obekant."

Detta är ett felaktigt citat. Det brev hon fick lyder:

"Hej Tiina! Det här är en bok som handlar om en frustrerande tillvaro där den ena efter den andra hoppar av och försvinner. En situation som förmodligen inte är helt obekant. Trevlig läsning!"

En mindre skillnad, kan tyckas, men relevant. Brevet syftar, med glimten i ögat, på situationen i Fi, som har präglats av avhopp den senaste tiden.

Boken är "Och världen skälvde", den svenska versionen av Ayn Rands "Atlas shrugged". Den lanserades i februari, bland annat genom att skickas till en rad kända personer på detta vis med tillhörande brev. Det har varit mycket uppskattat från flera håll.

Nu när vårens 5000 ex har sålts slut lanseras nästa upplaga på samma sätt. Således fick Tiina Rosenberg, som känd debattör, ett exemplar.

Felcieringen antyder att hon snarare vill kritisera Timbro än att hon upplevde bokens ankomst som obehaglig.

2005-10-12 15:58:57
European Dawn - Soon To Be Launched. My new book "European Dawn - After the Social Model" is soon to be launched. Nobel Laureate Robert Mundell has read it and his comment is:

"A blockbuster tract that tackles head-on the major problems confronting the European economy. It should be required reading for all European politicians."

I certainly hope many of them will read it! There will first be a pre-launch in Stockholm for diplomats and foreign correspondents on the 24th. Then, on the 26th, will be the formal presentation in London. I will be debating with David Goodhart from Prospect Magazine - anyone who would like to come can send an e-mail to anne@stockholm-network.org.

The European Social Model is at the center of the debate. My book gives the one obvious message that hardly anyone says: the Model is not the solution, it is the problem. It will be very interesting to see how it is received. With outrage? With relief? Or with silence?

2005-10-12 15:38:38
Vet Östros att Lettland är medlem i EU? Näringsminister Thomas Östros skrev ett argt brev till EU-kommisionären Charlie McCreevy efter dennes besök i Stockholm och uttalanden om kollektivavtalen. McCreevy har redan påpekat att kollektivavtal är fullt tillåtna inom EU. Det är däremot inte tillåtet att tvinga dem som inte är medlemmar i kollektivet att skriva på deras avtal, som Byggnads krävde av letterna i Vaxholm.

Östros sade, för att tydliggöra sin poäng, till TT igår att han förväntar sig "att lettiska myndigheter vidtar åtgärder om ett ryskt företag ska bygga i Lettland och arbetarna har tio procent av lönen". Denna liknelse ger upphov till några viktiga frågor: Är näringsministern medveten om att EU har en gemensam marknad med fri rörlighet? Är näringsministern medveten om att Lettland, till skillnad från Ryssland, är medlem i EU?

2005-10-12 10:40:10
In FT: "Europe needs to march away from its social model." In today′s Financial Times, I have a Letter to the editor with the above headline. It is a reply to the EU Commissioner for employment, Vladimir Spidla, who had an article in FT last Friday, saying that we need reform but still should keep the social model. But if you want to solve the problem, you cannt keep the cause of it.

Read the letter here - >

2005-10-11 15:50:59
Race to the Bottom? Yesterday, the US announced a bid to decrease the government`s subsidies to agriculture by 60 per cent. Today, EU Commissioner Mandelson said the EU could cut the subsidies by 70 per cent. This is a great competition! One could always hope that they would reach 100 per cent in the end. Unfortunately, the EU leaders will never support Mandelson and the upcoming negotiations will blur much of the rest. But the direction is good, no doubt.

2005-10-10 18:33:04
Geneva, Germany and Game Theory. Modern technology allows you to sit in a conference room at the top of a skyscraper in a sunny Geneva, with a view of Mont Blanc, listen to a speaker and read news in your Palm Pilot - all at once. For a few moments, my attention was drawn from free economy, global health and pharmaceuticals of the future to the Nobel Prize in Economics and the new German government.

The Nobel laureates this year were not in the speculations that preceeded the choice, like William Baumol who would have been one very good winner. Instead, Robert Aumann and Thomas Schelling got the Prize for their work on game theory. It is an interesting choice and their speciality not so particular for economics. Rather, game theory is used in many disciplines, also mathematics. I have studied it mostly in political science. Of course game theory has taught us much about conflicts and their possible solutions. Thomas Schelling has also pointed out, by the way, that markets are a very efficient mechanism for solving conflicts.

And Angela Merkel becomes the first female German Chancellor and the first Chancellor who was born in the DDR. And Schroder leaves - yes! But this all comes at a high price, since the SPD seems to get most of the important ministries, such as foreign, finance, justice and labour market. Still, many negotiations remain before the government can be presented and it has a program. Despite what many commentators say, opinion polls have shown that Germans want economic reform. So the government should have a mandate to pursue a policy of change. But it will be difficult to agree for the SPD and CDU, and leading this grand coalition will be a challenge for Merkel that cannot be underestimated.

2005-10-09 22:42:22
Reformstrategi: från beslut till verklighet. Ofta kontaktas jag av personer som kan ha läst min bok eller någon artikel, eller kommer fram efter en debatt eller föredrag, med samma fråga: du har rätt i att vi bör dra ned statens omfång och föra frihet och ansvar till medborgarna själva - men hur ska det gå till? Människor är så vana vid att staten styr deras liv, man är inte van vid att ta ansvar. Och för alla dem som redan har betalat så mycket i skatt kan man inte dra ned allt nu så de har betalat men inte får något sedan?

Först och främst är det verkligen roligt att leverera ett mer radikalt frihetsbudskap än något parti står för och möta entusiastiska personer som håller med. Men frågorna är mycket viktiga - hur reformerar man, hur drar man ned statens storlek? Självklart är det en omställning för människor och självklart ska inte den som redan har betalat förlora det som har betalats. Strategier för att reformera rejält men ändå kontrollerat finns mycket forskning om. Och jag instämmer i grunden med Fredrik Reinfeldt som påpekar att det måste ske stegvis.

Först och främst finns det väldigt många länder att lära av i olika avseenden. Öst- och Centraleuropa, Irland, Storbritannien, Nya Zeeland, Finland - alla har gjort många bra reformer på ett vettigt vis som har skapat stöd för fler liknande. Forskningen visar enligt min mening att reformering handlar om att veta vad man vill, ha en järnvilja i genomförandet, berätta vad man gör och låta det ske stegvis men ändå märkbart. Problemet för Sverige är att många ännu är fast i steg ett - om vi behöver rejäla marknadsekonomiska reformer - och inte ens har börjat tänka på hur. Men har man bestämt sig så finns metoderna.

2005-10-08 19:22:16
Nämnd, inte glömd. På en ny webbsida men namnet knuff.se kan man söka information bland "tusentals svenska bloggar". Expressen gläds över att deras kolumnist Linda Skugge nämns på många av dessa. Undertecknad nämns tydligen på 46 st (96 om man bara söker på efternamnet, vilket närmast undantagslöst står för samma person). Det går lite inflation i bloggar - såg en "VM-kvalblogg" någonstans - men det sker också en konsolidering. Många är ointressanta, men en del har blivit etablerade källor till bra information, analyser och väl argumenterade ståndpunkter

2005-10-08 19:08:43
Alla dessa debatter... Ska man en vacker dag skriva memoarer känns en dylik travesti på Kjell-Olof Feldts "Alla dessa dagar" ibland rätt relevant. Gårdagens tidiga morgonsoffa i SVT följdes av en sen kvällsdebatt på Frihetsforum om välfärd och idag var det debatt om globalisering och mänskliga rättigheter på Amnesty i Lund. Tre kul tillställningar.

Debatten om välfärd fördes i ett liberalt sammanhang, men ändå var uppfattningarna komplett olika. Min motdebattör Ulf Öfverberg påpekade att "välfärdsstatens moraliska utgångspunkt är att samhällets resurser ska fördelas jämlikt". Det håller jag med om. Men det är inte en liberal utgångspunkt. Samhället har inga resurser - allt måste skapas. Och det sker av människor som förverkligar idéer genom arbete och företagande. Därför har de, enligt min mening, rätt till de resurser som skapas och endast in undantagsfall ska man behöva avstå något till staten. Det är motsatt utgångspunkt och får förstås helt motsatt politisk konsekvens - en liten stat och stor frihet mot stor stat och liten frihet.

Dagens debatt i Lund, där också Ali Esbati och Amnestys Hanna Roberts och Sven Olsson deltog, blev verkligen lyckad. 173 personer valde att komma dit istället för att vara ute i brittsommaren. De två timmarna medgav en ordentlig genomgång av fakta och argument som var mycket intressant och klargörande. Till ett antal punkter i sakfrågorna ska jag återkomma i ett separat inlägg. Men det kan redan nu påpekas att alla tre debattörerna och moderatorn (!) inledde med eländesbeskrivningar av världen och att företag var skurkarna. I min inledning, som var sist, instämde jag i att det finns problem, men att det mesta blir bättre - mycket tack vare företagen. Trots fyra-ett i uppställning gick mitt budskap hem, enligt många kommentarer efteråt.

2005-10-07 11:41:44
LO i rollen som Bagdad-Bob. Alla minns Saddam Husseins informationsminister, efteråt kallad Bagdad-Bob. Under Irakkriget kunde han till slut inte möta media i pressummet, som väl var intaget av de allierade, utan han stod ute i rök och oväsen. Likväl förklarade han att några amerikaner fanns det inte i Irak och skulle de dyka upp skulle de snabbt besegras och brinna inne i sina stridsvagnar. Alla såg det parodiska i att upprätthålla en uppenbart felaktig bild av verkligheten.

LO har intagit Bagdad-Bobs roll i Sverige. Det finns snart ingen gräns för hur långt de kan fiffla, tricksa och omdefiniera verkligheten för att allt i ekonomin ska se bra ut. Oavsett vad människor själva ser, vad oberoende bedömare kommer fram till eller vad internationell statistik säger så är arbetslösheten låg, sysselsättningen god, tillväxten hög och oppositionen ond. Tino Sanandaji, doktorand i nationalekonomi, har skrivit en artikel i Smedjan där några av LO:s senaste påhitt - och ett par av TCO, någon sorts nybliven vice-Bob - avslöjas:

"TCO-ekonomen Daniel Lind påstår till exempel (DN Debatt 21/8) att Sverige upplevt en hög produktivitetsökning. Det är inte sant. I själva verket har Sveriges totala produktivitetstillväxt varit bland de lägsta i världen, både i ett 30- och 10-årigt perspektiv.

Det relevanta måttet på produktivitet som grund för vårt materiella välstånd är genomsnittet för alla landets invånare. Produktionen per invånare i Sverige ökade dock endast med 1,6 procent per år mellan 1970 och 2000, plats 21 av världens 24 industrialiserade länder. Även 1990?2000 var den totala produktivitetstillväxten låg, 1,4 procent per år. Bara fyra industriländer uppvisade sämre utveckling.

Men det finns också ett annat sätt att mäta produktionsökning, nämligen per anställd. Här klarar sig Sverige långt bättre, särskilt under perioden 1990?2000, då utvecklingen var bland de bättre i världen med 2,5 procents tillväxt. Vad är förklaringen till skillnaden?

Först en liknelse: En vagn dras av fem hästar. Den långsammaste hästen skadar benet och läggs på vagnen. Dragkraften per häst har ökat, samtidigt som vagnen går långsammare. Är detta ett problem, eller något bonden bör vara glad över? ...

LO-ekonomerna upprepar på DN Debatt (25/8) ... envist att moderaterna ?prioriterar höginkomsttagarna?. Enligt dem tillfaller 66 procent av moderaternas föreslagna skattesänkningar ?högavlönade?. Hur kan LO komma fram till att skattesänkningarna återigen riktar sig till överklassen? Svaret är delvis att LO:s chefsekonom nu har definierat hälften av Sveriges löntagare som ?högavlönade! Gränsen för medlemskap i Dan Anderssons ?höginkomsttagarklubb? hamnar alltså i dag på runt 18 000 kronor i månaden."


Läs hela artikeln här - >

2005-10-07 10:37:22
Bush Defending the Fight for Freedom. Sometimes you get the image that President George W Bush pops up every now and then, but quite seldom, to give a speech. In fact, any look at the White House shows that there are many speeches and that few are mentioned in Europe. Last night, though, he gave a very strong and ideological speech about how the fight against terror is a fight for freedom - also for Muslims:

"All these separate images of destruction and suffering that we see on the news can seem like random and isolated acts of madness; innocent men and women and children have died simply because they boarded the wrong train, or worked in the wrong building, or checked into the wrong hotel. Yet while the killers choose their victims indiscriminately, their attacks serve a clear and focused ideology, a set of beliefs and goals that are evil, but not insane.

Some call this evil Islamic radicalism; others, militant Jihadism; still others, Islamo-fascism. Whatever it′s called, this ideology is very different from the religion of Islam. ...

Some have also argued that extremism has been strengthened by the actions of our coalition in Iraq, claiming that our presence in that country has somehow caused or triggered the rage of radicals. I would remind them that we were not in Iraq on September the 11th, 2001 -- and al Qaeda attacked us anyway.

The hatred of the radicals existed before Iraq was an issue, and it will exist after Iraq is no longer an excuse. The government of Russia did not support Operation Iraqi Freedom, and yet the militants killed more than 180 Russian schoolchildren in Beslan. ...

Zarqawi has said that Americans are, quote, "the most cowardly of God′s creatures." But let′s be clear: It is cowardice that seeks to kill children and the elderly with car bombs, and cuts the throat of a bound captive, and targets worshipers leaving a mosque. It is courage that liberated more than 50 million people."


Read the entire speech here - >

2005-10-07 10:20:35
Fredspriset till Mc Donald′s! I Nyhetspanelen i Go′morron Sverige i morse diskuterade vi bland annat fredspriset. Mitt förslag var att ge det till en aktör som har verkat för öppenhet, handel och utbyte mellan länder - vilket bidrar till fred - såsom ett stort företag som Mc Donald′s. Ursula Berge och Lena Katarina Swanberg instämde minst sagt inte. Att jag fyllde på med att föreslå Bush och Blair - som är nominerade, till skillnad från Mc Donald′s - gav inte mer stöd. Detta trots att de har gjort mer för frihet och demokrati i Mellanöstern än någon annan. Diskussionerna om de borgerliga skuggbudgetarna, Junilistan och EU och kollektivavtalen följde möjligen mer traditionella mönster. I diskussionen om borgerlig enighet eller ej yttrades en rolig tanke; de tre partierna som nu styr behöver inte vara lika eniga eftersom de ju inte säger att de är en allians. Men hur beskrevs de borgerliga innan de hade bildat Alliansen? Kraven på enighet var lika stora och de beskrevs som extremt splittrade. Samma krav borde ställas på röran till vänster.

Se Nyhetsmorgon här (under Tidigare program) - >

2005-10-06 10:59:21
Kom till Frihetsforum! Bland det 15-tal arrangemang där jag ska tala och debattera den närmaste tiden står Frihetsforum nära på dagordningen. En bred samling personer och organisationer som arbetar för frihet. Ska debattera välfärd på fredagskvällen. Läs mer här.

2005-10-06 08:43:48
Tax-Competition at Work. In the latest edition of The Economist, there is a full-page ad that provides the "Hitch-hikers? guide to low taxes". It is placed there by the Austrian Business Agency, somewhat ironically "a government-operated consulting firm". The target-group is obviously investors and the message is that Austria now has low corporate tax (at 25 %). The corporate tax was decreased by January from 34 %. This is tax-competition at work. In a globalised world and the new Europe, countries compete by constantly improving the business climate. This leads to lower taxes - and hence higher growth and more new jobs.

2005-10-06 08:39:36
Dagens artikel. Nästan alla tror att nästan allt rörande fattigdom och miljö är på väg att försämras i världen. Men fakta visar att det är tvärtom. På vilket annat sätt kan denna ogrundade pessimism förklaras än att media rapporterar helt fel och fokuserar på domedagsbilder av framtiden? Johan Norberg redovisar i Dagens Nyheter resultatet av en opinionsmätning som Demoskop har gjort. Mycket intressant. Gör gärna kunskapstestet här för att testa dina egna kunskaper.

Läs artikeln här - >

2005-10-06 08:37:43
Dagens citat (jag trodde väl det!):

"Arbetslöshet är ju självklart vår övergripande målsättning med hela budgeten."

Biståndsminister Carin Jämtin (s) i Go′morron Sverige, SVT 1

2005-10-05 12:41:46
Svensk politik behöver konkurrens. Idag redovisar Aftonbladet att 18 % kan tänka sig att rösta på Junilistan. Som framgår av samma mätning har dock motsvarande siffra för ett annat nytt parti, Feministiskt Intitiativ, fallit från 22 till 4 %. Mycket kan hända på kort tid för nya partier, även om Junilistan präglas av mer stabilitet än kaoset i Fi.

Det behövs utan tvivel mer konkurrens mellan partier i svensk politik. De etablerade partierna har idétorka, är extremt taktiska och alltmer lika. Bland annat är detta en följd av att de har skapat en sorts oligopol, där stora partistöd hindrar uppstickare. Nu verkar detta ändras och det är bra - oavsett, egentligen, vad de nya partierna tycker.

Vad vill då Junilistan? Deras manifest delas huvudsakligen in i EU, den svenska staten och ekonomisk politik. Likheterna med den borgerliga Alliansen är tydliga. Mindre men vassare EU, maktspridning i Sverige, fokus på jobben och lägre skatter. (Lite lustigt är att euron inte nämns i EU-delen, att public service anges som en av statens viktigaste uppgifter och att ett "öppet mandat" på en rad punkter till "förståndiga" ledamöter begärs.)

På många sätt ett sympatiskt och vettigt program - med en del tydliga undantag. Men programmet lär försvinna i intet - det blir diskussioner som politikens sällskapsspel och medias logik samt ytlig profilering som lär dominera. Samt interna kamper mellan tilltänkta nya makthavare. Detta gör att Junilistans utveckling är högst oklar.

2005-10-05 12:28:28
Hr Ardbeg. Ett e-mail gjorde mig uppmärksam på att min fråga nyligen om när den förste får namnet Ardbeg i Sverige redan är besvarad. Det finns en person som heter så. På SCB - här - kan man söka på namn och få fram antal personer som har detta. Än finns dock ingen Johnnie Walker... (Tack, Johan)

2005-10-04 14:22:00
It Works in Mysterious Ways. The EU was seconds away from a decision with possible disastrous consequences in the long run. The EU leaders, due to fierce resistance from Austria, almost denied Turkey the start of accession negotiations they hade been promised. Apparently, it was Croatia that saved Europe. Austria has pushed for Croatian entry into the EU for a long time. And when a report suddenly showed that Croatia was indeed ready to co-operate with the Hague Tribunal, which was the last obstacle, they could also start negotations. And that released the resistance against Turkey from Austria. Thus, the fate of Turkey, in the end, was not decided by anything that Turkey - or indeed the EU - did. If they say that the Lord works in mysterious ways - what should be said about politicians and diplomats?

2005-10-04 10:28:18
Öppen partibeteckning för TCO. Igår propagerade Kjell Rautio på TCO i Svenska Dagbladet för att Sverige är världens bästa land med världens bästa politik - och att världen är enig om detta. I stort sett. Ett bra propagandanummer för att sittande regering ska väljas om. Detta var dock inte, som man kunde tro, bara någon dold avsikt från TCO. Kjell Rautio har sitt CV på nätet, av vilket det framgår att han har varit aktiv i SSU, arbetat för ABF, varit kommunalt aktiv inom (s) Kiruna och krönikör i Norrländska Socialdemokraten. Allt detta är fullt tillåtet att vara. Men anser TCO:s medlemmar att TCO ska användas som en megafon för regeringspartiet?

2005-10-03 17:37:24
News of the Day: My good friend and colleague Johan Norberg will remain in both those capacities - but leave Timbro. Read more at his blog. I think it is great that he tries a way to pursue his agenda and interests even more than today. New challenges are important indeed. It is not where your office is - his will apparently be at various cafés - that matters. Especially if you are out of the office so much, or so busy while there, as both he and I are. Johan will remain a collague in the struggle for freedom, with a new and exciting platform. I look forward to continued co-operation and wish him good luck!

2005-10-03 11:42:12
Bra, facket! En rad av de stora LO-facken kräver att friåret ska avskaffas även om nuvarande regering sitter kvar efter nästa höst:

- Friåret är ett stolpskott. Svenska arbetsförmedlare bör syssla med att förmedla jobb. De bör inte ägna sig åt att förmedla friår, säger Metalls ordförande Göran Johnsson.

- Det stora problemet i Sverige är inte att folk vill ha ledighet. Problemet är att folk vill ha jobb, säger Byggnads ordförande Hans Tilly.

Rätt i sak. Men den nuvarande västerkartellen har infört systemet. Fler ska leva på bidrag och färre på jobb. Varför skulle de plötsligt avskaffa det?

2005-10-03 11:37:33
En till försörjd av staten? Det har förekommit uppgifter i media om att Miljöpartiets Yvonne Rwaida inte avser ställa upp till omval i riksdagsvalet nästa höst. Är det möjligen så att hon nu har suttit där i tre mandatperioder och därmed får riksdagspension? Hur många decennier har hon kvar till ordinarie pensionsålder? Lär vi nu se ett politisk arv av att ha drivit igenom friår för alla och fridecennier för henne själv?

2005-10-03 08:49:37
TCO - maktens megafon? Eftersom den nuvarande regeringen saknar idéer om framtiden vill den beskriva utvecklingen hittills som positiv för att få stöd i valet och sitta kvar. Allra bäst är när andra röster kan förmås att uttrycka detta; om "oberoende" aktörer anser att allt är bra måtte det väl vara sant?

TCO intar alltmer rollen som regeringens främsta propagandamaskin. Dess ordförande Sture Nordh kritiserade nyligen på DN-Debatt dem som vill ha förändring i Sverige. Idag skriver TCO:s internationelle sekreterare Kjell Rautio detsamma i Svenska Dagbladet. Han skriver inte bara att Sverige har världens bästa politik utan också att i stort sett alla andra i världen är eniga om detta. Likväl har företrädare för Svenskt Näringsliv fräckheten att påstå något annat, därtill i Financial Times.

Detta inlägg från Rautio ter sig som en ren beställning från regeringen, som länge har öppet irriterats av att det finns fria svenska röster i den internationella debatten. Vad anser TCO:s medlemmar om organisationens roll? Är det verkligen så att de är med i TCO för att finansiera en del av valrörelsen för sittande regering?

2005-10-01 12:29:49
Transportarbetaren publicerar nu min replik! Transportarbetareförbundets tidning hade på försommaren en krönika av Karl-Olof Andersson som kritiserade Timbro för att vi har argumenterat för platt skatt i Sverige. När jag skickade in en replik i syfte att bland annat korrigera en del sakfel meddelades argt att de inte tänkte ta in något sådant. Efter det att jag återgav denna händelse - och deras språkbruk - här ändrade chefredaktören sig dock. I det senaste numret av Transportarbetaren publiceras min replik, och den kan läsas här. Bra att de ändrade sig; att inte tillåta motargument antyder att inte ens man själv tror att den egna ståndpunkten håller.

2005-10-01 11:42:41
Is the Map Or Reality Correct? EUObserver calculated from the UNCTAD World Investment Report referred to below that foreign investments in the new EU members states rose by 70 per cent from the year before. Read more here. And "Old Europe" as a whole experienced a decrease.

The Confederation of Swedish Enterprise has analysed the figures for Sweden more in detail. They find that in 183 of the world?s countries, there was more inflow of investments than outflow. Sweden, though, belongs to the gruop of 12 countries where the outflow was greater than the inflow. Read more here. Foreign investors are simply taking their money out of Sweden.

It is striking that these facts came at the same time as the Global Competitiveness Index from World Economic Forum. Obviously, the countries that they consider the most competitive in the world don?t attract the most investments. Reality shoiws another picture than the theoretical index. This indicates, again, that categories like taxes and labour market regulations - where the Nordic countries score very badly - are given far too little importance in the index.

2005-10-01 11:34:41
Kopiera S lönar sig inte, Fp! Idag redovisas en ny opinionsmätning av TEMO i Dagens Nyheter. Den främsta nyheten är att Folkpartiet får 8,7 procent, att jämföra med 13,3 procent i det senaste valet, 2002. Eftersom nedgången tog fart på allvar först på senare tid kan varken Moderaternas uppgång eller samarbetet i Alliansen förklara den. Istället är det troligt att Folkpartiets paradnummer, att lägga sig på samma politik som Socialdemokraterna i socialförsäkringarna, är förklaringen. På den punkten har partiet profilerat sig rejält på senare tid: "inga sänkta ersättningsnivåer". Men väljarna vill inte ha mer av samma politik, helt enkelt. Man förväntar sig något annat av ett libetalt parti än höga skatter och höga bidrag. Att en del av väljarna verkar gå till socialdemokraterna stödjer denna tolkning, det är bättre att rösta på originalet om ändå inte så mycket skiljer åt. Folkpartiet borde snarare driva på Alliansen för betydligt mindre stat, lägre skatter och lägre bidrag.

<-- Home
RSS 2.0