Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 18:07:54

2011-10-31 21:39:42
Den borgerliga eran och välfärden. I dagarna kom en ny antologi ut på Axess, med titeln Den nya borgerligheten. Den baseras på ett seminarium som hölls på Engelsbergs bruk i våras och sändes på Axess TV. Vi talare fick möjlighet att skriva kapitel baserade på våra anföranden, vilket jag också gjorde.

Mitt kapitel utgår från de stora idéförskjutningarna under 1900-talet med fokus på de stora segrarna för frihetliga idéer de senaste decennierna. Detta för jag vidare till svensk borgerlighet och välfärden, som kan stå inför en stor revolution om vi kan förmå tänka nytt och vågar reformera.

2011-10-30 07:25:33
"Från lånesamhälle till ägarsamhälle." Jag har länge varit anhängare av idén om ägarsamhälle. Det är på många sätt motsatsen till det socialistiska, där staten äger och bestämmer det mesta. I ett ägarsamhälle har människor egna resurser som ger självständighet, frihet och trygghet. Thomas Gür skriver klokt om det i Svenska Dagbladet apropå just att min och Henrik von Sydows motion i ämnet bifölls på M-stämman.

Jag vill dock kort nämna att kritiken på slutet mot den s k fondskatten bygger på ett missförstånd. Det handlar bara om en justering av formen för beskattning som följd av ett EU-direktiv, men beskattningen av ägare av fondandelar kommer inte att öka.

2011-10-25 08:57:05
Historieskrivning. Det har uppstått debatt om politik och historia med anledning av Moderaternas nya idéprogram. På Twitter har en mängd ironiska påståenden om moderata insatser historiskt strömmat fram - många mycket roliga. Allt har sin upprinnelse i detta citat från idéprogrammet:

"Vi människor har en stark känsla för rättvisa. Orättvisor upprör oss ofta djupt. Kampen för rättvisa har också historiskt varit en stark drivkraft för rösträtt, mot apartheid, för jämställdhet, mot diskriminering och för rättsstat. För Moderaterna är rättviseperspektivet ständigt närvarande. En viktig utgångspunkt är att alla ska kunna utveckla sina liv oavsett bakgrund."

Här står ju ingenting om Moderaternas roll i någon av dessa viktiga historiska frågor. Allt prat om att det här skulle finnas en omskrivning eller rentav förfalskning av historien är bara påhitt. Att några vill flytta debattens fokus från sig själva kan säkert vara en orsak. Men låt mig ändå säga något om det historiska.

Politik handlar väldigt mycket om hur man ser på verkligheten. Några exempel: Tror man att företagande ger jobb och tillväxt eller tror man att företagare är utsugande egoister som bara förstör? Tror man att drivkrafter spelar roll för hur vi beter oss eller inte? Tror man att välfärd utvecklas väl av entreprenörskap och valfrihet eller ska vi ha offentliga monopol? I detta är synen på historien en komponent, liksom partiernas roll i denna.

Alla svenska partier har utvecklats och förändrats det senaste seklet. Kanske mest av allt Moderaterna. Själv har jag inte mycket till övers för en rad ståndpunkter hos den gamla högern. En sak ska dock konstateras, och det är att den allmänna rösträtten genomfördes av statsministern och högerledaren Arvid Lindman. Detta drevs på av liberaler och socialdemokrater, men i slutändan röstade faktiskt Karl Staaff och Hjalmar Branting nej. Historien har sina nyanser i detta avseende.

Socialdemokraternas indignerade ton om historieskrivning är rätt komisk. Som vi har fått lära oss i statstelevision och politiskt styrda läroböcker i skolan, samt av politiserade myndigheter, har ju socialdemokratin stått för allt gott sedan Jesus gick på vår jord. Deras arrogans om sin egen förträfflighet - grundad på att de tror på sina egna myter - har ofta varit rent outhärdlig.

Då vet vi ändå att mycket av det som gjorde Sverige rikt drevs igenom av finansminister Gripenstedt innan Socialdemokraterna ens existerade. Allmän folkskola - det enskilt viktigaste för att ge jämna ut livschanser - likaså. Och vi vet att vår historiska dikeskörning ned i socialism från mitten av 1960-talet och två decennier framåt stod Socialdemokraterna för.

Det finns ju inte en politisk memoar som inte försöker lägga historiska skeenden till rätta. Det är ju en del av ett demokratiskt samtal med olika synsätt. Att då låtsas vara upprörd över sådant blir lite fånigt. Särskilt som att det i detta fall inte ens fanns grund för det.

2011-10-24 10:15:09
Nya Moderaterna och allmänintresset. Det finns en rad missförstånd om vad förnyelsen av Moderaterna innebär. Det vanligaste handlar om att alltihop handlar om att bli "sosse light". Detta är felaktigt - förändringen handlar mest om att fokusera på sakfrågor som medborgarna anser relevanta, om tonläge och om ökad trovärdighet i den ekonomiska politiken.

Sedan ska det sägas att detta parti, för den som läser på, har varit i förnyelse länge. Kanske Gösta Bohman markerade den första tydliga vågen, men mycket kom ju även under Carl Bildt. Partiet blev mer förändringsbenäget, bejakade internationell öppenhet, visade större nyfikenhet på framtiden och dess teknik - med mera.

Länge dröjde spår av det gamla, som ett intryck hos medborgarna av överhetsparti och även ålderdomliga ställningstaganden i toleransfrågor. Moderaterna upplevs idag som ett parti som förstår medborgarnas vardag och står tydligt för öppna gränser och tolerans. Detta är väldigt viktigt.

Reaktionerna på betoningen av allmänintresse snarare än särintressen är förvånande. Att sträva efter detta är ett av en regerings främsta kvalitetstecken. "Rent-seeking" och många politikers vilja att nå makten genom att köpa särintressen är ett stort och vanligt problem. Se hur det länge var i Sverige med Socialdemokraterna och LO.

Med detta inte sagt att Moderaterna inte står inför utmaningar. Det är mycket svårt att både regera och att orka utveckla nya idéer. Där behövs ständigt ny input och det måste ses som välkommet att olika aktörer driver på.

2011-10-23 09:21:35
"Reformer för privat sparande nu moderat politik." Under denna rubrik skriver Henrik von Sydow och jag om vad det innebär att Moderaterna har ställt sig bakom reformer för att underlätta för alla att bygga upp en ekonomisk buffert.

Läs artikeln här - >

2011-10-21 22:11:25
Bifall till reformer för ekonomisk buffert. Idag biföll en enig moderat partistämma min och Henrik von Sydows motion om reformer för att alla ska kunna spara ihop en ekonomisk buffert. Det är ett bra och viktigt beslut, som innebär att partistyrelsen har ett uppdrag från stämman att komma med förslag till reformer.

De flesta svenskar har mycket begränsade beparingar, trots internationellt höga inkomster. Men det genomsnittliga hushållet har lån som motsvarar 170 procent av deras årsinkomst. Det beror på att vi främjar lånande men motverkar sparande. Nu ska Moderaterna utveckla reformer för att ändra på dteta.

Det ska löna sig att arbeta och även att spara och investera en del av sin inkomst. Personer som har en ekonomisk buffert känner större frihet och trygghet - och är mindre beroende av det offentliga. Med en ekonomisk buffert kan fler våga starta företag eller byta jobb. Samhället kan bli mer dynamiskt.

I motionen finns några förslag till reformer, med inriktning på låg- och medelinkomsttagare. Utformningen kan göras på olika sätt, och det är vad vi nu ska arbeta vidare med.

Här och här har vi tidigare argumenterat för idén.

Läs motionen (nummer 5, pdf) - >

2011-10-19 21:18:31
"Tvingas"? Socialdemokraterna föreslår som bekant en höjning av inkomstskatterna i Sverige, vilket skulle innebära att de högsta marginalskatterna i EU blir ännu högre. Deras argument är kreativt, får man säga:

"I de riktigt höga inkomstskikten är det tvärtom troligt att sänkt skatt på arbete får den rakt motsatta effekten, det vill säga ett minskat arbetsutbud. ... Av det följer också att höjd skatt på de allra högsta inkomsterna faktiskt kan stimulera till mer arbete eftersom lönen efter skatt sjunker och tvingar skattebetalaren att arbeta mer för att bevara sin standard."

Idén är alltså att beskatta folk så mycket att de måste arbeta mer för att inte få en sämre levnadsstandard. Lockande alternativ?

2011-10-19 21:12:28
"Sveriges framtid i en krävande omvärld." Idag presenterades en rapport om den moderata ekonomiska politiken som är framtagen av en grupp med bl a Anders Borg och undertecknad. Den innehåller en analys av det ekonomiska läget, även på längre sikt, och reformbehovet - och ett antal nya förslag.

Läs rapporten här - >

2011-10-19 08:32:31
Partistämma! På torsdag inleds Moderaternas partistämma, denna gång i Örebro. Lär bli en intressant tillställning med viktiga diskussioner och vägval. Vi ska diskutera såväl nytt idéprogram som kommunalpolitiskt program - och utrikespolitiskt dito, samt ekonomisk politik. Min medverkan kommer att fokuseras till det senare området.

I det sammanhanget vill jag gärna lyfta fram min och Henrik von Sydows motion om reformer för att alla ska kunna bygga upp en egen ekonomisk buffert. I en tid då skuldkrisen skapar stor oro i världsekonomin är det viktigt med både privata och offentliga finanser i god ordning. Idag har svenska hushåll i genomsnitt lån som uppgår till 170 procent av en årsinkomst - och väldigt begränsade besparingar.

Detta är delvis ett resultat av att våra system gynnar lånande och missgynnar sparande. Alliansen har dock gjort mycket vid makten för att underlätta sparande, som jobbskatteavdrag och kommande investeringssparkonto. Detta kan förväntas öka sparandet. Men mer kan behövas. Henrik och jag är inte låsta vid de exakta metoderna. Men det är viktigt att reformerna främst inriktas mot på personer med låg eller medelhög inkomst.

Människor som har besparingar upplever både större trygghet och frihet. Man blir mindre beroende av offentliga system vid kriser. Det är högst prioriterat att fortsätta sänka inkomstskatterna för alla. Men det vore inte fel om fler sparade mer av sina ökade inkomster. Så bygger vi ett samhälle av mer självständiga medborgare.

Vår motion är nummer 6. Den har stöd av Stockholms stad och län samt Hallands län. Partistyrelsen föreslår avslag. Vi kommer att argumentera för motionen på stämman. Så får vi se.

Läs mer om stämman här - >

2011-10-17 20:16:10
Skärgården. Är intervjuad i senaste numret av Tidningen Skärgården apropå min och Eliza Rozskowska Öbergs motion till Riksdagen om att utvärdera den nya lagen om sjöfylleri. Jag försvarar frihet, ansvar och sunt förnuft i sjölivet - inte fler pekpinnar.

Läs artikeln här - >

2011-10-14 08:30:36
I DI: Sverige behöver sunda finanser - inte euroobligationer. Tänk tanken att alla EU-länder plötsligt får låna till samma ränta, greker såväl som tyskar. Oavsett hur illa man hanterar sina statsfinanser får man alltså samma ränta som de som sköter sig bäst. Skulle någon då sträva efter ordning i statsfinanserna? Det frågar Anna Kinberg Batra, ordförande i finansutskottet (M), och jag i en debattartikel idag i Dagens Industri. Den utgår delvis från en ny utredning av Riksdagens Utredningstjänst i ämnet.

I vanlig ordning dröjer det innan debattartikeln kommer ut på nätet. Men här är utredningen från RUT i sin helhet.

Uppdatering: Här är länk till artikeln.

2011-10-13 14:18:23
Idéutveckling. Måndag till onsdag denna vecka tillbringade jag på Fritt Näringslivs höstkonferens utanför London. Ett digert program med intressanta talare - och så jag själv då - som bland annat handlade om ekonomisk-politiskt reformbehov, internationella lärdomar, innovationskraft och migration. Lärorikt, och som alltid har de mer informella mötena och samtalen stor betydelse. Många goda vänner från politik, näringsliv och media medverkade. Viktigt att lyfta perspektiven och ta del av idéer från olika håll.

2011-10-07 09:23:05
Mänskliga innovationer. I en kolumn i Metro gör optimisten Johan Norberg välkommen comeback. Han poängterar att trots att vi nu är sju miljarder människor på jorden så har vi aldrig haft det så bra. Kan vara värt att ha i åtanke i dessa kristider.

Att det kan bli så är en följd av mänsklig kreativitet, av vilja att förbättra och upptäcka. Precis det som Steve Jobs var så mästerlig på. Hans för tidiga bortgång bör påminna oss om att fortsätta vara nyfikna och tänka nytt. Inte minst på hälsans område.

Intressant text här om Jobs.

2011-10-05 08:36:30
Motioner. Som riksdagsledamot har man många olika vägar att påverka politiken - som arbetsgrupper, utskottsarbete, partistämmor, informella initiativ, med mera. Ett av de mer formella sätten är att skriva motioner under den allmänna motionstid som just avslutades. I stort sett alla motioner avslås dock, så de måste nog ofta kompletteras med ytterligare arbete för att nå inflytande. Förvisso kan de också bidra i den allmänna debatten. I goda fall tjänar motioner också som fördjupning av idéer som sedan kan utvecklas vidare. Detta år har jag lämnat in sju motioner.

Läs motionerna här - >

<-- Home
RSS 2.0