Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 04:26:18

11/01/2006 5:32:11 pm
Good Point by Cable. Vincent Cable, shadow Finance Minister of the British Liberal Democrats, has a piece in The Telegraph. He outlines a few ideas about how to position the Lib Dems after their leader Charles Kennedy resigned. The article is a bit more specific on taxes, which he doesn′t, regrettably, clearly state should be decreased. But he makes a very good point about the ideas of economic liberty in relation to various politicians today:

"As someone often portrayed as the party′s high priest of economic liberalism, I have no inhibitions about arguing for competitive markets and an open, free-trading economy, and for maximising the contribution of wealth-creating private entrepreneurs.

Indeed, this is part of a long liberal tradition and it stands in contrast both to socialism and to big-government conservatism and protectionist economics of the kind practised by Gaullists in Europe and the Bush Administration in America."

11/01/2006 5:24:23 pm
Vänstermotioner. Det intressanta med Vänsterpartiets gångna kongress var inte alla personstrider, bråk och fraktioner. Nej, vad de faktiskt diskuterade, vilken politik de funderade på att stå för, är mycket mer intressant. Pär Henriksson hade nyligen en talande lista med citat från motioner till kongressen. Här några exempel:

"Vi yrkar:
att alla höginkomsttagare som tjänar över 350.000 kr/år (brutto) hårdbeskattas med 20 procent extra,
att införskaffandet av maskiner i produktion som ersätter arbetskraft hårdbeskattas med 30 procent extra i en så kallad straffskatt,
att pengarna från den nya skatten används till att lösa problemen med arbetslösheten och införandet av sex timmars arbetsdag."

"Vi föreslår att vänsterpartiet verkar för att en lag om konsumtionsfrid införs, först och främst på nationell nivå. Senare måste frågan även drivas på EU-nivå. Naturligtvis är det otänkbart att genast införa ett reklamstopp i Sverige. ... Men om ett reklamstopp införs gradvis under till exempel 20 år, tvingas handel o industri anpassa sej, och människorna kan utnyttja de fördelar som skulle uppstå."

"att Sverige omgående inför ekonomiska sanktioner gentemot USA,
att alla företag och verksamheter med Amerikanska kopplingar förbjuds att verka i Sverige,
att amerikanska medborgare nekas inträde i Sverige och att alla amerikanska medborgare bosatta i Sverige utvisas om de inte avsäger sig sitt amerikanska medborgarskap,
att dessa sanktioner inte hävs förrän USA bett berörda länder samt FN om ursäkt, slutat att bete sig som världspoliser samt hävt sina sanktioner gentemot Kuba."


Glöm inte att detta är ett av de tre partier som styr Sverige.

11/01/2006 9:55:34 am
"Cyniskt mot låginkomsttagare." Idag publiceras således min replik på Anne-Marie Lindgrens replik i Europaportalen.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0