Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 18:51:48

2010-12-31 06:03:49
Indien och intervjuer. Har varit i New Delhi, Agra och nu Mumbai. Spannande och intressant, mer om det senare!

Financial Times hade en artikel om invandring och integration dar jag intervjuas. Kan lasas har.

Ekot spelade in en intervju till ett inslag om borgerlig ideutveckling, dar jag medverkar. Las mer och lyssna har.

Lat mig aven onska ett riktigt Gott Nytt Ar!

2010-12-22 13:17:38
Nytt år - nya idéer. På det temat skriver jag tillsammans med min riksdagskollega från Österåker, Eliza Roszkowska Öberg, i lokaltidningen Kanalen.

Läs här - >

2010-12-22 13:04:39
Viktigt beslut. Sverige har en stor och dynamisk finansbransch. En process som Skatteverket har drivit - syftande till kraftiga skattehöjningar - har dock hotat leda till snabb utflyttning av branschen. Nu har dock skattenämnden underkänt Skatteverkets påståenden. Detta är viktigt och välkommet, och måste innebära ett slut på Skatteverkets process i detta ärende.

2010-12-21 15:11:08
I SvD: EU-skatter skulle sänka Europa. EU-kommissionen har föreslagit att det ska införas bland annat bolagsskatt, moms och skatt på finansiella transaktioner vars intäkter går direkt till EU. Av vilka skäl - de är rätt många - detta vore skadligt utvecklar jag i en debattartikel som publiceras på svd.se.

Läs artikeln här - >

2010-12-21 10:42:58
Gangster Regime. The regime in Belarus acted with somewhat suprisingly forceful brutality against the opposition before the elections. Clearly, had their message about their desire to join the European Union been honest, they would not have done this. Now, they will be out in the cold for a long time, perhaps deepening relations with Russia - which avoided condemning the actions. Clearly, Belarus is run by a gangster regime without insights about what makes a society successful. And of course, with a coward at the top, who doesn′t believe in his ability to compete on fair terms with his opponents.

2010-12-20 21:02:36
Jultal och eurodebatt. Det var ett trevligt mingel på Högloftet på Skansen vid Fredrik Reinfeldts jultal. Att han valde att fokusera till stor del på det som kan anses vara det typiskt svenska - öppenhet, frihet och mångfald - var både sympatiskt och angeläget. Se talet här.

Därefter bland annat marathonvotering - och sedan eurodebatt på Timbro mot Erik Lakomaa. Vi hade inte mötts i denna fråga sedan 2003. På många sätt en fördjupande och klargörande diskussion. De som förordar en flytande nationell valuta gör det för att de föredrar keynesiansk stimulanspolitik i kriser. Själv är jag mer anhängare av von Mises och Hayek, och anser det därför vara bra att exempelvis Grekland inte kan smita från problemen via devalvering. Således genomförs nu massiva reformer där, som länge har behövts.

Tillägg: Även Nils Lundgren närvarade, som jag har debatterat med många gånger, och så blev det även nu. Alltid roligt att diskutera denna inte alldeles svartvita fråga med personer vars grundläggande värderingar - och syn på hur Europa borde vara - man delar.

2010-12-17 09:44:53
Enmanstankesmedja? I dagens Svenska Dagbladet beskriver PJ Anders Linder på ledarsidan undertecknad som en "enmanstankesmedja" och nämner ett antal av mina idéer för bland annat ett bättre välfärdssamhälle.

Läs artikeln här - >

2010-12-16 14:10:57
Se upp för politikens jultomtar! Så här i juletider passar jag på att varna för den ytliga och populistiska sorts politiker som står i talarstolar och lovar ständigt nya förmåner åt allt och alla - de leker jultomte med andras pengar.

Läs artikeln här - >

2010-12-15 10:48:35
Social värld. På bilden nedan visas relationerna människor emellan över världen på facebook. Klar dominans i intensiteten för USA och Europa. Men också mycket ljus i delar av Sydostasien, inte minst Indien. Alltför mycket mörker i Ryssland och Afrika. Här utbyts tankar och information - och nationsgränser finns inte.

2010-12-15 00:49:09
Frigör äldretjänster! På ett möte med den berömda Kebnekaisegruppen talade jag om hur vi kan frigöra tjänster för äldre och varför det bör göras.

Se inlägget här - >

2010-12-12 10:46:37
Fundamentalism. Gårdagens sprängning vid Drottninggatan verkar vara motiverad av religiös fundamentalism, även om man ska vara försiktig med precisa tolkningar. Den moderna majoriteten muslimer i Sverige förfäras antagligen lika mycket som alla vi andra. Detta dåd illustrerar tydligt hur viktigt det är att vi fortsätter stå starkt och fast upp för vårt öppna samhälle med dess friheter - som yttrandefriheten. De som inte respekterar fundamentet i det västerländska samhället och de lagar vi har kan inte själva heller få utnyttja dessa friheter. Samtidigt som vi försvarar vårt samhälle måste vi hålla fast vid kampen mot terror. Det är både en idékamp och en strategisk sådan. Ifall en effekt av detta blir att de som vill stänga ned friheter får medvind ser vi några av de bästa delarna av vårt samhälle erodera. Vi måste förena försvaret av våra friheter med tydlighet mot extremism.

2010-12-10 20:53:28
The Ultimate Euro Debate. Under enklare former kommer jag att debattera eurons roll i Europa med Erik Lakomaa, tidigare Medborgare mot EMU. Detta på Timbro kl. 1800 den 20 december. Jag tror att det kommer att bli en mycket intressant tillställning där de borgerliga argumenten i olika riktningar prövas. Välkommen!

Läs inbjudan här - >

2010-12-10 12:35:52
Nyhetsbrev 21-2010. Kan läsas här.

2010-12-09 20:41:38
Regeringskansliets budget. Så förlorade vi voteringen i riksdagen med 155-148. Nu är vi i det scenario som jag beskrev här och regeringen får återkomma med prioriteringarna. I det parlamentariska perspektivet är nederlaget i voteringen inte dramatiskt. Göran Perssons sista regering förlorade 48 voteringar bara under sitt sista år. Men för möjligheterna att styra Sverige kan konsekvenserna bli tydliga. Man undrar om en sådan oansvarig obstruktion - och samarbete mellan Socialdemokrater och Sverigedemokrater - blir möjlig för att de har gett upp möjligheterna att själva få styra landet.

2010-12-09 15:21:14
Fråga till statsministern om marginalskatter. Idag var det frågestund med statsministern i riksdagen. Jag fick tillfälle att ställa en fråga och gjorde det om marginalskatter - med anledning av en ny studie jag har beställt av RUT. Den visar att den genomsnittliga marginalskatten inom EU 27 har sjunkit från 47 till 37 procent sedan 1995 - men Sverige står sedan länge kvar på 56 procent. Se frågan här och statsministerns svar här.

2010-12-09 08:12:59
Samla in! Sällan har jag sett en gräsrotsrörelse växa fram så snabbt - och aldrig i ett så osannolikt ämne som skarp kritik mot FN. Men så har det blivit. Stödet för och uppmärksamheten kring finansieringen av Fredrik Segerfeldts bok om FN har vida överträffat alla rimliga förväntningar. Det är en spännande ny metod att finansiera idéarbete, som kommer att öka mångfalden. Därtill skapar det uppmärksamhet och förväntningar redan på förhand. Fredrik är snart i mål, men några donationer till vore inte fel!

Mer här - >

2010-12-08 19:18:56
Budgetdebatt. Idag hade vi således debatt i Riksdagens kammare om Statsbudgetens mål och ramar. Senare bifölls densamma i voteringen. Jag höll ett anförande med viss fokus på skatter, som representant för utskottet i fråga. Men självklart också med ett mer principiellt, internationellt och långsiktigt perspektiv än vad som kanske är gängse. Att den socialdemokratiska talespersonen i ämnet, Veronika Palm, lämnade salen när jag talade skapade problem. I all hast fick en av hennes kollegor istället ta replik - och det utvecklades till en lång rad repliker. Här är mitt anförande. Den som vill se replikerna - som påstods ha betydande underhållningsvärde - får klicka här, välja debatt 8 och bläddra ned till inlägg 76.

2010-12-07 11:29:54
Oansvarig opposition. På torsdag fattar riksdagen beslut om Regeringskansliets budget. De rödgröna vill dra ned med 300 miljoner kronor nästa år och Sverigedemokraterna med 670 miljoner. Risken finns att hela oppositionen förenar sig om ett förslag. Detta vore skadligt för statens kärnfunktioner - och är ett symbolförslag utan strategi. I normala fall vill ju oppositionen aldrig minska offentliga utgifter. Sjukförsäkringsreformen, som minskade de offentliga utgifterna ungefär 100 gånger mer, var de ju emot, exempelvis.

Läs min artikel i ämnet här - >

2010-12-06 09:47:31
Dags att acceptera fakta, Åkesson! För några dagar sedan replikerade Jimmie Åkesson (SD) på min debattartikel i Expressen. Mitt svar publicerades igår, dock inte på nätet, så jag lägger in det här:

I sin replik vidhåller Jimmie Åkesson (SD) sin motstridiga ståndpunkt att det både är för många invandrare som saknar jobb och för många som har jobb - och påstås dra ned löner. I sak är detta felaktigt, då Europas länder de senaste tio åren visar att invandring höjer lönerna.

Förra året startades vart femte företag i Stockholm av invandrare. Invandrarföretag sysselsätter cirka 200 000 personer. Således förklarar sig Åkesson nu vara för en "reglerad arbetskraftsinvandring".

SD:s program uttrycker däremot att sådan ska "i princip inte förekomma". Har Åkesson börjat acceptera fakta om hur välstånd skapas?

Ytterligare en illustration av detta är årets Gasellföretag Oxeon, grundat av tre personer varav en forskare som har utvecklat produkten. Han kommer från Indien. Hade vi haft Oxeon om SD:s program hade gällt, där det föreslås att invandring "från kulturellt avlägsna länder begränsas till ett minimum"?

Slutligen, utanförskapet bland invandrare är stort och skadligt. Orsaken till detta är inte invandring i sig utan regleringar och skadliga skatter. Lösningen heter fortsatta reformer för företagande och arbete.

Så förstärks invandring som välståndskraft - och det är en svensk modell.

Johnny Munkhammar
Riksdagsledamot (M)

2010-12-05 21:41:27
Slutord Sahlin. En hel del klokt sades av Mona Sahlin i det som redan kallas hennes sista stora tal. Inte minst detta:

"Vi vill att människor ska utbilda sig, arbeta hårt, sträva framåt och uppåt, göra karriär, starta företag, bygga hus och skapa nytt. Då måste vi visa det - också genom vår skattepolitik. Vi får inte blunda för att skatterna påverkar människors och företags drivkrafter. ... Jobbskatteavdraget är inget orimligt sätt att sänka skatten på."

Förr fick man vänta tills gamla socialdemokrater skrev memoarer innan de tog avstånd från sin politik. Nu för tiden går det snabbare.

Det här kommer att bidra till en rolig debatt om budgetpropositionen på onsdag i riksdagen, kan jag lova.

Läs talet här - >

2010-12-03 15:50:19
"Från koja till slott borde vara moderat rättvisa." Idag publicerar Svensk Tidskrift ett inlägg av undertecknad i den borgerliga idédebatten.

Läs här - >

2010-12-02 11:25:47
Skatteanekdoter. På ett kvällsmöte med Skatteutskottet igår talade professor Sven-Olof Lodin, ledande skattenestor. Han gjorde en historisk genomgång och konstaterade mycket intressant. Ett påpekande var att svenska låginkomsttagare inte någonsin tidigare under efterkrigstiden har haft så låg inkomtskatt som idag. Skatteparadis för låginkomsttagare, here we come!

Och idag på det ordinarie sammanträdet med Skatteutskottet genomfördes en överläggning med regeringen om skattefrågor i EU. Hör och häpna, de EU-kritiska partierna V och MP inlämnade ett yttrande till stöd för införande av EU-skatt på finansiella transaktioner. Regeringen och Alliansen är dock tydligt emot.

2010-12-01 20:37:37
Back in Tallinn - Almost. Two years ago, I was the key note speaker at a major economic policy conference in Tallinn, Estonia. It gathered some 200 leading economic policy makers, including the Estonian political leadership, such as the Prime Minister. Now, they arrange a new conference, to which I have agreed to respond to some questions summarized up in seven minutes - can be seen here.

2010-12-01 17:15:03
Två mycket olika men angelägna bidrag.

I det ena fallet till att Fredrik Segerfeldts bok om FN blir klar. Viktiga och nästan aldrig framförda perspektiv. Mer här.

I det andra fallet att köpa Barncancerfondens julklappar. Få saker kan vara orättvisare än att barn får cancer. Stöd forskningen. Mer här.

<-- Home
RSS 2.0