Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 17:58:15

2010-11-30 18:23:13
Spännande gasell. Årets Gasellföretag blev således Oxeon i Borås. De har ökat sin omsättning med ett par tusen procent på tre år. Som så ofta har de kombinerat forskning med entreprenörskap. Värt att notera, apropå invandringens betydelse, är att forskaren i gänget, Nandan Khokar, kommer från Indien.

Läs mer här - >

2010-11-30 18:21:14
Nordeuropas tiger?

"6,9 procent i kvartalstakt ligger ju inte så långt från Kinas."

KI-chefen Mats Dillén kommenterar de senaste siffrorna över svensk BNP-tillväxt

2010-11-30 18:11:38
Tre miljoner nya jobb på fyra år. Ja, minst så många nya jobb skapades i Sverige förra mandatperioden. Tre miljoner - inte de 100 000 som ibland lyfts fram såsom tämligen få. Cirka 500 000 personer som har jobb tillträder på nya jobb per år och 350 000 som inte hade jobb får ett - och 350 000 går i pension och liknande. Nettot blev förvisso plus 100 000, inte fy skam mot bakgrund av finanskrisen, men bruttosumman var som sagt tre miljoner. Det inte nämnt som Alliansskryt utan för att åskådliggöra dynamiken i ekonomin, där det är så viktigt att låta gamla jobb ersättas av nya. Och där man kan se att blott en ökning av jobbskapandet med en tiondel skulle vara sensationellt bra. Om detta skriver Tomas Tobé (M), ordförande i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott, och jag i dagens Dagens Industri (tyvärr ej på nätet).

2010-11-29 14:35:41
Helgeandsholmens olika vardagar. De flesta riksdagsledamöter kommer som bekant inte från Stockholm. De har således sina familjer på annan ort och de dagar de är i huvudstaden har de oftast fritt disponibla kvällar. Av dem som är från Stockholm har merparten inte små barn - antingen är man äldre och barnen utflugna eller yngre har har ännu inte utökat familjen. Jag tillhör således en liten minoritet som både bor i huvudstadens län har små barn. Det gör livspusslet betydligt svårare, och förklarar säkert att så få i min situation har uppdrag som detta. Nu finns viss flexibilitet och jag klagar inte, men man prioriterar hårt och tackar nej till nio av tio saker. Så om jag verkar lätt asocial så är det därför!

2010-11-29 10:23:13
I Expressen: Utan invandring stannar Sverige. Sverigedemokraterna påstår gärna att det är problem att invandrare inte får jobb - och att de får jobb, för då sänks lönerna. Jag visar i dagens Expressen med fakta och nya studier att de har fel på båda punkter. Framför allt om vi vågar reformera ytterligare för företagande och arbete.

Läs artikeln här - >

2010-11-29 08:23:38
Wikileaks. It is easy to use one language in a private conversation and another in public. This is no different for diplomats, and that is the simple truth revealed by Wikileaks this time. But contrary to the aim of Mr Assange, his activity will probably lead to more secrecy and less transparency.

Read more here - >

2010-11-25 16:55:04
Nordkorea och USA. Jag hade för avsikt att ta upp utvecklingen på den koreanska halvön med Carl Bildt på riksdagens frågestund idag. Då ett föregående möte drog ut på tiden kom jag sent och fick inte möjlighet att fråga. Men jag undrar om det inte bakom denna aggressivitet och oförutsägbarhet i den nordkoreanska regimen döljer sig en möjlighet till förändring. Flera bedömare har talat om att regimen är mycket instabil. Här kan Europa ha en viktig roll för stabilitet ifall möjlighet till reformer för rättsstat och demokrati öppnar sig. Sedan kan man ju inte låta bli att påminna sig om det rödgröna kravet inför valet på att USA stänger alla militärbaser i andra länder. Inte för att USA hade lyssnat på Ohly & Co, men om vi ser situationen nu - tror någon att det hade varit bättre för Sydkorea utan USA?

2010-11-25 08:28:23
Grundlag och fest på slottet. Igår genomfördes mandatperiodens första voteringar med rösträkning i riksdagen. En viktig del av detta var förändringarna av grundlagarna. Endast Sverigedemokraterna röstade emot. Om en central del det nya skriver min kollega Henrik von Sydow, tidigare ledamot av Grundlagsutredningen, här.

Sedan traditionsenlig fest på Slottet dit riksdagsledamöterna bjuds i början av mandatperioden av Kungen. Nu har jag principiella synpunkter på statsskicket, men institutionen fungerar väl. Arrangemanget var ägnat att imponera. Gemytligt med många historiska kopplingar. Och det förtjänar att påpekas: Stockholms Slott är enormt pampigt.

2010-11-24 10:36:22
I Newsmill: Räkna inte ut socialdemokraterna! På detta tema skriver jag en lite mer utförlig artikel om partiförnyelse idag.

Läs artikeln här - >

2010-11-24 09:36:26
Dramatic. The European economy is in a very turbulent state, as everyone knows. The question is what will happen next. In order not to be surprised, one has to consider different scenarios. The FT today describes three - Apocalyptic, Rosy and Muddling Through - all three with fairly credible arguments, unfortunately.

2010-11-23 11:42:15
Irland och Korea. En dag av många möten, från utskott och finansministern till seminarium, riksdagsgrupp och Kulturdepartementet. Samtidigt måste jag säga att det är omvärldens olika händelser som fångar en del av ens uppmärksamhet. Självklart dramatiken i den europeiska ekonomin, just nu kring Irland men som i grunden är en skuldkris. Men också det plötsliga granatanfallet från Nordkorea mot en del av Sydkorea - en totalitär regim visar sin instabilitet och ökade aggressivitet.

2010-11-19 10:15:19
Äldretjänster - morgondagens företagande. I senaste numret av Tidningen Entreprenör har jag ett debattinlägg med rubriken ovan. På detta område har vi stor efterfrågan, stor utvecklingspotential - och därför ett behov av reformer som öppnar upp för de entreprenörer som kan skapa nya tjänster.

Läs här (ej på nätet, Word) - >

2010-11-19 09:38:43
Välja vårdfinansiär. När jag läste protokollet från gårdagens frågestund i Kammaren insåg jag att det korta formatet motiverar en vidareutveckling av ämnet. Min följdfråga till Göran Hägglund var således om vi kunde lära av hur man kortade vårdköer i Nederländrna, där man inte bara får välja vårdgivare utan också vårdfinansiär. På detta svarade Hägglund att vi ska fortsätta ha en solidarisk finansiering av vården.

Nu är det ju så att man även i Nederländerna har sjukvård som når alla. Men på samma sätt som vårdvalet ger den enskilde mer makt, i form av att få välja någon annan än landstinget, har man där utökat makten ännu mer. Man får välja vem som ska betala vården, inte bara leverera den. Och när både leverantörer och finansiärer tävlar om att vi ska välja just dem får man mer vård för pengarna.

Hur man betalar för vården spelar ju roll. Vi vet från samtliga branscher hur konkurrens leder till nya smarta lösningar. Kanske hittar man andra sätt att använda lokaler, andra sätt att lösa logistiken, andra sätt att upphandla teknik, andra sätt att nå ut, andra sätt att arbeta - med mera. En del av detta växer fram när leverantörerna får konkurrera. Därför innebär vårdvalet stora förbättringar av bland annat tillgänglighet och innehåll. Men mycket tyder på att effekten förstärks om även finansiärer får konkurrera.

I Nederländerna är som sagt alla garanterade vård. Det är en självklar och viktig utgångspunkt att så ska vara fallet när vården reformeras. För oss i Sverige måste ett huvudmål ju vara att öka tillgängligheten. Numera hamnar Nederländernas sjukvård högst i internationella rankingar. Vi kan lära av en del därifrån - men självklart är ett sådant vidare steg av en art som i så fall måste studeras noga så det sker på rätt sätt.

I ämnet har skrivits bland annat här.

2010-11-18 16:28:35
Varierande! Denna dag inleddes med att jag var värd för ett frukostseminarium i riksdagen till vilket jag hade bjudit in Anders Johnson att tala för Alliansen om sin nya bok Garpar, gipskatter och svartskallar. Anders beskriver på sitt detaljerade och målande sätt hur viktig invandringen har varit för svensk samhällsutveckling och välstånd i tusen år. Att dessa fakta är relevanta i dagens debatt säger sig självt - och frukosten blev lyckad.

Därefter med Skatteutskottet till studiebesök på Tullverket, som sorterar under utskottet. Fick intressanta dragningar av GD och ledning, och lärde mig bland annat landets gränser korsas av 60 miljoner personer (flera naturligtvis samma person) årligen.

Efter detta så till Kammaren och frågestund med statsråden. Jag ställde en fråga till socialminister Göran Hägglund om vårdköerna och hur de kan fås att minska ytterligare. Med vårdvalet har ju konkurrens mellan leverantörer införts på allvar, och tillgängligheten ökar. Vore det att överväga att också låta den enskilde välja mellan olika finansiärer, en metod som har kortat köerna dramatiskt i Nederländerna? Se frågan här (klicka nedåt för att se svar och följdfrågor).

Nu strax vidare till "Autumn Party" på en av mina tidiga arbetsplatser, Gullers Grupp!

2010-11-16 21:07:28
Optimistiska småföretag. Lämnade nyss ett arrangemang på Företagarna med riksdagskollegor där man träffade idel gamla vänner, såsom deras nyvalda ordförande Jens Spendrup och chefekonom Lars Jagrén. Där redovisades den senaste Småföretagarbarometern, som grundar sig på intervjuer med 4 150 företag. Den indikerar den starkaste ekonomiska uppgång som har uppmätts under dess 25-åriga historia. Vart tredje företag planerar att anställa det närmaste året, vilket motsvarar 65 000 nya jobb om bilden är representativ för alla småföretag. Allra störst är optimismen i Norrbotten.

Läs mer här - >

2010-11-16 13:16:34
Begravda förslag på bordet. Idag hade vi således sammanträde i Skatteutskottet och gick då igenom de skatterågor som finns i Budgetpropositionen. Den rödgröna oppositionen lade då fram den ekonomiska politik de gick till val på som sitt alternativ. Ganska speciellt. Nu tävlar som bekant ledande socialdemokrater i att distansera sig från den politik de gick till val på. Nästan alla de egna förslagen verkar ha varit dumma och dåliga. Men i utskottet lades de förslag alla har begravt och vill glömma fram igen. Fastighetsskatt, förmögenhetsskatt, marginalskatt, bensinskatt...

2010-11-15 12:45:26
Med ljud! Tillåt mig avsluta en följetong, som i förhållande till sin ringa betydelse har tagit upp för mycket plats. Mitt lilla anförande i riksdagen om ekonomisk frihet saknade tidigare ljud. Nu finns det och man kan se - och höra - här.

2010-11-15 08:54:15
Into a bigger prison? The Economist analyses the fact that Aung San Suu Kyi has been released from house arrest. She is undoubtedly an admirable person in her resolve. But one should have no illusions about the regime in Burma.

Read more here - >

2010-11-15 08:43:07
Skatteutjämning. Dagens Arena har idag en artikel om skatteutjämningen mellan kommuner, där jag är intervjuad. Artikeln är, trots sin karaktär av nyhetsartikel, argumenterande. I huvudsak påstås att skatteutjämning - att ta resultatet av tillväxten i vissa kommuner och skicka till andra som utvecklas sämre - är legitimt. Detta för att tillväxtkommuner mycket väl kan ha en del av sin goda utveckling att tacka andra kommuner för.

Detta är en intressant argumentation. Ta Solna som exempel - en kommun som fram till 1990-talet hade stora problem. Sedan genomförde en stark kommunledning viktiga reformer av företagsklimat och skatter. Idag vinner Solna mängder av utmärkelser och såväl människor som företag flyttar dit. Ska man då säga att de lyckas för att de ligger vid E4, som staten har betalat för? Eller för att de ligger nära huvudstaden? Eller för att Arlanda har expanderat? Och därför ska de bli av med frukterna av sin goda politik?

Rimligen inte. Alla kommuner har sina för- och nackdelar. En hel del är svårt att påverka, som läget. Men Solna - och andra - lyckas tack vare egna reformer, av egen kraft. Att då bli av med frukterna av sina insatser är orimligt. Och att det försvagar incitamenten för en kommunal tillväxtpolitik behöver man inte tala med många kommunpolitiker för att inse.

2010-11-14 20:32:42
Sorti Sahlin. Så blev då Mona Sahlin den första socialdemokratiska partiordföranden på cirka ett sekel som inte blev statsminister. Det säger förmodlingen ganska lite om henne och desto mer om Sveriges utveckling. Hennes parti har förlorat sin självklara roll som centrum i svensk politik, och kampen om dess framtida inriktning är intressant att följa.

Mycket gott kommer att sägas om Mona Sahlin framöver. Så är det när en person väl har meddelat sin avgång. Till den kören kan jag komma med ett högst ärligt bidrag om en starkt positiv sida hos Mona Sahlin. I frågor om tolerans och internationalism är hon en pålitigt god kraft och har gjort mycket betydelsefullt.

2010-11-11 22:21:01
Värnskatt och förmögenhetsskatt. Jag måste citera Eva-Lena Ahlqvist igen, i hennes bok Klarspråk om skatter, i de två ovan nämnda skattefrågorna:

"Värnskatten ger mindre än 5 miljarder kronor. Flera forskningsrapporter har indikerat att skatteintäkterna inte skulle minska alls om den togs bort. ... Varför är det så svårt att göra något som skulle vara bra för svensk ekonomi - och sannolikt inte ens kostar statskassan någonting? Det enklaste svaret heter Aftonbladet och Expressen. Den regering som föreslår sänkt skatt för högavlönade får nästa dag läsa stort uppslagna artiklar om hur mycket var och en i regeringen vinner på den sänkta skatten. ...

Att framgångsrika företagsbyggare stannar i Sverige och betalar skatt på sina inkomster betyder mycket mer än vad som någonsin kan tas ut i förmögenhetsskatt. Om de dessutom investerar sina utdelningar här blir vinsten i form av jobb och ökade skatteintäkter ännu större. Den som tror att obegränsat med nya jobb kan skapas om man höjer skatterna och anställer fler i offentlig sektor har inte förstått hur resurserna till samhällsbygget skapas."

2010-11-11 17:38:14
Reform! In the midst of crisis management, the British government is launching promising and far-reaching welfare reforms too, making work much more profitable. The UK is no doubt a reform engine for Europe once again, in time probably inspiring others.

Read more here - >

2010-11-11 10:25:17
Janerik - nu med blogg! På den trevliga uppvaktningen av Janerik Larsson när han slutade som vice VD på Svenskt Näringsliv utdelades många presenter. En av dem var en egen blogg. Mannen som via post och mail har överöst sin omgivning med intressant och relevant information i decennier fick nu ett nästan modernt sätt att nå ut. Jag rekommenderar alla med samhällsnintresse att följa den. Bildande.

Följ bloggen här - >

2010-11-11 10:21:39
Företag och jobb i Stockholm. Idag presenterar borgarrådet Ulla Hamilton (M) en strategi för fler jobb i Stockholm. Artikeln innehåller också flera intressanta fakta. Förra mandatperioden fick 12 000 personer nya jobb via Jobbtorg Stockholm - lika många som under mandatperioden före gick till utanförskap. Hittills pekar prognoserna på att antalet företag i Stockholm ökar med 17 procent 2010. Och 2009 startades vart femte företag av en utlandsfödd.

Läs artikeln här - >

2010-11-10 08:04:18
Klarspråk om skatter. Eva-Lena Ahlqvist, ledarredaktör på Dagens Industri, har skrivit en liten bok med denna titel. Hon reder ut stora mängder fakta utifrån aktuell debatt på ett rappt sätt. Till exempel:

"Före valet 2006 började dåvarande statsminister Göran Persson plötsligt använda ordet pensionärsskatt. Han anklagade den borgerliga alliansen för att vilja införa en särskild pensionärsskatt. Något sådant förslag hade ingen hört talas om och något sådant förslag fanns inte heller. Det Göran Persson talade om var jobbskatteavdraget, alliansens förslag till sänkt skatt på arbete. Det är en skattesänkning som bara utgår på arbetsinkomster och därmed varken på pensioner eller på ersättningar från försäkringskassa eller a-kassa. Att kalla det pensionärsskatt är - milt uttryckt - upssendeväckande. ... Nej, en skattesänkning för en grupp är inte detsamma som en skattehöjning för andra. ... Att uttrycket pensionärsskatt introducerades av Göran Persson sommaren 2006 är intressant av ytterligare ett skäl. Då hade han själv just introducerat en skattesänkning för alla utom för pensionärer. Den hade formen av en skattereduktion för pensionsavgifter som uppgår till 87 miljarder kronor 2010."

Boken rekommenderas!

Läs mer och beställ här - >

2010-11-09 13:54:34
Inga opinionsbildande myndigheter. Detta år hann jag inte med att skriva en riksdagsmotion om att förbjuda opinionsbildning av myndigheter. Men det är och förblir en viktig princip, som långt ifrån efterlevs i Sverige. Demokrati innebär inte att folket väljer politiker som tar upp skatt för att finansiera propaganda riktat gentemot folket. Nu har JO i en skarp kritik mot myndigheten Forum för levande historia i princip instämt i detta, vilket är ett steg framåt.

2010-11-09 11:10:34
Decision Points. Idag presenteras således George W Bushs memoarer, med nämnda titel. Förlaget påstår att det är den mest omfattande utgivningen någonsin. Tony Blair berättade nyligen i en intervju att han just hade talat med Bush, som skojade om att de flesta inte tror att han kan läsa en bok, men nu skriver han en. I själva verket tävlade Bush med Karl Rove om att läsa flest seriösa och aktuella böcker per år - kring ett hundratal. Nu lär detta inte påverka hur vänstern betraktar hans tid som president eller för den delen i vilket tonfall många medier tänker behandla boken. Det lär bli mycket om den impopuläre presidenten, om misstag, om den religiösa högern - för många som avser referera till boken har bestämt sig före, om de ens läser den. Själv tänker jag läsa med stort intresse, inte för att det saknas punkter där jag också är kritisk, utan för att ta del av Bushs syn på sina ofta dramatiska åtta år och de vägval som gjordes.

2010-11-08 09:27:23
Från riksdagen på Youtube. Nu finns mitt inledningsanförande i riksdagen om ekonomisk frihet på Youtube. Något mer lättillgängligt.

Uppdatering: Beklagligt och oförklarligt nog saknas ljudet, ska se om och hur det kan åtgärdas. (Det fanns ljud, för det begärdes repliker!)

Se klippet här - >

2010-11-05 09:49:19
USA-valet - fira konstitutionen! Nu firar Republikanerna, förvisso med all rätt. Men det som mest bör firas - nu och annars - är den amerikanska konstitutionen. Bättre broms för statlig övermakt har sällan skådats. Klokt av Johan Norberg här.

2010-11-04 08:05:44
Ekonomisk frihet! Jag medverkade här och där i gårdagens Allmänpolitiska debatt i Riksdagens Kammare. Alltihop dock under rubriken "Ekonomisk politik och skatter". Det blev några repliker - på anförandena av Veronika Palm (S) och Monica Green (S). Där kom inte minst Tage Erlander upp. Mitt huvudinlägg - med ett mer internationellt och långsiktigt perpektiv än det gängse, i form av ekonomisk frihet - är nummer 213 i listan. Kan ses här.

2010-11-03 11:33:15
Hur mycket bör Sveriges befolkning krympa? I dagens partiledardebatt i riksdagen kritiserade Jimme Åkesson (SD) det faktum att Sveriges befolkning ökar och jämförde detta antal med antalet nya jobb. Hans poäng var naturligtvis den gamla att jobben inte räcker till och att vi därför ska stoppa invandringen. Att detta förbiser att invandrare också skapar jobb - vart tionde företag drivs av en utlandsfödd - kan påminnas om. Men viktigare är ju möjligen att ta reda på vilken storlek på befolkning han anser att Sverige ska ha. Vid vilken folkmängd har vi ingen arbetslöshet, anser Åkesson? Vill han att färre ska bo här, ska vi vara ett utflyttningsland snarare än invandringsland? Och hur ska han då säkerställa att det just är de arbetslösa som flyttar ut och inte företagarna, de som skapar jobb - och arbetslösheten blir ännu större?

2010-11-03 08:03:44
Iransk delegation. I veckan kommer en sådan till Sverige och träffar såväl företrädare för UD som riksdagen. Detta följer av att vi har diplomatiska förbindelser även med Iran. Med mindre än att dessa avbryts kan vi därför rimligen inte heller stoppa ett sådant besök, oavsett hur illa vi tycker om regimen. Det är inte alltid lätt att se vilken strategi som ger bäst chanser att påverka ett land eller en regim. Men utbyte har naturligtvis en rad fördelar. Jag utgår således från att svenska representanter med tydlighet för fram synpunkter, inte minst i aktuella fall som den förestående avrättningen av Sakineh.

2010-11-02 09:37:00
Afghanistan. Det är bra och viktigt att vi nu har en bred överenskommelse om Sveriges framtida insatser i Afghanistan. Inte minst också för att den bygger på en god tradition av att hålla extrempartier - SD och V - utanför.

2010-11-01 09:51:00
Invandring ger högre löner - säkrskilt om arbetsmarknaden är fri. Fil Dr Niclas Berggren refererar en ny studie som visar att invandring generellt leder till högre löner för de infödda, genom en ökad specialisering. Denna effekt förstärks om graden av frihet på arbetsmarknaden är hög - och således regleringarna begränsade.

Läs mer här - >

2010-11-01 09:24:51
Tea Parties. Tomorrow, Americans will elect their new Members of Congress. Everything indicates that it will be a great loss for the Democrats. To a large extent what happens if expectations are set too high - as with Obama in 2008. The Economist had, in my view, one of the best descriptions of the controversial Tea Party movement - which might decide the outcome in the election - in their most recent edition. It says a lot about America and the values that are fundamental in the American society.

Read it here - >

2010-11-01 09:22:52
Allmänpolitisk debatt. På onsdag, efter partiledardebatten, inleds således denna debatt i riksdagen. Jag ser fram emot att delta. Och jag hoppas att den har mer fokus på samhället och dess möjligheter än småaktiga partikäbbel.

Preliminär talarlista - >

<-- Home
RSS 2.0