Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 19:13:47

2008-12-31 10:24:15
A Year of Activity in Figures. I glanced at the year that has passed, from a personal business- and opinion-making perspective. It seems to have been busy.

I gave more than 30 lectures/speeches about The Guide to Reform in some 15 countries, with substantial media coverage. Browse here.

50 op-eds or columns were published in my name. See them here.

Munkhammar Advisory had 23 clients and revenues during its first year in excess of SEK 2 million (EUR 200 000).

I took up the position of Research Director at European Enterprise Instititute, and presented two publications in the new series.

The Munkhammar Advisory Publications released four publications, with substantial attention.

I also authored or co-authored publications for Timbro, the Stockholm Chamber of Commerce and The Research-Based Pharmaceutical Industry.

I did about 25 speeches and debates about the financial crisis, Europe or welfare reform - and some 30 major radio and tv appearences.

Update: And this blog had 1,1 million hits from 34 500 unique visitors.

I hope this contributed in some way to the success of the ideas of free enterprise and a free society!

2008-12-31 10:21:09
Förbättringar för företag. Min revisor skickade ett brev med information om förändringar från årsskiftet. Arbetsgivaravgiften sänks, bolagsskatten sänks, och en större summa av överskottet får delas ut till ägarna. Inga revolutioner, men tydliga förbättringar.

2008-12-31 10:15:54
Europas år? I Dagens Nyheter idag finns en utmärkt och utförlig special om nästa år, som de kallar Europas år. Läs mer här. Nästa år är val till Europaparlamentet den 7 juni, och kort därefter tar Sverige över som EU-ordförande. Givetvis sker mycket inom EU, t ex får euroområdet sitt 16:e medlemsland i Slovakien. Dessutom - inte minst! - kommer under våren min och Stefan Fölsters bok om Europa.

2008-12-29 18:33:02
Amazon Customer Review. As I was about to purchase Niall Ferguson′s The Ascent of Money: A Financial History of the World - which seems to be necessary reading nowadays - I noticed a DVD apparently featuring me, called The Welfare State and the Decline of Europe. Wonder what I have been up to - I have to order it to see... I also noticed the first Customer Review of The Guide to Reform, a year after it was first published. The book is called "magnificent", "very interesting" and "definitely recommended". Fair enough!

2008-12-27 20:56:20
Bloggande ständig sekreterare. Det har uppmärksammats något att Peter Englund, Svenska Akademiens nye ständige sekreterare, förutom att vara en skicklig historiker och författare också bloggar. Det är fascinerande personlig och tänkvärd läsning. Kanske man skulle lägga om tonfall och innehåll i bloggandet...? Här är Englunds blogg.

2008-12-23 00:49:04
Bättre välfärd utan värnskatt. Så har ännu en forskare dragit slutsatser om värnskattens eländiga effekter. Självklart motverkar den utbildning och arbete. Men dessutom ger den lägre lön - redan före skatt. Och att avskaffa den leder inte till ett bortfall av offentliga intäkter. Alla vinner på att den tas bort - medborgarna får behålla mer pengar och det offentliga får ingen minskning.

2008-12-22 20:56:16
Norwegian Interview. The Norwegian web magazine Minerva has interviews a few centre-right people in Sweden about the Swedish Government, its reforms and future prospects. I am one of them. Read it here (in Norwegian).

2008-12-22 15:41:01
Årets Julklapp! För den som fortfarande inte har köpt alla julklappar, här är tipset som löser problemen: Fånga platsen! Skriftställaren Anders Johnson har rest 8000 mil i Sverige och nedtecknat varenda liten aspekt av vår företagsamma historia. Aldrig förr har bygget av Sveriges välstånd - av kreativa entreprenörer - beskrivits så utförligt och levande.

2008-12-22 12:14:20
Shared Wisdoms. As I evaluated the year, I noticed that the two publications about the financial crisis that we presented during this autumn - the Swedish and the English - have been downloaded by more than 2000 people. A satisfying result.

2008-12-21 13:29:09
A Very Bad Decision. The European Parliament decided to force a maximum 48-hour working week onto every member state. Their decision will now form the basis for a comprimise with the Council before it becomes reality.

This is an EU decision at its worst, harmfully regulating life and liberty in Europe. Nobody - an English banker or Romanian farmer - would be allowed to work more than that. Will this really make Europe mor competitive and improve our chances to get out stronger from the recession?

2008-12-20 19:44:45
Till Nuders försvar. Förre finansministern Pär Nuders bok "Stolt men inte nöjd" har mest kritiserats och blivit ett slagträ i debatten. Både boken och min granne Pär Nuder själv förtjänar bättre än så, argumenterar jag i senaste Liberal Debatt, som kommer i dagarna:

"Pär Nuder må inte ha Barack Obamas karisma. Men han är en av få politiker som verkligen bemödar sig med att ha en intellektuell bas för sin politik. Slagord - ja, men först en rejäl grund av genomtänkta fakta. ...

Han visar ett tydligt internationellt engagemang - för det Baltikum hans släkt härstammar från, utvecklingen av EU, och i synnerhet Mellanöstern. Vänskap förde honom i ungdomen till konfliktzoner i Libanon som förklädd fotograf. Äkta engagemang för fred.

Befriande nog saknas den Jantelag och avundsjukans klassretorik helt i boken. Som minister kunde sådant ibland skymta fram. Istället förordar han en dynamisk och öppen marknadsekonomi där människor ska känna trygghet i förändring och omställning. ...

I media har skildringen av konflikter med Göran Persson framträtt. Detta med all rätt, Nuder är tydlig i att visa hur obehagligt och ohållbart styret med Persson var. Men det har inte berättats att han också är generös mot Persson i mycket, liksom mot andra, som Sahlin. ...

Slutligen är Nuder också öppenhjärtig med spelet då Mona Sahlin sparkade honom. Läckor till media, dubbla besked och insinuationer. Ett osäkert och aggressivt ledarskap - som bådar illa för hennes parti."


Läs hela recensionen här - >

2008-12-20 19:07:16
Nej, det har hon inte. Dagens Nyheter toppade idag med rubriken "Mona Sahlin har tappat 372 000 väljare på ett år". Från mina utgångspunkter är det positivt att socialdemokraterna tappar stöd. Det visar också - som jag har tjatat om - att Alliansen har alla chanser att vinna 2010. Men Mona Sahlin har inte förlorat några väljare. Ett parti kan bara få väljare på valdagen. Först nästa val vet man om man har vunnit fler eller förlorat några.

Varrför är det ett relevant påpekande? Jo, för att opinionsmätningar är en sak och val en helt annan. Det kan mycket väl vara så att hennes parti aldrig hade fått så stort stöd för ett år sedan heller om det hade varit val då. Människor svarar på ett sätt i telefon till Sifo och agerar på ett annat sätt i val.

När medierna likställer opinionsmätningar med val skapas stora problem. Ett problem är att det blir en överdriven fokusering på nuet, vilket kan främja en kortsiktig och populistisk politik. För ett år sedan tvingades Alliansen ägna en stor del av medieutrymmet åt att svara på varför allt stod så illa till. Därför fick de svårt att motivera en del av sin politik.

Kortsiktighet och snabba rubriker må ligga i den mediala logiken, men det främjar inte en innehållslig diskussion eller långsiktig politik.

2008-12-19 06:45:33
Interviewed in the FT. In today′s Financial Times, I am interviewed in an article about Finland, Sweden and the euro; "Finland shows Sweden benefit of joining club". Read it here.

2008-12-17 23:34:09
Keynes Criticism. Dan Mitchell has another important Youtube video arguing against Keynesian economic stimulus policies; very timely. See it here.

2008-12-17 18:58:09
In Health Care, Competition Works. My piece on health care reform for consumer power, choice and competition - based on the reform in the Netherlands - continues to run through US dailies. Now in the Caribbean Voice...

2008-12-17 18:26:18
Buy Nothing Day - Like It? You may recall that some people who are critical against consumption have a Buy Nothing Day each year. They claim that consumption is bad for most everything, not least social values and the environment. With the recession, many people get lots of Buy Nothing Days due to unemployment or lower incomes. Is it really good for them? And are the effects on society particularly positive? The resources for health care and education fall. Governments get deficits and have to save. Fewer can purchase new and environmentally friendly products. So, consumption-critics, you got part of what you wanted. (I guess you would like to decrease consumption much more.) How many like this situation?

2008-12-13 21:39:43
Att bidra eller få bidrag. När varvsindustrin i Frankrike på 1980-talet hade blivit djupt olönsam - och var beroende av statliga subventioner - var Alain Madelin industriminister. Han bestämde sig för att slopa subventionerna, vilket skulle innebära att omrking 10 000 personer förlorade jobbet. Då bestämde han sig för att ta ett års subventioner och ge till de anställda och sedan lägga ned alltihop. Med detta var samtliga inblandade mer än nöjda - och ett år senare var problemet och kostnaden ur världen. Därefter inrättades frizoner för företagsamhet med lägre skatter och färre regleringar i dessa områden. På det viset fick nya företag lättare att etablera sig och växa. Se där ett annat sätt att hantera svensk bilindustri - snarare än att avsätta 28 miljarder (mer än en miljon per anställd) för att hålla liv i olönsamma företag.

2008-12-11 12:05:16
Ny bok: En annan välfärd är möjlig. Idag presenteras en ny liten bok av undertecknad, med nämnda titel.

I boken får läsaren möta nio personer som i sin vardag har nära kontakt med välfärden. Fast det är ett samhälle där välfärdstjänster och trygghet utvecklas under andra villkor än idag.

I detta samhälle är välfärden mer präglad av entreprenörskap, dynamik och mångfald - och mindre av offentlig centralstyrning. Mer samhälle, mindre stat. Syftet med boken är att teckna bilder av framtiden som kan inspirera till nytänkande.

Ett stort motstånd mot förändring är idén att "vi vet vad vi har men inte vad vi får". Boken avser på ett enkelt och vardagligt sätt visa vad vi faktiskt - realistiskt - skulle kunna få.

Läkemedelsindustriföreningen, Lif, ger ut boken för att bidra till en öppnare diskussion om framtidens välfärd.

Formgivning: picture element.Beställ boken kostnadsfritt här - >

2008-12-11 10:33:50
Greek Riots. The violent demonstrations in Greece reflect a long-term dissatisfaction with the mess of Greek politics - as this FT leader points out. There are, however, voices that would like to blame the EU and the euro. This is completely wrong. If anything, first, the EU - or rather its predecessor, the EEC - stabilized Greek democracy. Second, EU institutions have brought a much better economic framework to Greece. Third, the euro has provided Greece with monetary stability. If Greece was not part of EU or the euro, it would have had much more severe problems.

2008-12-09 19:56:20
I Utmaningen: Ska staten ta över företag? Idag publiceras ännu en en kolumn av mig inom ramen för Svenskt Näringslivs projekt Utmaningen. Där argumenterar jag utförligt emot statligt övertagande och ägande av företag. Det är - och har upprepade gånger bevisats vara - en skadlig politik, även i kristider.

Läs mer här - >

2008-12-09 18:37:55
Få vet vad dagis kostar. Timbro har låtit undersökningsföretaget United Minds fråga 400 småbarnsföräldrar vad de tror att barnomsorgen kostar. En tredjedel tror 1500 kr/månad, en tredjedel tror 3000 kr/månad och nästan en tredjedel tror 5000 kr per månad. Endast 12 procent tror 10 000 - vilket är det som ligger sanningen närmast. 13 000 kr per månad är kostnaden, varav nästan allt betalas via skatten, endast en mindre del via en direkt avgift.

Självklart kan många då påstå att de är nöjda med den offentliga sevricen. De flesta tror att man betalar en bråkdel av vad man gör. Hade fler vetat hur mycket det kostar hade man ställt andra krav - och kanske börjat fundera på andra lösningar. Skatter osynliggör enskilda kostnader på ett sätt som är demokratiskt tvivelaktigt. Delvis är detta naturligtvis också strategin från dem som vill hålla oss beroende av det offentliga. Men allt är i grunden våra pengar och vi måste få full information om vad politikerna gör med dem.

Läs mer här - >

2008-12-09 14:26:12
Disaster? When you look at the newspaper headlines, you get the impression that the global economy is falling off a cliff. Indeed, it is the sharpest slowdown in some 16 years, but what does that mean? Well, that GDP in Europe will increase by 0,2 per cent next year - probably. That is, on the margin slightly higher than the highest level ever. In a recession, there will be people who will have real problems, and they must get new opportunities. But if we think the crisis is greater than it actually is, we risk making it worse.

Read more about the European economy here - >

2008-12-08 15:55:04
Näringsminister Wetterstrand och utrikesminister Ohly? Så har de då enats om att vilja bilda regering - s, v och mp. Framför dem ligger en lång väg av att försöka komma överens i sak, om energi, skatter, EU, budgetregler, med mera. Nu blir alternativen tydliga, vilket är välkommet. Mot Alliansen står en traditionell vänster - i ett läge då alla funderar på hur vi ska få fart på ekonomin. Vad vi sannolikt också vet är att den möjliga förnyelsen av socialdemokratin har ställts in.

2008-12-08 15:48:45
Entreprenörskap. På söndag ska jag tala på ett arrangemang i Stockholm med rubriken "Vill du bli riktigt jädrans rik?". Oklart om jag kan motsvara förväntan från åhörarna. Men jag ska tala om entreprenörskap, där viljan att tjäna pengar kan vara en viktig drivkraft.

2008-12-08 15:41:49
Stimulus in Action. So I am in London, where the sun shines over cold streets. I am here for an international conference on health care reform. At the restaurant yesterday, the menu had a sign reminding the guest that VAT was reduced on December 1st. The signal being: Order another beer! Government stimulus in practice...

2008-12-05 09:55:16
Svenska bilar? Morgonens Nyhetspanel på Tv4 kom i hög grad att ägnas åt frågan om svensk bilindustri och statens roll. Göran Greider påpekade att vi har ett lite annat ideologiskt klimat nu, med alla rop på statliga insatser. Sant - vilket bekräftar att Naomi Klein har helt fel. Kriser tenderar ge mer stat, protektionism och socialism, inte tvärtom.

Men huvudfrågan är en annan. Det är inte säkert att det kommer att produceras bilar i Sverige i framtiden. Kanske, kanske inte. Det kan i grunden bara konsumenterna avgöra. Vad vi vet är att staten inte kan påverka hur det blir. Sverige var en gång en ledande global skeppsbyggare. Varvsindustrin hamnade i kris, staten tog över företag och subventionerade med miljarder i skattepengar. Tio år senare var ändå varvsindustrin borta.

Förutom att staten är en dålig ägare - av en rad principiella och praktiska skäl - så kan inte fundamentala förändringar stoppas. Vad vi kan göra är att underlätta omställningen för dem som påverkas, så att de finner nya och helst bättre uppgifter. Samt naturligtvis ha ett utmärkt företagsklimat som lockar nya investeringar och där det entreprenörer kan expandera.

2008-12-04 10:33:56
Chocksänkning. Riksbankens räntesänkning blev ordentlig - nära en halvering av reporäntan. Den senaste statistiken visar att inflation inte direkt tillhör de stora hoten mot svensk ekonomi framöver. Återstår att se hur mycket bankerna faktiskt sänker de verkliga räntorna.

Om något illustrerar de senaste månadernas ränteutveckling hur svårt det är att finjustera ekonomin. Det var inte många månader sedan riksbanken till mångas protester genomförde ännu en höjning. Nu är det dramatiska sänkningar beslutade på tidigarelagda möten.

För att veta om man ska gasa eller bromsa måste man veta vilken fart man har, och det vet man sällan i ekonomin. I grunden hänger det samman med svårigheten att centralstyra valutamonopol. Men för dagen illustrerar det mest riskerna med en politik för att kortsiktigt styra konjunkturen.

2008-12-04 10:31:56
No Phone. Yesterday, I hosted a nice reception for the colleagues, clients and advisory board of Munkhammar Advisory. Very nice indeed, apart from the fact that I seem to have lost my mobile phone. For a while, I can thus only be reached via e-mail.

2008-12-03 14:01:35
Vänster på reträtt. I budgetmotionen i höstas föreslog Vänsterpartiet kraftigt höjd skatt för alla med normala inkomster. Nu har de backat - och accepterar alla regeringens skattesänkningar. Varenda sänkning av skatterna har de framställt som ett hot mot välfärden. Men nu vågar de inte stå för sin egen politik med dramatiska skattehöjningar. Lars Ohly påpekar att det inte vore bra för ekonomin att dra in medborgarnas köpkraft. Så är det förstås, sent ska insikterna komma! En vänster utan tilltro till sin egen politik.

2008-12-01 19:43:23
Coverage. I am on the cover and page 2 in the magazine of the Estonian Reform Party, one of the organisers in Tallinn, where I spoke. See it here (pdf). Apparently, there was also attention in national tv and newspapers.

2008-12-01 14:10:26
Tax Haven Myths. During the financial crisis, governments have increased their role in the economy. The recession might also provide them with further incentives to increase tax revenues - perhaps by increasing attacks on so-called tax havens. Dan Mitchell of the Cato Institute - and the Advisory Board of Munkhammar Advisory - today launches a video that punctuates common myths. See it here.

2008-12-01 10:29:16
Reading Recommendations. I have read a few books lately that I would - for very different reasons - like to recommend.

Dead Certain, by Robert Draper. A detailed and dramatic book about George W Bush and his presidency. Finally, I think I understand both his successes and failures. He is a decent, charming, regular guy. Poorly prepared for the task and too impatient - but with leadership skills and brilliant moments, such as after 9-11.

Microtrends, by Mark Penn. A microtrend, according to this Clinton adviser and PR consultant, is when one per cent of the population is intensely engaged in something. He has identified numerous intriguing trends in the US society - which are spreading. Take for example working retired, internet marrieds, sun-haters, vegan children and young knitters.

EconoPower, by my friend Mark Skousen. Mark Skousen shows in a fascinating book how many economists today engage in solving problems that are far from traditional economics. There are now solutions by economists that can cut crime levels, solve traffic jams, solve health care problems and even establish peace in conflict regions.

Stolt men inte nöjd, av Pär Nuder. En intressant skildring av en viktig period i svensk historia. Den förtjänar bättre än att dras in i ett internt partikrig. Nuder är engagerad och intellektuell - och en hängiven praktisk hanterare av stort och smått. Recension kommer i Liberal Debatt.

My Word is My Bond, by Sir Roger Moore. The memoirs of the now 81-year old Roger Moore, filled with anecdotes and humour. Mandatory reading for Bond fans as well as those interested in film and TV history. Moore comes across as a nice and decent person, as well as a hopeless practical joker.

2008-12-01 10:21:01
Barroso: Britain Closer to the Euro. There is indeed a strong movement towards the euro right now. EU Commission Preident Barroso comments on Britain:

"I′m not going to break the confidentiality of certain conversations, but some British politicians have already told me, ′If we had the euro, we would have been better off′. ... I don′t mean to say that it will be tomorrow and I know that the majority in Britain are still opposed, but there is a period of consideration under way and the people who matter in Britain are currently thinking about it."

2008-12-01 10:06:28
Wohlstand Braucht Freie Finanzmärkte. The German online magazine Perspektive Blau has translated and published a main chapter from the EEI publication about the financial crisis (which has, by the way, been downloaded by 500 people). Read it here.

<-- Home
RSS 2.0