Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 31/05/2023, 17:37:21

15/03/2005 1:44:10 pm
"Allt är möjligt!" I förmiddags var jag huvudtalare på konferensen "Samverkan Skola - Arbetsliv" i Västerås. Jag hade ombetts anlägga ett brett perspektiv och tala om framtidens samhälle, arbete och utbildning. Med ett tydligt optimistiskt anslag och historiskt perspektiv talade jag om den globala arbetsdelningen, övergången till tjänstesamhälle och fem stora förändringar som västra Europa behöver genomföra för att lyckas väl:

"?Världen jäktar fram och den närmar sig slutet.? Så uttryckte sig ärkebiskopen Wulfstan år 1014 i York. Idag, 991 år senare, lever vi onekligen bättre. Men denna utvecklingspessimism har ändå följt med hela vägen. Säg den förändring som inte har förklarats av olika auktoriteter leda till elände och undergång.

Bakom detta finns en logisk förklaring: man vet vad man har, men inte vad man får. Det man ser är det gamla, det man ännu inte ser är det nya.

I 1600-talets Rostock uppfanns en spinnmaskin som utförde det arbete som krävdes två personer för att utföra tidigare. Stadens styrande såg till att maskinen slogs sönder och uppfinnaren mördades. Man trodde att arbetslöshet skulle följa och såg inte vad som kunde komma istället.

För 150 år sedan arbetade 80 % av svenskarna i jordbruket. Idag är det 3 % - och de producerar mer. 77 % blev inte arbetslösa. Men exakt vad som skulle komma istället kunde man inte veta. Idag vet vi att svensken i snitt har en inkomst som är mer än tio gånger högre än då.

Tre fjärdedelar av de varor och tjänster vi konsumerar idag existerade inte i någon form för 100 år sedan. Sådan är utvecklingen. Vi kan inte veta idag exakt vad vi ska arbeta med i framtiden, vilka uppfinningar som kommer, vad människor efterfrågar. ...

Vi kan som sagt inte veta exakt hur framtiden blir. ?Det är sannolikt att något osannolikt kommer att inträffa?, påpekade Aristoteles på 300-talet före Kristus. Men det finns god anledning till optimism, hittills har det blivit bättre. Alltså gillar jag rubriken på den här konferensen: ?Allt är möjligt!?.

Men det krävs att man blickar framåt, inte håller fast vid det gamla och att man utformar ett samhälle med bra villkor för de skapande krafterna. Och där har vi en hel del att göra i Sverige. Men gör vi det kan Sverige lyckas, precis som förr."


De ca 350 deltagarna - huvudsakligen från svenskt utbildningsväsende - applåderade artigt, men jag fick intrycket att perspektiven mot både historia och framtid var nya och kontroversiella. Desto viktigare att dessa sanningar framfördes.

Läs anförandet - >

<-- Home
RSS 2.0