Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 16:26:41

2005-03-14 11:57:37
Välfärdsdebatt i Folkpartiet. Den debattartikel som Lotta Edholm och jag hade i Tidningen NU för någon vecka sedan har nått ett syfte: att skapa debatt om framtidens välfärd. Allt fler inser att den stora staten inte fungerar och att förändring måste ske. Inte minst borde de borgerliga partierna tänka om och våga lägga förslag för en mindre stat, lägre skatter och privat välfärd. En som replikerade på vår artikel var ledarskribenten Ulf Öfverberg. I senaste numret av NU fick vi tillfälle att svara och fortsätta debatten. Både tonläge och innehåll i hans artikel visar, enligt min mening, hur svaga argument som finns för att inte förändra i den riktning vi beskriver.
Läs repliken i NU här - >

<-- Home
RSS 2.0