Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2023-01-27, 18:49:52

2006-12-27 12:50:22
I Will Be Back. It is impossible to summarise the past year in a fair way. So many fantastic events, and some tragedy. Growing global prosperity, growing European problems and a reformist government in Sweden. A continued battle between oppressors and liberators, between free trade and protectionism, and between reforms and big government. My sense is, as always at year′s end, that freedom is winning step by step. And I think 2007 will prove this point even further.

For me personally, this year has been very exciting and intense. And thus life has been for quite a while. From now until a week into February, I will be located far away with my family, where the duties are few but sunrays, nice villages and beaches are numerous. During this time, it will be hard to reach me. And it is very unlikely that there will be any blog posts. But when I am back, lots of interesting projects await. Until then, let me just wish you a Happy New Year!

2006-12-27 12:41:36
Bond - the Prequel. Finally, I have seen it. I was deeply sceptical, but then reviews and friends told me not to be. Casino Royale is in my view a really good film. But I have my doubts about whether to call it a Bond film. The style and character are indeed substantially altered. Less elegant and more emotional. The film is more realistic - but is that what Bond should be? Or should it be elegance and action with an ironic touch? I have always been more for the latter. But again, this is a good film, in many ways stronger than its predecessors. Perhaps a necessary development for film viewers of the 21st century. And Daniel Craig is very credible in this film. My verdict is, as can be noticed, not entirely clear. Until we can see what the next one is like, I′ll leave it at that. But do see it - it is a great adventure.

2006-12-21 14:06:11
"Brev från LO-ordföranden". Tänk om LO vore en kraft för att främja arbete, omvandling, öppenhet, fri rörlighet och privat välfärd. De som skulle vinna mest på det vore LO:s egna medlemmar. Läs här hur ett brev från LO:s ordförande till medlemmarna skulle kunna låta inför det nya året.

2006-12-21 13:52:04
SSU och flexicurity. Undertecknad är en av två som har intervjuats av SSU:s tidning Frihet om den danska arbetsmarknaden och dess s k "flexicurity". Artikeln finns inte på nätet och jag har inte läst den. Enligt Jonas Morians referat är artikeln dock inte helt lyckad. Den andre som har intervjuats, Ingemar Göransson på LO, är emot flexicurity för att han är emot delen med flexibilitet. Jag framställs som motståndare till modellen för att jag är emot delen med security, trygghet.

Det är inte riktigt en rättvisande bild av min analys av flexicurity. Min uppfattning är att Danmark har lyckats väl tack vare en flexibel arbetsmarknad. Att de även har höga ersättningsnivåer i offentlig a-kassa - med tydligt begränsad period dock - har inte bidragit till framgången. I så fall skulle ju även Sverige ha lyckats, för höga ersättningsnivåer har vi ju gemensamt. Det Sverige inte har är flexibiliteten.

Med detta sagt, dock, är jag inte heller emot hög ersättning vid arbetslöshet. Det ska verkligen inte förbjudas att privat försäkra sin inkomst eller investera så man har en buffert. Men det offentliga ska inte ta in hög skatt för att tvinga på alla höga offentliga ersättningar. Det är i frivilligheten skillnaden ligger.

2006-12-20 14:09:01
Växande svensk befolkning. Enligt de preliminära siffrorna från SCB för 2006 ökade Sveriges befolkning med 67 100 personer detta år, den största ökningen på tolv år. Vi är nu, om dessa siffror är korrekta, 9 114 800 svenskar. Invandringen var den största som har uppmätts sedan mätningarna inleddes 1875, 96 800 personer. Med andra ord kan hela ökningen av befolkningen och lite till hänföras till invandringen. The more, the merrier! En god utveckling.

Läs mer - >

2006-12-20 14:07:13
Bildt på UI. Igår höll utrikesminister Carl Bildt ett s k linjetal på Utrikespolitiska Institutet. Många spännande fakta, intressanta bedömningar och som brukligt långsiktiga perspektiv.

Läs talet här - >

2006-12-20 09:34:11
I DI: Rör inte mitt företag! Idag publicerar Dagens Industri ett litet brev av undertecknad om de grundfrågor som tyvärr inte diskuteras i debatten om de så kallade direktörslönerna:

"Statens resurser är allas angelägenhet, alla är medborgare. Staten tar skatt av oss alla oavsett om vi vill använda dess tjänster eller ej - den kan inte väljas bort.

Men ett företags resurser och hur de används är dess ägares angelägenhet, ingen annans. Det är ju de som har investerat och utvecklat den verksamhet som har gett intäkterna - i tävlan med andra.

Anser ägarna att en hög VD-lön är viktig så är det deras sak, det är även de som förlorar om beslutet är felaktigt. Företagets ägares resurser, beslut, vinst eller förlust - så enkelt är det."


Läs brevet här - >

2006-12-19 14:58:40
Politiska korrektheter. Just nu dominerar ett par ämnen svensk debatt, där det politiskt korrekta är att ropa halvhögt med samma budskap som alla andra. Få om ens några röster avviker. Klimathysterin måste rimligen anses vara nummer ett - världen går åt pipan och det är dags för staten att lägga allt till rätta, inte minst klimatet.

Som god tvåa kommer nog ändå successivt frågan om s k direktörelöner att kunna kvala in. Lönenivåerna för näringslivets högsta tjänstemän anses för höga. Det är ingen ände på vilka problem dessa löner kan föra med sig. I det stora hela är lönesumman för dessa förstås nästan ingenting. Och det sker sannolikt en internationell anpassning med det ökande utländska ägandet, vilket förklarar mycket av utvecklingen.

Men framför allt bygger kritiken på en tro om att företagens pengar är allas pengar. Så är det inte. De är ägarnas pengar och det är de som ska avgöra vilka ersättningar till de högsta cheferna som är rimliga. Ett företag kan i en fri ekonomi bara tjäna pengar på att göra konsumenter nöjda. Annars väljer de ett annat företag.

Det företag som lyckas får naturligtvis välja fritt vad det vill göra med sina pengar. Anser ägarna att en förnuftig sak för att lyckas i en global konkurrens är hög VD-lön så är det deras sak. Ifall detta skulle visa sig vara en felaktig prioritering är det företaget som förlorar. Företagets pengar, företagets beslut, företagets vinst eller förlust. Så enkelt är det, kan man säga.

2006-12-19 14:47:06
Mr Manka Refuses to Debate in the Media. The Slovakian Socialist MEP, Vladimir Manka, who went through lots of trouble to write critical comments in Trend about my speech in Bratislava, refuses to do a media debate with me. Of course I am disappointed and would not like to believe that Mr Manka lacks in confidence in his own arguments. Personally, I think it would be very interesting to have a debate about social model or free markets for Europe in a Europe-wide media. I hope he will change his mind, but until then I await an invitation to Slovakia.

2006-12-18 14:34:24
Eurobarometer: Europeans Prefer Free Market. In the latest Eurobarometer, there is some really good news. A majority of Europeans, 64 per cent, believe that free competition is the best guarantee for economic prosperity. For those who define themselvese as being on the right of the political spectrum, the figure is 73 per cent. And for those on the left, the figure is 61 per cent - still a majority! Furthermore, 62 per cent of Europeans think that the state intevenes too much in their lives. For those on the right, the figures is 67 per cent and for those on the left, it is 59 per cent. Clearly, then, Europeans would prefer another kind of society than the one we have today.

(Thanks, Mattias)

Read the entire Eurobarometer here - >

2006-12-18 11:11:43
GP: Det går att sänka skatten. Idag ägnar Göteborgs-Posten en signerad artikel på ledarsidan åt boken "Sänkt skatt är möjlig" och mitt anförande i Göteborg i tisdags. I artikeln beskrivs varför höga skatter skapar problem och hur länder som Irland har lyckats sänka skatterna radikalt. Flera av de konkreta förslagen från boken - såsom tre fjärdedelsprincip - framförs, men slutsatsen är att det finns flera hinder på vägen trots ett stort behov och relativt modesta förslag i boken: "Att Munkhammars förslag ändå kan betecknas som marknadsliberal dynamit säger en del om hur insnärjda vi är i högskattetänkandet."

Läs artikeln här - >

2006-12-15 12:57:11
Imorgon: Minnesdag för kommunismens offer. Kom gärna till Norrmalmstorg imorgon kl. 1500 och delta i en manifestation ägnad att hedra minnet av kommunismens otaliga offer.

Läs mer här - >

2006-12-15 12:02:33
Competitive on Paper or in Reality? If a country is considered competitive, one would imagine that its economic growth rate would be high. But there is no connection between a country′s position in the annual Competitiveness Report from the World Economic Forum and its economic growth rate. Then, one has to ask whether reality or the map is wrong. I would say the map. This index is not a good measure of competitiveness.

Now, the WEF has taken this even further, in the publication "Lisbon Review 2006". They have evaluated how well the EU countries fulfil the criteria set up in the Lisbon Agenda. And the Lisbon Agenda is mainly a political compromise without any sensitive elements. Thus, the WEF now measures something even more remote to reality.

Yet, this is described in the media as the list of the best reforming countries. The Times concluded that "Denmark leads way on reform of economy". But it is fairly easy to see that this cannot be a measure of actual competitiveness or substantial reform. Again, there is no correlation with the real growth rate of the countries.

Among the top ten on the list, there is no country from Eastern and Central Europe ? and they have very high growth rates. Both sluggish Germany and France end up above booming Ireland. The map is simply wrong again. This is probably more of a measure of political correctness of countries. And that is dangerous: what if countries design their reform agendas from these criteria? They will fail.

The countries that do really well have focused on doing other reforms, that the EU and WEF seem to consider unimportant. They have de-regulated the labour markets, decreased taxes, privatised state companies, opened up for trade and decreased the size of the state. And that has created real success for people in real life.

2006-12-15 11:57:29
LO-hyllning i DN. Dagens Nyheter ägnar LO:s manifestation mot regeringens förändringar av a-kassan en hyllningsartikel. Med närmast poetiska ord som att "facklorna lyste upp decembernatten" konstateras att "det var ett väldigt tryck i manifestationen". Wanja Lundby Wedin tillåts oemotsagd påstå att Alliansen före valet inte talade "ett dugg om" dessa förändringar. (I så fall kan man undra varifrån S och LO fick alla påståenden i valrörelsen om hotande sänkningar av bidrag.) På Rosenbad skedde ett maktskifte. Men långt in på dagstidningarnas ekonomiredaktioner tycks socialdemokratin råda.

Läs artikeln här - >

2006-12-14 14:47:37
Lundby Wedin: "Ta inte strid med världens starkaste fackföreningsrörelse." Idag har således LO genomfört ett antal demonstrationer runtom i landet som kulmen på protesterna mot regeringens försändringar av a-kassan. På Mynttorget ska LO-ordförande ha yttrat sig enligt ovan.

Tydligare uttalat kan det knappast bli. Detta är en organisation som inte respekterar ett demokratiskt val. Alliansen vann valet och har rätt att genomdriva sin politik. Till detta ska läggas sakfrågan; att LO motsätter sig förändringar som snart sagt alla bedömare medger lär ge fler jobb.

I det större perspektivet - med Vaxholm och Wild′n Fresh - är facket nu i en sorts försvarskamp för ett gammalt samhälle. De tror sig inte ha en roll i en modern, öppen, ekonomi med avtalsfrihet och lönsamhet för arbete. De kämpar för sina privilegier, och i IHT idag hotar Lundby Wedin med att de ska bli "militanta".

Detta är en batalj om mer än fackets privilegier. Huvudfrågan handlar om huruvida Sverige ska utvecklas eller fastna i det förgångna. Det är en strid där regeringen inte får vika en millimeter.

För övrigt lär facket säkert finna en roll även i en friare ekonomi, där de inte huvudsakligen träffar avtal. Till exempel genom att erbjuda privata gruppförsäkringar inom välfärd. Men då krävs att de förlorar nu och tvingas ge upp sina politiska dogmer.

2006-12-14 13:49:40
Benefits for Germany from EU Enlargement. A thorough study by several research institutes has calculated the size of Germany′s benefits from the latest EU enlargement, in 2004. This is reported in Financial Times Deutschland. Economic growth has been substantially higher, due to increased trade and capital flows.

Read the article (in German) here - >

2006-12-14 12:28:24
Skriv på! CUF har nu startat ett upprop med kravet att facket omedelbart upphör med blockaden mot Wild′n Fresh. Här skriver man på.

2006-12-13 13:13:15
The Right Choice. The biggest party group in the European Parliament, the EPP, will elect a new leader on the 16th of January. Gunnar Hökmark, from the Swedish Moderates, is one of the final candidates. He is a person of principles and lots of experience. And he stands for an open Europe with a flexible economy. There is more about his work at his web page - also containing a really good blog - here. Electing him is doubtlessly the right thing to do for the EPP.

2006-12-13 12:23:35
US Incomes and Poverty. A very important and interesting series of articles has been initated at TCS Daily, that provides the facts about the development of incomes and poverty in the US - and it breaks quite a few myths too. Here is the first article.

2006-12-13 12:18:54
Greppet hårdnar. Facket begär nu sympatiåtgärder från Handels, Transport, Kommunal och Livs i Göteborg. Läs mer. Inga personer som är medlemmar i dessa fackförbund kan då utföra arbete åt Wild′n Fresh. Är det någon som anser att de lagar som tillåter detta är i närheten av rimliga?Några av fackets s k strejkvakter utanför Wild′n Fresh igår kväll.

2006-12-13 12:16:34
Another Beautiful Morning in an Airplane - Above the Rainy Skies of Western Sweden.

2006-12-12 23:05:00
Go home! Innan jag höll anförande på det som blev ett mycket trevligt och välbesökt arrangemang på Captus besökte jag således Wild′n Fresh, som har försatts i blockad av facket. På väg in tvingades man passera en lakonisk samling strejkvakter i orange klädsel.

Denna lilla salladsbar drivs av en ung tjej med en ettåring hemma. Hon får hjälp av två andra tjejer några timmar om dagen. För dessa har hon inte tecknat kollektivavtal, vilket de inte heller vill.

Stället är enkelt och hemtrevligt. På en handskriven lapp har de arbetande gemensamt försökt förklara orimligheten i att en stor mängd människor står utanför och försöker hindra deras kunder från att komma in.

Men facket verkar inte ha stöd av någon i denna bisarra maktaktion. Wild′n Fresh har slagit försäljningsrekord flera dagar i rad sedan blockaden inleddes. De får stöd från alla möjliga håll.

Frågan tog en ny vändning då Göteborgs kommun påstod att Wild′n Fresh saknade tillstånd att servera livsmedel. "Jag ska åka dit och uppmana ägaren att stänga ner", sade Daniel Eek, chef för miljöförvaltningens avdelning för livsmedelsinspektion, i dagens Metro.

"Det här visar att hon saknar all form av lagmoral", påstod den facklige ombudsmannen Dan Fransson. Men när förvaltningen inte ägnade sig åt mediala aktiviteter utan kontrollerade saken fanns tillstånd, enligt de förvånade Wild′n Fresh.

Oavsett denna pikanta detalj är grundfrågan att ägaren måste få teckna vilka avtal hon vill med sina medarbetare. De som vill ha kollektiva avtal får naturligtvis ha det, men de som inte vill måste få avstå. De som inte vill ska inte med - så enkelt är det.

2006-12-12 12:17:30
Rewiew of European Dawn in Economic Affairs. In the latest edition of Economic Affairs, a publication from the Institute of Economic Affairs in London, there is a positive review of my book. Among other things, it points out that the book is "filled to the brim with facts".

Read the review here (pdf) - >

2006-12-12 10:27:12
I GP: Facklig makt står i vägen. I dagens Göteborgs-Posten skriver undertecknad om arbetsmarknaden och Wild′n Fresh inför dagens besök där. Att företagande och avtalsfrihet vinner denna strid mot facklig makt och statliga regleringar är avgörande.

Läs artikeln här - >

2006-12-11 15:08:33
Besök på Wild′n Fresh. Imorgon kväll ska jag hålla ett anförande i Göteborg. Om man kan komma fram genom förödelsen efter ovädret, vill säga. Men innan jag talar ska jag besöka Wild′n Fresh och ta en bit mat. Detta för att ge stöd till Sofia Appelgrens företag och avtalsfriheten mot fackets maktanspråk.

2006-12-11 14:37:59
Klargörande om Vaxholm. Kent Brorsson på Svenskt Näringsliv, en av landets ledande experter på arbetsmarknad, reder ut vad Vaxholmsfallet handlar om: protektionism mot fri rörlighet. Läs här.

2006-12-11 14:20:03
South American Oppression. Augusto Pinochet just passed away, as could be expected. And - which was also likely - the people of Chile showed strong emotions in totally different directions. Pinochet was doubtlessly an authoritarian ruler, but he allowed for economic reform that made Chile the richest country in South America and he left power after a referendum.

Some distance away, the personal shape of a man who never considered leaving power, and ruined his country, seems to be only marginally better. The question is what happens after Fidel Castro. Hector Palacio, a very well-known dissident, was just released from prison. Some say this is due to Palacio′s bad health, some claim that Fidel′s brother Raul (the likely successor) is not as harsh as his brother.

Here is a web site with more and updated information about the development in Cuba.

2006-12-11 14:10:37
Förlust. Sveriges frihetliga krafter har förlorat en liten källa till inspiration och goda skratt. Läs mer.

2006-12-08 16:34:42
Mindre handel utan euro. Sveriges utrikeshandel är 13-14 procent mindre idag än den hade varit om vi hade varit med i euron från start 1999. Vi går miste om exportintäkter på cirka 122 miljarder kronor per år. Detta är slutsatsen i en rapport som presenterades idag, av professor Harry Flam och Kommerskollegiums chefekonom Håkan Nordström. Rapportens beräkningar bygger på handelsökningen i euroområdet sedan 1999 och den moderna forskningen om valutaunioners effekter på handel.

Läs rapporten här (pdf) - >

2006-12-08 12:49:06
I LNB: EU:s utvidgning: fortsättning följer. Idag distribuerade Liberala Nyhetsbyrån en debattartikel till sina abonnerande dagstidningar av Maria Weimer och undertecknad med argumentation för fortsatt utvidgning av EU med länderna på Balkan och Turkiet. Läs den här.

2006-12-08 12:30:31
Phelps: De-Regulate the Labour Market. This years Nobel Laureate in Economics, Edmund Phelps, emphasised at a press conference how important a free labour market is for job creation. Known and well-established facts, but it is important that he points it out and adds more credibility to the case for less state intervention. Read more here.

2006-12-08 12:18:19
Maffiametoder. Undertecknad har vid flera tillfällen påpekat att facket använder sig av vad som kan betecknas som maffiametoder för att behålla sin makt. Se ett tidigare fall här. Fallet Sofia Appelgren, som förtjänstfullt har uppmärksammats av Fredrick Federley, lägger ännu ett exempel till raden. Bättre sent än aldrig vill jag uppmärksamma detta och uppmana till stöd. Hon betalar personalen på sitt företag Wild′n Fresh högre lön än kollektivavtal och alla är nöjda. Men facket anser sig ha rätt att trakassera henne för att hon inte tecknar avtal med dem. Rätten att avstå från att vara med i en förening eller leva efter dess regler förbises helt. Är ni i regionen, ta en bit mat hos Sofia! Detta är en strid för avtalsfrihet och mot en organisations privilegier och tvivelaktiga metoder.

2006-12-07 15:28:28
Debate in Trend. The assistant of Vladimir Manka, Socialist MEP from Slovakia, replied to our invitation to a public debate about the "social model". They want me to come to Bratislava again, at some point in the future. If there is no other alternative in the near future - such as radio or tv - I will do what I can to make it. But I prefer a debate for a wider audience soon.

In the meantime, one can spend a few amusing minutes following our debate in Trend, the Slovak equivalent of The Economist. Mr Manka replied to the interview with me - here in Slovak, here in English. Trend is now about to publish my reply, which can be read here.

2006-12-07 10:17:15
Nytt TBP: Blir vi lyckligare av lyckoforskning? Idag presenterade vi ett nytt Timbro Briefing Paper på ett frukostseminarium, av Johan Norberg, om vad forskningen om välbefinnande egentligen säger: Blir vi lyckliga av frihet och tillväxt eller inte? Blir vi bara lyckliga av att ha det bättre än andra? Ska politiker ha medborgarnas lycka som mål för statens verksamhet?

Forskning om människors välbefinnande, kopplat till samhällets institutioner, är spännande och värdefull. Förr eller senare kommer dess slutsatser också att leta sig in på allvar i partiprogram och regeringskanslier. Mot denna bakgrund blir det extra relevant att tolka denna forskning rätt och granska dess olika inslag.

Johan anser att de vanligaste slutsatserna i debatten bygger på feltolkningar av lyckoforskningen. Många av dess resultat tyder tvärtom på att frihet och tillväxt bidrar till vårt välbefinnande. Lyckoforskningens slutsatser kan med andra ord inte användas av dem som eftersträvar mer statsingrepp och paternalism.

Läs detta Briefing Paper här - >

2006-12-05 20:45:21
Don′t Demand Too Much. The EU now demands that Turkey opens up for trade with Cyprus - i e the Greek Cypriot country that is an EU member. Otherwise, the process of Turkish EU membership might be in danger, at least in parts. But the EU feels no obligation to allow trade with the Turkish Cypriots - who were the ones, with the support of Turkey, who voted yes to a reunification of Cyprus. Such one-sided demands by the EU makes the situation for the Turkish government very hard. The Turkish EU membership is too important to be played with like this. Read more about my reasons for Turkish EU membership here (Expressen, in Swedish).

2006-12-05 20:38:22
Grädddfil och a-kassa. Den socialdemokratiska oppositionen - bestående av parti och fackföreningsrörelse - protesterar mot regeringens politik. LO bedriver kampanj med affischer mot förändringarna av a-kassan, vilket ska leda till manifestationer den 14 december. Wanja Lundby-Wedin motiverar protesterna i FT med att förändringarna ju kommer att leda till att många "tvingas ta ett jobb". Just det.

Och Mona Sahlin kritiserar att vinst ska vara tillåtet för entreprenörer inom sjukvård. Hon talar om att personer med privata försäkringar då kan få gå före, i en så kallad "gräddfil". Ja, men om de går till en privat klinik med hjälp av en försäkring så är det en tillförsel av resurser till vården. De betalar själva och tar ingen plats av någon annan. Dessutom lämnar de kön och släpper fram alla som står bakom. Ju fler som kan ta gräddfilen, desto bättre. Så kan köerna försvinna.

2006-12-05 20:29:33
Ska fler åka med Fuglesang? I Sverige råder rymdfeber. Inget fel i det, att upptäcka och utforska är onekligen spännande. Det lustiga är att allt detta bara beror på att svensken Christer Fuglesang ska åka ut i rymden. Inte på att rymden i sig har förändrats. Eller att han ska utföra något exceptionellt. Kvällstidningarna talar om "det svenska rymdäventyret", som om halva landet ska åka med. Detta säger något mycket intressant om grupptillhörighet och demos. Det är en person som uppfattas komma från vår grupp, vår gemenskap, som ska ut i rymden. Han är svensk. Alla söker gemenskap och stolthet över sin grupp. Inte minst finns en svenskhet - och detta yttrar sig på månmga sätt, goda som dåliga. Detta må vara ett av de bättre. Men fenomenet är underligt ändå.

2006-12-05 20:25:44
Chavez. The leftist, authoritarian, populist, antiamerican Hugo Chavez won the election in Venezuela. People now talk about the leftist wave in South America, forgetting that a centre-right candidate was just installed in Mexico - several times the size of Venezuela. But it is bad enough. Chavez is the friend of regimes like the dictatorships in Cuba and Belarus. Now he will proceed to shut down private TV stations whose message he doesn?t approve of, and he intends to try to abolish the time limit for a presidential term...

Read more - >

2006-12-04 10:21:39
Hägglund river hindren på vägen. Om Sunne visar vägen röjer socialminister Göran Hägglund undan hindren. I en debattartikel i DN beskriver han nu hur regeringen kommer att avskaffa den så kallade stopplagen. Först remiss, sedan proposition, förstås. Med detta kommer vårdgivare att få bedriva verksamhet med vinst som mål, privat finansiering i övrigt bli möjlig, och landsting kunna knoppa av verksamheter. Med detta rivs hinder så vi kan ta oss bort från en planekonomisk och därmed icke-fungerande sjukvård.

Läs debattartikeln här - >

2006-12-04 10:13:02
Sunne visar vägen. Sunne kommun köper nu privat sjukvårdsförsäkring till sina medarbetare. En del av det offentliga systemet - kommunen - underkänner därmed en annan - landstinget. Med dessa försäkringar går kommunens medarbetare till privat sjukvård. Beslutet är självklart pragmatiskt; den offentliga vården fungerar inte. Ingen arbetsgivare vill ha sina medarbetare frånvarande i flera månader i kö för behandling.

Låt Sunne visa vägen! Varje borgerligt styrd kommun borde göra detsamma. Då skulle det privata utbudet öka och med det konkurrensen inom vården, vilket lyfter kvaliteten. Och det vore ett steg mot en långsiktigt funderande sjukvård, en modern tjänstenäring istället för en offentlig byråkrati.

Läs mer om Sunnes beslut här - >

2006-12-04 10:10:04
Statstelevisionen. Sveriges Radio (Ekot) benämner Augusto Pinochet "Chiles förre diktator" och Fidel Castro "Kubas ledare". Självklart har båda varit auktoritära härskare. Men där Pinochet reformerade Chiles ekonomi så att den kom att blomstra ruinerade Castro Kuba - och har fler liv på sitt samvete. Hur kan ändå statsradion använda ett neutralt ordval för Castro?

Den andra delen av statsmedia, Sveriges Television, ägnade härom dagen en hyllningskväll åt Fidel Castro, som fyller år. Inte en kritisk röst någonstans, läs mer här. Självklart har detta att göra med att de statliga medierna står den yttersta vänstern så nära.

Enligt min mening skulle dock tv- och radiokanaler få driva vilka ståndpunkter de vill. Men landets medborgare måste få välja om de ska finansiera dessa eller ej. Idag tvingas alla som bekant finansiera denna propaganda. Man får träda ur statskyrkan men inte statsmedia. Däri ligger huvudfelet.

2006-12-01 11:59:26
I DI: Ägande är alternativet till bidrag. I Dagens Industri idag skriver undertecknad om att gamla företag och jobb försvinner snabbt i dagens globaliserade värld och att ett samhälle som vill lyckas bör underlätta omvandling. Den svenska regeringens ambition att få en stor del av de 1,5 miljonerna som står utanför arbetsmarknaden i arbete är god, men kan kompletteras med en politik för ägande, inte minst eftersom löneandelen i ekonomin minskar:

"Ägande är inte statiskt. Kanske är det lika viktigt med en politik för att gå från bidrag till ägande som till jobb? Då kan fler få del i den ökande avkastningen på just ägande.

Delas de statliga företagen ut får varje svensk ett ägande motsvarande cirka 50 000 kronor, enligt en studie av Dick Kling. En bra början, eftersom de flesta svenskar har mycket liten förmögenhet.

Skatter på kapital och investeringar gör ägande mindre lönsamt. Så kan det inte förbli om ägande ska underlättas. Att staten tar en så stor del av vår inkomst i skatt gör att de flesta har alltför lite kvar för att kunna investera i ägande.

Det mesta av skatterna går till statliga system för pension och social trygghet. Men dessa resurser ägs kollektivt och sköts av staten. Vi har egentligen minst en årslön på banken men får idag inte bestämma över pengarna. Låt oss äga vår egen trygghet!

Att ta bort hinder för entreprenörskap vore också centralt. Den som startar ett företag och förverkligar sin idé ska bli rik genom att äga företaget.

En reformstrategi för västvärlden i globaliseringen bör fokusera att underlätta både omvandling och ägande - vilket borde kunna få stöd både till vänster och höger i politiken."


Läs hela artikeln här - >

2006-12-01 11:54:04
Globaliseringsråd. Regeringens globaliseringsråd är nu tillsatt och här är ledamöterna.

2006-12-01 11:01:01
"The World Is Richer and Healthier." Allister Heath writes a rather extensive article in The Spectator about an upcoming publication by Indur Goklany, "The Improving State of the World" (Cato Institute). Contrary to the doomsday preachers, he shows how the world is getting richer, healthier and greener. Below just a few of the numerous astonishing facts, showing that we need more of the free economy and free society that has lead to all this:

"We should be especially proud of the fact that humanity has never been better fed: the daily food intake in poor countries has increased by 38 per cent since the 1960s to 2,666 calories per person per day on average. The population of those countries has soared by 83 per cent during that time, so this is a stupendous achievement which puts the final nail in the coffin of Malthusianism.

Together with a 75 per cent decline in global food prices in real terms in the second half of the 20th century, caused by improved agricultural productivity and freer trade, fewer people than ever before are going hungry. The rate of chronic undernourishment in poor countries has halved to 17 per cent, compared with a little over a third 45 years ago. ...

There is still a long way to go; but never before in human history have so many people been liberated from extreme poverty so quickly. The number of people subsisting on $1 a day has declined from 16 per cent of the world population in the late 1970s to 6 per cent today, while those living on $2 a day dropped from 39 per cent to 18 per cent. ...

To see how far we have come, consider that anyone born in Britain during the Middle Ages would have been exceptionally lucky to live to see their 30th birthday. The average person could expect to live only to the age of 22, before succumbing to disease, injury or famine. ...

Life expectancy in poorer countries has improved even faster. In China it has surged from 41 years in the 1950s to 71 years today; in India it is up from 39 years to 63 years, almost doubling the average lifespan of 2 billion people. In 1900 average life expectancy around the world was a mere 31 years; today it is 67 years and rising. ...

The widespread view that Western societies are squandering natural resources on an unprecedented scale doesn?t stand up to scrutiny. A ton of coal produces 12 times more electricity in modern power stations than a century ago. Energy intensity in the rich countries has been falling by 1.3 per cent a year for the past century and a half. This year the demand for oil from rich countries will actually fall, despite buoyant economic growth."


Read the entire article (requires registration) - >

<-- Home
RSS 2.0