Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 18:21:21

2007-12-31 06:29:41
Happy New Year! A dramatic yet in many ways successful year - the first ever when more people in the world live in cities than in the countryside - has soon ended. We face a new year of higher economic uncertainty in the US and Europe. Slovenia takes over as EU President and Cyprus and Malta become euro countries number 14 and 15. For me, a rather hectic year of work to the very last minutes will be replaced by a new year initiated in a warmer place than Sweden. Enjoy New Year Celebrations and have a Happy New Year!

2007-12-28 09:30:21
Mona, Kungen och Strindberg. Nog var det lite underligt att i dagens Nyhetspanel på TV4 resonera om ämnena ovan och inte Benazir Bhutto. Dådet är en attack på möjligheterna till demokrati i Pakistan. Och det illustrerar att detta är inte en konflikt mellan väst och islam utan inom islam. Men många andra diskuterar å andra sidan detta ämne just nu. Förr eller senare kan den lättsamma nyårspanelen ses här.

2007-12-27 12:51:49
Starka Pippi. Det uppmärksammas för fullt att Astrid Lindgren skulle ha fyllt 100 år om hon hade varit i livet. För egen del har jag tack vare min dotter återupptäckt Pippi Långstrump. Det är onekligen en fantasifull, levnadsglad och intressant berättelse. Pippi bor ensam i ett förfallet hus utan föräldrar och kunde lätt ha beskrivits som "svag" och i behov av allsköns statliga instanser. Men icke. Hon är världens starkaste flicka som lever fritt och glatt och andra barn ser upp till henne. De statliga representanter som vill ta över porträtteras som förmyndare och förlorar till slut. Ingen dålig förebild!

2007-12-27 12:42:31
Book of the Year. I think few books are more important to read at present than "Cool It", by Björn Lomborg. It is about global warming, which he points out is real and indeed partly man-made. But he shows, based on leading research, not least by the IPCC, that the consequences will be moderate. In fact, there are many positive effects of global warming which are never discussed (such as a large decrease in the number of people who die of low temperatures every year). And, above all, he shows how the many popular solutions would cost enormous amounts but have little effect - but that there are quite cheap and easy solutions. There are also numerous facts that reveal the exaggerations, flaws and one-sidedness of the climate propaganda by people like Al Gore. Economic growth and new technology provide excellent solutions - which is why we should allow more of that, not less.

2007-12-27 11:54:02
Avslöjande. I Dagens Nyheter Ekonomi idag finns en intervju med finansminister Anders Borg. Rubriken är: "Nya reformer går före sänkt skatt". Ett fantastiskt förledande språkbruk. Intrycket ges att sänkta skatter inte skulle vara just reformer. (Och att de sänkningar på 77-78 miljarder som har gjorts hittills av regeringen därmed inte skulle vara det.) Det är att ge makten över språket, och därmed över tanken och politiken, till dem som motsätter sig skattesänkningar. Källan till rubriken är förstås oklar. Men det är talande för hur det inte har skett något regeringsskifte i tankevärlden. Självklart är sänkta skatter också reformer. Till och med bland de viktigaste.

2007-12-22 16:25:43
Auf Deutsch! My book, "The Guide to Reform", is now being translated to German and will most likely be published there in March. Publisher is Institute for Free Enterprise, in Berlin. I look forward to this and indeed I hope it will inspire German politicians to launch more reforms.

2007-12-21 11:02:37
Intakt välfärdsstat? Har Sverige lika mycket välfärdsstat idag som för 20 år sedan, trots att vi har liberaliserat mer än de flesta länder? Andreas Bergh bemöter min synpunkt på sin blogg och jag svarar på plats. Läs här.

2007-12-20 17:23:33
Review. The blog Capitalism & Freedom has an extensive, interesting and very positive review of my book:

"The book is not only a great source of inspiration but also a great educational material that provides important data, information and answers to some of the greatest tasks of tomorrow′s challenge."

Read the review here - >

2007-12-20 10:53:48
Statsministerns jultal. Igår närvarade undertecknad på statsminister Fredrik Reinfeldts numera traditionsenliga jultal, på Kulturhuset. Talet var dock allt annat än ett traditionellt politiskt tal. Reinfeldt berättade om ett antal personer han har träffat på sina resor - personer som har råkat mycket illa ut. Han beskrev deras problem i detalj och med betydande engagemang. Inte vare sig medialt - med ett litet undantag om rekrytering av ny rikspolischef - eller politiskt, men vardagsnära och manande till eftertanke.

Underligt nog framför han dock ofta i bisatser kritik mot olika aktörer som går ut på att han är missförstådd. Här var det fråga om att bemöta dem som i all välmening har efterfrågat en "berättelse om Sverige". "Det här är min berättelse om Sverige", underströk Reinfeldt, som om åhörarna inte har fattat eller önskat sig fel berättelse. Ger tyvärr en defensiv och gnällig bismak efter ett annars intressant och sympatiskt tal. Själv är jag övertygad om att berättelsen måste innehålla både starka bilder av dagens Sverige och sammanhängande idéer om resans riktning och mål.

2007-12-20 10:51:02
Reformdebatt. Henrik von Sydow, riksdagsledamot (m), har skrivit en krönika om reformer, i hög grad baserad på slutsatser från min bok. Läs här. Och den som vill ha roligt kan ta en titt på de ca 200 kommentarerna till min debattartikel i Expressen i förrgår. Läs här.

2007-12-20 10:44:25
Den kapitalistiska högskattestaten? Med boken "Den kapitalistiska välfärdsstaten" - som jag har läst större delen av - har Andreas Bergh gjort en viktig insats. Han visar tydligt vad som gjorde Sverige rikt, vad som skapade 20 år av problem och vad som sedan gav Sverige ny fart. Och det är i hög grad en fråga om graden av ekonomisk frihet.

Detta är inte bara en fråga om historia, utan har mycket stor betydelse idag, och för den politiska debatten. Borgerliga företrädare måste inse att mycket går bra i Sverige, tack vare reformer, och att det som behövs är fortsatta reformer. Socialdemokratin har fel i att det går bra för Sverige tack vare den traditionella välfärdsstaten - det går bra för att vi har reformerat bort från den.

I detta ligger också Berghs dilemma. I ivern att undvika att bli placerad i ett fack av nyliberala ekonomer vill han ge sken av att försvara välfärdsstaten. Det gör han dock inte. Hela det omfattande reformregister han beskriver innebär att vi närmast definitionsmässigt har lämnat många av de traditionella delarna av välfärdsstaten bakom oss. Detta medgav han också på ett gemensamt arrangemang vi hade och påpekade att ett bättre begrepp vore "högskattestaten". Medges - men då faller också bokens titel.

2007-12-18 11:45:48
Seger för fri rörlighet, konkurrens och välstånd. EG-domstolens tydliga dom idag i det så kallade Vaxholmsmålet har mycket stor betydelse. Den konstaterar att Byggnads blockad av det lettiska företaget Laval var otillåten eftersom den står i strid med EU:s fria rörlighet.

Med detta bekräftas just att den fria rörligheten i EU är fundamental - och att den också omfattar medborgare från de nya medlemsländerna. Därmed bekräftas också rätten att stå utanför en organisation och ett givet kollektivavtal.

Detta får effekter. Utländska företags möjligheter att erbjuda tjänster inom Sverige ökar. Handeln med tjänster har länge släpat efter handeln med varor - det kan successivt ändras. Och tjänsteproduktionen kan genomgå det lyft som industrin har gjort.

Det produceras varken bananer eller DVD-spelare i Sverige. Andra har gjort det och vi har importerat - för att istället satsa på det vi gör bäst. Liknande kan nu ske med tjänster. Detta är ett stort steg framåt för Sveriges möjligheter.

Läs EG-domstolens pressmeddelande här - >

2007-12-18 11:01:40
I Expressen: Internationella trenden talar helt för Reinfeldt. I dagens Expressen har undertecknad en debattartikel med budskapet att utdömandet av regeringen Reinfeldt är kortsiktigt och bortser från internationell erfarenhet. Detta bygger på erfarenheter från det dussin industrialiserade länder som har genomfört omfattande reformer. I land efter land har det initiala missnöjet med reformer övervunnits och de ekonomiska och sociala resultaten ofta överträffat förväntningarna - och regeringarna har blivit omvalda. I artikeln lyfter jag särskilt fram reformer i Irland, Nya Zeeland, Australien, USA, Spanien, Storbritannien och Nederländerna.

Läs hela artikeln här - >

2007-12-17 10:23:17
The Beginning of the End? This may make few headlines in the media. But the fact is that violence in Iraq has decreased steadily and substantially for a long time. This success does not excuse the poor planning by mainly the US for the time after the invasion. But "the surge" might have put things in better order, after all. And that may, in turn, create the real chance of building a normal, democratic, society.From The Economist

2007-12-15 15:30:48
Quiz of the Day: Who is Christopher "Dracula" Lee and who is Mitt Romney, leading US Presidential candidate?2007-12-14 14:02:49
Competition - in Czech. An article by me about what competition has done for Europe - and could do if we had more of it - is published in Laissez-faire, a magazine in the Czech Republic.

Read it here (pdf, in Czech) - >

2007-12-14 11:06:56
Världen väntar inte. Imorse närvarade undertecknad på presentationen av Gunnar Hökmarks nya bok "Världen väntar inte". En personlig och reflekterande men också faktarik bok om behovet av förändring i nya tider. Läsvärt - inte minst för rikspolitiker från olika partier, som alltid riskerar fokusera väl mycket på händelserna för dagen.

2007-12-13 14:29:41
Hill & Knowlton Partner Programme. The Stockholm office of Hill & Knowlton, a global PR Agency, initiates a Partner Programme. I am the first person to be part of that, and I will work with Public Affairs. This is one of the new assignments following the role as "entrepreneur in ideas" with Munkhammar Advisory, Ltd, adding to previous affiliations. Hill & Knowlton is a very interesting company with a broad international base. Among other things, I hope that I will be able to contribute with insights about how business leaders can convince politicians about reforms - and how policymakers can achieve change.Read more here (Press Release in Swedish) - >

2007-12-13 11:45:36
Liberal konkurrens. En inte fullt så vanlig Svensson med en bästa marathontid på 3.47 ser fram emot det nästa år 30-årsjubilerande Stockholm Marathon den sista maj. Genom ett blogginlägg hoppas han inspirera oss andra deltagare att besegra hans tid. Vi kan väl börja med att se om han ställer upp detta år eller åter drabbas av förkylning. Svenssons liknelse med god amerikansk politik är för övrigt något haltande. Sambandet mellan löparform och slimmad federal budget torde George W Bush ha bevisat är obefintligt. Och varje löpare måste ägna sig åt viss protektionism för att unvika knäskador av den typ som fördröjde min målgång förra året...

2007-12-13 10:31:15
Building New Citizens? Japan has one of the most rapidly aging populations in the world. People live very long - a great success - but very few are born. This raises questions about society of tomorrow, rather precisely also about pensions and elderly care. The Economist reports about the development of robots, which has come very far in Japan. Ever more skilled robots could do work that are dirty, dangerous and demanding instead of people. And they could assist in elderly care.

Indeed, this is a very promising development. But it also raises some interesting questions. The Economist suggests that this might be seen as an alternative to immigration. But are we really that sceptical to immigrants? Do we prefer robots? As long as robitization is a consequence of technology and wealth, it is great, but if it is partly a consequence of xenophobia, I am very sceptic.

2007-12-13 10:23:12
Röd avgång. Inger Efraimsson framställde sin avgång som ordförande för Försäkringskassan som en protest mot regeringens politik. Hon benämnde den "otäck" och var kritisk mot de förändringar inom socialförsäkringarna som gör det mer lönsamt att arbeta. Efraimsson är tidigare ordförande i ett av de rödare fackförbunden, SKTF.

Det är rätt att avgå när man inte kan utföra det uppdrag man har från uppdragsgivarna. Men det är också illustrativt för det samhälle vi lämnar bakom oss. På post efter post under år hade socialdemokraterna satt sina mest trogna. Även inom det som skulle vara en neutral förvaltning. När de avgår för att de inte kan genomföra en annan politik visar det hur partipolitiserat samhället var.

Erik Åsbrink, som efterträder henne, är förvisso också socialdemokrat. Men han kan inte bara tänka själv utan står också för sina egna uppfattningar. Detta framgick inte minst när han avgick som finansminister. Och uppenbarligen har han inga problem med att genomföra den här regeringens politik.

2007-12-12 14:38:49
Här är den. Svårt att hitta julklappen till den politiskt engagerade? Eller till företagaren som vill påverka politiken? Eller till studenten i statsvetenskap? En viss bok kan nu inhandlas på inte mindre än fyra ställen på nätet i Sverige. Välj mellan Timbro, Internetbokhandeln, Adlibris och Boksson.

2007-12-12 14:35:59
Interview in Les Echos. In a major article in Les Echos about Sweden and the reforms by the current government, I am one of the interviewed. They use the term "renovate" to describe what is going on right now. I think it is well put. No major changes, but limited improvements.

Read the article here - >

2007-12-10 23:43:46
Thanks! Thanks for all the kind and encouraging messages - from rather different places - about my new business, Munkhammar Advisory. Certainly, that many distinguished supporters can′t be wrong! Or perhaps attitudes towards entrepreneurship are improving...

2007-12-10 13:19:12
Quote of the day:

"It′s a kick in the leg to all that follow the same line as the United States (on Iraq)."

Gunnar Berge, Head of the Norwegian Nobel Committee, in 2002, about awarding the Peace Prize to Jimmy Carter.

Perhaps it is no coincidence that Al Gore got the Prize this year? Read more here.

2007-12-07 12:13:33
Adamkus European of the Year. The award European of the Year was this year won by Lithuanian President Valdas Adamkus. I met him recently, for an hour of discussions about reforms and strategy. A very experienced, straight-forward, person with a clear direction. Well deserved - and positive that it was received by a leader from the new EU member states.

Read more here - >

2007-12-07 12:09:22
In Defence of Tax Competition. The Center for Freedom and Prosperity has launched a video for YouTube featuring Dan Mitchell - member of my Advisory Board - that defends the right of nations to compete with lower taxes. It makes a simple yet throrough case in an effective way. See it here.

2007-12-07 10:07:43
Med en papegojas envishet... Ibland lär man sig saker om sig själv. Jag har till exempel insett att jag sällan släpper ens små saker som har blivit fel. Således kort åter till Expressen och Svend Dahls kommentarer till min bok. (Där kan förvisso envisheten delvis bero på att frågan om inlägg av undertecknad inte ens kommenteras.) Svend skrev:

"I boken "The Guide to Reform" ställer Munkhammar den intressanta frågan om vad som krävs för att som politiker lyckas med ekonomiska reformer och samtidigt bli omvald. Men han missar en sak. Man måste utgå ifrån det samhälle som finns, inte från ideologiska modeller."

Så här står i bokens inledning:

"Reform facilitates change, progress and wealth creation. I think most people agree that this aim is important, and one can always have a fruitful discussion about what the exact policies for achieving it might be. There is not just one way ahead but numerous ones. The bottom line is that it should be in everyone′s prime interest to support reform. ...

This does not mean that it is self-evident in every single case how the conditions for progress can improve. Neither is there any fixed type of society that would be perfect, nor only one model that can work. It is a complex world, and one may see the direction but not every single step forward. In the real world, countries have vastly different cultures, historic experiences and political systems. There is no utopia that should or could be pursued ? change must be stepwise ? but there are general principles."


Om man kommenterar en bok som man inte har läst blir det liksom extra pinsamt att angripa just de punkter som är väl behandlade i boken. Punkt. Nog om detta. Nu har jag tjatat klart.

2007-12-06 13:43:23
Handelsresande? Proffstyckare? Idag publiceras en intervju med undertecknad i Dagens Industri om det nya företaget, med den föga korrekta titeln "proffstyckare" i rubriken. Dock en informativ artikel i övrigt. (Ej på nätet.) Tidningen Resumé har också en nyhet med intervju om företaget, där det står att företaget är en "rådgivningsbyrå", vilket nog är en bra benmämning. Undertecknad kallas "handelsresande i idéer och strategi", i sak helt korrekt. (Ej på nätet.)

2007-12-06 08:56:45
Munkhammar Advisory, Ltd! From the 1st of January - when my contract with Timbro ends as planned - I will be an "entrepreneur in ideas". From then, I will act as the Managing Director of a company called Munkhammar Advisory, Ltd.

We will provide analyses, advice and arguments to clients such as governments, corporations, organisations and institutes. Clients are based in Sweden and abroad. I think this will be a dynamic and independent role, and I look very much forward to it.

This will also affect the web somewhat. The main address, munkhammar.org, will be a page that leads to munkhammar.org/blog (this blog) and to munkhammar.org/advisory (the company). Welcome to the company as well!

2007-12-05 16:33:47
Ekonomipriset - i all enkelhet. Lagom till Nobelarrangemangen publicerar Timbro en rapport författad av matematikern Joakim Munkhammar, min bror, som förklarar de teorier som har tilldelats årets ekonomipris. I rapporten förklaras teoriernas bakgrund, men också tillämpningar på olika policyområden.

Ladda ned rapporten här - >

2007-12-05 16:27:47
Expressen. Tydligen lämnar den politiske chefredaktören PM Nilsson och debattredaktören Leo Lagercrantz Expressen. De ska ägna sig åt ett nytt entreprenörsprojekt inom media. Ska bli intressant att följa. Skälet till att jag åter tänkte ta upp Expressen var dock inte detta, utan återigen Svend Dahls ledarkommentar till min bok. Så här skrev som bekant Svend:

"För några år sedan var det Nya Zeeland som var inne. Nu är det oftare Estland och Slovakien, vars ekonomiska reformer lyfts fram som förebilder. Så är det exempelvis när näringslivsideologen Johnny Munkhammar skriver en handbok för systemskiften. Men jag tvivlar på att länder som Estland och Slovakien kan tjäna som förebild för politiker som vill förändra etablerade välfärdsstater."

Budskapet i min bok - att reformer är möjliga av det enkla skälet att de har genomförts på en rad platser - avfärdas med att länderexemplen är irrelevanta. Jag har förvisso redan upplyst läsaren om att de länder jag främst fokuserar är Irland, Storbritannien, Spanien, Nederländerna, Schweiz, Danmark, Sverige, USA, Nya Zeeland och Island. Men när jag nämner just Estland och Slovakien påpekar jag i boken dessutom följande:

"The starting-point for these countries in the early 1990s was very different from the situation in most other OECD countries today. They were poor and the old system was obviously totally incapable of delivering anything but problems. Still, there are reasons to take a look at these countries in a reform perspective today. First of all to see which policies actually work; what direction reforms should have. Second, there are strategic lessons: despite the great problems 15 years ago, there were obstacles to reform, uncertainty about the direction and speed and it was hard to know where to begin. Third, since a main cause for the economic problems not least in Western Europe has been excessive state intervention in the economy, the causes of the problems in Eastern and Central Europe were similar, though of a different degree. Ivan Miklos, former Finance Minister of Slovakia, thinks that there is a lot to learn for the West: ′The areas that need reform, such as social security systems, labour markets, welfare services, are largely the same and the reasons for the problems are similar.′"

Detta behöver man inte hålla med om. Men att ge sken av att jag inte har tagit upp frågan om jämförbarhet är inkorrekt. Som sagt, det kan vara bra att läsa böcker innan man recenserar dem.

2007-12-04 22:11:21
Interview. Gazeta Wyborcza, the leading newspaper in Poland, has an extensive article about Sweden and reforms. I am interviewed. Read here.

2007-12-04 15:10:43
Meeting With Central Bank Governor. Yesterday, I had a meeting with Ilmars Rimsevics, Governor of the Central Bank of Latvia. A very interesting meeting, which will probably lead to more exchange of ideas and experience. Talks about Latvia and the Baltic region, Europe and reforms.

Latvia has experienced very high growth rates, above ten per cent a year, in recent years. Inflation has however risen sharply and the current account deficit is large. It now has to to a soft landing, getting down to some seven per cent growth a year.

Latvia has of course boomed largely due to free-market reforms. But it is also striking to see figures of how open Latvia is. Trade is booming and already at high levels, and forign ownership in, for example, banking is very high (78 per cent). To a large extent, this is Swedish banks.

2007-12-04 10:44:46
Recension i Expressen. Idag skriver Svend Dahl om min bok på Expressens ledarsida. Artikeln är förvisso inte utpräglat kritisk, men innehåller två invändningar mot min bok. De är mycket förvånande, eftersom tydliga svar på de punkterna står att finna i boken. Svend Dahl skriver:

"För några år sedan var det Nya Zeeland som var inne. Nu är det oftare Estland och Slovakien, vars ekonomiska reformer lyfts fram som förebilder. Så är det exempelvis när näringslivsideologen Johnny Munkhammar skriver en handbok för systemskiften. Men jag tvivlar på att länder som Estland och Slovakien kan tjäna som förebild för politiker som vill förändra etablerade välfärdsstater."

"The Guide to Reform" är förvisso inte en bok för systemskiften. Hela budskapet bygger på pragmatism. Men huvudpoängen är påståendet att jag skulle fokusera på dessa två länder, vilket är helt fel. Jag lyfter framför allt fram reformer i Irland, Storbritannien, Spanien, Nederländerna, Schweiz, Danmark, Sverige, USA och Island. Något borde länderna väl kunna lära av varandra inom den gruppen? Svend skriver vidare:

"I boken "The Guide to Reform" ställer Munkhammar den intressanta frågan om vad som krävs för att som politiker lyckas med ekonomiska reformer och samtidigt bli omvald. Men han missar en sak. Man måste utgå ifrån det samhälle som finns, inte från ideologiska modeller."

Denna fråga ägnas ett helt kapitel i boken, med rubriken "One Size Fits All?". Där går jag igenom hur jämförbara länder egentligen är och gör viktiga avgränsningar. Allt baserat på etablerad forskning och empiri. Inga ideologiska modeller över huvud taget.

Jag tror det är svårt att recensera en bok utifrån en gissning om vad den möjligen innehåller. Bättre att läsa den först.

Läs hela artikeln här - >

2007-12-03 16:41:31
Congratulations, People of Venezuela! A majority of voters in Venezuela used their votes in the referendum to reject the proposals to change the Constitution. Thereby, they saved a number of democratic rights from more socialist power-centralisation. This is a country which has decreased its political and economic freedoms faster than any other during the past years. Perhaps this was even the last opportunity the voters had of actually giving their say on these fundamental matters. It is admirable to stand up against such a leader, especially with the state′s control of information. The Russian election results unfortunately stands out in the opposite direction. The left throughout Europe have supported Chavez for years. Let′s see now their reaction. Do they still support him - or the people of Venezuela that voted freely to save their freedom?

Read more here - >

2007-12-02 21:03:55
London Release. The release of my book at the Institute of Economic Affairs in London the other week was very nice. The IEA is situated a few hundred metres from Houses of Parliament in a very British building. Lots of interesting people, such as former OECD Chief Economist David Henderson, participated. Read the IEA text about the book here.

2007-12-02 21:02:05
Intervju Captus Tidning. Undertecknad intervjuas i tankesmedjan Captus Tidning om nya boken. Läs här.

<-- Home
RSS 2.0