Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 06:31:49

27/12/2006 12:50:22 pm
I Will Be Back. It is impossible to summarise the past year in a fair way. So many fantastic events, and some tragedy. Growing global prosperity, growing European problems and a reformist government in Sweden. A continued battle between oppressors and liberators, between free trade and protectionism, and between reforms and big government. My sense is, as always at year′s end, that freedom is winning step by step. And I think 2007 will prove this point even further.

For me personally, this year has been very exciting and intense. And thus life has been for quite a while. From now until a week into February, I will be located far away with my family, where the duties are few but sunrays, nice villages and beaches are numerous. During this time, it will be hard to reach me. And it is very unlikely that there will be any blog posts. But when I am back, lots of interesting projects await. Until then, let me just wish you a Happy New Year!

27/12/2006 12:41:36 pm
Bond - the Prequel. Finally, I have seen it. I was deeply sceptical, but then reviews and friends told me not to be. Casino Royale is in my view a really good film. But I have my doubts about whether to call it a Bond film. The style and character are indeed substantially altered. Less elegant and more emotional. The film is more realistic - but is that what Bond should be? Or should it be elegance and action with an ironic touch? I have always been more for the latter. But again, this is a good film, in many ways stronger than its predecessors. Perhaps a necessary development for film viewers of the 21st century. And Daniel Craig is very credible in this film. My verdict is, as can be noticed, not entirely clear. Until we can see what the next one is like, I′ll leave it at that. But do see it - it is a great adventure.

21/12/2006 2:06:11 pm
"Brev från LO-ordföranden". Tänk om LO vore en kraft för att främja arbete, omvandling, öppenhet, fri rörlighet och privat välfärd. De som skulle vinna mest på det vore LO:s egna medlemmar. Läs här hur ett brev från LO:s ordförande till medlemmarna skulle kunna låta inför det nya året.

21/12/2006 1:52:04 pm
SSU och flexicurity. Undertecknad är en av två som har intervjuats av SSU:s tidning Frihet om den danska arbetsmarknaden och dess s k "flexicurity". Artikeln finns inte på nätet och jag har inte läst den. Enligt Jonas Morians referat är artikeln dock inte helt lyckad. Den andre som har intervjuats, Ingemar Göransson på LO, är emot flexicurity för att han är emot delen med flexibilitet. Jag framställs som motståndare till modellen för att jag är emot delen med security, trygghet.

Det är inte riktigt en rättvisande bild av min analys av flexicurity. Min uppfattning är att Danmark har lyckats väl tack vare en flexibel arbetsmarknad. Att de även har höga ersättningsnivåer i offentlig a-kassa - med tydligt begränsad period dock - har inte bidragit till framgången. I så fall skulle ju även Sverige ha lyckats, för höga ersättningsnivåer har vi ju gemensamt. Det Sverige inte har är flexibiliteten.

Med detta sagt, dock, är jag inte heller emot hög ersättning vid arbetslöshet. Det ska verkligen inte förbjudas att privat försäkra sin inkomst eller investera så man har en buffert. Men det offentliga ska inte ta in hög skatt för att tvinga på alla höga offentliga ersättningar. Det är i frivilligheten skillnaden ligger.

20/12/2006 2:09:01 pm
Växande svensk befolkning. Enligt de preliminära siffrorna från SCB för 2006 ökade Sveriges befolkning med 67 100 personer detta år, den största ökningen på tolv år. Vi är nu, om dessa siffror är korrekta, 9 114 800 svenskar. Invandringen var den största som har uppmätts sedan mätningarna inleddes 1875, 96 800 personer. Med andra ord kan hela ökningen av befolkningen och lite till hänföras till invandringen. The more, the merrier! En god utveckling.

Läs mer - >

20/12/2006 2:07:13 pm
Bildt på UI. Igår höll utrikesminister Carl Bildt ett s k linjetal på Utrikespolitiska Institutet. Många spännande fakta, intressanta bedömningar och som brukligt långsiktiga perspektiv.

Läs talet här - >

20/12/2006 9:34:11 am
I DI: Rör inte mitt företag! Idag publicerar Dagens Industri ett litet brev av undertecknad om de grundfrågor som tyvärr inte diskuteras i debatten om de så kallade direktörslönerna:

"Statens resurser är allas angelägenhet, alla är medborgare. Staten tar skatt av oss alla oavsett om vi vill använda dess tjänster eller ej - den kan inte väljas bort.

Men ett företags resurser och hur de används är dess ägares angelägenhet, ingen annans. Det är ju de som har investerat och utvecklat den verksamhet som har gett intäkterna - i tävlan med andra.

Anser ägarna att en hög VD-lön är viktig så är det deras sak, det är även de som förlorar om beslutet är felaktigt. Företagets ägares resurser, beslut, vinst eller förlust - så enkelt är det."


Läs brevet här - >

19/12/2006 2:58:40 pm
Politiska korrektheter. Just nu dominerar ett par ämnen svensk debatt, där det politiskt korrekta är att ropa halvhögt med samma budskap som alla andra. Få om ens några röster avviker. Klimathysterin måste rimligen anses vara nummer ett - världen går åt pipan och det är dags för staten att lägga allt till rätta, inte minst klimatet.

Som god tvåa kommer nog ändå successivt frågan om s k direktörelöner att kunna kvala in. Lönenivåerna för näringslivets högsta tjänstemän anses för höga. Det är ingen ände på vilka problem dessa löner kan föra med sig. I det stora hela är lönesumman för dessa förstås nästan ingenting. Och det sker sannolikt en internationell anpassning med det ökande utländska ägandet, vilket förklarar mycket av utvecklingen.

Men framför allt bygger kritiken på en tro om att företagens pengar är allas pengar. Så är det inte. De är ägarnas pengar och det är de som ska avgöra vilka ersättningar till de högsta cheferna som är rimliga. Ett företag kan i en fri ekonomi bara tjäna pengar på att göra konsumenter nöjda. Annars väljer de ett annat företag.

Det företag som lyckas får naturligtvis välja fritt vad det vill göra med sina pengar. Anser ägarna att en förnuftig sak för att lyckas i en global konkurrens är hög VD-lön så är det deras sak. Ifall detta skulle visa sig vara en felaktig prioritering är det företaget som förlorar. Företagets pengar, företagets beslut, företagets vinst eller förlust. Så enkelt är det, kan man säga.

19/12/2006 2:47:06 pm
Mr Manka Refuses to Debate in the Media. The Slovakian Socialist MEP, Vladimir Manka, who went through lots of trouble to write critical comments in Trend about my speech in Bratislava, refuses to do a media debate with me. Of course I am disappointed and would not like to believe that Mr Manka lacks in confidence in his own arguments. Personally, I think it would be very interesting to have a debate about social model or free markets for Europe in a Europe-wide media. I hope he will change his mind, but until then I await an invitation to Slovakia.

18/12/2006 2:34:24 pm
Eurobarometer: Europeans Prefer Free Market. In the latest Eurobarometer, there is some really good news. A majority of Europeans, 64 per cent, believe that free competition is the best guarantee for economic prosperity. For those who define themselvese as being on the right of the political spectrum, the figure is 73 per cent. And for those on the left, the figure is 61 per cent - still a majority! Furthermore, 62 per cent of Europeans think that the state intevenes too much in their lives. For those on the right, the figures is 67 per cent and for those on the left, it is 59 per cent. Clearly, then, Europeans would prefer another kind of society than the one we have today.

(Thanks, Mattias)

Read the entire Eurobarometer here - >

18/12/2006 11:11:43 am
GP: Det går att sänka skatten. Idag ägnar Göteborgs-Posten en signerad artikel på ledarsidan åt boken "Sänkt skatt är möjlig" och mitt anförande i Göteborg i tisdags. I artikeln beskrivs varför höga skatter skapar problem och hur länder som Irland har lyckats sänka skatterna radikalt. Flera av de konkreta förslagen från boken - såsom tre fjärdedelsprincip - framförs, men slutsatsen är att det finns flera hinder på vägen trots ett stort behov och relativt modesta förslag i boken: "Att Munkhammars förslag ändå kan betecknas som marknadsliberal dynamit säger en del om hur insnärjda vi är i högskattetänkandet."

Läs artikeln här - >

15/12/2006 12:57:11 pm
Imorgon: Minnesdag för kommunismens offer. Kom gärna till Norrmalmstorg imorgon kl. 1500 och delta i en manifestation ägnad att hedra minnet av kommunismens otaliga offer.

Läs mer här - >

15/12/2006 12:02:33 pm
Competitive on Paper or in Reality? If a country is considered competitive, one would imagine that its economic growth rate would be high. But there is no connection between a country′s position in the annual Competitiveness Report from the World Economic Forum and its economic growth rate. Then, one has to ask whether reality or the map is wrong. I would say the map. This index is not a good measure of competitiveness.

Now, the WEF has taken this even further, in the publication "Lisbon Review 2006". They have evaluated how well the EU countries fulfil the criteria set up in the Lisbon Agenda. And the Lisbon Agenda is mainly a political compromise without any sensitive elements. Thus, the WEF now measures something even more remote to reality.

Yet, this is described in the media as the list of the best reforming countries. The Times concluded that "Denmark leads way on reform of economy". But it is fairly easy to see that this cannot be a measure of actual competitiveness or substantial reform. Again, there is no correlation with the real growth rate of the countries.

Among the top ten on the list, there is no country from Eastern and Central Europe ? and they have very high growth rates. Both sluggish Germany and France end up above booming Ireland. The map is simply wrong again. This is probably more of a measure of political correctness of countries. And that is dangerous: what if countries design their reform agendas from these criteria? They will fail.

The countries that do really well have focused on doing other reforms, that the EU and WEF seem to consider unimportant. They have de-regulated the labour markets, decreased taxes, privatised state companies, opened up for trade and decreased the size of the state. And that has created real success for people in real life.

15/12/2006 11:57:29 am
LO-hyllning i DN. Dagens Nyheter ägnar LO:s manifestation mot regeringens förändringar av a-kassan en hyllningsartikel. Med närmast poetiska ord som att "facklorna lyste upp decembernatten" konstateras att "det var ett väldigt tryck i manifestationen". Wanja Lundby Wedin tillåts oemotsagd påstå att Alliansen före valet inte talade "ett dugg om" dessa förändringar. (I så fall kan man undra varifrån S och LO fick alla påståenden i valrörelsen om hotande sänkningar av bidrag.) På Rosenbad skedde ett maktskifte. Men långt in på dagstidningarnas ekonomiredaktioner tycks socialdemokratin råda.

Läs artikeln här - >

14/12/2006 2:47:37 pm
Lundby Wedin: "Ta inte strid med världens starkaste fackföreningsrörelse." Idag har således LO genomfört ett antal demonstrationer runtom i landet som kulmen på protesterna mot regeringens försändringar av a-kassan. På Mynttorget ska LO-ordförande ha yttrat sig enligt ovan.

Tydligare uttalat kan det knappast bli. Detta är en organisation som inte respekterar ett demokratiskt val. Alliansen vann valet och har rätt att genomdriva sin politik. Till detta ska läggas sakfrågan; att LO motsätter sig förändringar som snart sagt alla bedömare medger lär ge fler jobb.

I det större perspektivet - med Vaxholm och Wild′n Fresh - är facket nu i en sorts försvarskamp för ett gammalt samhälle. De tror sig inte ha en roll i en modern, öppen, ekonomi med avtalsfrihet och lönsamhet för arbete. De kämpar för sina privilegier, och i IHT idag hotar Lundby Wedin med att de ska bli "militanta".

Detta är en batalj om mer än fackets privilegier. Huvudfrågan handlar om huruvida Sverige ska utvecklas eller fastna i det förgångna. Det är en strid där regeringen inte får vika en millimeter.

För övrigt lär facket säkert finna en roll även i en friare ekonomi, där de inte huvudsakligen träffar avtal. Till exempel genom att erbjuda privata gruppförsäkringar inom välfärd. Men då krävs att de förlorar nu och tvingas ge upp sina politiska dogmer.

14/12/2006 1:49:40 pm
Benefits for Germany from EU Enlargement. A thorough study by several research institutes has calculated the size of Germany′s benefits from the latest EU enlargement, in 2004. This is reported in Financial Times Deutschland. Economic growth has been substantially higher, due to increased trade and capital flows.

Read the article (in German) here - >

14/12/2006 12:28:24 pm
Skriv på! CUF har nu startat ett upprop med kravet att facket omedelbart upphör med blockaden mot Wild′n Fresh. Här skriver man på.

13/12/2006 1:13:15 pm
The Right Choice. The biggest party group in the European Parliament, the EPP, will elect a new leader on the 16th of January. Gunnar Hökmark, from the Swedish Moderates, is one of the final candidates. He is a person of principles and lots of experience. And he stands for an open Europe with a flexible economy. There is more about his work at his web page - also containing a really good blog - here. Electing him is doubtlessly the right thing to do for the EPP.

13/12/2006 12:23:35 pm
US Incomes and Poverty. A very important and interesting series of articles has been initated at TCS Daily, that provides the facts about the development of incomes and poverty in the US - and it breaks quite a few myths too. Here is the first article.

13/12/2006 12:18:54 pm
Greppet hårdnar. Facket begär nu sympatiåtgärder från Handels, Transport, Kommunal och Livs i Göteborg. Läs mer. Inga personer som är medlemmar i dessa fackförbund kan då utföra arbete åt Wild′n Fresh. Är det någon som anser att de lagar som tillåter detta är i närheten av rimliga?Några av fackets s k strejkvakter utanför Wild′n Fresh igår kväll.

13/12/2006 12:16:34 pm
Another Beautiful Morning in an Airplane - Above the Rainy Skies of Western Sweden.

12/12/2006 11:05:00 pm
Go home! Innan jag höll anförande på det som blev ett mycket trevligt och välbesökt arrangemang på Captus besökte jag således Wild′n Fresh, som har försatts i blockad av facket. På väg in tvingades man passera en lakonisk samling strejkvakter i orange klädsel.

Denna lilla salladsbar drivs av en ung tjej med en ettåring hemma. Hon får hjälp av två andra tjejer några timmar om dagen. För dessa har hon inte tecknat kollektivavtal, vilket de inte heller vill.

Stället är enkelt och hemtrevligt. På en handskriven lapp har de arbetande gemensamt försökt förklara orimligheten i att en stor mängd människor står utanför och försöker hindra deras kunder från att komma in.

Men facket verkar inte ha stöd av någon i denna bisarra maktaktion. Wild′n Fresh har slagit försäljningsrekord flera dagar i rad sedan blockaden inleddes. De får stöd från alla möjliga håll.

Frågan tog en ny vändning då Göteborgs kommun påstod att Wild′n Fresh saknade tillstånd att servera livsmedel. "Jag ska åka dit och uppmana ägaren att stänga ner", sade Daniel Eek, chef för miljöförvaltningens avdelning för livsmedelsinspektion, i dagens Metro.

"Det här visar att hon saknar all form av lagmoral", påstod den facklige ombudsmannen Dan Fransson. Men när förvaltningen inte ägnade sig åt mediala aktiviteter utan kontrollerade saken fanns tillstånd, enligt de förvånade Wild′n Fresh.

Oavsett denna pikanta detalj är grundfrågan att ägaren måste få teckna vilka avtal hon vill med sina medarbetare. De som vill ha kollektiva avtal får naturligtvis ha det, men de som inte vill måste få avstå. De som inte vill ska inte med - så enkelt är det.

12/12/2006 12:17:30 pm
Rewiew of European Dawn in Economic Affairs. In the latest edition of Economic Affairs, a publication from the Institute of Economic Affairs in London, there is a positive review of my book. Among other things, it points out that the book is "filled to the brim with facts".

Read the review here (pdf) - >

12/12/2006 10:27:12 am
I GP: Facklig makt står i vägen. I dagens Göteborgs-Posten skriver undertecknad om arbetsmarknaden och Wild′n Fresh inför dagens besök där. Att företagande och avtalsfrihet vinner denna strid mot facklig makt och statliga regleringar är avgörande.

Läs artikeln här - >

11/12/2006 3:08:33 pm
Besök på Wild′n Fresh. Imorgon kväll ska jag hålla ett anförande i Göteborg. Om man kan komma fram genom förödelsen efter ovädret, vill säga. Men innan jag talar ska jag besöka Wild′n Fresh och ta en bit mat. Detta för att ge stöd till Sofia Appelgrens företag och avtalsfriheten mot fackets maktanspråk.

11/12/2006 2:37:59 pm
Klargörande om Vaxholm. Kent Brorsson på Svenskt Näringsliv, en av landets ledande experter på arbetsmarknad, reder ut vad Vaxholmsfallet handlar om: protektionism mot fri rörlighet. Läs här.

11/12/2006 2:20:03 pm
South American Oppression. Augusto Pinochet just passed away, as could be expected. And - which was also likely - the people of Chile showed strong emotions in totally different directions. Pinochet was doubtlessly an authoritarian ruler, but he allowed for economic reform that made Chile the richest country in South America and he left power after a referendum.

Some distance away, the personal shape of a man who never considered leaving power, and ruined his country, seems to be only marginally better. The question is what happens after Fidel Castro. Hector Palacio, a very well-known dissident, was just released from prison. Some say this is due to Palacio′s bad health, some claim that Fidel′s brother Raul (the likely successor) is not as harsh as his brother.

Here is a web site with more and updated information about the development in Cuba.

11/12/2006 2:10:37 pm
Förlust. Sveriges frihetliga krafter har förlorat en liten källa till inspiration och goda skratt. Läs mer.

08/12/2006 4:34:42 pm
Mindre handel utan euro. Sveriges utrikeshandel är 13-14 procent mindre idag än den hade varit om vi hade varit med i euron från start 1999. Vi går miste om exportintäkter på cirka 122 miljarder kronor per år. Detta är slutsatsen i en rapport som presenterades idag, av professor Harry Flam och Kommerskollegiums chefekonom Håkan Nordström. Rapportens beräkningar bygger på handelsökningen i euroområdet sedan 1999 och den moderna forskningen om valutaunioners effekter på handel.

Läs rapporten här (pdf) - >

08/12/2006 12:49:06 pm
I LNB: EU:s utvidgning: fortsättning följer. Idag distribuerade Liberala Nyhetsbyrån en debattartikel till sina abonnerande dagstidningar av Maria Weimer och undertecknad med argumentation för fortsatt utvidgning av EU med länderna på Balkan och Turkiet. Läs den här.

08/12/2006 12:30:31 pm
Phelps: De-Regulate the Labour Market. This years Nobel Laureate in Economics, Edmund Phelps, emphasised at a press conference how important a free labour market is for job creation. Known and well-established facts, but it is important that he points it out and adds more credibility to the case for less state intervention. Read more here.

08/12/2006 12:18:19 pm
Maffiametoder. Undertecknad har vid flera tillfällen påpekat att facket använder sig av vad som kan betecknas som maffiametoder för att behålla sin makt. Se ett tidigare fall här. Fallet Sofia Appelgren, som förtjänstfullt har uppmärksammats av Fredrick Federley, lägger ännu ett exempel till raden. Bättre sent än aldrig vill jag uppmärksamma detta och uppmana till stöd. Hon betalar personalen på sitt företag Wild′n Fresh högre lön än kollektivavtal och alla är nöjda. Men facket anser sig ha rätt att trakassera henne för att hon inte tecknar avtal med dem. Rätten att avstå från att vara med i en förening eller leva efter dess regler förbises helt. Är ni i regionen, ta en bit mat hos Sofia! Detta är en strid för avtalsfrihet och mot en organisations privilegier och tvivelaktiga metoder.

07/12/2006 3:28:28 pm
Debate in Trend. The assistant of Vladimir Manka, Socialist MEP from Slovakia, replied to our invitation to a public debate about the "social model". They want me to come to Bratislava again, at some point in the future. If there is no other alternative in the near future - such as radio or tv - I will do what I can to make it. But I prefer a debate for a wider audience soon.

In the meantime, one can spend a few amusing minutes following our debate in Trend, the Slovak equivalent of The Economist. Mr Manka replied to the interview with me - here in Slovak, here in English. Trend is now about to publish my reply, which can be read here.

07/12/2006 10:17:15 am
Nytt TBP: Blir vi lyckligare av lyckoforskning? Idag presenterade vi ett nytt Timbro Briefing Paper på ett frukostseminarium, av Johan Norberg, om vad forskningen om välbefinnande egentligen säger: Blir vi lyckliga av frihet och tillväxt eller inte? Blir vi bara lyckliga av att ha det bättre än andra? Ska politiker ha medborgarnas lycka som mål för statens verksamhet?

Forskning om människors välbefinnande, kopplat till samhällets institutioner, är spännande och värdefull. Förr eller senare kommer dess slutsatser också att leta sig in på allvar i partiprogram och regeringskanslier. Mot denna bakgrund blir det extra relevant att tolka denna forskning rätt och granska dess olika inslag.

Johan anser att de vanligaste slutsatserna i debatten bygger på feltolkningar av lyckoforskningen. Många av dess resultat tyder tvärtom på att frihet och tillväxt bidrar till vårt välbefinnande. Lyckoforskningens slutsatser kan med andra ord inte användas av dem som eftersträvar mer statsingrepp och paternalism.

Läs detta Briefing Paper här - >

05/12/2006 8:45:21 pm
Don′t Demand Too Much. The EU now demands that Turkey opens up for trade with Cyprus - i e the Greek Cypriot country that is an EU member. Otherwise, the process of Turkish EU membership might be in danger, at least in parts. But the EU feels no obligation to allow trade with the Turkish Cypriots - who were the ones, with the support of Turkey, who voted yes to a reunification of Cyprus. Such one-sided demands by the EU makes the situation for the Turkish government very hard. The Turkish EU membership is too important to be played with like this. Read more about my reasons for Turkish EU membership here (Expressen, in Swedish).

05/12/2006 8:38:22 pm
Grädddfil och a-kassa. Den socialdemokratiska oppositionen - bestående av parti och fackföreningsrörelse - protesterar mot regeringens politik. LO bedriver kampanj med affischer mot förändringarna av a-kassan, vilket ska leda till manifestationer den 14 december. Wanja Lundby-Wedin motiverar protesterna i FT med att förändringarna ju kommer att leda till att många "tvingas ta ett jobb". Just det.

Och Mona Sahlin kritiserar att vinst ska vara tillåtet för entreprenörer inom sjukvård. Hon talar om att personer med privata försäkringar då kan få gå före, i en så kallad "gräddfil". Ja, men om de går till en privat klinik med hjälp av en försäkring så är det en tillförsel av resurser till vården. De betalar själva och tar ingen plats av någon annan. Dessutom lämnar de kön och släpper fram alla som står bakom. Ju fler som kan ta gräddfilen, desto bättre. Så kan köerna försvinna.

05/12/2006 8:29:33 pm
Ska fler åka med Fuglesang? I Sverige råder rymdfeber. Inget fel i det, att upptäcka och utforska är onekligen spännande. Det lustiga är att allt detta bara beror på att svensken Christer Fuglesang ska åka ut i rymden. Inte på att rymden i sig har förändrats. Eller att han ska utföra något exceptionellt. Kvällstidningarna talar om "det svenska rymdäventyret", som om halva landet ska åka med. Detta säger något mycket intressant om grupptillhörighet och demos. Det är en person som uppfattas komma från vår grupp, vår gemenskap, som ska ut i rymden. Han är svensk. Alla söker gemenskap och stolthet över sin grupp. Inte minst finns en svenskhet - och detta yttrar sig på månmga sätt, goda som dåliga. Detta må vara ett av de bättre. Men fenomenet är underligt ändå.

05/12/2006 8:25:44 pm
Chavez. The leftist, authoritarian, populist, antiamerican Hugo Chavez won the election in Venezuela. People now talk about the leftist wave in South America, forgetting that a centre-right candidate was just installed in Mexico - several times the size of Venezuela. But it is bad enough. Chavez is the friend of regimes like the dictatorships in Cuba and Belarus. Now he will proceed to shut down private TV stations whose message he doesn?t approve of, and he intends to try to abolish the time limit for a presidential term...

Read more - >

04/12/2006 10:21:39 am
Hägglund river hindren på vägen. Om Sunne visar vägen röjer socialminister Göran Hägglund undan hindren. I en debattartikel i DN beskriver han nu hur regeringen kommer att avskaffa den så kallade stopplagen. Först remiss, sedan proposition, förstås. Med detta kommer vårdgivare att få bedriva verksamhet med vinst som mål, privat finansiering i övrigt bli möjlig, och landsting kunna knoppa av verksamheter. Med detta rivs hinder så vi kan ta oss bort från en planekonomisk och därmed icke-fungerande sjukvård.

Läs debattartikeln här - >

04/12/2006 10:13:02 am
Sunne visar vägen. Sunne kommun köper nu privat sjukvårdsförsäkring till sina medarbetare. En del av det offentliga systemet - kommunen - underkänner därmed en annan - landstinget. Med dessa försäkringar går kommunens medarbetare till privat sjukvård. Beslutet är självklart pragmatiskt; den offentliga vården fungerar inte. Ingen arbetsgivare vill ha sina medarbetare frånvarande i flera månader i kö för behandling.

Låt Sunne visa vägen! Varje borgerligt styrd kommun borde göra detsamma. Då skulle det privata utbudet öka och med det konkurrensen inom vården, vilket lyfter kvaliteten. Och det vore ett steg mot en långsiktigt funderande sjukvård, en modern tjänstenäring istället för en offentlig byråkrati.

Läs mer om Sunnes beslut här - >

04/12/2006 10:10:04 am
Statstelevisionen. Sveriges Radio (Ekot) benämner Augusto Pinochet "Chiles förre diktator" och Fidel Castro "Kubas ledare". Självklart har båda varit auktoritära härskare. Men där Pinochet reformerade Chiles ekonomi så att den kom att blomstra ruinerade Castro Kuba - och har fler liv på sitt samvete. Hur kan ändå statsradion använda ett neutralt ordval för Castro?

Den andra delen av statsmedia, Sveriges Television, ägnade härom dagen en hyllningskväll åt Fidel Castro, som fyller år. Inte en kritisk röst någonstans, läs mer här. Självklart har detta att göra med att de statliga medierna står den yttersta vänstern så nära.

Enligt min mening skulle dock tv- och radiokanaler få driva vilka ståndpunkter de vill. Men landets medborgare måste få välja om de ska finansiera dessa eller ej. Idag tvingas alla som bekant finansiera denna propaganda. Man får träda ur statskyrkan men inte statsmedia. Däri ligger huvudfelet.

01/12/2006 11:59:26 am
I DI: Ägande är alternativet till bidrag. I Dagens Industri idag skriver undertecknad om att gamla företag och jobb försvinner snabbt i dagens globaliserade värld och att ett samhälle som vill lyckas bör underlätta omvandling. Den svenska regeringens ambition att få en stor del av de 1,5 miljonerna som står utanför arbetsmarknaden i arbete är god, men kan kompletteras med en politik för ägande, inte minst eftersom löneandelen i ekonomin minskar:

"Ägande är inte statiskt. Kanske är det lika viktigt med en politik för att gå från bidrag till ägande som till jobb? Då kan fler få del i den ökande avkastningen på just ägande.

Delas de statliga företagen ut får varje svensk ett ägande motsvarande cirka 50 000 kronor, enligt en studie av Dick Kling. En bra början, eftersom de flesta svenskar har mycket liten förmögenhet.

Skatter på kapital och investeringar gör ägande mindre lönsamt. Så kan det inte förbli om ägande ska underlättas. Att staten tar en så stor del av vår inkomst i skatt gör att de flesta har alltför lite kvar för att kunna investera i ägande.

Det mesta av skatterna går till statliga system för pension och social trygghet. Men dessa resurser ägs kollektivt och sköts av staten. Vi har egentligen minst en årslön på banken men får idag inte bestämma över pengarna. Låt oss äga vår egen trygghet!

Att ta bort hinder för entreprenörskap vore också centralt. Den som startar ett företag och förverkligar sin idé ska bli rik genom att äga företaget.

En reformstrategi för västvärlden i globaliseringen bör fokusera att underlätta både omvandling och ägande - vilket borde kunna få stöd både till vänster och höger i politiken."


Läs hela artikeln här - >

01/12/2006 11:54:04 am
Globaliseringsråd. Regeringens globaliseringsråd är nu tillsatt och här är ledamöterna.

01/12/2006 11:01:01 am
"The World Is Richer and Healthier." Allister Heath writes a rather extensive article in The Spectator about an upcoming publication by Indur Goklany, "The Improving State of the World" (Cato Institute). Contrary to the doomsday preachers, he shows how the world is getting richer, healthier and greener. Below just a few of the numerous astonishing facts, showing that we need more of the free economy and free society that has lead to all this:

"We should be especially proud of the fact that humanity has never been better fed: the daily food intake in poor countries has increased by 38 per cent since the 1960s to 2,666 calories per person per day on average. The population of those countries has soared by 83 per cent during that time, so this is a stupendous achievement which puts the final nail in the coffin of Malthusianism.

Together with a 75 per cent decline in global food prices in real terms in the second half of the 20th century, caused by improved agricultural productivity and freer trade, fewer people than ever before are going hungry. The rate of chronic undernourishment in poor countries has halved to 17 per cent, compared with a little over a third 45 years ago. ...

There is still a long way to go; but never before in human history have so many people been liberated from extreme poverty so quickly. The number of people subsisting on $1 a day has declined from 16 per cent of the world population in the late 1970s to 6 per cent today, while those living on $2 a day dropped from 39 per cent to 18 per cent. ...

To see how far we have come, consider that anyone born in Britain during the Middle Ages would have been exceptionally lucky to live to see their 30th birthday. The average person could expect to live only to the age of 22, before succumbing to disease, injury or famine. ...

Life expectancy in poorer countries has improved even faster. In China it has surged from 41 years in the 1950s to 71 years today; in India it is up from 39 years to 63 years, almost doubling the average lifespan of 2 billion people. In 1900 average life expectancy around the world was a mere 31 years; today it is 67 years and rising. ...

The widespread view that Western societies are squandering natural resources on an unprecedented scale doesn?t stand up to scrutiny. A ton of coal produces 12 times more electricity in modern power stations than a century ago. Energy intensity in the rich countries has been falling by 1.3 per cent a year for the past century and a half. This year the demand for oil from rich countries will actually fall, despite buoyant economic growth."


Read the entire article (requires registration) - >

30/11/2006 2:26:52 pm
Tips: Sovjetunionens roliga historia. For att klara vardagen i fortryckets och kommunismens Sovjetunionen anvandes ofta humor. Nu har David Cesarini och Claes Ericson samlat manga av de skamt om regimen som forekom i tysthet. Roligt och talande; den totalitara regimen klas av i sin forljugenhet och sitt pretentiosa yttre.

Las mer har - >

30/11/2006 2:12:24 pm
In Wodehouse′s Footprints. Yesterday evening, I passed Berkeley Square - where Bertie Wooster lives in the novels - on my way to the Drones (!) restaurant. And it was situated opposite a shop called Jeeves. Wodehouse IRL. Fun, fun.

29/11/2006 7:11:55 pm
The City. A few hours ago, I landed in a unusually sunny London. Below a picture of the city centre and the financial districts, to the right a glimpse of the Millennium Dome. The latest edition of The Economist reports of worries at Wall Street for losing market shares in the financial markets - to emerging economies. But also to London. The Empire strikes back...? Basically, it is a clear case of state intervention or free markets. The financial markets in London City were successfully de-regulated during Thatcher. But Wall Street is still trapped in red tape. So old Britain gets back.

28/11/2006 10:50:28 am
Trevligt i Malmö. Gårdagens arrangemang på Marknadsekonomiska klubben om boken "Sänkt skatt är möjlig" blev mycket bra. Intresserad och engagerad diskussion, som Kvällspostens politiske redaktör Peter J Olsson idag påpekar på sin blogg. Hade också nöjet att träffa en mycket uppskattande f d SAF-ordförande, Ulf Laurin. Allt i trevlig miljö: Hansaklubbens källarvalv - lämpligt med tanke på budskapet om fri ekonomi.

28/11/2006 10:43:54 am
Borgarrådsblogg. Nya borgarrådet i Stockholms stad, och min f d kollega, Ulla Hamilton, har startat en blogg. Kan vara ett bra sätt att följa en del av hur staden styrs - och att ta del av intresssanta tankar och idéer från Ulla. Läs här.

28/11/2006 12:36:48 am
Hyckleriet. Förre statsministern Göran Persson är anmäld för arbetsmiljöbrott. Gudrun Schyman försökte smita undan sin skatt. Laila Freivalds var motståndare till utförsäljning av lägenheter men köpte sin egen. Likaså Lövdén. Ständigt dessa vänsterpolitiker som inför och argumenterar för allsköns statliga ingripanden. De har ingen förstålse för hur svårt det är för företag att klara ut allt detta. Eller för privatpersoner att klara ekonomin. Tills den dag de själva råkar ut för sina egna byråkratiska skatter och regler. Senaste i raden - mycket roligt - är att socialdemokraterna efter valförlusten behöver säga upp 40 personer från riksdagskansliet. Läs mer. Och de vill inte följa turordningsreglerna. Precis. Självklart vill en arbetsgivare bestämma vilka som ska vara kvar. Men det var ju det de var emot. Eller?

27/11/2006 12:09:17 pm
Lägre prioritet för sänkt skatt? Inför vårt föredrag ikväll om boken "Sänkt skatt är möjlig" på Marknadsekonomiska klubben i Malmö publicerade Sydsvenskan igår en artikel med anledning av boken. Budskapet är att en radikal agenda om sänkta offentliga utgifter - som gör rejält sänkt skatt möjlig - nu bara kommer från Timbro. I partipolitiken hörs inget av detta, vilket statsminister Reinfeldts debattartikel i DN tas som belägg för. Sant är att rejält sänkt skatt inte var ett huvudtema i valet. Men sant är också att Alliansen var tydliga med flera offentliga utgiftsminskningar - som skulle göra vissa skattesänkningar möjliga. Och all förändring måste ju börja någonstans. Vår bok visar på fler strategier och metoder att använda framöver - som förhoppningsvis kan vara till inspiration i partipolitiken.

25/11/2006 4:18:42 pm
Friedman. I mentioned that I would get back with more comments about Milton Friedman and his ideologic and economic legacy. Now, numerous very good obituaries have been written, that might be studied. In fact, I think the best compilation of links to articles about Friedman has been made by the Adriatic Institute for Public Policy, in Croatia. Here, one can use the links to get to the texts.

23/11/2006 2:08:26 pm
What Dutch Government? Here in The Netherlands, the media is of course occupied with the results of yesterday′s elections. It seems to become very hard to form a new government. From my perspective, it is good that the reformist Prime Minister Jan Peter Balkenende beat the less reformist Labour Party. But on the other hand, the extreme left and right gained, while the most free-market party lost. In some way, there has to be one of those grand coalitions to have a majority. And that is not positive for reform prospects; the direction will be unclear. The trend from Germany, Italy and Austria is spreading. As in those countries, it remains to be seen if they will make the whole term or not.

Read more in EUObserver - >

23/11/2006 2:04:04 pm
View on Globalisation and Reforms. I just delivered a keynote address at a major symposium by ING Investment Management. It is the world′s 12th largest financial institution. I provided a global outlook as well as showed the case for reform in Europe and pointed to what direction reform should have.

See the PPT presentation here - >

22/11/2006 10:57:22 pm
Ökad trygghet med lägre a-kassa och lägre skatter. Regeringen sänker vissa bidrag, såsom a-kassan, och sänker skatterna. Med andra ord drar sig det offentliga tillbaka och ger medborgarna något mer frihet. Minskar detta tryggheten, som det så kallade a-kasseupproret vill ge sken av? Absolut inte, friheten ökar - men ockå tryggheten för den som så vill. Det visar inte minst fackförbundet Sif. De har nu byggt ut sin inkomstförsäkring, så att den som tecknar den får hög ersättning vid t ex arbetslöshet. När man får behålla sina egna pengar - genom att skatten blir lägre - kan man välja sådana lösningar om man vill. Och utbudet av lösningar lär växa, vilket ger mer valfrihet än bara statliga försäkringar. Om övriga fackförbund upphörde vara grenar av det socialdemokratiska partiet kunde de också göra sådant. Det vore mer till nytta för deras medlemmar - och skulle kanske rentav öka deras legitimitet.Läs mer om Sif:s inkomstförsäkring här - >

22/11/2006 10:34:42 pm
Realtid: Hallå...! Den så kallade affärskvällstidningen realtid.se gjorde en liten intervju med undertecknad apropå anförandet på Trinity College. Kan läsas här.

22/11/2006 1:07:24 pm
Total Tax Rate - And Hours of Tax Bureaucracy. Corporate tax is just one of many taxes paid by companies. Other taxes include, for example, payroll taxes, VAT and property tax. Now, PricewaterhouseCoopers and the World Bank have calculated the total tax burden on companies in 175 different countries. "Paying taxes - the global picture" can be read here (pdf). They have also analysed how many hours it takes annually for companies to actually deal with all the bureaucracy surrounding the payment of all the taxes. The differences are great indeed - from 68 hours in Switzerland to 602 hours in Spain. Below a diagram from The Economist that shows both the total tax rate and the hours of bureaucracy.

21/11/2006 2:11:24 pm
Är Per Borg ensam i socialdemokratin? Allt tyder på att det socialdemokratiska partiet inte kommer att ompröva en stavelse i sin politik utan fortsätta vara okonstruktiva och populistiska i opposition. De senaste opinionssiffrorna lär stärka detta; att deras egen regering sällan låg över 35 procent lär de inte fundera över. Lika lite lär de beakta att en reformregering alltid drabbas av kritik i början men väl kan vinna när effekterna visar sig.

Men det finns en person som analyserar och tänker fritt i det partiet - f d statssekreteraren och ordföranden i riksbanksfullmäktige Per Borg. Hans bok "Reform eller reträtt" presenterades på ett seminarium den 30 oktober där undertecknad opponerade. Den har i huvudsak samma verklighetsbeskrivning som min bok "Sagan om välfärdens återkomst", som han uppgav att han var inspirerad av när han skrev, men inte samma slutsatser och rekommendationer.

Idag skriver han på DN-Debatt med samma budskap som i boken. Dagens modell med offentlig välfärd och trygghet fungerar inte, och om inget görs kommer en omfattande kris snart att vara ett faktum. Socialdemokratin måste ta sitt ansvar och lägga om politiken och bland annat stå för privat välfärd. Detta kräver också samverkan med dagens regering, påpekar Per Borg. Rakt, klokt och läsvärt.

20/11/2006 1:57:15 pm
Nytt TBP: Efter Bulgarien och Rumänien - dags för västra Balkan? Idag på lunchen presenterade vi ett nytt Timbro Briefing Paper, denna gång en granskning av situationen i nästa omgång möjliga EU-medlemmar, på västra Balkan. Fullsatt och en mycket bra disksussion mellan författaren till detta Briefing Paper, Maria Weimer, och Kjell Albin Abrahamsson och Gunnar Hökmark.

Tidigare utvidgningar av EU med föregångare har ofta haft stor betydelse för att stabilisera demokrati och rättsstat. Och de positiva ekonomiska effekterna av fler på den gemensamma marknaden är väl belagda i många studier. För västra Balkan kan vägen mot EU ha mycket stor betydelse för just demokratisering och stabilisering.

Talarna föreföll överens i sitt stöd för att EU ska utvidgas ytterligare, samt i bedömningen att det 28:e EU-landet blir Kroatien. De största problemen finns ännu i Serbien samt Bosnien-Hercegovina. Där går inte reformerna vare sig snabbt eller ens alltid i rätt riktning.

Läs mer - och ladda ned detta TBP - här - >

19/11/2006 9:14:05 pm
Debate at Trinity College. Ireland is fantastic. Hospitable, beautiful, historic, yet young and dynamic. Anyway, I was scheduled to speak Thursday evening at The University Philosophical Society at Trinity College. Chairman of the meeting was Dr Garret Fitzgerald, former Irish Prime Minister, an impressive reformer now 84 years old and still going strong. The two other speakers were Maurice Hayes, Senator, and Denis O′Leary, former Deputy Secretary-General of the EU Commission.

A leading member of the Society, Trevor Bream Browne, a student, presented a paper about why he believed that European integration has gone too far. Then, we each did our speeches. My message was that integration of governments and policicians has gone too far, but integration of people, cultures and companies has not gone far enough. We need a Union of liberation, that tears down borders in order to increase free integration, not a Union of regulation that attempts to introduce a failed big government model all over Europe.

A fascinating place. Over 100 people present, and they were allowed to interrupt with questions or protests. A real, classic, debating society. We don′t have that tradition in Sweden, which we should have. The views were many, the arguments very different and it was all very intense and in a good mood. But the paper was, eventually, voted down with a broad margin.

19/11/2006 9:08:51 pm
Ireland - Turkey of Yesterday? Should we allow a country to be EU member, where women′s rights are not respected, where the grip of religion is strong and which is very poor? Well, we did, actually, in 1973, when Ireland joined the EEC. Someone reminded me that these are the main issues discussed about Turkey and the EU today. A somewhat drastic comparison, perhaps, but interesting and relevant. It shows how the EU membership - and the path to it - will enhance openness and modernity - and economic progress.

19/11/2006 9:05:26 pm
Debate on Irish Radio. Saturday morning, I came to Newstalk - a radio station in Ireland - believing that I would be interviewed for fifteen minutes about my book, Europe and reforms. It turned out to be a debate with the former Irish Minister of Labour, Joan Burton. A very nice and telling discussion about what the state should do, the free market, Ireland and Sweden, though. One can listen here.

19/11/2006 8:54:35 pm
Casino Royal. Apparently, Ségolène Royal won the primaries to be the candidate for President from the Socialist Party in France. Clearly, there is a strong desire for something new and unconventional, yet electable, in French politics. In terms of ideology and policy, many have said that she has been a moderniser who has abandoned traditional leftist ideas. Well, I have noticed th opposite too, for example when she said that capitalists (owners of companies) should be "frightened" and in her views about globalisation. I guess the next few months will reveal more, but I think few know more than I do for now. And that is not too much. This nomination is, in its uncertainty on policy, a bit of a gambling.

19/11/2006 8:51:57 pm
Mr Manka Invited. Now, a formal invitation to a debate with me has been sent to Vladimir Manka, the Member of the European Parliament from Slovakia (Socialist) who was upset about an interview with me and who contacted all the Swedish MEP:s. Read the invitation here. And here are the articles in Trend in English, main article and interview with me.

18/11/2006 11:03:39 am
Milton Friedman. I got the news that Milton Friedman had passed away, after my speech at a great arrangement at Trinity College in Dublin. Milton Friedman has indeed been a very important source of inspiration for me throughout the years. He was of course a brilliant economist, but most of all a man of principles, standing up for freedom. I will get back with more about his impressive and important heritage - and about the Ireland that has been so successful in recent years, thanks to following his ideas.

18/11/2006 10:59:18 am
In European Voice: The True Nature of the So-Called Social Europe. This week, European Voice published a piece by me about the failure to reach a compromise about the EU working-time directive. I believe it reveals the true nature of the calls for a "Social Europe" - all about restrictions to freedom and attempts to introduce big government on a European scale; a model that has failed in every country where it has been tested.

Read it here - >

15/11/2006 10:24:32 am
Stirring the European Parliament. A Member of the European Parliament, Vladimir Manka, a Socialist from Slovakia, did not appreciate my message in Bratislava. Clearly, he belongs to those who want to introduce a so-called social model of big government in Slovakia and wants to use the Nordic countries as an argument for that.

My activities in Bratislava, including the large interview in Trend, Slovakia′s version of The Economist, seem to have made his task difficult. There, I argue that other countries might learn from the free-market reforms of the Nordic countries, but should avoid their big government. Thus, Mr Manka has now translated the Trend articles and sent to all the Swedish Members of the European Parliament. He claims to be "shocked" and asks whether Timbro is a reliable source of information and if I am a respected analyst in Sweden.

I will let others be the judge of that. One could perhaps, in all modesty, wish that the facts and arguments that I put forth should be judged by their own merit and not by who is the messenger. But this is where the fun continues. The non-Socialist Swedish MEP:s seem to confirm the credibility of the messenger, whereas the Socialist ones do quite the opposite.

Somehow the assessment of credibility seems to follow whether you agree with the message or not. Another way to determine which arguments are the strongest is a public debate - which I would be happy to have with Mr Manka at any time. To be continued, I hope...

(Thanks, Christofer!)

15/11/2006 10:16:19 am
Världsledande i dumheter. Fortfarande klagas det över att Arbetslivsinstitutet ska läggas ned - inte minst, förstås, från den egna personalen. Trots att de utvärderingar som har gjorts visar motsatsen, framhålls att institutets forskning skulle vara "världsledande". Två veckor före folkomröstningen om euron, 2003, presenterade institutet ett dokument i genren. Där påstod en rad företrädare från institutet att svenskarnas hälsa - särskilt kvinnornas - skulle försämras med euro som valuta. I en debattartikel i Dagens Nyheter kritiserades de flesta argument som framhölls för medlemskap. Det fanns och finns förvisso sakliga argument emot inträde i euron, men detta tillhör inte den kategorin. Analysen och argumenten i artikeln får stå för sig själva. Läs detta debattinlägg av en förment politiskt neutral statlig myndighet här.

14/11/2006 3:48:13 pm
Speech at Trinity College. After Friedrich Engels, Bono, Winston Churchill, Desmond Tutu and Salman Rushdie. But before Al Pacino, who speaks on the 22nd of November. I am referring to the fact that on Thursday evening, I will speak at Trinity College in Dublin. Host is The University Philosophical Society, a classic debating arena, with past members like Oscar Wilde, Bram Stoker, Jonathan Swift and Mary Robinson. Quite a name-dropping. But they are impressive people. My topic is European integration. Will be lots of fun.

14/11/2006 1:21:10 pm
Dags att söka! Stureakademin är en ettårig utbildning som ger kunskap, nätverk och träning i analys och argumentation. Allt i klassisk liberal anda. Sök här.

14/11/2006 12:05:45 pm
So That′s Where My Interest in Astronomy Comes From...? I just received very interesting results from a person who apparently has been engaged in extensive genealogical research into the family Munkhammar. Apart from known facts, such as the origin of the name coming from the leading blacksmith at the iron factory in Munkfors, there was a surprising piece of information. The second man on the moon, Edwin "Buzz" Aldrin is - way back - a relative of mine. I couldn′t attempt to describe how, though, but I suppose that due to the massive migration from Sweden to the US once, many Swedes have relatives there.

14/11/2006 11:58:17 am
Demonstration utanför Timbro. Tydligen har ett antal extrema vänsterorganisationer organiserat protester mot regeringens förändringar av a-kassan. "Sänker ni a-kassan så sänker vi er!" uppges vara ett av de sofistikerade slagorden. Den första "blockaden", som de kallar verksamheten, genomfördes utanför Timbro den 3 november. Själv var jag då på resa och tittade bara in på förmiddagen. Det tragikomiska är att den 3 november var halvdag på de flesta arbetsplatser och att skanderandet som skedde på eftermiddagen gjordes framför ett tomt hus. Kunde det göras tydligare att ingen av demonstranterna verkar ha varit i kontakt med arbetsmarknaden? Och att reformer för fler jobb, såsom sänkt a-kassa, är viktiga?

Läs mer i Stockholms Fria Tidning - >

14/11/2006 11:55:23 am
Drag Queen? Tydligen har det cirkulerat en elektronisk Yrkesvägledare en tid. Först igår nådde den mig. Man skriver in sitt namn och får veta vilket yrke som passar en bäst. Själv ska jag tydligen byta bana något - till Drag Queen...

Öppna Yresvägledaren här (Excel) - >

13/11/2006 1:38:06 pm
Sarkozy for President! I have had my doubts about Nicolas Sakozy, what ideas he really has about the future. But now, there is good reason for support. In a recent speech, he pointed out that globalisation creates "unprecedented possibilities", that France should do a number of free-market reforms and break with the past - and that the state should protect without protectionism. Hear, hear!

Read more in the FT - >

13/11/2006 10:48:20 am
I Expressen: Turkiet är Europas viktigaste frihetsfråga. I dagens Expressen publiceras en debattartikel av undertecknad med plädering för Turkiet som EU-medlem. Det vore av mycket stor betydelse för att avvärja en kollision mellan väst och islam, men också för EU:s öppenhet och identitet. De positiva ekonomiska aspekterna ska inte heller underskattas. Inte minst är också de vanliga motargumenten mot turkiskt EU-medlemskap mycket svaga.

Läs debattartikeln här - >

13/11/2006 9:51:56 am
The Failures of the Stern Report. The former Chief Economist of the OECD, David Henderson, has presented a critique of the British Stern Report on climate change. That very report has ignited a situation in the public debate where virtually everyone talk about the coming disaster and how to save us all. David Henderson points to serious errors in this reasearch, in terms of method, which clearly show that it is flawed, partly unfounded and biased. Well worth reading before running our and shouting that the end is nigh...

Read it here - >

13/11/2006 9:39:12 am
Briefing Paper Balkan. Måndagen den 20 november presenterar vi ett nytt Timbro Briefing Paper: "Västra Balkan knackar på EU-dörren". Efter det att Bulgarien och Rumänien träder in EU i januari kommer fokus på kortare sikt - Turkiet lär ta sin tid - att vara på länderna på Balkan för nästa utvidgning. Maria Weimer har skrivit, Kjell Albin Abrahamsson och Gunnar Hökmark kommenterar. Begränsat antal platser. Välkommen!

Läs mer och anmäl dig här - >

09/11/2006 1:51:15 pm
Don′t Touch My Working Time! The Ministers for Labour Market in the EU failed to reach a compromise on the working-time directive the other day. This means that the current regulation will be a reality from January, which will have serious adverse consequences. For example, the "on call"-time that doctors and nurses sometimes have, is counted as working time. Thus, expenses for health care will suddenly have to rise because more staff will have to be hired. The main ingredient in the directive is a limit on working time in the EU at 48 hours per week.

This is both a matter of what issues the EU should deal with and - if the EU should deal with them - what the EU should do. If the EU should be a Union of liberation and not regulation, it follows that this is not an issue for the EU but for member countries. Then, there will be institutional competition between countries about what policies that work the best. But if the EU should engage in the matter, it should certainly not impose mroe regulation and more limits on people′s freedom. Which it does in this case.

I think it is an unacceptable limit on people′s freedom if the government forces people to work a maximum of 48 hours a week. If I want to work 88 hours a week, why on earth should the government prohibit that? But all right, if a national government wants to limit people′s freedom and indeed decrease national competitiveness - it is up to them. But now France tries to force such limits on everyone else - such as Britain. And worst of all: they do it for internal political reasons.

This all shows the advantages of an EU à la carte, where you can pick which parts you want to have. Countries that don′t want part of damaging regulations shoudl be able in general to opt out. And with a union of soon 27 and after that probably more members, the EU is very heterogeneous. Then, the direction of the Union is likely to become towards a core of single market and then more free choice for countries about what areas of co-operation they want to engage in.

Read more in the FT - >

09/11/2006 12:09:01 pm
Nytt Amerikabrev: Framgång för vänstern? Nej. I ett Amerikabrev direkt från Washington, DC, skriver Mathias Sundin om det just avslutade valet i USA. Hans intryck skiljer sig något från det som har dominerat i Sverige. Läs här.

09/11/2006 12:06:06 pm
I NMI: Ensidigt i Fokus. I senaste numret av Fokus finns en artikel med budskapet att Alliansen mörkade före valet att de avsåg dra ned på olika bidrag som förtidspension. I en kort kommentar för Näringslivets Medieinstitut visar undertecknad att detta inte stämmer med verkligheten. Läs här.

08/11/2006 1:10:59 pm
Reformbehov för framtidens välfärd. Svenskt Näringsliv har anlitat Konjunkturinsitutet, KI, för att göra beräkningar av olika scenarier för den ekonomiska utvecklingen fram till 2035. I scenario ett antas att sysselsättningen förblir densamma. Ska välfärdstjänsterna utvecklas som ekonomin i övrigt - mot denna bakgrund - måste kommunalskatten höjas till 46 kronor år 2035. Detta på grund av den s k Baumols lag om lägre produktivitetsutveckling inom tjänsteproduktion. Bibehålls sysselsättningen och skattenivåerna inte ökar måste de offentliga välfärdstjänsterna dras ned med hela 17 procent. Med en radikalt ökad privat sysselsättning behövs dock ingen av dessa skadliga åtgärder. Till detta kan läggas att privat finansiering av välfärdstjänster och socialförsäkringar erbjuder en än mer effektiv lösning på dessa problem.

08/11/2006 11:21:09 am
Åslund in FT About Central Europe. In today′s Financial Times, Anders Åslund points out that the main problems for the countries of Central Europe are not political, but economic:

"But central Europe′s economic results are impressive only by European Union standards. From 2000 to 2005, Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary grew on average by 4 per cent a year, compared with 8 per cent a year in the 15 former Soviet republics. Even in this boom year, central Europe will grow by 5 per cent, while the former Soviet Union comes close to 9 per cent. Star performers are Armenia, Azerbaijan and Kazakhstan. ...

Two-thirds of the much higher growth in the former Soviet countries can be explained by their far lower public expenditures. The only other significant factor is the high world prices for oil. The ex-Soviet countries have become part of the high-growth belt from China via India to the Baltics and they look to the economic models of east Asia, with low taxes, limited social transfers and free labour markets, rather than the EU."


Read the entire article here - >

08/11/2006 9:15:40 am
Implications of the Democrat Victory. Despite efforts from John Kerry, the Democrats won the House, as predicted, though the Senate remains uncertain. It is more of a loss for the Republicans than a real victory for the Democrats.

The common explanations for the discontent are the situation in Iraq - which has not been handled the way it should - and the scandals. Personally, I think one should not underestimate the importance of the criticism against the Republicans from their own people about abandoning policies for small government. The expansion of the federal government with George W Bush has been criticised as a betrayal of core conservative values. This is likely to have discuraged many Republicans from voting.

What will happen? Well, normally in a system of checks and balances like the US federation, this is a situation which leads to less government intervention in society. Spending increases have historically been smaller when there have been different majorities. This is simply due to the fact that it is harder for the politicians to agree.

In this case, however, it might, at least initially, have the opposite effects. First, the tax decreases by George W Bush - foolishly made temporary from the start - will probably not be prolonged. Second, there will be no social security reform that will avoid a spending increase for pensions. Third, if anything, there will be more restrictions on foreign trade.

07/11/2006 3:01:43 pm
Europeans Support Flexible Labour Market. In the latest Europe-wide opinion poll Eurobarometer, 72 per cent of the respondents agree with the following statement: "Work contracts should become more flexible to encourage job creation." So please, no more excuses from the politicians about people standing in the way of reform. Loud minorities, perhaps, but not people in general.

Read Eurobarometer here - >

07/11/2006 2:29:39 pm
Does the EU Commission Support Ms Royal? Ségolène Royal, the Socialist candidate for French President, has said that she wants more of a "social Europe". A model that has failed miserably and created very anti-social effects on the national level is, for some reason, desired on a European scale. According to Le Figaro, the Swedish EU Commissioner Margot Wallström supports Ms Royal in her EU vision. Indeed, Sweden then has a Commissioner in conflict with the Swedish Government. But perhaps she is just preparing to leave Brussels and become a leader of the Social Democrat Party? In any case, the new Swedish government ought to begin to consider new names for the post as EU Commissioner.

07/11/2006 12:55:18 pm
In Trend: ?védsky sociálny model má antisociálne efekty. This week, the main topic - in several articles - in the Slovakian version of The Economist, Trend, is the so-called social model, the Nordic countries and Sweden. It features an extensive interview with me. Read the first article here and the interview with me here.

06/11/2006 11:23:46 pm
Lönebildning i Studio Ett. Några personer sitter i ett rum och bestämmer huruvida hundratusentals personer ska få 200 eller 250 kronor mer i löneökning. Ser någon ett modernt, flexibelt och frihetligt samhälle, där egna insatser lönar sig, i denna bild? Själv ser jag en centralstyrd lönebildning som kväver varje drivkraft hos individen att uträtta något.

Likväl är detta vad vi nu är på väg in i, med nästa års avtalsrörelse. LO har kommit med ett initialt ställningstagande om hur de vill att alla medlemmar ska ha det. De lägsta lönerna och kvinnors löner ska höjas mer än andra, anser de. IF Metall håller inte med och hoppade av. De inser att det är de som skulle få stå tillbaka i denna kollektiva fördelning av lönerna.

Nåväl, detta diskuterades av undertecknad och Stefan Carlén från Handelsanställdas Förbund i Studio Ett idag. Jag påpekade att bristen på företagande, konkurrens och privat finansiering håller tillbaka lönerna för de flesta kvinnor i offentlig sektor. Därför är liberaliseringar där centrala. Att sedan P1 enbart hade intervjuat kvinnor i handeln gav en missvisande bild av de flesta kvinnors verklighet.

För dessa kvinnor gäller naturligtvis andra villkor än för dem i offentlig sektor. Att de har låga löner har andra förklaringar. Detta visar i sig hur fel centrala lösningar därmed är. Blir det mer lönsamt för den enskilde att göra extra insatser lär inte minst kvinnor tjäna på det. Man bör inte heller glömma betydelsen av sänkt skatt för dessa Europas högst beskattade låginkomsttagare.

Lyssna på programmet här - >

06/11/2006 12:05:38 pm
Justice - But Wrong Punishment. At last, justice has arrived to Saddam Hussein by the decision from the court. Among several bad signs from Iraq, this is a good one, since it is the rule of law. Unfortunately, they decided on the death penalty. I think that this punishment is wrong in principle and should not be allowed in democratic states. In this case, in particular, I think it would have been a better signal if he had been sentence to life imprisonment. It would have been the opposite of his own rule of death and a sign of a new and humane society.

05/11/2006 11:53:30 pm
EpA Economic Papers: Ny regering och politik för jobb. Liberala Ungdomsförbundet har en publikation om ekonomiska frågor, där en artikel av undertecknad just har publicerats. Läs den här.

05/11/2006 11:11:08 pm
Humor från isolerad kommunist. Tydligen har Ali Esbati på sin blogg vid ett antal tillfällen publicerat inlägg som har kritiserat det faktum att undertecknad talade på ett arrangemang hos norska Fremskrittspartiet i april. Nu senast i fredags, apropå en artikel i SvD om nämnda parti.

Självklart tar i stort sett ingen denne Esbati på allvar. Än färre torde orka traggla sig igenom hans ordmassor ägnade att dölja den udda kombinationen av postmodern principlöshet och kommunistisk retorik. Den som lyckas finner en person som har sällat sig till Jan Myrdals verksamhet som alla förtryckares försvarsadvokat, från Iran till Kuba. Ändå tänkte jag ägna hans utfall ett par ord.

Få som har tagit del av min verksamhet torde ha missat att undertecknad står för klassiska liberala principer. Detta är motsatsen till totalitära läror, från nazism till Esbatis kommunism. Det är en frihetslära som har legat till grund för historiens framgångsrikaste samhällen. Centrala liberala principer är tolerans för olikheter och öppna gränser med bl a fri invandring.

Mitt liv har i mycket varit ett arbete för denna frihet. Detta har fört mig till att hålla hundratals anföranden på de mest skilda platser, inför väldigt olika åhörare. Ibland har åhörarna delat många av mina principer, ibland väldigt få. Mitt mål är detsamma: att övertyga om mitt budskap. Jag vill att åhörarna ska stödja liberala idéer i högre grad när jag går därifrån än när jag kom.

Så även med Fremskrittspartiet. Självklart instämmer inte jag i hela deras partiprogram idag. Och i deras historia finns flera ställningstaganden som står i direkt strid med mina principer - inte minst i frågan om invandring. Men det är ett parti i förändring och jag fick möjlighet att bidra till denna utveckling med ett tal. Således underströk jag inte minst i talet betydelsen av öppenhet mot omvärlden och fri rörlighet.

För att göra det mycket enkelt kan konstateras att när ett parti står för något liberalt håller jag med om det, om det står för något antiliberalt håller jag inte med. Ju fler liberala uppfattningar partiet har, desto bättre. Esbati insinuerar bisarrt nog att jag snarare instämmer i de icke-liberala delarna. Det är lika uppenbart som självklart felaktigt. Esbatis smutskastning är löjeväckande genomskinlig.

Möjligen är den här typen av lätt rättshaveristiska inlägg en följd av den desperation som sprider sig av att hans parti är i opposition. En annan anledning kan vara att i motsats mig så är det just de liberala idéerna hos olika partier som Esbati avskyr. Men istället för att angripa dessa - vilket är svårt eftersom verkligheten då blir ens fiende - görs grundlös smutskastning.

Av alla dåliga skäl till att ägna sig åt destruktivt trams vet jag inte vilket som är sämst. Det spelar dock ingen roll; jag hoppas att de få som har betraktat inläggen från denne den förste och siste postmoderne kommunisten fick sig ett gott skratt. Det fick i alla fall jag.

03/11/2006 12:00:43 pm
Happy Halloween! Just let me wish you a horrifying halloween. For fans of old horror films like me, this is fun times. If you want to see a classic and not get too scared, I would suggest Christopher Lee′s first Dracula film from 1958. Enjoy!

03/11/2006 11:58:33 am
Bratislava. There is now some documentation, including photos, from the arrangements and the lecture I gave in Bratislava. See here.

03/11/2006 11:50:27 am
Back From Oslo. The conference where I spoke yesterday took place in the fortress Oscarsborg, which is situated on an island outside of Oslo. It was built to protect the entrance to the Norwegian capital. And indeed it was given that task decades after it was built, when Nazi Germany was about to invade on April 9th 1940. A fleet of cruisers and smaller ships entered during the night with no lights on, but were spotted. The head of the old fortress managed to mobilise some people and load the cannons. (From Swedish Bofors, by the way.) The cruiser Blücher was sank - and the German staff that had the task of capturing the King and Government sank with it. Thus, the Norwegian Government got the time to escape. This is 66 years ago. The world - and Europe - is indeed so much better today in many ways.One of the cannons at Oscarsborg.

03/11/2006 11:46:05 am
Kommentarer. Sydöstran skriver en ledare utifrån mina påpekanden på bokseminariet i måndags. Skribenten är tveksam till min optimism om möjligheterna till fler reformer i Sverige efter de initiala på arbetsmarknaden. Det viktiga i den frågan är att en regering som vågar förändra står pall för kritiken så reformerna blir av och de goda effekterna kommer - då vänder också opinionen.

Kommentar två, i ett närliggande ämne, är att "Sänkt skatt är möjlig" recenseras i Tidningen NU. Boken anses "väl optimistisk om skattsänkningsviljan hos riks- och kommunpolitiker, men är ändå bra som referenspunkt och faktaunderlag".

01/11/2006 12:34:33 pm
Falling, One By One... It seems that the ghost of labour mobility restrictions is haunting Europe. In 2004, only Britain, Ireland and Sweden did not have any such arrangements to stop the free movement of labour in the enlarged EU. Now, both Britain and Ireland will introduce measures against people from Bulgaria and Romania when they join the EU in January. And among the others, several countries discussed abolishing the previous regulations - but now it seems they will also have restrictions on the newest members. For example, The Netherlands seems to go that way. And Spain too. But Sweden, with a new government, will not have any restrictions. The previous Social Democratic government wanted it, but did not manage to get a majority in Parliament. This government has said that will not propose anything similar - I sure hope that position is steadfast. Hopefully, then, more people will come to work in Sweden this time than in 2004, when only some 2000 people came.

01/11/2006 12:30:44 pm
Dagens citat:

"Det är inte i politiken som jag tror att vi har så mycket brister.

Göran Persson talar om valförlusten i partitidningen Aktuellt i Politiken, nr 42

01/11/2006 12:23:31 pm
Från Arbetslivsinstitut till Oscarsborg. Morgonens debatt med Anders Björnsson i Gomorron Sverige på SVT om nedläggningen av Arbetslivsinstitutet blev klargörande. När staten direktfinansierar forskning blir den politiserad, och så har varit fallet med Arbetslivsinstitutet. Detta har synts i ledningen, deras bidrag till facket, deras beröm till s-regeringens politik - och frånvaron av förslag till reformer på arbetsmarknaden trots dess stora problem. När expansionen av antalet myndigheter nu vänds till en minskning är det därför lämpligt att just denna verksamhet får ett slut. Se debatten här.

I tv-studion var det mycket liv om snöstormen och dess konsekvenser - som är betydande. Jag slås av hur de som talar om farorna med global uppvärmning både lyckas skylla sommarens värme och denna iskyla på samma fenomen. Nu styrs hur som helst min färd inom kort mot Oslo, där tankesmedjan Civita genomför ett årligt arrangemang benämnt Oscarsborgsseminariet. Min bok "European Dawn" finns med och jag ska tala om Europas möjliga lärdomar av Norden.

31/10/2006 5:10:35 pm
The 2006 Globalization Index. The A T Kearney/Foreign Policy Globalization Index for 2006 has now been published - looking at data from 2004. It measures the degree of globalisation with 12 variables, in 62 countries that account for 96 per cent of global GDP and 85 per cent of global population.

Despite terrorism and new restrictions, the world is getting rapidly more globalized. Foreign trade increased by 9 per cent and foreign direct investment in Asia incresaed by 45 per cent - in one year. Singapore, Switzerland and the US are the most globalized countries. Sweden remains number 10; it gets the highest score on Internet use but only 19 in economy.

31/10/2006 2:28:26 pm
Why Immigration Doesn′t Save Big Government. The defenders of the current order - the so-called social model with big government - acknowledge that it is not sustainable to have an increasing number of people being supported by a decreasing amount of working people. So they say that we have to have much more immgrants. Apparently, they think it is right for lots of people to force other people to support them - we just need more people to send the bill to.

Regardless what you think about that aspect, it is a fact that immgration will not solve the issue. For one thing, services will continue to get relatively more expensive, which means that if we want to keep paying for welfare services by taxes, they will have to rise. And taxes instead have to decrease in this globalised world. But not even the main issue addressed; i e the shares of the population that support and are supported, will be solved.

Below is a diagram that shows the development of the population of working age in Germany, from the German IFO Institute. It shows that the number of people of working age in Germany will decrease from today′s 42 million to 31 million by 2050 - even with a net immigration of 100 000 a year. That is 4 million immigrants. And with an immigration of 300 000 a year, the working age population will be 37 million in 2050. That is despite 12 million immigrants.

I am all for immigration, for a number of reasons. But it will not save the current system. Why? Because immigrants sooner or later get old too. It is the system itself that is unsustainable. Government should not force us to stop working at a certain age and should let us pay for pensions and health care privately. Then, there would be no problems of this kind at all.

31/10/2006 2:07:01 pm
Frihet är rättvisa och välfärdssamhälle är bättre än välfärdsstat. Den senaste veckan har inneburit fyra större anföranden eller debatter för min del. De två senaste har det gemensamt att åhörarna troligen anlände med uppfattningar som var motsatserna till mina, men många lämnade med mycket positiva kommentarer.

Först lördagens debatt inför cirka 100 personer, varav flertalet aktiva inom s k rättvis handel, på Rättvis Handels Forum i Missionskyrkan i Uppsala. Övriga debattörer var Yvonne Ruwaida (mp), Birgitta Ohlsson (fp) och Lars Lindén (kd).

Mitt budskap var att den enda rättvisa handeln är fri handel och att friare handel är det bästa vi kan göra för att bekämpa fattigdom. Globalt står kampen idag mellan protektionism - som skapar fattigdom - eller frihandel och de som engagerar sig för s k rättvis handel riskerar hamna på fel sida. Påfallande många kommenterade att de hade tänkt till och att det var intressant.

Sedan kommentarer till en ny bok med titeln "Reform eller reträtt - välfärdsstatens vägval" av Per Borg, f d statssekreterare (s) med Iréne Wennemo (LO) och Stefan Ackerby (chefekonom SKL). Av 50-talet närvarande märktes en rad tyngre seniora socialdemokrater såsom Bengt Dennis, Carl Johan Åberg och Bengt KÅ Johansson.

Per Borgs bok är välskriven och faktarik - den har exakt samma slutsats om dagens välfärdsstat som min bok "Sagan om välfärdens återkomst". Men han tar inte analysen lika långt om vad som bör komma istället. Det gjorde däremot jag på seminariet. Och möttes av idel uppskattande ord efteråt. Åter öppenhet och vilja till nytänkande.

Självklart påstår jag inte att mina inlägg omvände åhörarna eller innehöll särskilt omvälvande påståenden. Däremot är det slående vilken skillnad det blir på diskussionen när den domineras av sakfrågor och inte valtaktik och en öppen attityd istället för sedan decennier låsta positioner. Då når en principiell och faktabaserad argumentation långt.

30/10/2006 1:55:31 pm
Closer to Dawn? It is now one year since my book "European Dawn" was published and presented in London. It is now in its second printing. For me, it feels like longer because of all the things that have taken place. About 25 lectures - in, for example, Brussels, Washington, DC, Milan, Vienna and Bratislava - numerous debates, interviews, reviews and media appearences. I shall not attempt to evaluate its effect or how the debate and economic policies in Europe have developed during this year. But there has been a lot of attention, and quite a few of Europe′s leading editors, politicians and economists have openly said that they are inspired by it. There is a need for plain speaking and a message that reveals the causes for the problems and dares speak up about solutions - without political correctness. Evaluations are essential, and I think this has been a good start.

30/10/2006 1:40:18 pm
Global Doomsday Hysteria. The international debate is filled with different predictions about disasters that might take place as a consequence of climate change. Today, some British report warns for a global economic collapse equivalent of a world war. See here. And politicians from left to right seem to agree that the disaster is coming and all is a matter of trying to avoid misery.

A few decades ago, everyone was terrified about global cooling and a coming ice-age, now it is global warming. I don′t mention this to ridicule the matter, but to say that predictions differ and that it seems that in any case, change scares people. I think there are several signs that the climate is changing, but it is less certain if humans have affected it. In any case, one has to see reality as it is.

There is a common tendency to regard big changes as threats. One reason for that is the fact that we don′t have all the answers beforehand, another is a general fear of change. And a great doomsday scenario is painted. Usually, this creates large, centrally planned, government solutions that do more bad than good. That is what centrally planned solutions do.

Doomsday scenarios usually prove totally false. When we look back at fears of trains, sea voyages, VHS, dying seals or indeed many previous environmental alarms, it is easy to laugh. But the lesson is that people have been extremely adaptable throughout history and coped with great changes. A change is not a threat, is is just a change.

In a free society, researchers, innovators and companies will find ways to change society with new conditions. And normally, the new situation is even better than the previous. If we remember this, we don′t have to see the future as a threat, just as long as we have a free society for new ideas and don′t have the state trying to plan everything in advance.

27/10/2006 2:01:21 pm
Allt ska upprepas - inte bara en del. Idag presenterade den socialdemokratiska oppositionen sin budgetmotion (pdf); hur de hade velat att statsbudgeten utformades om de var kvar i regeringsställning. I princip inget nytt från valmanifestet, utom tillägget i titeln: "Alla ska med - ínte bara några". Att väljarna underkände denna politik genom att tilldela socialdemokraterna det sämsta valresultatet sedan 1928 tycks inte ha noterats. Bidrag istället för arbete är linjen. Det är deprimerande att se den reflexmässiga traditionalism och populism som detta parti har fallit in i. Inte en antydan till ödmjukhet, nytänkande eller reflexion. Bara kortsiktig, innehållslös, opposition.

27/10/2006 1:13:10 pm
French Riots One Year Ago. One year has passed since the start of the weeks of riots in Paris. The events displayed the great social problems of the most staunch defender of the so-called European Social Model. The need for change and free-market reform could not have been described more dramatically. Below the front page of the latest edition of The Economist - on the spot.


27/10/2006 1:07:12 pm
I DI: Fortsätt sänka a-kassan och skatterna. På debattsidan i Dagens Industri idag publiceras en debattartikel av undertecknad. Budskapet är att a-kassan och skatterna bör sänkas ytterligare, av samma goda skäl som de sänks idag.

Läs artikeln här - >

26/10/2006 4:14:03 pm
I NMI: SR vilseleder om tysk a-kassesänkning. I Ekot igår påstods att när Tyskland sänkte a-kassan skapades inga fler jobb. Detta närmast som ett inlägg i den svenska debatten om reformeringen av a-kassan. Undertecknad har undersökt fakta och kommenterar detta för Näringslivets Medieinstitut. Sysselsättningen i Tyskland har de facto ökat, men om effekten var begränsad så berodde det på att reformen urvattnades.

Läs artikeln här - >

26/10/2006 3:53:00 pm
S363 - Crisis Management 25 Years Ago. On the 27th of October, in 1981, the Whiskey submarine S363 - known as U137 - hit the rocks in the Karlskrona archipelago, just a few miles from the Swedish naval base. The event followed a more tense phase in the cold war, a disarmament of the Swedish naval defence, and a year of increased underwater activities. The explanation from the crew - a navigational mistake - was ridiculous, both since the crew was competent and the instruments worked.

It turned out that the submarine had nuclear arms on board, and that the Soviet navy was heading for the Swedish cost to salvage it. Naturally, these were pressing times for the Swedish government, but it showed both diplomatic and military resolve. It has now turned out that if the Swedish military had attempted to realise their plan to take over the submarine, the orders was for the Soviets to blow it up.

A decade of similar events followed, but it took many years for the Swedish navy to regain its capabilities. Later investigations have shown that there were some ten more certain separate occasions of underwater activity in Swedish waters. Obviously, the Soviet Union had every reason - in terms of intelligence, testing the Swedes and investigating the coastline - to do this.

Today, the cold war feels very far away. This story might almost seem like something from World War II. But it is not far away and one has to learn from it. There will always be tensions and dramatic events between nations. Proper crisis management will be essential. Furthermore, this also shows a somewhat naïve society when confronted with a totalitarian neighbour. If there is a threat, a democratic country should definitely not dismantle the military.


26/10/2006 2:40:26 pm
Från Ungernrevolt till EU-utvidgning. I dessa dagar uppmärksammas det faktum att det är 50 år sedan Ungernrevolten. Det var en händelse som blev en stor symbol i kampen mellan frihet och förtryck. Den påminner också om mångas svaghet och medlöperi inför diktaturer. Carl Bildt och Maud Olofsson skrev en debattartikel i ämnet, som gör den mer långsiktiga analysen.

Läs hela debattartikeln här - >

26/10/2006 2:36:40 pm
A-kassan och frivilligheten. Som har framgått i en rad sammanhang är undertecknad positiv till de förändringar regeringen nu gör i a-kassan. Att arbete görs mer lönsamt, att medlemskapet inte subventioneras och att inkomstskatten sänks är viktigt. Däremot anser jag att a-kassan borde vara frivillig och inte obligatorisk. Och att den frivilligheten borde utsträckas även till andra socialförsäkringar. Detta påpekar jag i korthet i dagens Aftonbladet.

25/10/2006 2:41:18 pm
News Ahead. The world is full of media that report about events that have already taken place. Now, there is a good service that provides news a bit in advance, for those who would like to have information about coming events.

Go to News Ahead - >

25/10/2006 1:49:29 pm
Kassa inlägg om a-kassan. Regeringen gör ett antal förändringar av a-kassan. Det rör sig om förhållandevis modesta korrigeringar som har rekommenderats av ekonomer och internationella organisationer som OECD under lång tid. Lägre tak, nedtrappad ersättning coh bortre parentes tillhör de viktiga delarna. Även efter ändringarna lär den svenska offentliga a-kassan tillhöra de mer generösa internationellt. Syftena med förändringarna är i grunden två: att göra sänkt inkomstskatt möjlig och att skapa starkare drivkrafter att arbeta.

I den svenska debatten har dock ett antal aktörer rusat ut med omfattande kritik. Självklart fackföreningar, som tidigare har gynnats av de statliga subventionerna av a-kassan. Men också en rad debattörer och journalister. Åtstramningarna framställs som gigantiska och det förekommer otaliga porträtt av personer som påstås drabbas. Hur de tjänar på den sänkta skatten eller den följande ökningen av sysselsättningen nämns sällan.

Egentligen vore det bra med ett antal ytterligare neddragningar, steg för steg. Ju mindre som går i offentliga utgifter till offentlig a-kassa, desto lägre kan skatten för vanligt folk bli. Det är ju samma pengar, frågan är bara om politikerna eller den enskilde ska bestämma över dem. Med större neddragningar och mer i plånboken efter skatt ökar egenmakten. Då kan man köpa privat tillägg till den offentliga a-kassan om man vill. Eller spara och investera och på så sätt skapa en buffert. Eller något annat.

Den som vill ha en hög a-kassa skulle fortfarande kunna få det. Men man skulle också ha rätten och möjligheten att göra något helt annat. Frihet, kort sagt. Som ger den trygghet man själv önskar.

25/10/2006 1:45:06 pm
International Blog Search Engine. At Technorati, one can search for what is being blogged about all over the world. It covers 57,4 million blogs.

25/10/2006 1:36:22 pm
Synligt i Slovakien. En av de många goda reformer som har genomförts i Slovakien är en lag som gör öppen redovisning av alla skatter och avgifter på lönebeskeden obligatorisk. I Sverige, och många andra europeiska länder, är som bekant ungefär hälften av alla skatter osynliga. Att föra människor bakom ljuset om skatterna på det viset skapar ett demokratiskt underskott där medborgarna hålls oinformerade. Det innebär också att de flesta tror att de betalar mindre än de gör, vilket är ett skäl till att kritiken mot skattetrycket inte är mer omfattande. Den nya svenska regeringen borde sätta en reform för synliggörande av alla skatter högt på sin agenda.

25/10/2006 1:34:24 pm
Skyhögt. Skattebetalarnas Förening har nu kommit med sin årliga publikation "Så höga är skatterna" - för 2006. Enkel sammanställning av viktiga fakta.

Ladda ned "Så höga är skatterna 2006" här - >

24/10/2006 5:48:09 pm
In Bratislava: Copy the Nordic Solutions - Not the Problems! Yesterday was an intense day for me in the capital of Slovakia. I was interviewed by Slovak TV3, which can be seen here. Then, further interviews - for example with the economic magazine Trend - and meetings. Last, my lecture at the Palffy Palace, close to the Bratislava Castle. Some 80 people were present; politicians, journalists and students. It was also broadcast live on Internet TV. The topic of the lecture was the Nordic Model and if it might be something for Slovakia. It can be read here.

24/10/2006 5:44:54 pm
Kvällsposten om skatteboken. Peter J Olsson ägnar vår nya bok "Sänkt skatt är möjlig" en intressant huvudledare i Kvällsposten. Kan läsas här.

24/10/2006 5:39:22 pm
Achievement. Lord Harris of High Cross passed away recently. Not a person I knew, but I do know of his achievements. He founded the Institute of Economic Affairs in London in 1955, still one of Europe′s most respected think-tanks. At that institute, the reasearch and production of ideas and policies that laid the foundation of Margaret Thatcher′s policies took place. As everyone knows, in turn that not only changed Britain - which went from being one of the poorest countries in Western Europe to be one of the richest - but also Europe and economic policies in general. Every great change has to start with great ideas with a strong foundation in research. That is indeed an achievement to remember - and be thankful of.

24/10/2006 5:36:21 pm
The Cause or the Effect? Opposite my hotel in Bratislava, a new house was being built. Hardly any machinery was used and the efficiency seemed rather low. But this is not strange at all. The productivity of the construction workers was in all likeliness low. They did probably not know how to use advanced machinery - even if it had been present. Thus, their wages was probably rather low as well.

But the argument also goes the other way: Since they have these very low wages, it is no great loss to have them working there for such a long time. It is a situation where growth in wealth might be delayed. If the wages are lifted and productivity is not, they lose the job. It all has to start with lifting the productivity, which, in turn, creates a possibility to have higher wages.

Usually, companies benefit from investing in new competence. But perhaps not that qucikly or for everyone. Some of these workers seemed to be at least 60. The investments will probably be directed to their younger colleagues. They still suffer from 40 years of Communist rule, while the young will benefit from the current improvements.

20/10/2006 6:49:44 am
Nordic Model for Slovakia? Slovakia is one of the most successful among the reformist countries in Eastern and Central Europe. I have frequently mentioned its 19 per cent flat tax, which, together with other free-market reforms created economic success. Slovakia turned into the biggest car producer in the world per capita, for example.

Oddly, the reformers lost to the left in the last election, which now governs together with some old corrupt and some new xenophobic politicians. The Economist wrote a surprised analysis of the current political problems in most of these reformist countries, calling the politicians: "Weak, deceitful, clownish, boorish, squabbling, thuggish and corrupt."

If this is more than a temporary event and if further reforms will be more than delayed remains uncertain. In any case, I am now leaving for Bratislava, bringing the message that neither Slovakia nor the rest of Eastern and Central Europe should copy the so-called European Social Model. And from the Nordic countries, only the free-market reforms are worth following.

19/10/2006 11:25:22 am
Jobbudgeten. När finansminister Anders Borg presenterade statsbudgeten på Nationalekonomiska Föreningen härom dagen var det fullsatt och lite till. En bra och saklig diskussion följde, inte minst inriktad på budgetens långsiktiga effekter. Media har som brukligt ignorerat dessa och fokuserat på vilka som vinner eller förlorar direkt.

Budgetpropositionen innehåller alltid en Finansplan. Där har departementets tjänstemän räknat, enligt etablerade modeller och metoder, på effekterna av förslagen. Självklart ska prognoser alltid tas med ett par nypor salt - det kan finnas problem i metoderna och omvärlden kan förändras.

Men bedömningar måste göras, med så stor precision det går. Och då är det intressant att notera en något högre tillväxt än med den gamla politiken. Men framför allt kan en tydlig ökning av sysselsättningen år efter år fram till 2009 konstateras. Den totala arbetslösheten minskar med flera procentenheter. Och det är denna effekt som är det mest intressanta, inte de kortsiktiga åtgärder som leder dit.

19/10/2006 11:20:17 am
Västra Europas sämsta opposition. Nu har förre justitieministern Thomas Bodström tydligen anmält statsminister Fredrik Reinfeldt till KU. Detta för att Reinfeldt ställde en fråga till Radiotjänst om deras praxis - vilket uppenbart inte är ministerstyre.

Det komiska är att Bodströms egen, öppet erkända, meritlista i fråga om att ha anlitat svart arbetskraft överglänser de flesta som har diskuterats den senaste tiden. Nu ger han sig in i den skandaldebatt där fläckfria politiker efterfrågas.

Det som var västra Europas mest idélösa och maktfullkomliga regering har blivit den sämsta oppositionen. Istället för att utvärdera och forma en ny politik vill de fokusera på personfrågor och ställa till det. Så fungerar dåliga förlorare.

18/10/2006 4:58:20 pm
Osminkat. Per T Ohlsson skriver rakt och klokt i Sydsvenskan om hur den kommunistiska regimen i Nordkorea är utformad. Läs här.

17/10/2006 11:25:52 am
Number One: Foreign Policy. It is striking how important international developments and events are for a government in a European country these days. Not only is the government involved in numerous international relations, but international trends strongly affect the foundations for the domestic policy.

Of course international organisations like the EU and the UN demand their efforts from their member states. Still, the developments that may have a long-term impact do not take place in the corridors of institutions. Rather, it is what moves in the societies of the world that matter in the global context and that demand a place in the policies and a thorough analysis. Just consider a few:

- The globalised economy. Trade, competition and technical development create a need for rapid change. Hundreds of millions of people are entering the global workforce. Should trigger reforms that simplify change and ownership.

- The risk of protectionism. The US and Europe face strong protectionist tendencies in politics. Extremely destructive when introduced in reality. A classic battle that takes place internationally.

- The rise of China and India in terms of security policy. They get wealthy, which benefits all. They also get more powerful; what values will guide their foreign policy?

- Nuclear proliferation. What can and should be done with totalitarian regimes with nuclear weapons?

- The European societies are more heterogeneous than ever during the era of nation-states. People?s habits, origins, religions, experiences and desires are very different. How should such states interact internationally?

- The need for market-oriented reform in Europe. It is greatly needed, not least due to globalisation and demography. How will it happen and will we learn from each other? And what will happen in the formerly reformist countries of Eastern and Central Europe, that now have rather weak governments?

17/10/2006 11:23:56 am
EU Commission: Defuse the Demographic Time-Bomb. A few days ago, the EU Commission presented a thorough analysis of the need for substantial reform of pensions, health care and elderly care in EU countries. Without reform, they conclude, the public deficits as a share of GDP will grow from today?s 63 per cent, on average, to 200 per cent in 2050. Thus, reforms must aim to have substantial parts of these services privately funded and delivered. That would not only solve the problems, but create better services by introducing free choice and competition.

Read more about the EU Commission publication here - >

17/10/2006 11:19:05 am
I GA: Ny regering och ny politik. Undertecknad tillfrågades av Gotlands Allehanda om att reflektera över vad regeringsskiftet kan och bör betyda på sikt. Artikeln publicerades idag. Läs den här.

16/10/2006 5:01:03 pm
Blå avgång. Många har önskat att jag ska kommentera debatten om de två ministrarna Maria Borelius och Cecilia Stegö Chilò. Detta har jag avstått från, inte minst för att detta i mitt tycke inte direkt tillhör topp tio bland intressanta frågor att följa. Men det finns en del värt att understryka.

Det är naturligt och självklart att de främsta företrädarna för den exekutiva eller lagstiftande makten i en demokrati granskas. I mitt tycke finns goda argument för att detta ska ske på parlamentarisk basis avseende ministrar, med öppna utfrågningar och inte bara i media.

Den som till äventyrs någon gång i livet har gått mot rött ljus, parkerat fel, missat betala en räkning i tid eller betalat grannpojken svart för gräsklippning bör kunna redovisa det. Men det vore onekligen intressantare om granskningen mer handlade om vilken politik ministrarna tidigare har gett utryck för inom sina nya ansvarsområden.

Två personer som har varit utanför partipolitiken en längre tid och med stor kompetens kommer nu inte att tillföra regeringsarbetet denna kunskap. Även om det finns skäl till synpunkter på deras krishantering är detta beklagligt och det går inte att kräva politiker med ett fläckfritt liv.

Den förra regeringens skandaler har varit av en annan art; i flera fall har socialdemokraterna missbrukat den offentliga makten. Mot detta ska inte finnas någon tolerans. Att däremot, till exempel, den förre statsministern bygger en herrgård finns ingen anledning till kritik emot.

I Cecilia Stegö Chilòs fall använde en bidragsberoende kulturvänster, som ogillade hennes ståndpunkter, den mediala uppståndelsen till att bli av med en stark minister. Istället för att bemöta hennes politik i sak gladdes de åt hennes tidigare misstag - då slapp de debatten. Däri ligger en stor feghet.

Den nya regeringen skulle tillsätta 22 statsråd på någon vecka. Eftersom det var så länge sedan det var borgerlig regering hade de flesta ingen regeringserfarenhet. Det ligger en risk i att utnämna så många helt nya, en större risk än socialdemokraterna någonsin har behövt ta eftersom de aldrig har varit så länge i opposition.

Den nya regeringens arbete har inledningsvis överskuggats av dessa personfrågor - detta till den okonstruktiva och populistiska oppositionens stora nöje. Förhoppningsvis innebär avgångarna och statsbudgeten mer fokus på politik framöver.

16/10/2006 1:07:09 pm
Budgeten - en bra början. Just nu presenterar finansminister Anders Borg statsbudgeten i riksdagen. Det mesta av innehållet har varit känt, i relativt god detalj åtminstone sedan Alliansens valmanifest. Det har spekulerats i hur mycket som kan genomföras redan i denna första budget och det kan konstateras är en betydande del.

Inkomstskattesänkning, sänkta arbetsgivaravgifter, färre AMS-åtgärder och stramare bidragssystem finns med. Det blir också ökade offentliga utgifter för välfärdstjänster såsom äldreomsorg och tandvård. Detta ger felaktigt intrycket att den långsiktigt ökande efterfrågan på välfärdstjänster kan lösas via skatten och det offentliga. I själva verket är det avgörande att öppna upp för privata lösningar.

Tyngdpunkten i budgeten ligger dock på en politik med reformer för fler jobb. Att lyckas med jobben är uppdrag ett, två och tre för denna regering. En del nya preciseringar finns också med, såsom att länsarbetsnämnderna läggs ned, ett led i nedbantningen av AMS. Och vi blir äntligen av med kostsamma och politiserade myndigheter som Arbetslivsinstitutet. Politiken beräknas sammantaget ge en högre tillväxt kommande år, enligt Finansplanen.

På kort sikt lär det nya arbetslöshetsmåttet och färre AMS-åtgärder, samt möjligen den avmattade konjunkturen, ge intryck av högre öppen arbetslöshet. Men förutsättningarna för verkligt ökad sysselsättning - inte åtgärder - blir bättre. För att nå en riktigt stark effekt lär fler åtgärder krävas under mandatperioden. Budgeten idag är en god början, inte minst för att den innehåller mer reformer för jobb än tio års statsbudgetar under Persson sammantaget.

Läs budgetpropositionen här - >

16/10/2006 11:29:43 am
Internationell anpassning. Sverige kommer att redovisa arbetslöshet i enlighet med praxis inom OECD. Läs mer. Det innebär att heltidsstuderande som söker arbete räknas som arbetslösa. Denna grupp har tidigare dolts, så att arbetslösheten har sett mer begränsad ut. Aktuell siffra för så kallad "öppen arbetslöshet" blir således 6,6 procent. Detta är viktigt; nu kan Sveriges arbetslöshet jämföras internationellt. Nu har landet en regering som ser problem istället för att dölja dem. Men det finns fortfarande dold arbetslöshet i andra kategorier, såsom sjukskrivningar och förtidspensioner. Det totala utanförskapet är omfattande och kräver en rad reformer för att kunna lösas.

16/10/2006 11:04:26 am
Intressant analys. Kristianstadsbladet har en utmärkt ledare om "Sänkt skatt är möjlig":

"I ett globalt perspektiv framstår de skattesänkningsförslag som de tre författarna presenterar som rimliga, den borgerliga alliansens skattesänkningsprogram som modest och vänsteroppositionens skepsis mot skattesänkningar som groteskt. Om vi vill öka vårt välstånd och behålla vårt välfärdssystem under 2000-talet, måste vi på allvar börja tänka globalt."

Läs ledaren här - >

15/10/2006 10:36:29 am
SvD: Skattesänkningar är möjliga - om man vill. Idag har Svenska Dagbladet en ledare om vår nya bok "Sänkt skatt är möjlig". Läs den här.

14/10/2006 9:33:58 pm
I LNB: Sänkt skatt är möjlig! Igår distribuerade Liberala Nyhetsbyrån en debattartikel av undertecknad, Helena Olsson och Anders Ydstedt med anledning av vår nya bok. Med sikte på nästa veckas budgetdebatt lyfter vi fram några av de viktigaste förslagen.

Läs artikeln här - >

13/10/2006 2:35:57 pm
No to Royal as President! The positions of the candidates for the next President of the French Republic get clearer. More substance is added to the style of both Nicolas Sarkozy and Ségoléne Royal. Needless to say, none of the candidates is free market or a classical liberal. It seems to be mroe of a battle between conservatism and socialism, to the limited extent that ideologies are part of the race. In an interview with the Times, however, Ms Royal just made some terrible remarks. Unless Mr Sarkozy takes a stand for something even worse - which is quite hard - I think we should all hope that Ms Royal will lose. She says, for example, that owners of companies should be "frightened" and talks of tough taxes and protectionism.

Read the article here - >

13/10/2006 10:58:40 am
Sänkt skatt ÄR möjlig! På morgonen presenterade vi således nya boken "Sänkt skatt är möjlig" på ett intressant frukostseminarium. Förhoppningsvis bidrar den med en gedigen analys och konkreta förslag om hur skattetrycket kan sänkas rejält, som inspirerar politik och debatt.

Nya idéer som tre fjärdedelsprincip, välfärdsavdrag, utgiftsutredning, sänkta tak i socialförsäkringarna, flexiblare pensionsålder och effektiviserad administration leder till lägre offentliga utgifter med något hundratal miljarder kronor. Det skulle innebära att fastighetsskatten kan slopas, liksom den statliga inkomstskatten och förmögenhetsskatten, samtidigt som skatterna för låginkomsttagare kan sänkas - ett smörgåsbord av möjligheter att välja bland.

Läs mer och beställ boken här. Läs pressmeddelande här. Och ta del av PPT-bilderna från presnetationen här.

13/10/2006 10:11:09 am
Emerging Leader? For some reason, my biography has been included in the letest editions of "Who′s Who in the World". Now, it seems that it will also be part of the annual publication from the same institution, called "Who′s Who of Emerging Leaders". For those who are not content with Wikipedia, I suppose.

12/10/2006 1:31:43 pm
Increased Tax Pressure in the OECD. Between 2004 and 2005, the tax pressure increased in 17 of the 24 OECD countries for which there is provisional data. It decreased only in 5 countries. The biggest increases were in Iceland, the US and the UK and the biggest decrease in Hungary. Of course, this happens from low levels and Sweden is still the only one above 50 per cent, at 51,1 per cent. The average tax pressure in the OECD is now 35,9 per cent. Some comfort may be offered by the fact that the increases did not happen because of increased tax rates but because of increased growth. But then, of course the thing to do for a government would be to decrease tax rates instead of over-taxing their citizens.

Read the table with country data here - >

12/10/2006 1:29:59 pm
Sänkt skatt - några platser kvar! Imorgon presenteras "Sänkt skatt är möjlig", den första boken i nya serien Timbro Debatt, författad av undertecknad, Helena Olsson och Anders Ydstedt. Lagom till början av mandatperioden, och budgetarbetet, presenterar vi en analys av varför skattetrycket bör sänkas rejält i Sverige och hur det kan gå till. Vi ger ett rött paket med utgiftssänkningar till oppositionen och ett blått paket till regeringen. Det är några platser kvar, välkommen!
Läs mer och anmäl dig här - >

11/10/2006 2:33:27 pm
English Next? Yesterday, I listened to a very interesting lunch presentation at the British Embassy by David Graddol. He talked about his new book "English Next" (British Council). It is a follow-up on the previous book "The Future of English".

He pointed out that in the 1990s, 70-80 countries world wide had English as the first or second language. The demand to learn English globally was great and it totally dominated the Internet and it was further spread by globalisation. Everything pointed to English becoming the lingua franca.

Now, the image is a bit more complex. First of all, demographic trends have created a strong boost for Spanish and Arabic. Second, the English dominance in the Internet has decreased substantially. Third, the emergence of China has its impact on the dominance of the anglo-saxon world. Still, much points to English as the global language in the future.

But then, Graddol adds two other interesting points. When everyone knows English, it becomes a competitive advantage suddenly to know another language. Also, those who try to "protect" their language from impact from English are effectively making their language less useful in today′s world, thereby phasing it out more rapidly.

Very interesting. A language is far more than just a tool. It is identity, culture and tradition. These trends are part of the globalised world and have significant importance.

11/10/2006 2:00:38 pm
Slut och slagen. Det finns ett antal skäl till att socialdemokraterna förlorade valet, såsom maktfullkomlighet, bufflighet och idélöshet. Samt att Alliansen var enad och hade en politik. Men en dominerande orsak var att väljarna underkände påståendet att allt är bra i Sverige och inget behöver göras.

Som om inget hade hänt drog dock oppositionsledaren Persson idag, i den första partiledardebatten, fram en lång lista om hur bra allt är. Egentligen läste han högt - för "riksdagens protokoll", som han sade - ur den famösa DN-Debatt-artikeln nyligen. Allt är bra och den nya regeringen kommer till ett dukat bord. I sak är detta fel, framför allt vad avser jobben, även om det inte är akut kris på alla fronter. Persson tycks leva i en egen värld.

Men även från hans eget perspektiv är det en orimlig skrytvals; genom att påstå detta även efter valet avstyr han varje steg till nytänkande i sitt eget parti. Han avstår från att göra sitt parti till en kraft som vill ta sig an problem. Ett annat sätt att uttrycka det Persson tjatar om vore för övrigt att för en gångs skull har socialdemokraterna inte lämnat över en ekonomi i fritt fall. Alltid något.

11/10/2006 11:48:43 am
Arbetskraftsinvandring! Den nya regeringen kommer att föreslå förändringar som underlättar arbetskraftsinvandring också från länder utanför EU. Företagarna ska bestämma vilken kompetens de söker och det ska stå öppet för utländska personer att söka. En utländsk person som förlorar arbetet ska få stanna och söka nytt arbete i tre månader. Efter fem år ska personen få permanent uppehållstillstånd.

Äntligen! Det är positivt och viktigt av en rad skäl. På kort sikt handlar det om matchning på arbetsmarknaden, där medarbetare kan komma till bristyrken. Som Irland visar kan ett land med en fungerande arbetsmarknad absorbera stora mängder människor, eftersom allt fler jobb skapas. På längre sikt bidrar arbetskraftsinvandring till snabbare omvandling av näringslivet och att per automatik avvärja problem i en ny demografisk situation. Inte minst är ett öppet samhälle också piggare och mer dynamiskt.

10/10/2006 3:59:26 pm
Att sluta ge är något annat än att ta. När regeringen nu lär föreslå att staten upphör med att subventionera avgiften för medlemskap i facket beskriver media det felaktigt som att regeringen höjer fackavgiften. Här några rader om detta av undertecknad för Näringslivets Medieinstitut, NMI.

10/10/2006 9:13:08 am
Munchau: Euro Delay Reason Behind Central Europe Problems. In the Financial Times yesterday, Wolfgang Munchau had an interesting column about the current difficulties in the main Central European countries Poland, Hungary and the Czech Republic. There are doubts about whether continued reform will be pursued, it is hard for governments to uphold macroeconomic stability, and the roles of important institutions - like the Polish Central Bank - are in doubt. Mr Munchau points out that the main reason for this is the fact that they have delayed their euro entries, a process that would have created support for reform and stable instutions.

Read the entire article here - >

09/10/2006 1:48:11 pm
And the Prize Goes To... It was just announced that the Economics Prize in Memory of Alfred Nobel this year goes to Edmund S Phelps of University of Columbia. Among other things, he introduced a microeconomic aspect of expectations into theories of employment versus inflation. Interestingly, The Economist had an Economics Focus article the other week about why this topic is back in fashion. Read that article here.

09/10/2006 10:56:39 am
Tillbaka. Ifall det fortfarande är någon som inte har noterat detta så är Per Gudmundson tillbaka med sin blogg. Hans tidigare arbetsgivare SVT förbjöd honom att skriva, men nu är han en fri man och bloggen fylls av intressanta ting som sällan förr.

Följ bloggen här - >

09/10/2006 9:45:50 am
Bad News X 2. The nuclear test by North Corea was expected, but that doesn?t make it any better news when the test has been confirmed. A totalitarian communist state is in posession of nuclear bombs and indeed missiles with mid-range capabilities. Of course South Corea and Japan have shown very strong reactions. This destabilises the situation in the region, and South Corea and Japan are likely to explore possibilities on how to protect themselves, for example by missile defences.

The good news is that also China has protested. There have been many questions surrounding the new international role of a mightier China. Still, it remains to be seen for what reasons they have protested and how they will act in the longer run. The North Corean regime is a horrible and oppressive one that keeps people in extreme poverty and wastes resources and potential. But how does one handle such a state once it has nuclear weapons?

Indeed the murder of the Russian journalist and author Anna Politkovskaja is also a very bad piece of news. She had obviously suffered from threats and violence before, because of her independent and critical analysis of Russian politics, particularly in Chechnya. Now that voice is silenced. Even if the Russian leadership had nothing to do with the deed, it shows that free speech is not a reality in Russia of today. During Putin, there have been many restrictions on NGO:s and the media. Russia is quite an authoritarian society, and of course it is discouraging for journalists to know that your safety is not guaranteed.

09/10/2006 9:00:46 am
Reform-Minded Swedish Government. The new Government in Sweden is all over the media and the personal qualities of the Ministers are scrutinised. I know about half of the Ministers fairly well and was positively surprised by the composition of the Government. I have pointed out that in economic policy - particularly the labour market, but also welfare services - this Government will be one of the most reform-minded in Western Europe. To that, I think one would now have to add at least also foreign policy, education and culture, where strong people were appointed. Prime Minister Reinfeldt has shown that he doesn?t demand to dominate and be the only star of the cabinet. A more bold and interesting leadership than we have been used to for a decade, no doubt.

06/10/2006 10:25:30 am
New Government in Sweden. The new Prime Minister Fredrik Reinfeldt just delivered the Declaration of the new Swedish Government, regarding both policies and people. In terms of policies, there were few surprises, since there had been quite a few programs and proposals from the four-party Alliance before the election. It can be read here (in Swedish). In terms of Ministers, there were quite a few surprises and signs of boldness from Mr Reinfeldt. Carl Bildt as Foreign Minister, Anders Borg as Finance Minister, Nyamko Sabuni as Integration Minister and not least the Managing Director of Timbro, Cecilia Stegö Chilò as Culture Minister. Read the entire list here (in Swedish). There will be numerous opportunities to analyse and comment further on this. Right now, it seems most appropriate to say good luck!

06/10/2006 10:18:08 am
"Mordet på Orientexpressen." Den som till äventyrs har läst Agantha Christies klassiker "Mordet på Orientexpressen" kan knappast undgå att associera till dess makabra historia dessa dagar. I denna bok sker som brukligt ett mord och gärningsmän visar sig vara samtliga övriga passagerare på tåget, i tur och ordning. Alla hade tydligen anledning till starkt agg mot den olycksalige. I bildlig mening tycks det socialdemokratiska partiet nu genomgå samma resa. DN-Debatt och en rad andra kanaler fylls nu av socialdemokrater med skarpslipad kritik mot Göran Persson. Idag Erik Åsbrink. Ett sedan många år uppdämt behov av kritik formligen exploderar. Alla var rädda, ingen gillade honom. Undrar hur situationen är vid resans mål...

05/10/2006 11:25:18 am
Cameron?s Speech. Yesterday, the Party Conference of the British Conservatives ended and David Cameron delivered his main speech. Interesting in many ways; a lot about principles, values and tone of communication. Few figures and precise promises. The speech is conservative in its cautious approach to change in general and in defending society, not the state. On climate change, he gets it completely wrong and steps away from his othwerwise optimistic views. But largely, a sympathetic speech. Very different from political speeches for the last decades. More like aims to build confidence in his character than in his policies.Read the speech here - >

05/10/2006 10:34:54 am
I Tidningen NU: Frihetspartiet liberalerna. I veckans nummer av Tidningen NU, Folkpartiets tidning, skriver undertecknad om varför en slutsats av bland annat valresultatet bör vara att en renodlat klassisk liberal agenda utvecklas:

"Ideologiska skäl, sakskäl och partistrategiska skäl talar för att Folkpartiet ska gå vidare med att återupprätta en klassisk liberal politik för frihet och ansvar. Att göra motsatsen, gå än mer tillbaka till en politik för stor stat och förmynderi, skulle vara att ignorera alla dessa skäl.

En del tycks tro att Sverige är ett evigt socialdemokratiskt land och att medborgarna aldrig vill ha någon annan samhällsmodell. Det är fel. Sverige är minst lika mycket ett frihetligt och öppet entreprenörsland. Hos medborgarna finns starka känslor för frihet.

Motståndet mot fastighetsskatten visar att de flesta vill äga sitt hus. En klar majoritet är för lägre skatter. Få vill tvingas använda cykelhjälm. Nästan alla vill ha jobb och inte bidrag. Få vill ha reklam eller film censurerade.

De flesta tror sig klara att handla huvudvärkstabletter eller vin på ICA. Småföretagaren vill styra sitt företag efter eget huvud. Fick man bestämma över sina pengar skulle de flesta köpa privat välfärd istället för offentlig.

Folkpartiet har medverkat starkt till att befria Sverige från ett korrumperat maktparti. Steget efter måste vara att bli en kraft för att befria landet från dess samhällsmodell."


Läs hela artikeln här - >

04/10/2006 2:26:14 pm
Rättvisa spelregler. Svenskt Näringsliv har startat en informationsplats på nätet om kollektivavtal, Spelreglerna. Där finns både fakta och argument för att skapa en fungerande balans där företag inte drabbas så illa som idag av systemet.

04/10/2006 2:16:00 pm
Beauty Helps You In Politics. An extensive scientific study has now been published, showing that beauty is important for success in politics. In particular, it shows that women are helped by beauty. I am not surprised and I don′t resent it - it is a plain fact. People - voters - value beauty.

Read the study here (pdf) - >

04/10/2006 1:52:05 pm
Jobben. I Dagens Nyheter idag sågar EU-parlamentarikern och f d VU-ledamoten Jan Andersson (s) det egna partiets valstrategi och Göran Perssons ledarskap. På den sista punkten skräder han inte orden och har säkert helt rätt. I den större frågan lyfter han, som alla andra, fram det faktum att det inte fanns en politik för jobben som det stora generalfelet.

Detta påstående må vara sant, men bör också nyanseras något. För det första kunde det inte finnas en politik för jobben eftersom alla fungerande jobbreformer har motarbetats av socialdemokratin. Dessutom skulle nya förslag för jobben vara ett indirekt erkännande av att de hade misslyckats i denna fråga.

Men bortsett från detta kan konstateras att socialdemokraterna inte yttrade något annat om jobben i valen 1998 eller 2002 heller - men lyckades då sitta kvar. Från partiledningens perspektiv fanns nog all anledning att tro att det kunde fungera nu också, särskilt om högkonjunkturen skulle börja ge några nya jobb. Vad var då skillnaden mot förut?

Enligt min mening att medborgarna inte delade verklighetsbilden. Det går inte alls bra för Sverige. Väldigt många har inte jobb utan står utanför. Det är dags för förändring. Och varför uppstod denna känsla nu? Jo, för att socialdemokratin förlorade kampen om verklighetsbeskrivningen.

Många röster berättade hur det verkligen står till - inte minst mer otippade, som Jan Edling. Media skötte sin granskande uppgift gentemot regeringen något bättre än förr. Med mera. En annan verklighetsbild än regeringens etablerades. I desperata ögonblick mot slutet av valrörelsen började regeringen försöka anpassa sig till detta och lägga fram förslag. Men då var det för sent.

03/10/2006 12:47:27 pm
Danes Recruiting Swedes. Recently, the industry federation of Denmark, Danish Industry, went to the south of Sweden, Skåne, to help Danish companies recruit people. It is part of a service they have for their member companies. Apparently, they managed to recruit some 1000 Swedes to work in Denmark - in one day. This might be a positive sign showing that national borders have little importance in Europe these days. It also shows clearly that Denmark has succeeded in the labour market but Sweden has failed. The flexible Danish labour market has almost led to a shortage of labour - and in Sweden, the case is the opposite. Hopefully, reforms in the years to come in Sweden will change that situation and both Denmark and Sweden will have to turn elsewhere to attract people.

03/10/2006 12:43:07 pm
Opposition. Före valet fanns en - kollektiv givetvis - blogg med huvudsakligen socialdemokratiska röster som bara förenades av att de var emot Alliansen. Således hette denna Motallians. Mycket talande. Inga egna idéer, bara kritik. Nu har denna lagts ned och fått en efterträdare, Oppositionen. Blir innehållet detsamma kommer i vart fall underhållningsvärdet att vara betydande. Är detta så långt socialdemokratin kommer i sina utvärderingar och sin omprövning lär denna blogg bli långlivad. Möjligen 2010 efterträdd av Marginaliserade.

02/10/2006 5:09:37 pm
"Nekopirutje seversky model!" Before my upcoming lecture in Bratislava, the Institute that is hosting the event had an article by me in their regular publication. It can be read here (in Slovak) and here (in English).

02/10/2006 10:25:17 am
The Next UN Secretary General. The process of selecting the next Secretary General of the United Nations is under way. It concerns the leadership of an organisation that should be fundamentally changed. Today, it stands for human rights that were once a compromise with the Soviet Union, it gives dictatorships a voice about international affairs and it often pursues an economic agenda opposing the free market. Having said that, the UN could be an organisation of positive relevance - and of course the leader would be essential in any such process of change. At this web site, you will find the latest news about the selection process.

02/10/2006 10:14:10 am
Jag gjorde rätt. Till slut röstade jag ja till trängselavgifter i Stockholm, i den folkomröstning som hölls på valdagen. Ett svårt val av flera skäl. Mitt ideal skulle vara att företag konkurrerar om att bygga vägar och tar ut vilka avgifter de vill. När något finansieras helt via skatten - må det vara dagis, tandvård eller vägar - försvinner den prismekanism som är så viktig för att matcha utbud och efterfrågan. Det jag ville ha fanns dock inte med som alternativ. Det konkreta förslaget riskerade bli bara ytterligare en skatt, en pålaga vars intäkter kunde gå till vad som helst. Jag övertygades dock av Johan Norberg, som påpekade att en borgerlig majoritet i riksdagen, som det såg ut att bli, skulle se till att det system som eventuellt införs blir bättre. Och så blev det. I den debattartikel som Alliansens partiledare hade i DN igår beskrivs tydligt att avgifterna ska gå till framför allt en ny - väl behövd - kringfartsled. Användaren betalar. Mycket bra, mer av detta - inom övriga offentliga tjänster och system också.

30/09/2006 11:22:15 am
I Sydsvenskan: "Sverige kan bli ett av Europas reformländer." Idag publicerar Sydsvenska Dagbladet en debattartikel av undertecknad om att Sverige nu har möjlighet att sälla sig till skaran reformländer i Europa:

"Under ett antal år har många av Sveriges grannländer genomfört reformer med stor framgång, för fler jobb, ökade inkomster, mindre fattigdom och bättre välfärd. Regeringsskiftet flyttade undan det främsta hindret mot att Sverige också skulle vara ett sådant land. Med en tydlig reformstrategi kan Sverige förbättras som Irland, Nya Zeeland, Estland, Spanien eller Nederländerna. ...

Irland sänkte de offentliga utgifterna som andel av ekonomin från 57 procent 1982 till 35 procent 2004, men intäkterna ökade tack vare hög tillväxt. Bolagsskatten sänktes till en tredjedel och intäkterna trefaldigades. Den genomsnittliga inkomsten ökade med 102 procent mellan 1995 och 2004 ? före skatt. Andelen fattiga hushåll har minskat sedan 1990 med två tredjedelar och är nu lägre än i Sverige, där andelen ökade samma period. ...

Sveriges egen historia visar att vi har utvecklats bäst efter reformer. Det sena 1980-talets och tidiga 90-talets reformer gav en bättre utveckling i tio år. McKinseyrapporten underströk att ökat produktivitet följde på avregleringarna. Och ju bättre betyg ett land får i Economic Freedom in the World (Frazer Institute), desto högre tillväxt och lägre arbetslöshet råder. I den just publicerade senaste utgåvan har Sverige tappat sex placeringar, från plats 18 till 24, på ett år."


Läs hela artikeln här - >

30/09/2006 11:21:22 am
Will Be Noticed. A new think-tank has been launched - ECIPE, The European Centre for International Political Economy. It is founded by Razeen Sally and Fredrik Erixon and supported by an impressive amount of scholars. They will mainly be dedicated to research into international economic iussues of importance to Europe. The initiative is great and very well planned. This institute will be more dedicated to substance and research than many others and thus is likely to produce many new interesting analysis in the years to come. Thus, it is likely to be influential; the more, the better for us all.

29/09/2006 2:34:27 pm
I LNB: Bulgarer och rumäner - välkomna! Idag distribuerar Liberala Nyhetsbyrån en debattartikel av undertecknad till sina 30-talet abonnerande dagstidningar. Budskapet är att Bulgariens och Rumäniens inträde i EU nästa år är mycket positivt och att protektionisterna som vill ha gränshinder mot arbetskraft har lika fel nu som vid den förra utvidgningen av EU 2004.

Läs artikeln här - >

29/09/2006 2:29:27 pm
Oscarsborg. Ännu en anhalt i resandet med föreläsningar om den europeiska modellens problem och behovet av reformer blir under hösten Oslo. Civita bjuder in till den årliga konferensen Oscarsborg. Läs mer.

28/09/2006 10:39:50 am
Two Years On the Web. Tomorrow, this web log celebrates its first two years. Back then, it was one of the first blogs and now the "blogosphere" has exploded - still, the number of visitors here is higher now than ever. This web log has been more useful to me during this time than I had expected. Several hundred thousand unique visitors is one measure. Numerous quotes in many countries is another. To me, the single most important use has probably been gathering all information - articles, speeches, books, studies - in one place. After that, the ability to respond and react quickly to events has also been of great use. I often get comments from people, not least rather influential persons, about how useful the day-to-day comments are. Two years are for sure just the beginning!

27/09/2006 3:20:53 pm
From 25 To 27 And 450 To 480 - Welcome! As expected, Bulgaria and Romania got the green light from the EU. They will have to fulfil strict demands, but if nothing extraordinary happens, the EU will have 27 Member States from January 1st, with some 480 million inhabitants. Next in line is Croatia, perhaps in 2009. The big thing later on will be Turkey and there are several obstacles on their way, but the discussion is there and hopefully they will join in about ten years time.

The enlargement with Bulgaria and Romania sparks off a protectionist debate once again. But please remember that all the studies of the last, much bigger, enlargement in 2004 prove that the fears were unfounded and did not come true. Here is one study, here are others. And here is a piece I wrote about why enlargement is such a success.

27/09/2006 12:50:03 pm
"Snygg sorti"? Del 2. Avgående statsminister Göran Persson påpekade igår att den Alliansregering som ännu inte har tillträtt troligen inte kommer att kunna sitta kvar mandatperioden ut. Han förnekar sig inte utan rullar vidare i rännstenen. En god förlorare säger "tack för god match, lycka till". Bara som upplysning.

27/09/2006 12:46:39 pm
Humor. Den som passerar Socialdemokraternas partihögkvarter på Sveavägen 68 ser en skärm där det först står "Vi kommer igen" och sedan "Alla ska med". Jag vet inte om det är självmotsägelsen, upprepningen av en dålig slogan eller bristen på nytänkande för framtiden som är roligast. Men kul är det.

27/09/2006 12:42:27 pm
Hellre låg lön ett kort tag än låga bidrag för evigt. Om det sätts ett golv för lönenivåer i ett land - genom lag eller kollektiva avtal - kommer personer med låg produktivitet att slås ut. De kommer inte att få arbeta, eftersom löner som motsvarar deras produktivitet inte tillåts, utan de tvingas in i eviga låga bidrag såsom förtidspension istället. Så är det i dagens Sverige.

Men det finns ett tydligt motstånd mot att öppna upp för jobb med låg lön. Det som beskrivs som risken om man inte har minimilöner är att fler skulle bli kvar i låga löner. Detta är dock inte sant, framgår av en ny rapport från Svenskt Näringsliv.

Av löneutvecklingen i svenska företag framgår att majoriteten av dem med lägst löner har fått bättre löner inom bara ett år. Och inom sex år har alla utom åtta procent gått vidare. Så är det även i andra länder, där lägre löner tillåts. Detta beror på att låga löner är en inkörsport till arbete, som sedan leder till ökad kompetens och högre lön. Det är en väg som idag i huvudsak är stängd i Sverige och som borde öppnas.

26/09/2006 10:42:19 pm
Ett socialdemokratiskt land? Idag på eftermiddagen höll Tony Blair sitt sista tal på en partikongress med Labour, som premiärminister och partiledare. Ett avsevärt mycket intressantare och intelligentare - och mer verbalt - tal än det hans potentielle efterträdare, Gordon Brown, höll. Idag diskuterade jag New Labours inflytande på brittisk, europeisk och svensk politik - och Blairs arv - på P1:s Studio Ett med Håkan A Bengtsson från Arenagruppen. En bra diskussion, men ett påpekande från min motdebattör förtjänar ett par extra ord.

Han påstod, apropå likheter med Storbritannien, att Sverige är "ett socialdemokratiskt land". En tolkning av det är att ett långvarigt socialdemokratiskt maktinnehav har satt sin prägel på samhället och det är ju sant. En annan tolkning är att det långa maktinnehavet är en följd av att landet och folket är socialdemokratiskt per se. Så är det absolut inte. Faktum är att en majoritet av svenskarna nästan aldrig har röstat på det partiet. Och större delen av historien motsäger det. Jag skulle vilja påstå att Sverige är ett frihetligt, öppet entreprenörsland som har varit kidnappat av socialdemokratin under flera decennier. Men att detta förhoppningsvis är över nu och vi kan gå mer tillbaka till våra framsgångsrika rötter.

Lyssna på Studio Ett här - >

26/09/2006 9:56:39 am
Boring, Brown! Yesterday afternoon, Gordon Brown gave the speech of his life at the Labour Party Conference in Manchester. Labour has been in power since 1997, led by the dynamic and modernising Tony Blair. Mr Brown has desired to take over for years and a tough battle between the men has raged. Brown had to prove that he has what a British Prime Minister has top have, in terms of ideas and character. The British situation is not unlike that in Sweden before the recent elections, with a party that has ruled for many years and a new, moderate and young leader of the Conservative opposition. Labour is trailing in the opinion polls.

Mr Blair has been a fantastic visionary and a great speaker - also challenging his party over and over again. Many of Mr Brown?s supporters hoped that he would get back to the more leftist roots. To his credit, he did not. But his speech was not particularly elegant and on substance it was a traditional political speech. News in details, such as citizenship tests, but nothing more than fine words about the long-term perspective. He did not, as the outgoing Swedish Government, claim that everything is perfect in his country already. Instead, he said that the challenges of the future are greater than those we have already overcome. But he was not inspiring or thinking new.

Mr Blair once said that New Labour and Britain are at their best when at their boldest. This doesn?t seem to be a main scenario for the Party or the Government if Mr Brown does take over in the end.

Read the speech here - >

25/09/2006 10:22:46 am
Further Enlargement. On January 1st, several important EU enlargements will take place. The eurozone will include Slovenia, the 13th euro country. A natural step of limited importance, since it is a small country but with a stable economy. The EU enlargement with Bulgaria and Romania, however, is hotly debated. They have not yet received the final approval from the EU, but it is likely that they will.

These countries will be two of the poorest EU members with a GDP per capita at about 35 per cent of the EU average. But their annual economic growth rates have been higher than 5 per cent for a number of years. Still, some see the possibility that people from these countries will go to the West to work as a problem. In Britain, which has benefited greatly from Polish people going there to work, there are demands to put restrictions on the free mobility.

It is the same debate as 2004 all over again. The evaluations of the previous enlargement have showed strong positive effects for both east and west. To the rather limited extent that people moved, they did not come to live off the welfare state, they came to work. And when they did, that increased the prosperity in those countries - mainly Ireland and Britain - and did not increase unemployment. It is exactly what will happen now as well.

Read more in the FT - >

25/09/2006 10:18:16 am
Svensk tillväxt under EU-snittet. Det sades ofta under valåret att Sveriges tillväxt har varit mycket hög de senaste tio åren, nästan högst i Europa. Förvisso var den bättre än 1970- och 80-talen, men hur bra var den? Enligt Eurostat hade Sverige år 1996 en BNP per capita som var 15,7 procent högre än EU-genomsnittet. År 2005 var nivån 14,5 procent högre, alltså en liten minskning av skillnaden. Det betyder att EU-genomsnittet utvecklades något bättre än Sverige under den perioden.

25/09/2006 9:59:43 am
Dumheter som inte blir av. Det har ibland sagts att de borgerliga regeringarna 1976-82 inte åstadkom så stora förändringar. I huvudsak är det sant, men det är också viktigt att minnas vilka långtgående socialistiska idéer socialdemokraterna föreslog inför 1976 års val som avstyrdes. Nu tillträder en Alliansregering med ett program som innebär tydliga förändringar. Men dessutom avvärjs återigen ett antal riktigt dåliga påhitt från socialdemokraterna, bland annat formulerade i deras Valmanifest. Det gör skillnaden större mellan vad som blir och vad som kunde ha varit:

- Heltidslag. Förslaget var att det företag som vill anställa måste först fråga de medarbetare som inte arbetar heltid om de vill gå upp i arbetstid. Ett kraftfullt slag mot nyanställningar, med andra ord. Särskilt illa för säsongsbetonade branscher och för unga. Detta elände blir inte av.

- Planekonomisk tandvård. Alla tandläkarbesök föreslogs betalas av staten (alltså skattebetalarna). Den enskilde skulle betala högst 200 kr för ett besök. Detta skulle skapa ökade offentliga utgifter med åtskilliga miljarder och naturligtvis försämra effektivitet och kvalitet i tandvården. Blir inte av.

- 100 000-program. "Vi" föreslogs bygga 100 000 nya lägenheter åt äldre. Antagligen var det staten/det offentliga som avsågs vara "vi" och kalaset skulle betals via ytterligare skatter. Säkert finns en efterfrågan på bostäder för äldre, det är inte frågan. Men varför ska staten stå för produktion och finansiering? Pengarna kommer ju ändå från medborgarna.

- Högre bidrag till höginkomsttagare. A-kassans tak skulle höjas så att fler skulle bli än mer beroende av det offentliga. Väljarnas röster skulle köpas med deras egna pengar. Detta blir inte av. Lägre skatt för låginkomsttagare är onekligen viktigare.

- Statlig tvångsomställning. Ett antal förslag om hur staten skulle styra om landet i vad som antogs vara en grönare riktning fanns. Skatteväxling med kraftigt höjda energiskatter har varit en del, som antagligen skulle fortsätta. Miljön i västvärlden har förbättrats kraftigt på senare decennier, men knappast tack vare omfattande statliga tvångsmedel utan ny teknik och konsumentkrav.

Västvärldens mest omfattande offentliga sfär skulle således växa än mer. Högre skatter, högre bidrag, mer ingrepp i ekonomin. Det är en väg som har misslyckats förr och i andra länder. Stat och politik skulle vara svaret på allt fler frågor. Som tur är avvärjs nu en sådan destruktiv utveckling.

22/09/2006 11:46:00 am
LO försöker stå i vägen - tänker sabotera. Det socialdemokratiska partiet har förlorat regeringsmakten i Sverige. Men alla delar av detta partis maktapparat ger inte upp. Idag skriver LO-ordföranden Wanja Lundby Wedin på DN-Debatt att om Alliansen genomför sin politik så saboterar LO avtalsrörelsen nästa år.

LO har, på tvivelaktig grund, valt att vara en del av den socialdemokratiska valkampanjen. Den gick ut på att påstå att allt på svensk arbetsmarknad är lysande och inget behöver ändras. En majoritet av svenska folket höll inte med. Sveriges första majoritetsregering på decennier röstades fram med ett mandat att förändra så nya jobb kan skapas. LO accepterar inte valresultatet och avser motarbeta regeringen. De tar till svepskäl som att LO-medlemmar skulle ställa kompensationskrav för att avgiften till facket inte lär förbli avdragsgill. Men skatten för vanligt folk sänks ju i ett första steg betydligt mer än så - då kan inga kompensationskrav uppstå.

Detta är en illa förtäckt sabotagekampanj för att slå vakt om en organisations väldiga politiska privilegier. Och det ger än bättre argument för att förändra på arbetsmarknaden. LO ska inte stå i vägen för fler jobb istället för bidrag.

21/09/2006 2:03:33 pm
Med makten försvann hånflinet. Så här låter det nu bland ledande svenska kommunister. Ett tecken så gott som något på att Sverige äntligen är på rätt väg.

21/09/2006 11:40:34 am
In TCS Daily: Sweden Has Learned From Its Own Lesson. Today, TCS Daily publishes a column by me with a somewhat more extensive analysis of the Swedish election and the conclusions on the policy substance one can draw:

"A majority of the voters wanted change. This was despite the feeling that "you know what you have and not what you will get" that exists in any election. It was also despite the fact that a majority of the voters are to some extent dependent on the state. They voted for change despite the enormous resources of the Social Democrats. And indeed, a majority wanted change despite the fact that some things are working well in Sweden.

The Social Democrats were tired, arrogant and out of ideas. The opposition Alliance was united, focused on problems that people feel are real and presented visions for the future. But to the substance, it can be said that Sweden has learned from its own history. Sweden is a prime example of a country that has flourished thanks to a free economy. Now, a new government will take more steps in that direction."
Read the entire article here - >

21/09/2006 11:30:04 am
Radikal vinst. Att Fredrick Federley och Annie Johansson från Centerpartiet blir riksdagsledamöter är otroligt bra. De är rakryggade, ideologiska och kloka. Att Centern ökade i Fredricks valkrets och Annie blev en av de få som kryssade sig in innebär också lärdomar. Man kan vara ideologisk, frihetlig och radikal och få stort stöd. Och detta inte bara i Stockholms innerstad - Annie är från Jönköping.

20/09/2006 2:52:31 pm
Heritage About Sweden. The biggest think-tank in Washington, DC, The Heritage Foundation, makes a brief analysis of the Swedeish election, quoting my conclusions.

20/09/2006 2:51:04 pm
Lycka till! Dagens Industris och Expressens sajt dinapengar.se listar 200 politiska tjänstemän som nu får lämna regeringskansliet. Nyheten är hur mycket ersättning de får, vilket enligt min mening är en avtalsfråga av mindre betydelse. Av relevans är dock att här är listan över de 200 mäktigaste socialdemokratiska tjänstemännen i landet som vi nu slipper ha att styra våra liv. Låt mig ärligen önska dem lycka till med att finna ny sysselsättning.

Läs hela listan här - >

20/09/2006 12:21:20 am
Reforms, Effects and Inspiration. I believe that the new Swedish Government will be one of the most reform-minded in Western Europe. Stepwise free-market reforms will improve the Swedish society, particularly the labour market, and that will inspire other countries. In fact, both these processes have already started.

Despite the fact that the new Government has not yet entered the offices, the mere promise that they will not introduce the proposed air plane tax has lead to Ryain Air changing their previous decision. Now, they will not make drastic cuts in flights to and from Sweden; instead they will increase.

Second, there has been a substantial international media coverage of the election. It has shown Europe that reformers can win - even if there is not a huge crisis. And today, Andrew Adonis, minister for Schools in England, writes in the FT that this implies that New Labour must push on for reform. International reform inspiration - two days after the elections!

20/09/2006 12:07:38 am
Growing Power of the Emerging World. The Survey in the latest edition of The Economist about the strong economic growth in many large, formerly poor, countries, has many important points. They show how positive this development is and defend the underlying economic liberalisation and of course criticise all protectionism. But there is another point they make, which is of great economic, political and strategic importance for the west. The emergence of these countries make the return on ownership very high, but make wages in competing sectors stagnate. This is a fact that might trigger counter-productive responses, such as protectionism or more government redistribution. Instead, here is a long-term challenge about how to approach an ownership society. How can economic policy facilitate ownership in every way possible for ordinary people?

20/09/2006 12:05:06 am
Enkla första steg. Idag har företrädare för den tillträdande Alliansregeringen klargjort att en del i omstruktureringen av AMS kommer att vara ett nytt mått på arbetslöshet. Det ska vara ett mått som bland annat uppfyller internationella normer. Ett bra och viktigt snabbt besked. En annan punkt som kunde stå på den tidiga dagordningen vore att synliggöra alla skatter. De totala skatterna på arbete, inklusive arbetsgivaravgift, ska alltid stå på lönebeskedet. Svenskarna måste, av ekonomiska likväl som demokratiska skäl, veta hur mycket de betalar i skatt.

19/09/2006 11:49:01 pm
Snygg sorti? Dagens nyheters politiske redaktör Niklas Ekdal har kallat Göran Perssons avgång "en snygg sorti". Möjligen var det så efter valnatten. Men valrörelsen var allt annat än snygg från hans sida. Raden av lögner om verkligheten, särskilt om jobben, är häpnadsväckande. Groteska påhitt om motståndarnas politik, som att de skulle vilja införa en pensionärsskatt bara för att skatten sänks mer för dem som arbetar än för pensionärer, var på alla sätt ovärdiga. Försöken att undvika sakdebatt genom att maximalt utnyttja dataintrången för att svärta ned Folkpartiet var uselt. Och att bygga hela kampanjen på skrämsel med motståndarna, rädsla för framtiden och nostalgi om det gamla är botten. Persson avslutade lågt, inget annat.

19/09/2006 11:47:19 pm
Swedish Message. Just before the elction in Sweden, Matthew Lynn wrote a column for Bloomberg that was largely based on my facts and comments. Can be read here.

19/09/2006 12:13:23 pm
Great International Interest. Following the results in the Swedish election, I have received happy e-mails from many countries. Sweden is a much more discussed country than the size of its population would suggest. A victory for the parties that proposed change in the direction of market-oriented reforms gives hope for the same in other countries, particularly in the rest of Western Europe. In my view, the result is a logical step in a Swedish reform process that was initiated almost 20 years ago and stalled for ten years with Persson. Now, Sweden can continue to improve with de-regulations, lower taxes and more of a free economy. I have explained this for, among others, AFP, Associated Press - an article I heard was published in China Daily - and Folha de Sao Paulo, the largest daily in Brazil.

19/09/2006 11:39:28 am
FT International Affairs Blog About My Analysis. At the Financial Times International Affairs Blog, Gideon Rachman writes about the international attention around the Swedish election. He points out that the so-called "Nordic Model" has attracted a lot of attention. Clearly, he sees the election as an opportunity for change in Sweden in a free-market direction:

"What is more, the defeat of the Persson government clearly centred around an argument about the sustainability of the Swedish social system. The centre-right alliance led by Fredrik Reinfeldt, which won the election, campaigned against high taxes and high hidden unemployment among the young. It also stressed the growing burden of the welfare state in an ageing society ? a challenge that the whole of Europe is going to have to face up to soon. A recent Wall Street Journal article by Johnny Munkhammar, director of a free-market think-tank in Sweden, gives a flavour of their critique.

This being Sweden, we are not talking about a full-scale counter-revolution. Mr Reinfeldt′s party are, after all, called the Moderates. But equally one shouldn′t under-estimate the significance of a party winning an election in Sweden on a platform that promises tax cuts and privatisation.

There are also people in Sweden who will want to go for really radical free-market reforms. The small band of Swedish libertarians and free-marketeers are often strikingly bold in their arguments ? perhaps because they feel so embattled in a society where the state is so large and so overbearing. Mr Munkhammer, for example, makes clear he regards the electoral promises of Mr Reinfeldt as only a first step. If Sweden′s free marketers gain in influence, things could really get interesting."


Read more here - >

18/09/2006 1:16:09 pm
Finally! Prime Minister Persson is now delivering his resignation to the Speaker and the Alliance have started their work to form a new government. A lot will be said about this and what it means for the future, but it can be said already the importance of this is substantial. I have been able to comment a bit in Danish TV2, Reuters, Associated Press, AFP and the Washington Times.

A shift away from the corrupt and power-centered Social Democrats without ideas except to administer big government was important in itself. But there will be a shift of policy, particularly in the labor market. Problems will be attacked with reforms. Stepwise, of course, but substantial in the long run. And this is a government with a positive agenda. It is indeed a new start.

16/09/2006 9:19:15 pm
I all korthet inför morgondagen: Rösta på Alliansen!

16/09/2006 9:17:02 pm
Les Echos: The leading French economic magazine Les Echos had a big article about Sweden the other day. I am interviewed.

Read the article here (in French) - >

16/09/2006 12:58:42 pm
Sverige tappar i ekonomisk frihet. På ett år har Sverige fallit från plats 18 till plats 24 i ekonomisk frihet bland världens länder, enligt senaste "Economic Freedom of the World" från Fraser Institute. Det år som nu redovisas är 2004. Året innan, 2003, hade 8 av dagens EU-länder större ekonomisk frihet, nu är de 14. Sverige passerades av Belgien, Cypern, Frankrike, Tyskland, Ungern och Portugal.

Den ekonomiska friheten i världens fortsätter att öka. Av de 102 länder som var med i den första utgåvan av denna globala studie, 1980, har 98 ökat sin ekonomiska frihet. Länderna bedöms i ett antal kriterier inom fem områden avseende grad av ekonomisk frihet: det offentligas omfattning, legal struktur och äganderätt, monetärt system, frihandel och regleringar.

Ekonomisk frihet är starkt kopplat till ekonomisk tillväxt. Länderna i fjärdedelen med störst ekonomisk frihet har nära tio gånger högre BNP per capita än länderna i den lägsta fjärdedelen. Den årliga BNP-tillväxten var i genomsnitt 2,1 procent i den högsta fjärdedelen, mot minus 0,2 procent i den lägsta. I fjärdedelen med störst ekonomisk frihet är också fattigdomen mindre, arbetslösheten lägre och medellivslängden högre än i den lägsta fjärdedelen.

Sverige har fallit nedåt på listan både för att andra har ökat sin ekonomiska frihet och för att vi har försämrat vår. Sverige har fått lägre betyg än tidigare avseende rättssystemet och immaterialrätt, gömda importhinder, tillgång till utländskt kapital, arbetsmarknadens flexibilitet och grad av regleringar.

Läs mer här - >

15/09/2006 1:34:07 pm
I Svensk Tidskrift: "När avslöjas regeringens ekonomiska bluff?" Idag publiceras en debattartikel av Tino Sanandaji och undertecknad i Svensk Tidskrift. Där jämförs på punkt efter punkt regeringens påståenden om svensk ekonomi med fakta. Det är uppenbart att de döljer stora problem.

Läs artikeln här - >

15/09/2006 1:26:14 pm
LO-Tidningen om tillväxtrapporten. Idag ägnar LO-Tidningen vår senaste rapport som visar hur forskningen är enig om att höga skatter ger lägre tillväxt en större artikel, där en LO-ekonom kritiserar slutsatserna. Bra med diskussion i sak.

Läs artikeln här - >

15/09/2006 1:23:49 pm
Kamp mot terrorism på båda sidor av Atlanten. Läs ett nytt Amerikabrev om fem år av kamp mot terrorism här.

15/09/2006 11:41:14 am
International Interviews. During the last days, many international media have interviewed me. The Swedish election produces a big interest in the current situation in Sweden, and a correct image is essential for drawing the right conclusions. I have explained why there is a need for both a shift of government and a shift of policy towards market-oriented reforms. And I have provided facts about the substantial problems in the labor market. The recent media that have done interviews include Dutch Radio, Danish Jyllands-Posten, French Les Echos, the London Sunday Telegraph, Brazilian Folha de Sao Paulo, Hungarian Népszabadság, Czech Economia and Italian Il sole 24 ore.

15/09/2006 11:36:34 am
Vad är detta? Jag drar mig verkligen för att nämna detta här, för det är osmakligt och i sak helt irrelevant. Men det är också så absurt och möjligen ännu ett tecken på en sjuklig maktfullkomlighet inom socialdemokratin att det bör uppmärksammas. LO och SSU distribuerar uppenbarligen en serietidning som beskriver Sverige efter en seger för Alliansen. Detta land präglas bland annat av folkmord, våldtäkter och lemlästade barn. Vidare kommentarer känns överflödiga. Men det tål att jämföras med annat som har kallats skandal i denna valrörelse.

Läs om detta och se exempel här - >

14/09/2006 2:12:37 pm
Employment Growth in Europe. Today, Eurostat released the figures for employment in the EU during the second quarter of 2006. The development is rather positive. 702 000 more people were in employment during the scond quarter than during the first. The increase in employment compared to a year ago is 1,2 per cent in EU-25. Employment has increased in every EU country for which Eurostat can present national figures.

Read the statistics here - >

14/09/2006 2:00:54 pm
AP and WSJE. Today, one of the world′s leading news agencies, Associated Press, and the Wall Street Journal Europe, published rather extensive articles that describe the economic and political situation in Sweden and what is at stake in the election. I am interviewed in both. Read the AP article here and WSJE here.

14/09/2006 11:53:55 am
AKU: Sysselsättningen mattas av. När SCB presenterade den senaste Arbetskraftsundersökningen, AKU, kl. 09.30 idag var det med rubriken "Fortsatt ökad sysselsättning och lägre arbetslöshet".

Antalet sysselsatta i augusti var 4 434 000. I juli var antalet sysselsatta 4 544 000. Jämfört med juli månad är sysselsättningen 110 000 lägre. Det finns således ingen "fortsatt ökning".

Den säsongsmässiga variationen gör dock att den mest relevanta jämförelsen kan anses vara med samma månad för ett år sedan. Ligger sysselsättningen på en högre nivå nu jämfört med augusti 2005?

SCB uppger att antalet sysselsatta är 93 000 högre än augusti förra året. Men i juli låg nivån 121 000 högre än juli förra året. Med andra ord har nivåskillnaden jämfört med förra årets siffror krympt med 28 000 på en månad.

93 000 i högre nivå på sysselsättningen jämfört med augusti förra året motsvarar en höjning med 2 procent. Det är en mycket begränsad ökning för att vara på toppen av en högkonjunktur.

Till detta ska läggas att befolkningen i arbetsför ålder ökade med 61 000 jämfört med för ett år sedan. Det betyder att nettoökningen av antalet sysselsatta, som andel av arbetskraften, bara har ökat med 32 000, motsvarande mindre än 1 procent.

Av vad består då det som SCB definierar som ett större antal sysselsatta? Av de 93 000 var 72 000 tidsbegränsade anställningar. Och antalet i den typen av AMS-program där deltagarna räknas som sysselsatta har ökat med 16 000, varav 13 000 plusjobb, jämfört med för ett år sedan.

Läs AKU här - >

13/09/2006 2:54:38 pm
Lägre ungdomsarbetslöshet i EU i år, högre i Sverige. Efter viss frånvaro syns nu Sverige återigen i Eurostats månatliga kolumner över ungdomsarbetslöshet. Hittills i år är ungdomsarbetslösheten betydligt högre i Sverige än förra året. Samtidigt är genomsnittet i EU lägre.

Förra året var ungdomsarbetslösheten i Sverige som bekant 22,6 procent. Genomsnittet för EU-25 var då 18,6 procent. I år är genomsnittet hittills för de sju första redovisade månaderna 25,9 procent i Sverige. Genomsnittet för EU-25 hittills i år, samma period, är 17,7 procent.

Sveriges siffra sjunker till 20,9 procent månad sju, dvs juli. Men det gör den varje år när de unga får sommarjobb, för att sedan ta sig upp till genomsnittsnivån igen i september. Och trots att denna månad är medräknad är genomsnittet i år betydligt högre. Inget talar för något annat än att genomsnittet i år lär bestå på en högre nivå än förra året.

Svensk arbetsmarknad är på väg åt fel håll och det beror på skatter, regleringar och bidrag. It′s time for a change!

13/09/2006 12:57:26 pm
In Wall Street Journal Europe: "A Coup d′État in Sweden. In today′s Wall Street Journal Europe, I have an op-ed about the need for regime change and policy change in Sweden following the elections on Sunday:

"McKinsey Global Institute estimates Sweden′s total unemployment rate to be 15%. That may surprise as Eurostat puts the official unemployment figure at 7.8%. But when you add jobless people in temporary government programs, as well as those parked in early retirement and disability schemes, the figure roughly doubles. During the last 15 years, Sweden has decreased the size of the work force more than any other European country. But is has doubled the number of early retirees, who now total 550,000, outnumbering entrepreneurs. There are 22,000 early retirees under the age of 30, up from 13,000 in 1999. Youth unemployment is 22%, the fifth-highest rate in the European Union.

So why hasn′t the opposition already wrapped up the election? And why, over the years, have there been so few shifts of government in Sweden? The main reason is that the Social Democrats have become one with the state. They use and abuse public power to remain in government. Half of the taxes are hidden and people are not fully aware of the total tax burden. Labor-market regulations make it in practice mandatory for workers to belong to trade unions?which, in turn, support the Social Democrats.

The law forces employers to pay full-time wages to people even when they are engaged in trade union activities instead of working. During an election year, that means thousands of employees are working almost full time for the Social Democrats. ... In addition, public authorities spent last year some 200 million euro on activities to shape public opinion, called ′information′ by the government. The boards of universities are filled with Social Democrats. And so are the boards of civic organizations that are supposed to be independent from the state. ... The Social Democrats′ grip on power is so strong and has been so long-lasting that it seems almost abnormal to have a shift of government. A coup d′état is what the tabloid Expressen, only slightly tongue-in-cheek, called it last year?indeed the same words once used by Social Democrat Party Secretary Marita Ulvskog."


Read the entire article here - >

13/09/2006 12:28:04 pm
830 miljoner från LO till socialdemokraterna. I en ny rapport granskar professor Carl B Hamilton hur omfattande de ekonomiska bidragen från LO till socialdemokraterna egentligen är inför årets val. Hans bedömning, som är tilltagen i underkant, är att det totala ekonomiska stödet är 820-830 miljoner kronor. Det är nära 100 kr per svensk, vilket kan jämföras med att George W Bushs valkampanj kostade motsvarande 10 kronor per amerikan. För detta köper sig LO ett inflytande över politiken och en rad privilegier. Detta är ett stort demokratiproblem och en skandal av helt andra dimensioner än den så kallade inloggningsskandalen.

Läs rapporten här - >

13/09/2006 12:09:40 pm
Det tysta landet - om kommunismen i teori och praktik. I den mån brist på kunskap om kommunismen - dess teori, praktik, historia och konsekvenser - ligger bakom det faktum att det inte ses som lika extremt att kalla sig kommunist som att kalla sig nazist, lär det nya informationsprojektet "Det tysta landet" nog kunna bidra till att lösa problemet. På denna sajt finns väldigt väl strukturerad och tillgänglig information om denna ideologi och de fasor som den har skapat.

13/09/2006 11:42:04 am
Besviken men inte förvånad. Gårdagens Uppdrag granskning på SVT med Janne Josefsson ägnades åt statsminister Göran Persson. Halva programmet var en repris från 1998 och den andra halvan ägnades åt Perssons herrgårdsbygge. Av alla aspekter på Göran Persson är detta en av de få jag inte är det minsta kritisk mot. Det kan ifrågasättas att han sätter sin fru som högavlönad statlig chef och på så sätt finansierar detta, men i grunden är ett fint hus verkligen inget som någon som betalar själv ska missunnas.

Kritiken mot herrgården handlade om att det är en inkonsekvens mellan den socialdemokratiska idén om likhet och Perssons bygge. Må så vara. Själv har jag aldrig förstått varför utfallet i livet ska bli lika oavsett vad man gör. Och frihet att skapa sig ett bra liv är det centrala - vilket historiskt har skapat smhällen där de sämst ställda har fått det bättre än i samhällen som tvingar fram likhet. När Josefsson med nostalgiska övertoner kritiserar från denna vinkel är det bara propaganda för vänsterpartiet.

Själv hade jag nog lätt kunnat komma på dussintals punkter om maktmissbruk, idélöshet, misslyckanden och allmän antiintellektualism hos Persson som vore mer relevant att granska och kritisera.

12/09/2006 2:58:39 pm
Perssons lögner synas. Statsminister Göran Persson ljuger om verkligheten för att vinna valet. Det senaste året har jag bland annat visat hur han ljuger om ungdomsarbetslösheten, arbetslösheten generellt, den ekonomiska krisen, tillväxten och sysselsättningen.

Nu granskas och kritiseras Persson av många olika röster. Näringslivets Medieinstitut, NMI, gjorde en sammanställning av lögner som fick ett stort uppslag i Dagens Media. Ola Rothenborg, journalist på Dagens Nyheter, motiverar där det faktum att han avstod från granskning med att han "ville inte riskera att gå i polemik med statsministern". Intressant nog har Bo Malmberg på statliga Institutet för framtidsstudier, kritiserat sammanställningen, vilket jag har besvarat. Kan läsas här.

Media har dock ryckt upp sig. När Persson i sista duellen med Reinfeldt i SVT tydligen påstod att inkomstskillnaderna minskar mer i Sverige än i något annat land granskade Rapport påståendet - som är helt felaktigt. Enligt EU-kommissionen har inkomstskillnaderna i Sverige ökat något medan EU-genomsnittet har minskat. Läs mer här.

I Duellen med Reinfeldt på TV4 påstod Persson följande: "Vi är väl den ekonomi i OECD, kanske med någon konkurrens, som skapar flest nya jobb just nu." Enligt OECD utvecklades dock sysselsättningen bättre i 15 OECD-länder förra året och kommer att utvecklas bättre i 10 detta år. Läs här.

Den som vill jämföra med övriga EU kan notera att sysselsättningen enligt Eurostats senast redovisade period, första kvartalet 2006, utvecklades bättre än Sverige i 12 länder och sämre i 8 (ingen information om de övriga). Läs här.

12/09/2006 1:40:59 pm
En äkta skandal! Närmare en vecka upptogs toppnyheterna av den så kallade Fp-skandalen. Självklart är kärnan i denna också något som ska kritiseras. Men härom dagen avslöjade Johan Norberg en skandal av vida större format. Staten propagerar för socialism i skolan i ett omfattande läromedel som skickades ut lagom före valet. Nu har han fått bortförklaringar och ursäkter från ansvariga myndigheter. Att den offentliga makten och skattemedel används för ideologisk propaganda är naturligtvis avsevärt mycket värre än om några i ett parti smygtittar på några i ett annat.

12/09/2006 9:22:52 am
The Economist About Sweden: Admire the Best, Forget the Rest. In the latest edition of The Economist, there is a Special Report about Sweden; a more extensive article with a deeper analysis. In my opinion, it is the most correct and well-researched international article about Sweden so far. (The only thing they got wrong, for once, is my position at Timbro; I don′t run the place, I am Director of the Program for Free Markets.) The message of the article is roughly that there are parts of the Swedish society which work well, but that is due to free markets and reforms, and other parts that definitely don′t function, due to big government and a lack of reform. Below is a telling diagram showing the development of employment in different sectors of Sweden during the last 50 years.Read the Special Report here - >

12/09/2006 9:19:50 am
Företagen tvingas betala propaganda mot sig själva. Ett meddelande från kampanjchefen i IF Metall till medlemmarna har snappats upp. Av detta framgår hur smutskastningen mot Alliansen ska bedrivas på arbetsplatserna. Till detta ska läggas att medarbetarna på svenska företag enligt lag får ägna sig åt facklig verksamhet på arbetstid. I valtider är det naturligtvis bara den här typen av propaganda med flygblad, affischer, m m. I hög utsträckning är budskapen riktade mot just fri företagsamhet. Med andra ord tvingas nu svenska företagare att betala en socialdemokratisk valkampanj mot sig själva och upplåta sina företag för denna verksamhet. Hörde jag ordet "enpartistat"?

12/09/2006 9:03:37 am
From Paris With a Cold. This Saturday, I was supposed to run the Médoc Marathon in Bordeaux, France. A persistent and worsening cold, however, prevented me from that. I get ill very seldom, but this years twice, both times before a marathon - but last time not preventing me from running. So instead of marathon, this turned out as a very nice family week-end in Paris. Back in business, let me start by sharing a photo from Charles de Gaulle airport, showing a sign at a door where cleaning equipment is kept - suggesting that gender equality when it comes to cleaning is not total everywhere in Europe...

12/09/2006 8:52:03 am
Sju skäl att rösta på socialdemokraterna på söndag. Politik kommer alltid att innehålla skandaler av olika slag. Riktigt allvarliga blir de när den offentliga makten blandas in. Därför krävs bland annat rejäl granskning, grundslagsfäst maktbalans och begränsningar på det offentliga. I brist på detta och med ett långvarigt maktinnehav riskerar korrpution bli vardag. Som denna lilla sammanställning visar har vi en del att beakta i Sverige (pdf)...

07/09/2006 12:03:55 pm
Lögnminister Persson. I gårdagens "Duell" på TV4 påstod statsminister Persson att "Sverige är väl troligen ett av de länder i världen där människor arbetar mest - i alla fall i Europa så är det på det viset". Enligt OECD:s statistik ligger Sverige dock på plats 13 i Europa vad gäller arbetade timmar per capita.

Ännu en lögn till den långa raden. Persson ljuger systematiskt och ordentligt om svensk ekonomi. Inga problem finns, allt är bäst i den bästa av världar. På det viset lär dagens problem bli kvar och aldrig lösas.

I detta specifika fall beror inte Sveriges låga placering på lathet - som Persson antydde - utan på att skatter, bidrag och regleringar hindrar arbete.

Det är lika oärligt som löjligt att förneka detta faktum. Vill man ha en sådan politik får man ta konsekvenserna. Men inte ljuga om dem. Jag vill inte ha en sådan politik utan anser att staten inte ska hindra arbete. Men i vilket fall är fakta fakta.

Studera statistiken här och här.

07/09/2006 10:39:04 am
Ny rapport: Häftig skatt eller sexig tillväxt? I morse presenterade vi en ny rapport på Timbro med titeln ovan på ett seminarium där rapportförfattaren Jesper Katz, LO:s chefekonom Dan Andersson och professor Ulf Jakobsson deltog. I skuggan av andra händelser i media blev detta ett intressant seminarium i en viktig sakfråga. I rapporten sammanställs en rad vetenskapliga studier som pekar på ett tydligt samband mellan hög skatt och låg tillväxt. Baserat på några av dessa studier görs även en beräkning av ungefär hur mycket tillväxten per år kan öka om inkomst- och bolagsskatterna sänktes med fem procentenheter. Tillväxten under tio år skulle motsvara ungefär 10 000 kronor i ökad inkomst per svensk före skatt. Ladda ned rapporten här (pdf) och pressmeddelandet här.

07/09/2006 10:25:52 am
LO-väljare positiva till sänkt skatt. Idag redovisas i Dagens Industri resultaten av en opinionsmätning som förre riksbankschefen Lars Wohlin, numera riksdagskandidat för Kd, har låtit Sifo genomföra. Han har anslutit sig till mitt förslag som presenterades i Dagens Industri den 10 augusti, om att tre fjärdedelar av den årliga tillväxten ska stanna ute i samhället och en fjärdedel tas in i skatt. Det skulle innebära, som Wohlin riktigt framhåller, att skattetrycket sänks med 13 miljarder om året. Enligt opinionsmätningen anser 52 % av LO-medlemmarna att det är bra, medan 30 % säger att det är dåligt och övriga är tveksamma. Det finns således ett stöd bland vanligt folk för lägre skatt. Och detta är en strategi för sänkt skattetryck utan enskilda neddragningar av utgifter som vilken regering somn helst skulle kunna använda.

06/09/2006 3:44:54 pm
World Bank: Ease of Doing Business. All indexes ranking countries in different criteria have a limited value. They always simplify and sometimes things are not really comparable. But still, comparisons between countries are relevant for those who want to reform.

The World Bank is publishing an Ease of Doing Business Index. Countries are simply compared concerning aspects of society that are relevant for how easy it is to do business. Singapore is number one, New Zealand number two and the US is number three. The countries that have improved the most lately are Mexico, Georgia and Serbia.

Sweden is number 13. A look at the sub-categories show, however, that Sweden is number 98 when it comes to the labor market. And it also gets very low score in protecting investors and taxes. These low scores are the same for Sweden in these categories for most studies and evaluations. One again confirmed, then.

With all its simplifications, an index like this might indicate relevant change over time and on specific areas. From that, one could learn where to reform.

06/09/2006 10:37:18 am
Ny studie: Hög skatt på arbete ger högre arbetslöshet och lägre sysselsättning. I en ny vetenskaplig studie författad av fil dr Åsa Hansson presenteras nya belägg för att höga skatter på arbete skapar arbetslöshet och låg sysselsättning. Tidigare har både politiker och vissa ekonomer påstått att sänkta skatter på arbete inte ger en varaktig ökning av sysselsättningen. Åsa Hansson visar dock hur de teoretiska modeller som ligger till grund för detta påstående inte ger en rimlig bild av verkligheten. Hon framhåller också att arbete har blivit betydligt mer priskänsligt i en globaliserad värld.

Läs rapporten här - >

06/09/2006 7:55:13 am
En socialdemokratisk önskedröm. En extremt skandaltyngd socialdemokrati utan idéer för framtiden jublar nu. Intrång i deras databas av en liberal ungdomsförbundare som gjordes för ett halvår sedan gjordes stort nummer av två veckor före valet. Varje ansats att tala sakfrågor inför valet försvann och det näst största oppositionspartiet kastas in i kris. Under en tidsperiod då Folkpartiet har gjort hundratals utspel har kunskap om Socialdemokraternas planering i två fall gjort att Folkpartiet har kommit timmar tidigare med sin aktivitet.

Detta är vad som nu är känt. Orimligt beteende av personen som gjorde intrånget, men trots allt av minimal betydelse för verksamheten. Nu har partisekreteraren avgått för att han inte gjorde mer för att se till att 24-åringen avstod från inloggning. Media tävlar om att överdriva skandalen. Ulvskog, som ansåg att Moderaternas polisanmälan mot dem för deras förtalskampanj mot Reinfeldt var onödig, liknar Lars Leijonborg vid en våldtäktsman. Bortom sans och vett. Till och med Ali Esbati, vars hat mot Folkpartiet nog bara kan jämföras med hans beundran för Irans ledning, verkar anse att skandalen har drivits väl långt.

Ännu kan ny information som förvärrar det hela förstås komma fram. Socialdemokraterna kommer att tjata om detta till valdagen för att slippa tala om annat. Men de som liknar det vid Watergate eller för den delen regeringens usla hantering av tsunamins effekter har helt fel. I de fallen var det misskötsel eller missbruk av den offentliga makten. Det är stor skandal. När ett parti missköter sin egen verksamhet så är det en annan sak. (Och då avgick ändå högste organisationschef Johan Jakobsson för att ta sitt ansvar, vilket Persson inte gjorde för tsunamin.)

Polisutredningen kommer att dra ut på detta i flera dagar. Media lär haka på. Förhoppningsvis lär ändå allt ha redovisats innan det är dags för val. Ju snabbare det kan bli diskussion om jobben, företagandet, välfärden och framtiden, desto bättre. Sveriges framtid är för viktig för att Socialdemokraterna ska tillåtas klamra sig fast vid makten på detta vis.

05/09/2006 11:34:16 am
Men om man inte vill med? Årets socialdemokratiska valslogan "Alla ska med, så enkelt är det" är intressantare än det först kan verka. Ambitionen är att ge intrycket att ingen ska lämnas efter, en sorts omtanke och solidaritet. Att detta står i kontrast till det växande utanförskap som deras samhällsmodell leder till är en annan sak. Detta är uttrycket för en ambition.

Men vad betyder "ska" i sammanhanget? Jo, att man inte får avstå från att följa med. Alla "ska" med på den resa som socialdemokraterna leder, och vara med i de system som de utformar. Om jag säger att jag inte vill ha statlig pension för att istället få behålla de skattemedlen och själv investera så är det otillåtet. Du får inte avstå, för alla ska med. Bakom det som kan tyckas vara en lockande yta av omtanke innebär alltid socialism detta tvång och denna kollektivism.

05/09/2006 11:24:37 am
Another Review. A young and talented economist and opinion-maker, Stefan Karlsson, who is also associated to the Mises Institute, has published an extensive and intelligent review of my book "European Dawn". He refers to it as "the most powerful indictment of the Euro-socialist welfare state that I have read so far". He is very positive and adds interesting points, but also discusses what could have been better.

Read the review here - >

05/09/2006 11:18:27 am
Forskningen: Entydigt samband mellan hög skatt och låg tillväxt. Ofta påstås i den allmänna debatten att det inte finns ett tydligt vetenskapligt bevisat samband mellan höga skatter och låg tillväxt. Till exempel påstod Pär Nuder följande i Agenda den 20 augusti:

"Sverige har just nu Europas, en av Europas, högsta tillväxter, inte bara tillväxt i ekonomin utan också jobbtillväxt. ... Beror det på att vi har låga skatter i Sverige... ? Nej, vi har höga skatter... Det är vår samhällsmodell som är framgångsrik och den ska vi försvara."

Detta är felaktigt. I en rapport som vi presenterar på torsdag morgon har tillgänglig forskning i ämnet sammanställts. Av denna framgår att det finns ett signifikant samband mellan höga skatter och låg tillväxt för utvecklade länder. I rapporten beräknas även hur mycket tillväxten skulle kunna öka i Sverige om vissa saktter sänktes.

Ett centralt ämne inför valet. Begränsat antal platser. Välkommen.

Läs mer och anmäl dig här - >

05/09/2006 11:17:42 am
WirtschaftsWoche About the Nordic Model. The German magazine WirtschaftsWoche has published an ambitious attempt to reply to the question: "Is the Nordic Model something for Germany to copy?". Largely, it points to various market-oriented reforms that have been done with success in some Nordic countries. But the problems following to limited reform are also described. I am one of the interviewed.

Read the article here (four pages) - >

04/09/2006 9:32:43 pm
Dagens detaljer. Det som först beskrevs som "Folkpartiets spioneri", där intrycket gavs att deras valkampanj hade utformats utifrån stulen information från Socialdemokraterna, verkar vara något helt annat. Två unga killar i ungdomsförbundet som har loggat in på SAP-databasen för över ett halvår sedan - med lösenord från SSU (!). Orimligt beteende, men inget som någon central del av Folkpartiet berörs av - och således uppblåst över alla breddar i media. Hög tid för debatt om sakfrågor, vilket Socialdemokraterna gör allt för att undvika.

Trots att Socialdemokraterna valde gårdagskvällen för sitt avslöjande om LUF-killen har media ägnat utrymme åt SVT-utfrågningen av Reinfeldt. De skriver att av Alliansens skattesänkning på 1000 kr per månad för alla blir bara 500 kr kvar när vissa neddragningar är borträknade, såsom att avgiften till fackföreningar inte längre ska vara avdragsgill. Media förväxlar skatter och utgifter, egna pengar och bidrag. Alla får sänkt skatt med 1000 kr, punkt. Vill man sedan vara med i facket, en schackklubb eller Amnesty får man betala med egna pengar. Men det gör ju inte skattesäkningen mindre. Och den blir inte heller mindre av att vissa bidrag stramas åt.

04/09/2006 9:51:59 am
Tidskriften Heimdal. Den borgerliga studentföreningen Heimdal kommer denna vecka med valnumret av sin tidskrift. Där delar tydligen undertecknad på spaltutrymmet med blandade storheter som Alliansens partiledare och Dick Erixon. I en kortsiktig valdebatt försöker jag åter lyfta perpektivet mot ett längre och mer principiellt perspektiv. Kan läsas här.

03/09/2006 11:46:27 pm
Granskande journalistik, tack! Idag står följande att läsa i Dala-Demokratens ledare, den rödaste av de röda:

"Det är två veckor kvar till valet och läget ser mörkt ut för socialdemokraterna. Man vill utbrista: Alle man och kvinnor till pumparna, s-skeppet sjunker!"

Just så. Och Socialdemokraterna själva visste att en lyckad utfrågning i SVT med Fredrik Reinfeldt skulle kunna påskynda förlisningen. Vad göra? Jo, störa ut det hela.

Således kallade Socialdemokraterna till presskonferens kl. 23.30 ikväll. De meddelar att de har polisanmält Folkpartiet för dataintrång. De påstår att någon med koppling till Folkpartiet har tagit sig in i deras databas och läst valhandlingar.

En incident som måste utredas, även om det är synd att det tar fokus från sakfrågorna. Det mest intressanta är dock tidpunkten. Intrånget har tydligen skett mellan november 2005 och mars 2006. För det kallar de till presskonferens timmar efter oppositionsledarens TV-utfrågning ett halvår senare!

Ett billigt trick - som inte granskande journalister borde gå på.

03/09/2006 11:26:34 pm
An International Autumn. It is a lot about the Swedish elections right now. But fortunately, the autumn will mostly contain other matters for me. I am very happy to receive many questions about giving lectures in exciting places for interesting people. On the list right now are Bratislava, Dublin (Trinity College), The Hague and Oslo. There is a broad need for an optimistic view about what liberalisations and radical reforms can do to revive prosperity and employment.

02/09/2006 10:34:37 pm
Jan Edling: "Hur många fler orkar vi försörja?" För ett år sedan fick utredaren Jan Edling sluta på LO för att han hade skrivit rapporten "Alla behövs". Där beskrev han det stora antalet personer utanför arbetsmarknaden och underströk betydelsen av reformer för fler jobb. Idag skriver Jan Edling i Aftonbladet på samma tema, men med nya siffror. Precis som förra gången rätt, relevant och läsvärt:

"I bästa fall kommer den säsongrensade sysselsättningen att uppgå till 79 procent i slutet av året.

Eftersom Sverige är ett land med en mycket hög andel äldre och barn är det inte rimligt att jämföra vår sysselsättningsgrad med andra länder. Andelen 20?64-åringar i Sverige utgör 59 procent av befolkningen. Bara Grekland, Nya Zeeland och Irland har en lägre andel.

I förhållande till hela befolkningen har vi en officiell sysselsättningsgrad på 45 procent (i praktiken är siffran inte ens så hög, eftersom vi måste räkna bort sjukfrånvaro, ledighet och annat från detta). Det betyder att varje sysselsatt måste försörja dels sig själv, dels 1,2 andra som är barn, äldre eller icke sysselsatta i arbetsför ålder.

Under kommande år kommer de sysselsatta att få allt fler att försörja eftersom antalet äldre växer snabbt. Statistiken visar att vi skulle behöva ha en sysselsättningsnivå på 85 procent för att våra barns försörjningsbörda inte ska öka jämfört med i dag. Om vi väljer att nöja oss med 80 procents sysselsättning kommer våra barns börda att vara lika stor som den vi själva upplevde under de värsta krisåren på 1990-talet. ...

Om vi inte diskuterar dessa ödesfrågor på toppen av en högkonjunktur ? när ska vi då göra det? Jag befarar att problemen kring sysselsättning och välfärd kommer att vara betydligt svårare att lösa i den lågkonjunktur som trots allt väntar runt hörnet."


Läs hela artikeln här - >

01/09/2006 10:45:18 am
LO vill sluta dölja arbetslöshet. LO:s chefekonom Dan Andersson förordar idag att Sverige ska redovisa arbetslöshet i enlighet med internationell praxis. Hittills har AMS avvikit på ett sätt som varken ILO, OECD eller Eurostat har accepterat. Hundratusentals arbetslösa har dolts genom att föras bort ur statistiken. Nu vill LO att de studerande som söker arbete ska räknas med, såsom är fallet i andra länder. Det skulle addera ytterligare 2,5 procentenheter till den s k öppna arbetslöshet som enligt AMS är 5,2 procent (Anderssons egen siffra på 4,8 procent torde vara inaktuell). Det vill säga 7,7 procents öppen arbetslöshet. Arbetslösa i AMS-åtgärder är 2,6 procent, så den totala officiella arbetslösheten skulle med LO:s nya, internationellt anpassade, mått således vara 10,3 procent.

01/09/2006 10:39:15 am
Rakryggad. Henrik von Sydow är moderat riksdagsledamot med starka principer. I tider av majoritetsvälde och maktmissbruk står han upp för grundläggande individuella rättigheter. Läs mer här.

01/09/2006 10:33:22 am
Glöm inte:Läs mer - >

31/08/2006 11:47:23 pm
Två år med realtid.se. Ikväll firande realtid.se tvåårsjubileum med festligheter på Konstnärsbaren i Stockholm. VD Jonas Wiwen-Nilsson beskrev deras ambition som att vara en affärskvällstidning och nämnde ett antal reportage som har fått såväl vid uppmärksamhet som konkret effekt i samhället. De är en fräsch och oberoende kraft i ett medielandskap som behöver nytänkande och riktiga granskare av makten. Förhoppningsvis innebär de kommande åren ett ökat genomslag.

31/08/2006 5:11:41 pm
FT: "Swedish opposition finds some unlikely allies." In today′s Financial Times, there is an interesting article about Swedish business and politics. It tells the story of businessmen who want a different government and also economic reform - and provides interesting facts about the case for the state to deregulate and open up for entrepreneurs in welfare services. I am interviewed.

Read the article here - >

31/08/2006 5:05:56 pm
Persson går Schröders väg? I Tyskland saknar ingen den förre förbundskanslern Gerhard Schröder. Verkligen ingen. Ändå stöddes han av en stor kampanjmaskin inför sitt sista val. Valet blev jämnt och han satt nästan kvar vid makten. Men till slut lämnade han in och försvann. Att han idag inte är saknad visar att ingen egentligen gillade honom. Alla visste att han var en förvisso skicklig talare, men en maktfullkomlig och taktiserande politiker utan en vision om framtiden. Han stöttades upp i valet ändå, av plikt, av sin rörelse. Min tro är att Göran Persson kommer att gå samma väg vid en valförlust. När han lämnar in kommer även de egna att känna det som en befrielse. Och ingen kommer att sakna honom.

31/08/2006 5:05:49 pm
In TCS Daily: Party Central. There are clear democratic reasons for a shift of government in Sweden following the elections in about two weeks. The Social Democrats, that have ruled during 65 of the last 74 years, have become one with the state. The public power is abused in many ways to secure their power. In this article, I provide a couple of facts showing how.Read the article here - >

30/08/2006 8:23:06 am
Vad döljer Danielsson? Ingen torde ha missat JO:s hårda kritik mot statssekreterare Lars Danielsson, Göran Perssons närmaste man. Här kan JO:s rapport läsas. Vad är det för fakta om regeringens ledarskap han döljer? Och vilken roll har denna hans hemlighet i det faktum att Persson låter honom vara kvar på sin post?

29/08/2006 10:21:58 pm
Radikala reformer hos Folkpartiet. Ikväll genomförde Folkpartiet ett välbesökt arrangemang i riksdagen om företagande. Gunvor Engström, VD för Företagarna, talade väl om behovet av förändring utifrån företagarens vardag. Karin Pilsäter och Nyamko Sabuni redogjorde för vad Folkpartiet faktiskt vill göra för att förbättra företagsklimatet. Per Bystedt, VD för Spray, talade om vikten av att kommunicera företagarnas betydelse. Undertecknad ville lyfta perspektivet till omvärld och framtid och visa behovet av radikala reformer för att släppa fram skapande och utveckling. Läs mitt anförande här.

29/08/2006 11:49:36 am
A(v)hopp - igen. Sju företrädare för Vänsterpartiet hoppar av sina uppdrag, enligt Dagens Nyheter. Denna gång i Trollhättan. Motiveringen är att partiet under Ohlys ledning ställer ut löften som inte ens de anser är genomförbara. Om det nu fortfarande är så att ett par, tre procent av väljarna vill stödja detta parti om tre veckor - finns det då några personer kvar att rösta på?

29/08/2006 11:46:28 am
Passa på! Timbros sällskapsspel "Politiskt korrekt?" säljer utmärkt. Säkerligen inte minst i Designtorgets butiker. Mycket bra att i valtider utmana vänner i politiska kunskaper - med glimten i ögat.Läs mer och beställ spelet här - >

29/08/2006 10:33:30 am
Tvärsäkert. Andreas Bergh på Ratioinstitutet beskriver på sin blogg min uppfattning om Irakkriget som "tvärsäker". Som grund för detta har han ett blogginlägg av undertecknad där jag för ett och ett halvt år sedan citerade en tolk som följde med DN:s korrespondent och framhöll det positiva med den nya yttrandefriheten.

Själv har han ingen bestämd uppfattning, eftersom han inte exakt vet hur Irakkriger gick till, hur det kommer att gå framöver och hur det var att leva i Irak under Saddam Hussein. Det krävs således ett minimalt underlag för att kategorisera min uppfattning som tvärsäker, men ett enormt underlag för att ha en uppfattning om Irakkriget.

Självklart har jag också i diskussioner med bl a amerikanska vänner funnit goda frihetliga argument emot kriget. Och jag har flera gånger påpekat att planeringen för situationen efter invasionen var uppenbart dålig. Men jag har landat i slutsatsen att störtandet av Saddam Hussein var ett nödvändigt steg på vägen mot demokrati i Mellanöstern.

Ibland krävs, enligt Bergh, således kunskap om varje blad på varje träd för att ha en uppfattning om skogens helhet, ibland räcker tydligen en blick på den närmaste granen för att avgöra hela frågan. Inte så lyckat.

28/08/2006 11:00:34 am
Europeans Are Productive, But Governments Stop Them From Working. In a recent paper, professor Robert J Gordon has analysed the reasons behind the fact that Europeans on average only have an income at 70 per cent of the average American. He argues that Europeans are almost as productive as Americans. The main difference is that a bigger share of the American population is working and they work more. He dismisses the popular notion in Europe that Europeans value their leisure time more than Americans.

The reason is, according ot Professor Gordon, that governments in Europe make work less profitable and non-work is rewarded. He especially points out systems of early retirement as a damaging system for European prosperity. This conclusion would have a policy impact. Productivity is not invented by politicians - it develops in research and in companies. But if government - in terms of taxes on work and early retriement schemes - is the reason for lower incomes, then politicians can do something directly.

Read the paper here - >

28/08/2006 10:39:15 am
Reason: Goodbye to Big Government? The Reason Magazine is a very thorough, yet provocative and often funny, publication that stands for free minds and free markets. The Reason Blog is said to have about a million visitors a month. In the latest edition, the editor-in-chief, Nick Gillespie, quotes Bill Clinton when he said that "the era of big government is over". Government spending, however, increased during Clinton and even more under Bush. But still, the trend has been right, since public spending as a share of GDP has decreased in most of the Western world between 1993 and 2003. The facts supporting that, including a table, are taken from my book.

Read articles from the latest edition here - >

28/08/2006 10:29:33 am
Trött. Igår kväll fick Göran Persson svara på en rad frågor i SVT om varför inte staten lägger sig i samhället och medborgarnas liv ännu mer än den gör. Och han var alls icke den som avstod från att säga att om han skulle medverka till än det ena och än det andra så var det i riktning mot att staten ska göra mer.

Till utfrågningens konkreta nyheter kan föras att det är mycket möjligt att ännu en kärnkraftsreaktor ska stängas ned under nästa mandatperiod. Samtidigt som näringslivet ska ha de mest konkurrenskraftiga elpriserna i Europa :) Detta sätter även frånvaron av besked i regeringsfrågan i blixtbelysning: blir det fortsatt nedläggning av kärnkraften eller ej med Persson? Ingen som vet, inte ens han själv.

Men han var trött och ofokuserad. Lite mumlig och slentrianmässig. Mycket kan sägas om Persson, men han brukar vara verbal. Inte igår, han var sömnig. Utom (!) när han talade om sitt 19-miljonershus (som inte fjärmar honom lika mycket från vanligt folk som han påstod att Bo Lundgrens 6-miljonerhus gjorde med honom 2002), kantareller och om att äta middag. Talande. Låt Göran Persson få ägna sig på heltid åt dylika sysslor.

27/08/2006 4:11:07 pm
Länder som lyckas. I en rapport publicerad inom ramen för Urban Bäckströms kris- och framtidskommission beskrivs ett antal europeiska länder som har genomfört framgångsrika reformer. I både västra och östra Europa har flera länder genomfört marknadsinriktade reformer för exempelvis lägre och plattare skatter och färe regleringar. Läs om dessa här.

27/08/2006 3:57:48 pm
The Guardian: Higher Unemployment in Sweden Than the EU Average. Last year, Polly Toynbee, the leftist editorial writer of the British daily The Guardian, wrote an article infamously calling Sweden "the most successful society the world has ever known". The day after, I had a reply in The Guardian correcting her false facts and a few months after that, the news section of The Guardian published a more balanced picture.

Despite this, however, her first article has been cited numerous times by Social Democrats as the evidence that the world loves them and their policies and that no change is needed in Sweden. Large articles giving a rather critical image of the country and the government′s policies in substantially more serious and respected media like the Financial Times received hardly any attention in Sweden.

Anyway, now Polly Toynbee has written about Sweden again. She points out that the situation "looks grim" for the Social Democrats before the election. But she has corrected herself on the facts and now points out, for example: "Highish unemployment - almost certainly higher than the official 6% rate - is a key battleground. As in most of the EU, hidden unemployment lurks in the sickness figures and in some government make-work schemes. But although it is probably only a bit above the EU average, the Swedes worry."

Still, she finds it odd that Swedes don′t unanimously unite in supporting the Social Democrats for ever and eternal time. But this time, after providing new facts, she only calls Sweden "one of the most successful countries the world has ever known"...

Read the article here - >

27/08/2006 3:52:17 pm
Per T Ohlsson om misslyckandet med integrationen. Idag skriver Per T Ohlsson i Sydsvenskan om hur statsministern förklarade efter 2002 års val att integrationen av invandrare på arbetsmarknaden var en avgörande fråga. Tyvärr, som framgår av artikeln, har detta misslyckats totalt. Han visar även att statsministern har varit långt från sanningen när han har beskrivit verkligheten, även i detta avseende.

Läs artikeln här - >

25/08/2006 11:48:11 am
Åtgärder för att lösa ett problem som inte finns. Igår presenterade finansminister Pär Nuder och arbetslivsminister Hans Karlsson ett antal åtgärder för att minska arbetslösheten bland unga. Detta är i sig anmärkningsvärt, eftersom de har ägnat ett år åt att förklara att detta problem inte finns. Ännu i valmanifestet föreslogs ingenting på detta område. Tydligen har de insett att medborgarna är mycket medvetna om att problemet finns och att Alliansen lägger mycket krut på att unga ska få jobb.

Inledningsvis kommenterar de naturligtvis siffrorna om sysselsättningen från SCB. Pär Nuder gläds över att 40 procent av det som kallas en ökning består i att unga har fått jobb. Ja, under juli månad. Och SCB påpekar specifikt att det är tillfälliga jobb. Alltså gläds Nuder över att unga fick sommarjobb. Men de försvinner som bekant med sommaren. Alltså ingen bestående förbättring.

Vad föreslår då ministrarna för att lösa det problem som ännu i förrgår inte existerade? Jo, mer uppdrag till AMS, mer subventioner till konstgjorda anställningar, fler i AMS-sysselsättningar och fler som ska få lönebidrag. Inte en enda - jag upprepar - inte en enda åtgärd för att fler riktiga jobb ska växa fram. Inte ett enda hinder som idag stoppar framväxten av nya jobb ska bort.

Ska åtgärder föreslås under valfeber och desperation måste de rimligen ändå uppfylla kravet att innehålla något alls för att lösa det problem som fokuseras.

25/08/2006 11:44:03 am
Continue Signing Up! The European Parliament should be located in Brussels only - not partly in Strasbourg. That is the message from us who have signed up at One Seat. And we are soon 900 000 people. When the level is one million, the EU will have to take up the issue. So continue signing up and asking friends to do the same!

24/08/2006 5:48:27 pm
Fokus på jobben. Senaste numret av Fokus, som kommer imorgon, har frågan "Vem har fel om jobben?" på framsidan. I en ambitiös samling artiklar vänds och vrids på begrepp och beskrivs Sveriges situation. Undertecknad är en av de intervjuade. Definitionsfrågorna är inte alltid helt enkla. Men det framgår tydligt av artiklarna att Sverige avviker från internationella normer genom att dölja stora grupper i andra kategorier. 8,5 procents arbetslöshet, strax över EU-snittet, är en minimidefinition där de mest självklart arbetslösa räknas in.

Läs Fokus jobbspecial här (pdf) - >

24/08/2006 1:30:20 pm
Newsweek: The Top 100 Global Universities. In the global competition for high-skilled production, the quality of universities are of course one important factor that determines the degree of success for a country. Newsweek today presented its list of the top 100 universities in the world. Newsweek has evaluated the universities on a number of criteria of relevance to make the list. The only European universities among the top 50 are British, Swiss and one in France. The top is dominated by American universities. The best Swedish ones are Lund at number 76 and Uppsala at number 88.

Read the criteria and the entire list here - >

24/08/2006 11:22:08 am
Om AKU: Svag arbetsmarknad kräver reformer. När den senaste Arbetskraftsundersökningen, AKU, levererades idag kl. 09.30 från SCB var rubriken "Fortsatt förbättring på arbetsmarknaden". I juni konstaterade dock SCB följande i AKU:

"Om hänsyn tas till befolkningsutvecklingen, uppvisar andelen sysselsatta i procent av befolkningen inte någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med juni 2005."

Då kunde ingen förbättring säkerställas. Hur kan då någonting idag anses vara en "fortsatt" förbättring?

Sysselsättningen sägs ha ökat med 121 000 till 4 544 000 personer, motsvarande en ökning på cirka 2,7 procent. Av ökningen på 121 000 uppges 15 000 vara en ökning av personer i olika typer av AMS-program. Kvar är 106 000 i ökning om AMS-programmen räknas bort.

Under den period som AKU behandlar, juli 05-juli 06, ökade befolkningen i arbetsför ålder med 59 000. Kvar är således en nettoökning av sysselsättningen i förhållande till befolkningen med 47 000, eller 1 procent.

Sysselsättningen har således ökat med 1 procent netto - nästan uteslutande tillfälliga jobb - när Sverige står på toppen av högkonjunkturen. Under samma tidsperiod har tillväxten och sysselsättningen utvecklats mycket starkt globalt, inte minst i övriga Europa.

Diagrammet nedan visar hur sysselsättningen har utvecklats månad för månad, enligt SCB, sedan förra valet. (Fram till mars 2005, vilket är den period SCB har statistik för i denna serie.) En marginell uppgång av detta slag återtar bara en bråkdel av fallet. Och vad händer när konjunkturen åter viker nedåt, med all sannolikhet relativt snart?

Den grundläggande ekonomisk-politiska slutsats som kan dras av dessa fakta är att arbetsmarknaden är i stort behov av en rad reformer. I sin tur borde dessa kunna inspireras av de länder som lyckas bättre, där skatterna på arbete är lägre än här, regleringarna färre och ersättningarna till dem som inte arbetar är lägre.Läs en något mer omfattande genomgång av AKU här - >

24/08/2006 8:46:55 am
Bildt och Jobbpaketet. På sin inrikesblogg kommenterar Carl Bildt det Jobbpaket vi skickade ut i tisdags.

23/08/2006 2:22:25 pm
"Jobbmanifest." På vänsterkanten finns inget gemensamt valmanifest. Det finns tre partiers separata dokument och väljaren kan blott gissa sig till vad utfallet möjligen skulle bli om de får fortsätta regera. Mot detta står Alliansen och det gemensamma manifest som de fyra borgerliga partierna just presenterade. 30 relativt detaljerade sidor i jämförelse med det 12-sidiga socialdemokratiska manifestet - vars slutnota inte ens Riksdagens Utredningstjänst kan räkna fram. Alliansens manifest har betydande fokus på hur fler jobb ska kunna växa fram, också det i kontrast till socialdemokraternas tomhet. Från min utgångspunkt finns skäl till synpunkter på graden av radikalitet och deras benägenhet att acceptera eller spä på en del socialdemokratiska offentliga utgiftsökningar. Men det är inget tvivel om att ett enat alternativ står mot ett spretigt och att ett alternativ som vill ta steg i rätt riktning för jobben står mot ett som har gett upp. It′s time for a change!

Läs Alliansens manifest här - >

23/08/2006 12:37:44 pm
New Jobs Everywhere. The global economy is booming. New and better jobs are being created in great amounts in many countries. Now, employment is growing rather fast even in the eurozone, where the three biggest countries are in desperate need of market-oriented reform. In such a situation, it is hard to imagine what a country could possibly do not to be part of that development of new jobs. And tomorrow, there will be new statistics about employment in Sweden. Everyone should be severely disappointed if the rise is not substantial now, at the top of the business cycle.

Read more about employment in the eurozone - >

23/08/2006 12:35:20 pm
Raka rör. Läsvärd kolumn av Johan Staël von Holstein, om valet mellan frihet och socialism. Läs här.

23/08/2006 10:55:29 am
Våldsvänstern i Kungsträdgården. Enligt etablerade bedömningar trotsade cirka 10 000 personer vädret igår i Kungsträdgården för att delta i en manifestation mot fastighetsskatten. Ett väl genomfört arrangemang mot en orättvis och omoralisk skatt. Som princip undergräver den privat ägande och som praktik tvingar den ofta personer med låga inkomster att flytta från hus och hem (vilket undertecknad fick förklara i tysk TV).

Tyvärr fanns en hotbild från diverse grupperingar som organiserar nazister och kommunister, vilka utlovade att störa manifestationen. Dessa extrema rörelser med olika färg på ytan men samma principer i grunden gjorde mycket riktigt så. Med paroller om att de skulle ha mer rätt till villaägarnas pengar än villaägarna själva visade de sitt förakt för bland annat yttrandefriheten. En hotfull stämning uppstod när polis fick gripa in. Våldsvänsterns beteende är ren idioti naturligtvis. Å andra sidan kan den yttersta vänstern snart förlora sin parlamentariska förankring och bli än mer marginaliserad.

22/08/2006 2:11:35 pm
Jobbpaket. Idag distribuerar Timbro ett Jobbpaket där slutsatserna från tre publikationer om sysselsättningen sammanställs. En slutsats är att Sverige har betydande problem, en annan att flera andra länder lyckas bättre och att vi kan lära av dem. Här är några centrala fakta:

- Mellan 1980 och 2005 ökade befolkningen i arbetsför ålder med 560 000 personer, men under samma period skapades bara 49 700 nya arbeten netto. Den verkliga arbetslösheten var år 2005 minst 17 procent.

- I 11 av de 15 länder som utgjorde EU mellan 1995 och 2003 utvecklades sysselsättningen bättre än i Sverige. I Irland, Spanien och Nederländerna var ökningen störst.

- Inom EU-15 minskade Sverige storleken på arbetskraften mest av alla länder mellan 1990 och 2004. När stora grupper människor förs ut ur arbetskraften kan de inte heller räknas som arbetslösa.

- Ungdomsarbetslösheten i Sverige var 2005 cirka 22 procent, sjätte högst bland EU:s 25 medlemsländer. Den har fördubblats på fem år. I Nederländerna, Irland och Danmark är den 7-8 procent.

- Sysselsättningen bland unga (16-24 års ålder) sjönk med cirka 7 procent mellan år 2000 och 2005. Samma period ökade antalet förtidspensionerade under 30 års ålder från cirka 13 000 till 22 000.

- Mellan 1992 och 2004 var 1,4 miljoner individer mellan 18 och 24 års ålder någon gång arbetslösa. Av dem som deltog i arbetsmarknadspolitiska åtgärder fick en minoritet arbete efteråt.

- 1990-2006 var tillväxten (BNI per capita) i genomsnitt 1,4 procent, lägre än EU-genomsnittet. 1999-2006 var den 1,8 procent, samma som det svaga 1980-talet. Trots enskilda goda kvartal är snittet över längre perioder mediokert.

- De länder i EU-15 som hade bäst utveckling av sysselsättningen präglas av lägre skatt på arbete, en friare arbetsmarknad och lägre offentliga ersättningar till dem som inte arbetar än de länder som lyckades sämre.

Läs hela mitt följebrev här och publikationerna här, här och här.


22/08/2006 2:08:50 pm
Kom till Kungsträdgården! Kl. 17.00 idag kommer årets stora demonstration mot fastighetsskatten att äga rum i Kungsträdgården. Kl. 18.00 ska Alliansens partiledare tala. Ett bra tillfälle att ge ännu mer tryck i opinionen mot en omoralisk skatt.

22/08/2006 11:44:11 am
Vågar man hoppas? I den senaste opinionsmätningen från Synovate Temo får Vänsterpartiet 3,6 procent. Blir det utfallet i valet har inte bara vänsterblocket förlorat utan det med besked. Socialdemokratin skulle vara en marginaliserad kraft. Men det allra bästa vore att inte en enda kommunist skulle sitta i Sveriges Riksdag.

22/08/2006 9:40:35 am
Bloomberg: European Welfare Has Turned Into a Money-Go-Round. In a Bloomberg column today, Matthew Lynn writes about people?s dependency on the state in Western Europe. In Germany, for example, 42 per cent of the population is dependent on the state for their income. The reason is that high taxes - particularly on low incomes - lead to a situation where many people can?t live off their salary. Thus, they need contributions from the state - paid for aldready with their taxes. I am interviewed.

Read the article here - >

22/08/2006 9:38:43 am
Sagan om Persson och arbetslösheten. I denna film från MUF skildras slående och roligt skillnaden mellan Perssons ideliga påståenden om låg och sjunkande arbetslöshet och den allt sämre verkligheten.

Se filmen här - >

21/08/2006 1:13:35 pm
Politicians Out of Touch With People. Most people in Europe would like to work more and have a higher pay, not fewer hours. And most don?t want the politicians to decide how many hours they should work. People obviously want the freedom to run their own lives, not regulations from the state. All this according to a new opinion poll.

Read more here - >

21/08/2006 11:28:26 am
The End of Libertarian Policies? At this blog, there will be quite a lot of focus on Sweden during the coming four weeks, due to the general election on September 17. But there will still be some international comments - not least since those perspectives are quite lacking in the national elections debate. Here is an op-ed in the FT a few days ago, by Michael Lind. His message is that the free-market renaissance with Thatcher and Reagan is over and will never return. Now, the choice is between big government socialism or big government conservativsm. I think that he is right about the last ten years, but wrong about the future. In my view, there are several substantial signs of the failure of both of these and again a longing for something more free-market radical. But the article is worth reading for its description of the development during the last years.

Read the article here - >

21/08/2006 11:00:58 am
Utspelet. Igår medverkade jag således i Agenda med det s k Utspelet. Efter sändningen inleddes en debatt om detta på nätet. Här kan man se Utspelet, läsa det, samt delta i diskussionen.

21/08/2006 10:56:26 am
Bildts inrikesblogg. Förre statsministern Carl Bildt har under en längre tid haft en intressant blogg med fokus på internationella frågor. Nu har han startat en som handlar om inrikesfrågor, inför valet. Läs bloggen här.

21/08/2006 10:54:07 am
Läs Marklund. Liza Marklund hade igår en läsvärd kolumn i Expressen:

"Sossarna borde genast byta namn - från Socialdemokratiska Arbetarpartiet till Socialdemokratiska Bidragstagarpartiet.

Partiet skiter fullständigt i jobben, arbetsmarknaden och alla former av vettig sysselsättningspolitik. Det enda man gör är att höja bidragen.

- Vår unika samhällsmodell är mer modern nu än någonsin, sa statsministern när han presenterade partiets valmanifest i fredags.

Tillåt mig gapskratta.

Av de sex punkterna man presenterade handlade inte ett enda om jobben. Inte ett enda!!"


Läs hela artikeln här - >

18/08/2006 2:36:38 pm
Slutet är nära. Socialdemokraterna har således presenterat sitt valmanifest. Tillåt mig att vara genuint förvånad. Det innehåller exakt ingenting nytt. Förutom att Sverige naturligtvis är i stort behov av förändring så ligger socialdemokraterna rejält efter i opinionen. Självklart måste man då visa såväl handlingskraft som idéer för framtiden. Men ingenting. Har de redan gett upp?

Reformer motvarande en kostnad på totalt 25 miljarder ska genomföras under nästa mandatperiod. (De offentliga intäkterna är cirka 1400 miljarder kronor per år.) Av detta är 5,7 miljarder skattesänkningar, varav 5 fryst fastighetsskatt. I övrigt lite mer bidrag här och där. Höjd a-kassa för högre inkomster, lägre pris hos tandläkaren, "grön omställning", mer bostadssubventioner.

Business as usual. Kamrern står och räknar upp justeringar i marginalen. Inte en vision så långt ögat når. Till detta kommer hur Persson sitter och styr priset på besök hos tandläkaren. 200 kronor, säger han. I ett eget litet Gosplan för välfärd styrs välfärden av staten. Centralplanering värd ett helt annat land i en helt annan tid. Det lilla som finns i manifestet, mer av samma, är otidsenligt och skadligt.

18/08/2006 12:52:54 pm
Utspel och chatt i Agenda. På söndag kl. 21.15 - repris måndag kl. 12.05 - sänds Agendas första program för säsongen. Mot slutet av sändningen, vid 22-tiden, står jag för veckans s k Utspel. Här finns möjlighet att chatta med mig och diskutera utspelet efter sändningen.

18/08/2006 9:36:14 am
FT About Sweden. In today′s Financial Times, there is a big article about Sweden before the elections in one month. I am interviewed.

Read the article here - >

17/08/2006 1:13:58 pm
Sant - i en egen värld. Någon har påpekat att länder som heter något med "demokratisk" nästan utselutande är diktaturer. Bara de som vill låtsas vara något annat än de är känner behov av att understryka en sådan sak. När en webbsajt som heter "Sanna siffror" presenteras kan det således finnas anledning att ägna den ett kritiskt ögonkast.

I en debattartikel i Dagens Industri presenteras sajten och en del av dess innehåll. Det är Socialdemokratiska studentförbundet som ligger bakom och orsaken uppges vara att de vill bemöta den bild av svensk ekonomi som näringslivets oranisationer och Alliansen ger. Tydligen är det störande när problem i Sverige uppmärksammas.

Ett av artikelns och sajtens huvudnummer är att det är fel att påstå att Sverige har tappat positioner i den s k välståndsligan på senare år. (OECD:s lista över länder rangordnade efter köpkraftskorrigerad BNP per capita.) "Sanna siffror" påstår att Sverige förvisso föll från plats 4 år 1970 till plats 17 år 2000 men sedan dess har återtagit positioner till nummer 10 år 2005.

Intressant. Men var har de fått denna uppgift ifrån? Enligt OECD själva låg Sverige år 2000 på plats 11 och den senaste siffran är från 2004 och då var vi på plats 13. Det finns ännu inte färdiga siffror för samtliga länder 2005. Det finns ingen källa för deras påstående. Enligt OECD har Sveriges eftersläpning fortsatt.

Siffror - ja. Sanna - nej.

16/08/2006 4:33:04 pm
Nytt från tomteverkstaden. Frågan är vilket som är mest destruktivt: att avsiktligt dölja allvarliga problem i landet eller att gravt förvanska andras förslag för att lösa dessa problem. Möjligen är denna existensiella fråga av mindre betydelse i LO:s fall, eftersom de i ungefär lika delar ägnar sig åt båda. Idag överträffade de dock sig själva i gren två.

Den viktigaste delen i Alliansens politik inför valet är som bekant en rad åtgärder för fler jobb. Till dessa hör att det ska bli mer lönsamt att arbeta, genom både sänkt skatt och stramare bidrag. En del av detta är ett jobbavdrag. Sammantaget är politiken fokuserad på att göra det mer lönsamt för just låginkomsttagare att gå från bidrag till arbete.

Idag presenterade LO således en rapport som kritiserar detta förslag. Eftersom budskapet om att Alliansen bara vill gynna de rika var bestämt på förhand - sedan något halvsekel - krävs extremt kreativa beräkningar och formuleringar för att göra om förslag för låginkomsttagare till motsatsen. Således påstår LO att tre fjärdedelar av den totala summan i jobbavdrag går till dem i landet med "högst inkomster".

Den noggranne läsaren kan redan här ana ugglor i mossen. Var går gränsen för att tillhöra dem som har "högst inkomster"? Nogsamt redovisar LO inte detta, men baserat på deras egna data kan nivån enkelt räknas ut. Svaret är: från och med en inkomst på 18 260 kronor per månad. Troligen är det rätt många i landet som inte visste att de är höginkomsttagare.

Denna punkt är talande för hela rapporten likväl som för LO:s ekonomiska analyser som helhet. De är som en tomteverkstad för bluffsiffror som kamoufleras till fakta som helt enkelt inte kan bedömas seriöst.

15/08/2006 2:59:03 pm
Mest misslyckade satsningen? För någon vecka sedan redovisades resultatet av regeringens satsning på så kallade akademikerjobb. 500 miljoner kronor i skattemedel skulle ge 8000 jobb till arbetslösa akademiker. Resultatet har blivit sju (7) jobb. Den som är lagd åt huvudräkning noterar en kostnad per jobb på cirka 71 miljoner kronor.

Detta borde utnämnas till kronan på verket bland otaliga misslyckade åtgärder på arbetsmarknaden. Vad hade hänt om inte dessa 500 miljoner hade tagitsb upp i skatt - hur många riktiga jobb hade det kunnat bli i företagen? Åtgärdspolitiken där staten styr med skattepengar gör motsatsen till det som behövs - sänkta skatter och avregleringar.

Läs mer här - >

15/08/2006 12:52:10 pm
Årets viktigaste bok om demokrati. Idag presenterades en antologi med titeln "Makt - om Sveriges demokratiska underskott" (Timbro). Författarna är några av landets mest erfarna bedömare i ämnet, bl a Olof Petersson, Tommy Möller, Per T Ohlsson, Bo Pellnäs och Anne Ramberg.

Författarna är överens om att Sverige formellt är en demokrati, men också att det finns underskott på en rad områden. Den offentliga förvaltningen har politiserats, makten granskas otillräckligt, det saknas ansvarstagande och LO:s makt hotar rättssäkerhet och negativ föreningsfrihet.

Inget samhälle blir någonsin perfekt. Men Sverige har betydande demokratiproblem. Till stor del kan de hänföras till ett obrutet maktinnehav för ett parti och dess allt tydligare fokus på enbart makten. Denna bok ger tunga demokratiargument för maktskifte.Beställ boken här - >

15/08/2006 12:47:51 pm
Bäst om Libanon. Härom dagen skrev Niklas Ekdal i DN det rakaste och klokaste hittills i svensk debatt om situationen i Mellanöstern. Han visar inte bara vad striden gäller utan också hur svensk vänster åter stödjer förtryck och fundamentalism.

Läs artikeln här - >

14/08/2006 12:37:49 pm
AMS: Allt fler i åtgärder. Idag kom som vanligt AMS med sin s k veckostatistik om läget på arbetsmarknaden. Som vanligt gör de ett gott arbete som propagandamaskin för sittande regering med rubriken "Rekordmånga nya jobb".

Siffrorna ger dock inget stöd åt rubriken. Den så kallade öppna arbetslösheten har minskat med 36 000 till 245 000 personer jämfört med för ett år sedan. Men av de 36 000 är 21 000 arbetslösa som nu är i åtgärder. De har alltså inte fått jobb.

Mitt i högkonjunktur ökar antalet i åtgärder fortfarande - något som är till för att lindra effekterna av lågkonjunktur. Vad är det för "rekord" i nya jobb? En arbetsmarknad med sådana resultat fungerar uselt. Och återigen: vad händer när konjunkturen viker nedåt och inga reformer har genomförts?

Läs AMS statistik här - >

14/08/2006 12:23:31 pm
En lång resa på väg mot mål. SEB:s chefekonom Klas Eklund har arbetat i tio år åt socialdemokratiska regeringar. Han är numera väl etablerad som en av landets skickligaste samhällsekonomer. Detta har naturligtvis fört honom successivt bort från socialdemokratin. I en intervju i Göteborgs-Posten berättar han att han nu inte ens i valet kommer att stödja socialdemokraterna. Läs mer här.

12/08/2006 8:26:59 am
The Direction Has Been Right. As the table below shows, marginal income taxes have decreased substantially in the Western world during the last 25 years or so. An effect, no doubt, of Thatcherism and Reaganomics. These countries don?t punish education, extra work or success in general as they did. Tax pressures may not have decreased more than marginally, but this has been an important development indeed. (Thanks, Janerik.)

12/08/2006 8:17:19 am
Photo From Vienna. In late June, I spoke in Vienna about labour market reform at a big conference. The speaker at the Ball was former Isreali Prime Minister Benjamin Netanyahu. He was also Finance Minister during the latest years and managed to push through substantial market-oriented reform. Most of what one hears from Israel is their security problem and not the economic reform. But the reform record is impressive indeed, and of course with substantial positive results in terms of growth and new jobs. Mr Netanyahu represents the Austrian economic school and, by the way, also considered my book "excellent". Below, my wife Linda and I speak with Mr Netanyahu and his wife at the Ball.

12/08/2006 8:11:45 am
Gotland X 3. Just åter från Gotland, som tack vare vädret har överträffat sig självt denna sommar. Ett par noteringar:

Det var väldigt mycket liv om alger under politikerveckan i början av juli. Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, försökte berättiga sin existens med en miljonkampanj för att "rädda Östersjön". Jag kan säga att under alla mina år har badvattnet på Gotland aldrig varit så bra som i år, i slutet av juli och början av augusti. Och när kvaliteten mättes upp konstaterades att den har aldrig varit så god förut. Östersjön är tydligen på väg att rädda sig själv.

Medeltidsveckan är i full gång. Ett ambitiöst och kul arrangemang - och väldigt naturligt i Visby. Egentligen är det nog mer en festival för att ta time-out från den vanliga verkligheten, inte så mycket medeltid. Men det finns inslag av romantisering av medeltiden. Då finns anledning att öka realismen; ta bort duschar, fräsch mat, uppvärmda hus, rena kläder och vanligt folks rättigheter. Och inte minst minnas att hälften av deltagarna inte hade varit med eftersom medellivslängden var 30 år...

Sist men inte minst: man väljer inte rubrik själv. Rubriken i det i övrigt trevliga uppslaget i Gotlands Tidningar om undertecknad i förra veckan handlade om att jag "tycker till om det mesta". Ett stilla påpekande är att det mesta tycker jag inget alls om. Jag ägnar mig åt det jag kan något om. Och framför allt anser jag bestämt att jag inte "tycker till". Mina ståndpunkter är väl underbyggda av fakta och argument. Så var det sagt :)

10/08/2006 6:45:31 pm
I DI: "Så kan skatten sänkas - utan att bidragen hotas." I en debattartikel i Dagens Industri idag lanserar undertecknad en ny princip för ett successivt sänkt skattetryck. Likt riksbankens inflationsmål eller överskottsmålet kan en tre fjärdedelsprincip tillämpas. Det vill säga att av den årliga tillväxten används bara en fjärdedel till ökade offentliga intäkter och tre fjärdedelar blir kvar utanför det offentliga. Då sjunker skattetrycket med 0,5 procentenheter, 13 miljarder, om året - utan att enskilda besparingar behöver göras:

"Det svenska skattetrycket har faktiskt sänkts från 53,4 procent av BNP år 2000 till 50,2 procent detta år ? cirka 90 miljarder kronor. Detta med en socialdemokratisk regering som har försett det offentliga med mer skattemedel!... Detta har skett i största tysthet och sannolikt mer av en tillfällighet än som följd av en medveten politisk agenda. Men det skulle kunna göras till en bärande princip för den ekonomiska politiken.

En alliansregering skulle kunna besluta att högst en fjärdedel av den årliga tillväxten får tas in i skatt som ökade intäkter till det offentliga. Minst tre fjärdedelar skulle då bli kvar hos medborgare och företag. Då sjunker skattetrycket med 0,5 procent per år. På en mandatperiod skulle vi vara nere i 48 procent, på tio år nära 45 procent. Med 2 procents tillväxt per år ? en modest uppskattning ? skulle den årliga sänkningen motsvara cirka 13 miljarder, på en mandatperiod cirka 50 miljarder.

Självklart kan mycket annat också göras. Men detta vore en god grund. Utgångsläget vore då inte status quo utan en successiv nedtrappning. Cirka 50 miljarder ger trots allt en del utrymme att sänka skatter på arbete, företagande och fastigheter."


Läs hela artikeln här - >

10/08/2006 7:27:48 am
Luftsiffra. I Dagens Industri förklarar Gunnar Örn pedagogiskt varför höga siffror över tillväxt i Sverige inte ger effekt i verkligheten i form av högre inkomster. Läs här.

08/08/2006 11:10:37 am
Technical Difficulties - And More. You may have noticed that there have been technical problems with this web log during the last hours or so. All that can be done is now being done to solve the problems so that it will run as smoothly as usual shortly. Meanwhile, you have to use johnny.munkhammar@timbro.se and not the e-mail address provided here. And in a few days, there will be more frequent new updates here as usual too...

Until then, however, just a brief line about small - or big - events that have taken place. For example, Linda and I celebrated our wedding in Gotland last Friday with a great party. The main local daily, Gotlands Tidningar, did a two-page feature interview with me for that occasion. It can be read here (in Swedish).

Second, there has been a lot of attention about the recent growth figure for Sweden. It is high and it would have been great if that were all the truth. But if you calculate with the demographic development at the same time and also GDI and not GDP, it is smaller. But most importantly, a country?s economy cannot be assessed from a quarter of a year. In the longer perspective, growth is still depressingly low. Thus, reform is still needed.

Several Swedish nuclear recators have been stopped due to technical problems. The left is trying to use the incident in the election campaign as an argument for the state to force all reactors to be permanently shut down. But, if anything, this should be an argument for lifting the current ban on building new nuclear power. The old should be replaced by the new and better generation of reactors.

31/07/2006 12:13:34 am
In Town Briefly. After sailing and kayak in the wonderful Swedish archipelago and attending a wedding up north, it is soon time for Gotland. Only in town for a brief moment, trying to stay away from anything but vacation, a few things may be noted:

TCS Daily published an article by me about why and how the labour market in the Western European countries should be reformed. Read it here.

Liberala Nyhetsbyrån, LNB, distributed an op-ed by me and Tino Sanandaji criticising the preposterous statement by the state?s Social Insurance Committee that there is no link between desire to work and the level of contributions from the state for not working. Read it here (in Swedish).

Sundsvalls Tidning writes a good editorial about how the Swedish government hides serious economic problems, based on our Timbro-study. Can be read here (in Swedish).

Prime Minister Persson is interviewed in a countryside daily and contributes extensively to the image of Timbro as a very influential think-tank. Read here.

The leader of the Social Democratic Youth Organisation said that the Conservatives are not the threat to the Social Democrats. The threat, according to her, is rather if young people don?t want to work in the public sector. That is, I presume, to say that they would thereby no more be in the hands of the state and hence the Social Democrats. Honest and telling.

Enormuous amounts have been said and written about the situation in the Middle East. And of course the situation is complicated and tragic. But still, there is also one simple point: self-defense. Why should Israel not be allowed to defend itself against terrorism? Clearly, Lebanon doesn?t control its territory. Then, someone else has to.

The European left cheered when the reformist government in Slovakia lost the election, bizarre as that was considering Slovakias success. But what do they say now that the left governs with the support of the nationalists? Power is everything? Will the Swedish left do the same if they get the chance?

At last I have seen Botniabanan, the new rail road to northern Sweden, a project I have criticised for being a terrible, expensive, project as part of regional policy. Yet, when I saw it, I reacted as I do every time a major construction project is realised: I was impressed. Technology conquers wilderness.

Continue to enjoy summer!

15/07/2006 11:15:37 am
Duty Free. From now on, I am on vacation for three weeks, and only exceptional events will drag me to a computer and this web log. Have fun in the sun - I will for sure!

15/07/2006 10:50:34 am
Verklighetsfrånvänt och oseröst av Hedborg och Esser. I tisdags skrev Anna Hedborg och Ingrid Esser, som företrädare för den statliga Socialförsäkringsutredningen på DN Debatt. De påstår att det inte finns ett samband mellan ersättningsnivåer och sysselsättning. Detta inlägg i en av valårets stora frågor till stöd för vänstern är närmast oseriöst. Jag hoppas få möjlighet att utveckla skälen för det mer i lämpligt forum. Men i korthet kan sägas att detta samband är starkt och väl etablerat i ekonomisk forskning. Om man får lika mycket av staten för att inte arbeta kommer fler att avstå. Hedborg och Esser baserar sitt påstående till stor del på en s k attitydundersökning. Medborgarna har tillfrågats om huruvida de vill arbeta även om de får mycket för att inte göra det och svarar ja. Men det viktiga är ju hur man sedan de facto agerar. Och den som betraktar verkligheten ser ett tydligt samband. På bilden nedan framgår detta, när länder jämförs avseende offentliga transfereringar och antal arbetade timmar per person i vuxen ålder. Ju högre ersättningar, desto mindre arbete - och tvärtom.

15/07/2006 10:45:51 am
Till Lindex försvar. Till sommaren hör också de lättsammare debatterna. Lindex kampanj för att sälja underkläder till kvinnor har slogan "We love all bottoms". På bilderna är sedan variationen tämligen måttlig; alla är snygga. Detta har kritiserats, Aftonbladet gjorde en egen bildkavalkad med inte fullt så snygga "bottoms" i underkläder. Möjligen kan överensstämmelsen mellan slogan och bilder diskuteras, men kritiken är den vanliga mot vackra modeller. Andra får komplex för att de inte ser lika bra ut och vill inte att staden pryds av sådana bilder.

Två frågor till dessa: 1. Finns det en skillnad mellan det vackra och mindre vackra? 2. Är det fel att anse att det vackra är just vackrare och mer eftersträvansvärt? Jag anser att skillnaden finns och att det inte är fel i det givna valet att sträva efter det vackra. Motsatt ståndpunkt är ett av de underligare uttrycken för egalitarism som handlar om att allt ska vara lika fint och inget bättre än det andra.

13/07/2006 2:14:10 pm
Sanningar i Öppet arkiv. Sveriges Television har en kul sajt med en rad gamla tv-program, under vinjetten Öppet arkiv. En intressant bank med exempel som visar tv- och därmed mediehistoria. Under Samhälle finns bl a gamla dokumentärer och även en del politiskt material, såsom partiledarintervjuer. Olof Palme är inte bara med i Kvällsöppet med Shirley MacLaine utan ockå utfrågad inför 1982 års val. Då stod förslaget om löntagarfonder högt på socialdemokraternas dagordning. Alltså att staten skulle ta stora delar av företagens vinster i skatt och ge till fackliga/statliga fonder som med tiden skulle ta över företagen. I princip Jugoslaviens ekonomiska system. Idag har alla ledande socialdemokrater som var med om att driva fram förslaget tagit avstånd från det. Det antyds att inte heller Olof Palme var anhängare av det. Den som tittar på utfrågningen av honom i SVT 1982 får inte direkt det intrycket...

Till Öppet arkiv - >

13/07/2006 10:53:31 am
Bonino Inspired By My Book. Emma Bonino, former Italian Minister and EU Commissioner, says in an interview with "Milano Finanza" that she is inspired by the work of think-tanks. In particular, she points out that "European Dawn" is important for her ideas. Of course the aim of the book is to change society. And when it inspires leading European politicians, that is a relevant step.

Read the article here (in Italian, pdf) - >

13/07/2006 7:35:43 am
Swiss Lunch. Yesterday, I had a lunch with the Minister for Home Affairs (including for example social security, health care, energy, culture) of Switzerland, and some of his colleagues. Mr Pascal Couchepin is something as uncommon in Europe these days as a politician with a real interest in issues and free-market reform. He is also the former Finance Minister and apparently he really enjoyed my book. An interesting discussion about Sweden, Europe, reforms and the longer perspective.

Switzerland is an interesting case, since it is a European country with a rather small state, i e low public expenditure. Private insurance companies compete in offering welfare services and social security to people. Every country, of course, have reforms they should do but some also show the way forward more than others. In terms of low taxes and private welfare, Switzerland is a country that should be studied more by others.

12/07/2006 3:12:53 pm
Index Inflation. When politicians can show few positive real results in a country, sometimes they try to create a theoretical model where the country comes out better. Some ideologues and biased researchers dedicate lots of time to this. With an increasing pace over the last years, new such products have been developed. Often, they take the shape of indexes where countries are compared.

The normal outcome is that countries with a free economy (that can show real positive results) end up with poor scores in the index. But countries with a big state end up better, lifted by fluffy categories like "well-being", "life satisfaction" or something.

The latest index I have seen is the Happy Planet Index. There, the category "ecological footprints" is an important part. It might seem more funny than serious or of any importance. And indeed theoretical discussions are always interesting and positive.

But part of it is just an attempt to "newspeech". Sometimes they try to create a theoretical foundation for vast politicies - mostly for a big state - out of nothing. That is when the content and methods should be closely examined. And the results should not be accepted as either truth or serious science.

11/07/2006 10:40:17 pm
Jobbjakt eller bidragsjakt? Dagens diskussion i Studio 24 med Anna Johansson, LO-ombudsman från Göteborg, om sajten jobbjakt.se, blev klargörande. Det är en utomordentlig plats för arbetsgivare att söka arbetskraft och vice versa. Där finns jobb som sannolikt inte hade funnits annars, förmedlingen av arbeten kostar inte en skattekrona och unga kan få jobb. Mot bakgrund av dagens massiva misslyckande med 1,5 miljoner personer utanför arbetsmarknaden och 26 procents ungdomsarbetslöshet är detta en god nyhet. Att facket är emot, för att behålla sin makt på arbetsmarknaden, överraskar inte.

Se programmet här - >

11/07/2006 3:37:09 pm
Solidaritet och rättvisa? Varje gång vänstern talar om att ett land ska ha höga skatter för vanligt folks skull, kom då ihåg detta.

11/07/2006 3:14:51 pm
Wealthy Irish People. The Bank of Ireland - not to be confused with the Central Bank of Ireland - has published a survey of eight leading OECD countries. They have analysed the situation and development of the net wealth of the average citizen. The Irish have climbed to position two, and there are now some 30 000 Irish millionaires (in euro). A main reason for this increased wealth is a decade of great economic growth, another part is a strong growth in housing prices. Here is the "wealth list":

Net wealth per person (euro):

Japan 205,675
Ireland 148,130
United Kingdom 137,277
United States 128,810
Italy 125,512
France 103,476
Germany 90,462
Canada 85,147

Read more here - >

11/07/2006 9:58:34 am
Visby, handel och välstånd. Under backträning från Visby hamn åkte ett av stadens sightseeingtåg bredvid undertecknad en kort stund. Från högtalaren hördes guidens röst från det inspelade bandet säga: "Det var handel som gjorde det medeltida Visby rikt." Precis. Fritt utbyte mellan producenter och konsumenter inom den tidens mest globaliserade handelsnätverk, Hansan, skapade välstånd. Inte att gamla arbeten "skyddades" med tullar. Inte att utländsk (tysk) arbetskraft hölls borta. Inte en tro att allt skulle produceras lokalt. Statsmakt, kungar och brandskattning störde ut den framgång Visby då hade. (Staden var större än den tidens Stockholm; hade Visby kunnat vara Sveriges huvudstad idag om utvecklingen hade fått fortsätta?) Skapare och bevakare, företagare och beskattare, frihet och tvång - samma motståndare då som nu.

10/07/2006 12:42:44 pm
Intermediair About Swedish Failure. In this week?s edition of Intermediair, roughly the equivalent of The Economist in The Netherlands, the main article is about Sweden. It covers six pages and starts off by saying that many European Social Democrats admire the so-called Scandinavian Model. The rest of the article shows why this is largely all wrong. These countries did some market-oriented reform that might be learned from, but other countries should stricly avoid copying the big welfare state. Being interviewed, I contribute with facts and arguments.Read the article here (in Dutch) - >

09/07/2006 12:17:48 pm
Cirkusen i Visby är över. Politikens Hultsfred är nu avslutat för i år. Ett arrangemang av aldrig tidigare skådad omfattning. En arena för debatt och enkel dialog, men som också fjärmar sina deltagare än mer från vardagen. Många tankar väcks en vecka som denna.

Almedalen är en arena för många saker, bland annat politisk strategi och kommunikation. Det är lustigt att se hur olika personer fungerar i olika fora. Lars Leijonborg var klart bäst i Almedalen, enligt DN:s retorikexpert. Han hade bäst publikkontakt och var retoriskt bländande. Fredrik Reinfeldt är utmärkt i TV, men mindre bra i massmöten. Med Leijonborg är det tvärtom.

Genomgående är alltid bevisbördan på den som vill förändra. Den som vill sänka några av världens högsta skatter måste - till skillnad från den som vill ha kvar dem - berätta varför, och har alla dem som tjänar på dagens ordning till motståndare. Förändringsmotståndare är också känslan av att vi vet vad vi har men inte vad vi får. I år har en agenda av icke-förändring svävat över Almedalen mer än någonsin.

När man istället tar sin utgångspunkt i en princip - som avtalsfrihet på arbetsmarknaden - är det dagens verklighet som blir extrem. Då hamnar bevisbördan på dem som vill behålla en extrem situation. Först då blir debatten intressant och då kan förändring inledas.

Man kan undra varför olika människor har engagerat sig i olika politiska rörelser. Det finns självklart en enorm individuell variation, men också gemensamma nämnare. Mina kunskaper i psykologi må vara klart otillräckliga för en välgrundad analys, men många observationer skapar en grund för några tankar.

Borgerliga är nog ofta människor det har gått rimligt bra för och som vill bli lämnade mer i fred för att bestämma själva och ta hand om sina närmaste. Vänstern består, skulle jag tro, till stor del av människor som anser sig orättvist behandlade och vill ta revansch genom statliga tvång och omfördelning. I nationalisternas led finns töntar som vill tillhöra en grupp och synas. Politiskt engagerade företagare vill mest få frihet att skapa. Sossar är en bred grupp av principlösa karriärister, fackpampar med privilegier, äkta socialister och personer med komplex för sin svaga kompetens som de tar igen med makt.

Bakgrunden till ett personligt engagemang är kärnan i ett gigantiskt arbete från många människor. I sin tur motiveras det med argument - men kärnan är det centrala. Ofta baseras den i sin tur på ett påstående om verkligheten - t ex Marx felaktiga påstående att en fri marknad leder till utsugning - som sedan skapar ett livslångt engagemang. Även om påståendet bevisas felaktigt består engagemanget; så mycket har en person investerat i detta. I Almedalen finns ett inte så litet antal sådana personer.

07/07/2006 11:06:33 am
Jobbjakt.se - en fri arbetsmarknad. På nämnda sajt på nätet annonseras jobb ut och de som söker får erbjuda sina tjänster. Där råder med andra ord fri konkurrens - mellan arbetsgivare som vill ha medarbetare och mellan arbetstagare som vill ha jobb. Svensk lagstiftning på arbetsmarknaden följs och skatter betalas, så marknaden är inte helt fri. Men utbytet är helt fritt - inga tvång om kollektiva avtal råder.

Utomordentligt. Med stor sannolikhet hade dessa arbeten inte tillkommit utan denna fria förmedling. Åter ett exempel på betydelsen av fritt utbyte och på hur fria organisationer och företag är bättre på att förmedla arbeten än en myndighet som AMS. Dagens Nyheter rubricerar dock det hela som att den som vill ha lägst lön får jobb. Facket vill, med samma motivering, stoppa sajten. De har fel i sak.

Fri konkurrens leder inte till ett race to the bottom. Visst är det så att en arbetsgivare vill ha hög kompetens till lågt pris och att sökande bjuder under varandra. Men om lönen sätts lägre än en persons produktivitet blir det lönsamt för en annan arbetsgivare att erbjuda högre. Fri konkurrens går åt båda hållen. Och när priser får sättas fritt motsvarar lönerna produktiviteten, vilket i sin tur innebär att ofrivillig arbetslöshet inte uppstår.

06/07/2006 9:14:59 pm
Väl argumenterat, Ohly! I kvällens tal i Almedalen talade Vänsterpartiets ordförande Lars Ohly om skattesänkningar. Han ville troligen beskriva sådana som ett hot mot det mesta som är gott och fint. Effekten blev den motsatta. Han underströk att varje krona i sänkt inkomstskatt eller fastighetsskatt innebär en krona mindre till olika offentliga utgifter. Därpå gav han som exempel på utgifter som måste minskas bland annat kultur och bostadssubventioner. Onekligen ett retoriskt misstag. De flesta torde ha tänkt att om inte värre nedskärningar än det måste ske så kan man ju vara för sänkt skatt. Han valde offentliga utgifter som ingen finner särskilt viktiga som exempel. Detta gjorde hans argumentation till en god illustration av hur mindre offentligt slöseri kan ge mer kvar i plånboken efter skatt. Tack för det, Lars Ohly!

06/07/2006 12:58:00 pm
Maktfullkomlighet eller maktskifte? Medverkade just i en kort intervju i TV8 för kvällens program från Almedalen. Den stora frågan är vilka huvudintrycken av politikerveckan egentligen är - nu när den närmar sig slutet. Efter att ha träffat något hundratal politiker, journalister och opinionsbildare om dagen kan intrycken vara något spretiga.

Med tanke på att Sverige har fler förtidspensionärer än företagare är det signifikant att Perssons nya löfte var höjt bostadsbidrag till förtidspensionerade. Helt ogenerat köps röster med skattepengar. Inte en tanke på hur en bättre framtid skapas.

Vi har en slutkörd regering utan idéer som desperat vill behålla makten men inte använda den till något. De har byggt upp en samhällsmodell med stor stat som skapar stora problem, särskilt i dagens värld, och vägrar förändra. Hellre döljer de problem. I det läget måste det ske ett makt- och politikskifte.

Den senaste tiden har dock opinionsläget utjämnats och socialdemokratin lyckats mobilisera sin enorma apparat. Mitt intryck efter veckan hittills är dock att det inte kommer att räcka. De är för slut, för korrupta och idélösa. Alliansen är på gång, har idéer och vill förändra. Väl försiktigt, möjligen, men varje lång vandring måste börja med ett steg. Entusiasmen vid Reinfeldts tal igår visar vilken längtan det finns efter något nytt.

06/07/2006 12:51:38 pm
Tillväxt och jobb. Idag presenterade SCB en rapport i Visby om svensk tillväxt och arbetslöshet. Mycket bra innehåll, men också det politiskt tillrättalagda. De påstår att Sverige sedan mitten av 1990-talet har haft god tillväxt. Återigen kan man inte räkna från just mitten av 1990-talet eftersom man då får med den automatiska uppgången efter krisen, men inte nedgången före. Antingen får man räkna från 1990 eller 1999, då produktionsgapet efter krisen var återhämtat. Då blir tillväxten i BNI per capita i snitt per år 1,4 eller 1,8 procent, inte högre än tidigare. SCB kritiserar i rapporten också de vidare mått på arbetslöshet som allt fler har börjat använda. Studerande som söker arbete räknas som bekant som arbetslösa i andra EU-länder, men inte här. SCB står för det avvikande svenska nedbantandet av siffran över arbetslösa. På det viset riskerar de bidra till att problem döljs, som annars hade kunnat diskuteras och lösas.

Läs rapporten här (pdf) - >

05/07/2006 2:48:00 pm
The World Is Bigger Than Gotland. For some here at the annual week of politics in Visby - with some 470 arrangements in one week - that might come as a surprise. In the biggest neighbouring country to Sweden, Russia, the Putin regime gets more authoritarian by every passing month. President Putin has done many things to strengthen his power and stop the free debate. The last event has been threats to people - also foreign citizens - who will participate in a conference in Russia. But this will not just pass unnoticed and there is a way to protest. I am one of those who have signed up for free speech in Russia. At www.freespeechrussia.org you can sign up too any minute.

05/07/2006 2:34:35 pm
Överfullt hos Alliansen. Moderaternas ekonomiska seminarium idag blev i praktiken ett arrangemang för Alliansen. De fyra borgerliga partiladerana medverkade, liksom Klas Eklund, chefekonom SEB, och Anna Ekstrom, ordförande i SACO. Mycket stort intresse, Spegelsalen på Wisby Hotell var överfull.

PÅ det hela taget ett bra arrangemang med få nyheter, men desto mer uppbackning för Alliansens reformförslag från Eklund och Ekström. Anna Ekström kritiserade att Moderaterna inte längre prioriterar slopande av värnskatten. Göran Hägglund påpekade att sedan regeringen tog initiativ om regelförenkling för småföretag 1999 har vi fått 1750 fler regleringar.

God stämning och bra inriktning på vikten av fler jobb. Talet om att vi "ska jobba mer" kan dock ge ett onödigt tvångsmässigt intryck. Det viktiga är att staten inte bestraffar arbete med hög skatt och belönar icke-arbete med höga bidrag. Då vill nog fler jobba mer och det blir billigare att anställa. Då växer också fler jobb fram.

04/07/2006 1:04:54 pm
Äntligen! Idag presenterade således Alliansen sitt förslag om avskaffande av fastighetsskatten. Bra med snabba lindringar direkt och en strategi för avveckling. Lite nyspråk om kommunal avgift istället - dock en mindre skeptisk synpunkt. Återstår ett svar om finansiering, som ska komma i augusti. Det måste vara en äkta finansiering med neddragna offentliga utgifter, inte andra skattehöjningar. Och för det finns förvisso en rad metoder och förslag. Ett bra steg framåt för avskaffande av en omoralisk skatt som slår orättvist. Och ett tydligt steg mot ett mer utförligt gemensamt borgerligt regeringsprogram.

04/07/2006 12:57:57 pm
Tio EU-länder har lägre arbetslöshet än Sverige. Eurostat kom just med sin statistik om den europeiska arbetsmarknaden för maj månad. Av denna framgår att tio EU-länder då hade lägre arbetslöshet än Sverige. (Några länder, inklusive Sverige, måste man leta lite för att hitta siffror för - finns här.)

Ungdomsarbetslösheten på 24,5 procent är fortfarande betydligt högre än vid årets början. (Och astronomiskt mycket högre än siffran cirka 1000 personer, som LO igår i Visby på ett seminarium påstod var siffran över unga arbetslösa i Sverige.)

03/07/2006 11:43:52 am
I GT: "Politikens Joe Labero." Idag publicerar Göteborgs-Tidningen en debattartikel av undertecknad. Budskapet är att regeringen har rollen av politikens Joe Labero, som försöker vinna valet genom att trolla bort stora problem och trolla fram nya jobb - utan att verkligheten ändras:

"Hans Karlsson må vara ansvarig minister, men den ledande trollkonstnären är ändå statsministern. I september förra året påstod han i SVT att vi "väl har den lägsta arbetslösheten i Europa", men då hade sju EU-länder lägre öppen arbetslöshet.

I maj i år påstod Göran Persson i en debatt på TV4 att "snabbt växer nya jobb till, inte minst bland ungdomar". Enligt Eurostat ökade den svenska ungdomsarbetslösheten från 22 till 27,5 procent mellan januari och april i år.

Inför valet 2002 satte socialdemokraterna upp som mål att sysselsättningsgraden skulle vara 80 procent år 2004. Från 2002 till 2004 sjönk dock andelen sysselsatta från 73,5 till 72 procent. (Komiskt nog anger socialdemokraterna detta mål som "delvis uppfyllt" i en ny rapport om vallöftena från förra valet.)

Uppenbart strider regeringens påståenden mot fakta. Och metoderna för redovisning av arbetslöshet avviker från internationella normer. Sverige är ensamt om uttrycket "öppen arbetslöshet". Varken OECD eller ILO godkänner metoderna att banta ned ungdomsarbetslösheten genom att räkna bort stora grupper.

Sverige står nu på toppen av högkonjunkturen, så nya arbeten borde växa fram. Ändå är, enligt AMS veckostatistik från i måndags, 20 000 fler personer i AMS-åtgärder i år än vid samma tidpunkt förra året. Är det tecken på att arbetsmarknaden "stärks rejält"?"


Läs hela artikeln här - >

03/07/2006 11:38:01 am
Fria kommentarer från Visby. Följ Timbros Almedalsblogg här.

03/07/2006 10:39:52 am
Back to basics. Har just anlänt till Visby och politikerveckan. En viss kontrast till Wien, inte minst klimatmässigt - Gotland visar sig från sin soligaste sida. Men också i typ av arrangemang. Lördagskvällen innefattade bal på palatset Lichtenstein med tal av bl a Israels f d premiär- och finansminister Benjamin Netanyahu. Ett utomordentligt inspirerande tal om ekonomisk frihet och reformer utifrån hans egen erfarenhet. Helt i Hayeks anda.

Men nu Visby och Almedalen. Fler arrangemang på en vecka än någonsin, ett jippo som trotsar det mesta. 2003 passerades 100 arrangemang på en vecka, nu är det närmare 500. Själv är jag här för tolfte året i rad, i någon egenskap. Igår talade statsminister Göran Persson för första gången i Almedalen, till en publik som till 1/4 bestod av SSU. Tydligen emottogs talet väl.

Persson ska ha påpekat att allt står väl till i den bästa av världar och att de borgerliga inte ska tillåtas förstöra det. Mer offentliga bidrag till olika grupper ska han ha lovat, särskilt de äldre. Han köper ogenerat medborgarnas röster, men talar tyst om att det är med deras egna pengar och att priset är deras frihet.

Frågan är om Persson nu har satt agendan för veckan, såsom en tävling i att expandera staten via mer bidrag till dem som inte arbetar. Det är en tävling som vänstern alltid kommer att vinna. I så fall vinner socialdemokraterna veckan och risken att de sitter kvar i höst ökar. Andra måste sätta en annan agenda - en som handlar om frihet, framtid och företagande, inte beroende av staten och bidrag.

03/07/2006 10:26:16 am
"Nu kommer giftalgerna." Så lyder rubriken på huvudnyheten i dagens Aftonbladet på nätet. Varje år vid denna tidpunkt uppstår en intensiv debatt om algblomning. På senare år har diskussionen ökat, på grund av att algblomningarna har ökat i intensitet. Den har blivit en symbol för miljöns tillstånd och människors inverkan på naturen. Just därför presenterade vi i fredags ett nytt Timbro Briefing Paper som reder ut sanning och myt i denna fråga.

Slutsatsen i debatten har ofta varit att detta är ett problem orsakat av människor och företag som kräver omfattande statliga insatser för att lösas. I gårdagens Gotlands Allehanda fanns en stor artikel om hur Svenska Naturskyddsföreningen kräver omfattande förbud för att "rädda" Östersjön.

Forskarna är dock inte alls överens, förutom möjligen om en sak: algblomning orsakas inte av människor. Däremot kan mänsklig inverkan påverka den. Idag anser flera forskare att tidigare rekommenderade metoder för att minska algblomning med all sannolikhet hade haft motsatt effekt. I grunden beror synen på frågan på hur man ser på det ekologiska systemet.

Anders Sandberg, forskare vid Oxford University, har skrivit detta Briefing Paper, som kan läsas här.

30/06/2006 11:35:59 am
Speech in Vienna at the ERB. At the conference called European Resource Bank, some 250 free-market researchers, politicians, journalists and opinion-makers meet to exchange ideas. Together with, for example, outgoing Slovak Finance Minister Ivan Miklos and former Putin advisor Andrei Illarionov, I am one of the speakers. The topic for me is labour market reform and the speech can be read here.

30/06/2006 11:19:55 am
I SVT Opinion: "Regeringen ljuger om den svenska ekonomin. (Ursäkta avsaknad av en svensk bokstav som inte finns pa österrikiska tangentbord.) Sveriges Television har skapat en debattplats pa nätet, SVT Opinion. De publicerar idag en debattartikel av undertecknad som bemöter en rad av regeringens felaktiga pastaenden om svensk ekonomi. Objektiva fakta visar en betydligt sämre utveckling av sysselsättning, tillväxt och arbetslöshet an de pastar. Och om problem tillats döljas kommer de inte att lösas. De vill vinna höstens val pa att säga att allt är bra och inget behover förändras. Men mycket är inte bra och därför behövs tvärtom förändring.

Las artikeln har - >

29/06/2006 11:43:09 am
Slovakian Leftist Coalition With Nationalists and Authoritarians? The reformist government that made Slovakia a worldwide example of success lost the recent election. The leftist Smer won, promising to introduce a welfare state. But since Smer only gained 50 of 150 seats in Parliament, they have to form a colaition.

I previously considered it unlikely that they would co-operate with the party of the corrupt and authoritarian former Prime Minister and the Nationalists. It seemed more likely that they would form a coalition with the losing Christian Democrats and thereby Slovakia would have a more balanced policy after all.

Now it seems likely that Smer might turn to the extremists. Such attempts have been made. That would indeed be a coalition of statists from left to right, politicians that despise individual freedom. Already, international investors fear it. Such a coalition - and their old socialist policies - would for sure mean the end of the reformist success.

Furthermore, it shows the true face of the left. It matters less to them if they co-operate with Neo-Fascists and Communists as long as they have the power and can increase the influence of the state and decrease people′s freedom. Tragic but clarifying.

29/06/2006 11:31:39 am
I Studio 24 om egen makt över arbetet eller statligt tvång. Gårdagens debatt i Studio 24 med Iréne Wennemo från LO och Ali Esbati, s k "vänsterdebattör", blev klargörande. Lite kaotisk och spretig, som brukligt, men skillnaderna blev tydliga. Idag bestraffar staten arbete med hög skatt och belönar icke-arbete med höga ersättningar. Fullt logiskt står många utanför arbetsmarknaden och många känner att det inte lönar sig att arbeta. Samtidigt styr staten vår arbetstid både med antal timmar och pensionsålder. Bättre om den avstod från det mesta av detta. Fick man behålla mer pengar av arbete skulle det löna sig och fler sannolikt vilja arbeta mer. Eftersom vi är olika borde vi får bestämma över när, hur var och hur länge vi vill arbeta. Försörjer man sig själv har ingen någon anledning att lägga sig i och tvinga andra.

Se programmet här - >

28/06/2006 12:33:28 am
Interview in Die Presse: "Nicht in den USA, in Paris brennen Autos" Today, the Austrian daily Die Presse has an interview with me about the social model, reform, the US and the Nordic countries. It is a teaser before the conference in Vienna where I will be one of the speakers on Friday. Some 250 politicians, researchers, think-tank people and media will attend.Read the article here (in German) - >

28/06/2006 12:30:04 am
I Studio Ett om fri eller reglerad livsmedelsmarknad. På tisdagen skrev konsumentminister Ann-Christin Nykvist en debattartikel i Dagens Nyheter. Där redovisades en undersökning om att hälften av livsmedelsprodukterna saknar ursprungsmärkning. Artikelns budskap är att alla produkter ska ha detta och att staten ska med lag reglera fram det om nödvändigt.

Detta fick jag tillfälle på tisdagen att diskutera i Studio Ett på P1 med Annichen Kringstad från kampanjen Min mat. Denna finansieras av svenska livsmedelsproducenter, såsom LRF, Lantmännen, Svensk Mjölk och Swedish Meats.

Mitt enkla budskap är att konsumenten ska få välja själv. I den mån man efterfrågar ursprungsmärkt kan man köpa det och tvärtom. Att vi har haft sjunkande livsmedelspriser i Sverige beror mycket på konkurrens från utländska butikskedjor och deras produkter. Om staten går in och massivt reglerar marknaden förbjuds i praktiken icke-märkta produkter. Då minskar valfriheten, utbudet och konkurrensen så priserna riskerar stiga igen.

Lyssna på programmet här - >

27/06/2006 3:30:18 pm
Nytt Amerikabrev. Går USA en europeisk väg mot en stor stat? Kan läsas här.

27/06/2006 9:59:42 am
Spel! Intresset är stort för Timbros sällskapsspel "Politiskt korrekt?". Här finns, som bekant, mer information om spelet. Det kommer inom kort även att säljas i Designtorgets butiker runtom i landet.

26/06/2006 2:42:44 pm
Alla dessa åtgärder... På måndagarna kommer veckostatistik från AMS. Av den som kom idag kan utläsas att fler nya arbeten har anmälts till AMS hittills i år än vid samma tidpunkt förra året. Extremt konstigt vore det annars, mot bakgrund av att detta är toppen på högkonjunkturen och att förra året var ett mycket dåligt år avseende sysselsättning. Den "öppna arbetslösheten" är lägre än för ett år sedan. Har dessa alltså fått arbete?

Nja. Över 20 000 fler än förra året är satta i konjunkturprogram: Nära 2000 fler omfattas således av särskilt anställningsstöd. Lika många fler omfattas av allmänt anställningsstöd. Över 10 000 fler har fått åtgärden "plusjobb". 2 500 fler får arbetsmarknadsutbildning. 2000 fler är på friår (totalt 13 000). Någon kategori har minskat lite, men det är marginellt.

Den totala bilden som framträder är en betydande ökning av AMS-åtgärder jämfört med för ett år sedan. Och det är en ökning som är i en liknande storleksordning som minskningen av den så kallade öppna arbetslösheten. Det totala antalet inskrivna arbetssökande har de facto också ökat under detta år. Fungerar arbetsmarknaden verkligen väl om detta är resultatet mitt i högkonjunkturen?

23/06/2006 11:15:51 am
We Apologise! Today, the biggest daily in Poland published an op-ed containing an apology from concerned Swedes to the people of Poland. At www.weapologise.eu, you can also sign up. The apology is on behalf of the Swedish trade unions and government, who should have been the ones to do it. Here are a few lines from the letter on the web:

"The latest and most disturbing example is the attack on Polish truck drivers in the TV programme "Drevet", a forum for investigative journalism that is broadcast nationwide to a large audience. During the programme, an ombudsman of a section of Transport (the transportation workers? union) could be seen portraying Polish truck drivers variously as criminals, slave labour and social parasites. To make matters even worse, these sentiments were then echoed, defended and further elaborated upon by the head of Transport, Mr. Per Winberg.

Mr. Winberg is not just any trade union leader. In fact, the Transport union has very close ties to the Swedish government and the ruling Social Democrat Party. The Swedish blue-collar unions, such as Transport, are part of the same "labour movement" as the Social Democrat Party. The intimate connections between the party and the union are manifested by e.g. joint campaign offices and the participation of government ministers in union rallies. The trade unions are also the major source of funding for the Social Democrats? election campaign."


Those xenophobic, protectionist and reactionary views of the trade unions and Social Democrats are as stupid as they are shameful. As a Swede, it feels like an obligation to apologise. I suggest you sign up too!

22/06/2006 9:36:55 pm
Fler i åtgärder mitt under högkonjunkturen. Det är inte Midsommar förrän imorgon - en viktig fråga måste kommenteras. Idag kom SCB med sin månatliga statistik för arbetsmarknaden, AKU. Vi står just nu på konjunkturens topp, så det vore extremt konstigt om inte sysselsättningen förbättrades. Särskilt relevant är detta mot bakgrund av att en nedgång kommer, enligt vissa bedömare efter sommaren.

Arbetslivsminister Hans Karlsson (s) var snabbt ute och talade om att allt blir bättre. I ett pressmeddelande kallade han utvecklingen "ett tydligt bevis på att regeringens politik för fler jobb ger resultat". Och se där hela motiveringen till att de säger att allt går bra och fifflar vettlöst med siffrorna! De vill bli omvalda, inget annat. Då får sanning och verklighet stryka på foten.

Hans Karlsson uttalade sig i Dagens Nyheter idag om Timbrorapporten i ämnet och han kallade dess innehåll "orimligt och ohederligt". Men han hade naturligtvis intet att säga om några fakta. I själva verket är regeringens beteende just detta. Det är ju de och deras myndigheter som avviker från internationell praxis och bland annat vägrar räkna stora grupper som arbetslösa.

Nåväl, den mest relevanta frågan är förstås om Karlsson har rätt i sak. Ökar sysselsättningen? Det borde den, om än inte för regeringens politik. I nämnda AKU från SCB står dock följande: "Om hänsyn tas till befolkningsutvecklingen, uppvisar andelen sysselsatta i procent av befolkningen inte någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med maj 2005." Ja, ni läste rätt. Ingen ökning. Punkt slut.

Vad som däremot ökar är antalet arbetslösa i AMS-åtgärder. De är 20 000 fler än i maj förra året. Mitt i högkonjunkturen sätts fler på bidrag. Är det en lyckad politik? AMS-åtgärder avsågs ju vara till för lågkonjunkturer, inte tvärtom. Bara en mycket dåligt fungerande arbetsmarknad kan uppvisa något sådant. Och vad händer när ekonomin åter viker nedåt?

22/06/2006 10:08:41 am
From Independence Day To Midsummer. Yesterday, I participated in the celebration of the 230th Independence Day of America at the American Embassy in Stockholm. This date was chosen because most Swedes probably are on holiday on the 4th of July. What a celebration it was! Flags, hamburgers, Budweiser, National Anthem, lots of people and a country/rock band. It has been said often before, but at times like that it is evident why Americans have such a strong feeling for their country. It is more than a country, it is a set of values; freedom, opportunity, optimism. The new Ambassador, Michael Wood, gave a nice speech. He is a life-long friend of George W Bush and seemed to me a nice, open-minded and straightforward person. From this the most important day in America I will - like most everyone else - go away to celebrate the real Swedish National Day, Midsummer. A totally different, but equally special, kind of arrangement. Have a Happy Midsummer!

21/06/2006 12:30:39 pm
"Vi håller vad vi lovar - i vår värld." Igår presenterade s-partisekreteraren Marita Ulvskog ett dokument som påstås visa att regeringspartiet har levererat vad de lovade inför valet 2002. Av 107 vallöften är bara tre inte uppfyllda, enligt dokumentet. Jag ombads kommentera det i nyhetsprogrammet Update igår på TV3 - delvis utifrån Timbros rapport om ekonomin. Här ska detta program inom kort kunna ses.

Av dokumentet får läsaren veta att regeringen har stoppat kvinnohandeln, bekämpat främlingsfientlighet och rasism, genomfört en skattereform för låginkomsttagare, reformerat 3:12-reglerna, haft en hög tillväxt och att målet om sysselsättning på 80 % år 2004 är delvis uppfyllt. Bland mycket annat. Allt är inte bara väl utan lysande i den bästa av världar.

Förvisso sjönk sysselsättningen från valårets 73,6 procent till 72 procent 2004. Ungdomsarbetslösheten har fördubblats sedan valet. Tillväxten i BNI per capita var i snitt låga 1,73 procent 2002-2005. Idag är tillväxten högre i 13 EU-länder än i Sverige. Men varför bry sig om fakta och verklighet när det är val...?

Läs s-rapporten här (pdf) - >

21/06/2006 10:48:57 am
Debatt om tillväxt och jobb. Igår debatterades således Timbrorapporten om hur regeringen bluffar om ekonomin, i Studio 24. Se programmet här. Samtliga representanter från regeringen och det socialdemokratiska partiet tackade tydligen nej till SVT, men Stefan Carlén från Handelsanställdas Förbund deltog. Som alltid i ett brett ämne under kort tid lite hastig och spretig diskussion. Men i grunden fick jag fram att enligt oberoende internationella källor har svensk tillväxt och sysselsättning utvecklats dåligt. Dessa fakta måste fram - om problemen döljs kommer de inte att lösas. Carlén höll uppenbarligen inte med, men kunde inte peka på ett enda faktafel i rapporten. Ett par ytterligare bloggar har nu också kommenterat rapporten - här, här och här.

20/06/2006 11:44:53 am
Not the End of Slovakian Success. The elections in Slovakia a few days ago led to the leftist party Smer doubling its support in Parliament. Socialists and statists in general in Western Europe cheered. This was seen as an end to the era of market-oriented reform in Slovakia. (Why they want to end the famous Slovakian success in terms of growth, employment and rising living standards is probably a matter of ideological fundamentalism.)

Indeed, Smer promised to "end the gold rush" in Slovakia. No more paradise for foreign investors (something that made Slovakia the biggest car producer in the world, per capita). They promised to replace the flat tax at 19 per cent with a progressive tax and talked of adopting something like the European Social Model. In effect, an end to what has lifted Slovakia. (Perhaps, by the way, that is why the left in the West is cheering, with an end to the success story the old West would no more have a successful competitor in Slovakia and not the same demands for reform as today.)

Anyway, this miserable development is not likely to become reality. Smer only has 50 of the 150 seats in Parliament. Either they have to rely on nationalists and a corrupt former Slovak Prime Minister or parties from the outgoing government. And the left seems unlikely to re-introduce socialism with the support of nationalists and corruption. Thus, support from the reformist outgoing government remains the alternative. And that is likely to lead to most of the reforms to be left in place, thereby guaranteeing continued economic success.

Read more in the FT - >

20/06/2006 11:43:58 am
En skam för DN:s ledarsida. Hur f d statssekreteraren Lotta Fogde (s) kan få skriva långa kolumner på Dagens Nyheters ledarsida är en gåta. Aftonbladet hade varit begripligt. Texterna är alltid komplett ointressanta i sak, troligen för att hon själv är ointresserad av sakfrågor. I grunden handlar de alltid om en enda sak, lösligt kamouflerat: argumentation för fortsatt maktinnehav för socialdemokratin.

I dagens alster kritiserar hon att näringsliv och opposition pekar på problem i Sverige. Till synes finns också viss kritik mot socialdemokraterna, men det är bara ytlig dekoration för det underliggande budskap som Persson också upprepar: Sverige är för litet för konflikter, vi behöver mer dialog och enighet. "Nationell samling" utropas då och då från regeringen att vi behöver, till och med efter deras makalösa misskötsel av tsunamins effekter.

Det är ett sätt av försöka slippa kritik och debatt. Anslut er till oss, upphör med kritik, så blir allt bra. Annorlunda uttryckt: sluta tänka, gör ingen egen analys och klaga inte på socialdemokratin. Vi har makten och kan gynna er om ni fogar er, men om ni inte gör det kommer hoten. DN blir genom Fogde en megafon för denna maktfullkomlighet.

20/06/2006 11:39:25 am
Kommentarer till rapporten. Har i all hast noterat några snabba kommentarer till gårdagens rapport, i media och bloggar. Här i Dagens Industri (med ca 130 kommentarer, de flesta instämmande). Bloggar här, här och här.

20/06/2006 11:38:36 am
European Economic Growth. A look at the latest economic growth statistics from Eurostat reveals interesting facts. Growth is lowest, 0-1,5 per cent on an annual basis, in Belgium, Germany, France and Italy. I e the least reformed countries that cling to a so-called social model. Then, there are countries like Estonia, Latvia, Lithuania, Slovakia, Ireland and Czech Republic with a growth rate between 5 and 12 per cent. I e the countries that did the most market-oriented reform. All the rest are in between, both in terms of growth and reform. (Growth is higher in 13 EU countries than in Sweden, by the way.)

Eurostat growth statistics - >

19/06/2006 1:36:20 pm
Regeringens bluffar om ekonomin är synade. På lunchen idag presenterade Tino Sanandaji och undertecknad rapporten "Sant och falskt om svensk tillväxt och arbetslöshet". Här kan min inledning till seminariet läsas. Budskapet är att svensk ekonomi utvecklas avsevärt sämre än regeringen och dess allierade påstår. Tillväxten har varit lägre än EU-snittet och sysselsättningen har utvecklats sämre än i de flesta länder. Den verkliga arbetslösheten är cirka 17 procent. Regeringens påståenden om en strålande ekonomi motsägs inte i grunden av oppositionen. Därmed har svensk debatt spårat ur och svenska folket får inte veta fakta. I denna rapport redovisas en helt annan bild än den gängse. Rätt ska vara rätt, men det är också så att om problem döljs kommer de aldrig att lösas. Därför bör de uppmärksammas. (Ifall någon noterade ett påstående ovan om debatt i SVT 24 om detta så är det nu uppskjutet, eftersom varken finansminister Nuder eller statssekreterare Henriksson ställde upp.)Läs mer och ladda ned rapporten här - >

19/06/2006 10:02:37 am
In TCS Daily: The Kids Are Not Alright. Today, TCS Daily publishes an article by me about youth unemployment in Europe. There are great differences between European countries - high levels in non-reforming countries and low in reforming ones. In turn, this might be due to whether the policies in the country make transformation and change simpler or more difficult:

"The latest figures from Eurostat (the EU′s official statistics agency) on youth unemployment are depressing for Europeans. On average, in the EU in 2005, unemployment for people under the age of 25 was 17 percent. In the US, by comparison, it was 10 percent. In Japan, it was 4 percent. ...

In the EU-15, the countries with the highest levels -- above 20 percent -- are Greece, Italy, Sweden, France, Belgium and Finland. Indeed, it is generally acknowledged that France and Italy have serious economic problems. But Sweden and Finland might surprise some. ...

Obviously, there is no "Nordic Model" when it comes to youth unemployment. In Denmark and Norway, the rate is 8-10 percent, whereas in Sweden and Finland it is 20-23 percent - the same level as in beleaguered France. ...

There are naturally many factors affecting whether young people get jobs. But a look at the Economic Freedom in the World index confirms that countries with high youth unemployment also have regulated labor markets. Denmark, Ireland and the Netherlands have rather free labor markets and the lowest levels of youth unemployment in the EU.

The new figures from Eurostat imply that young people in Europe should be in the forefront fighting for market-oriented reform. The insiders who currently try to stop reform in the belief that they benefit from today′s situation should realize that any society that denies work to the young has no future at all."


Read the entire article here - >

17/06/2006 12:47:36 pm
Vettig valdebatt?LO uppmanar deltagarna på Hutsfredsfestivalen att slå i spikar i foton av Alliansens partiledare.

16/06/2006 12:59:46 pm
Welcome. In the statistics function for this blog, it is possible to see from which countries the visitors come. At present, the most common nations after Sweden, Japan and Finland - and domains like .net and .com - is The Netherlands. After that comes Congo (!). Slightly surprising, perhaps, but most welcome.

16/06/2006 12:56:59 pm
Sorman About Sweden. After his visit to Sweden, French author Guy Sorman wrote a piece at his blog (in French). It focuses on the so-called social model of Western Europe and tells the story of Sweden - partly based on our meeting.

Read Guy Sorman′s blog here - >

15/06/2006 1:36:19 pm
FT: "Real Swedish jobless rate 15 %". In today′s Financial Times, there is a news article absout Sweden, mainly based on the study that McKinsey Global Institute published a while ago. It states clearly that the real rate of unemployment is a totally different one than the official rate. But a point in the article is also that they quote the forecast for municipal tax rate increases (kommunalskatt). They will rise from today′s 30 per cent on average to 50 per cent - if these services are to continue to remain public. That would, of course, be a disastrous development. Thus, reforms that privatise health care, education and elderly care get increasingly important.

Read the article here - >

15/06/2006 12:17:53 pm
Det som är och det som kunde vara. Nu känner man igen innehåll och upplägg i partiledardebatterna, som den idag. De borgerliga har det väl förspänt både i regeringsfrågan och frågan om jobben. Men vänstersidan är som alltid mycket skicklig på att inta en högre moralisk position. De ger sken av att vara snälla och goda, till skillnad från motståndarna - trots de problem som de är ansvariga för. I synnerhet upprepas anklagelser mot de borgerliga för olika (små) minskningar av offentliga utgifter. Där skulle ett annat budskap för de borgerliga, som både visar mer ryggrad och ger svar, enligt min mening vara bättre. Betänk följande exempel:

Vänsterpolitiker: "Ni vill skära ned offentliga ersättningar och bidrag till mängder av människor som det redan är synd om. Det är en hjärtlös och poänglös politik som bara ger större klyftor och inga goda effekter alls."

Borgerlig politiker (typiskt svar): "Nej, vi vill inte alls skära ned så mycket, det rör sig bara om små tekniska korrigeringar. I grunden ändras ingenting. Troligen kommer vi att höja bidragen i framtiden igen dessutom."

Väljare: "Säkert överdrev vänsterpolitikern, men några korn av sanning finns det nog. De borgerliga vill ju dra ned en del bidrag. Vad skulle annars skillnaden vara? Men de borgerliga flyr frågan. Varför vill de göra detta? Skäms de? Vad döljer de? Det här känns riskabelt."

Alternativt borgerligt svar: "Ja, vi vill dra ned offentliga ersättningar och bidrag. Dessa betalas via världens högsta skatter och vi vill sänka dem för vanligt folk så man kan styra sitt eget liv. I sin tur gör det anställningar billigare så vi får fler jobb och ekonomin går bättre. Det är orimligt att straffa dem som arbetar med hög skatt och ge pengarna till allt fler som inte arbetar. Vi vill att människor ska styra sina egna liv och att arbete ska löna sig och den vägen vill vi fortsätta på."

Väljare: "Right. De vill sänka ersättningar och bidrag. Och i gengäld får man behålla mer pengar efter skatt. Det kan säkert ha goda effekter, å andra sidan får man ju mindre om man blir arbetslös. Den borgerliga personen tror i vart fall på sin politik och visst måste arbete löna sig. Kanske behöver vi lite förändring ändå och detta är i vart fall något annat. Det här tål att tänkas på."

14/06/2006 1:38:56 pm
Hear, hear, Fogh Rasmussen! The Danish Prime Minister Anders Fogh Rasmussen proposes the creation of an Atlantic single marketplace. The EU and the US should, according to his proposal, tear down all barriers to free mobility between the two. And indeed it is a logic step following the fact that trade between the EU and the US is already two thirds of global trade. The fact that 85 per cent of US investments in professional, scientific and technical services take place in the EU is also an argument in favour. The creation of such a marketplace would boost economic growth in both places. But as Fogh Rasmussen points out, is should not be an excluding market. This is an ambitious proposal before the upcoming EU-US summit in Vienna.

Read more - >

14/06/2006 8:49:28 am
I DI: "Arbetslöshetsbomb bland ungdomar." Dagens Industri publicerar idag ett brev av undertecknad om att Persson och AMS har fel om ungdomsarbetslösheten. Enligt Eurostat, där EU-länderna jämförs med samma mått, har arbetslösheten bland Sveriges unga ökat kraftigt hittills i år.

13/06/2006 3:32:28 pm
The Start of A Long And Winding Road. Yesterday, the European Council decided that the accession negotiations with Croatia and Turkey will be initiated. The EU will also start negotiating a stabilisation and accession agreement with Albania - where quite a few reforms have taken place in recent years.

Cyprus played a high game to the end by threatening to use their veto against Turkey. (All EU Member States have to take a unanimous decision on enlargements of the Union.) And indeed the issue of Cyprus remains one of the toughest obstacles to Turkey?s EU membership. Reunification of the two Cypriot societies would be the best solution, and indeed the Turkish Cypriots voted for it in 2004, but the Greek Cypriots voted against.

The negotiations with Croatia will be much quicker than those with Turkey. Croatia is the most likely next EU member in a few years time. Nothing can be said for sure about the timetable for Turkish entry. The negotiations will take a long time and then there is politics. Probably, several of today?s EU members will have referedums on Turkey. And if there is a majority for no in a single one, and that country?s government follows that decision, there will be great difficulties.

There are many obstacles. This is of course significantly enhanced by the current fatigue in the EU. The direction of the Union is, to be modest, non-existent right now. But nevertheless, Turkey joining the EU is the single most important enlargement the EU is likely to ever face.

Read the Press Release from the Council - >

13/06/2006 3:14:42 pm
Hellre behandling hos veterinär än ingen alls? Sjukvård finns inte i tillräcklig mängd och kvalitet i Sverige; bland annat råder vårdköer. Men djuren råkar inte ut för likande, för besök hos veterinär behövs ingen väntan. I Skara har således mänskliga partienter börjat skickas till veterinär. Det kan tyckas vara ett sommarskämt, men så väl är det inte. Nu flyr vi inte bara till Polen för att laga tänderna och Thailand för kirurgi. Nu går vi till veterinären för, som i detta fall, röntgen. Kan detta ha något samband med att svensk sjukvård är ett offentligt monopol och veterinärer är privata företag i fri konbkurrens?

Läs mer - >

13/06/2006 3:02:44 pm
Ny forskning om hur skatter hindrar entreprenörskap. I Dagens Nyheter idag har professor Pontus Braunerhielm en debattartikel som refererar en ny rapport om entreprenörskapets betydelse och förutsättningar. Braunerhielm beskriver hur entreprenörens centrala och avgörande roll för att skapa välstånd har bleknat under decennier i ekonomisk forskning. Men nu är denna syn på entreprenörskapet - där det ses som avgörande för initierandet av den skapande förstörelse som är grunden för framåtskridande - på väg tillbaka.

I artikeln beskrivs också hur några amerikanska forskare har beräknat och simulerat hur svenska skatter skulle påverka amerikanska företag. Slutsatsen är enkel: med svenska skattesatser skulle amerikansk företagsamhet minska med cirka 65 procent. Där finns också andra beräkningar om hur platt skatt skulle påverka entreprenörskapet (det skulle öka). Detta är naturligtvis ett sätt att beskriva varför Sverige tillhör de länder i EU som har lägst nyföretagande.

Läs hela artikeln här - >

12/06/2006 4:01:29 pm
Arbetslöshetsbomb bland unga? Idag kom AMS med ny statistik som ger ett budskap lika ljust som vädret. Inte minst sjunker arbetslösheten nu också bland de unga, påstås det, enligt Ekot.

Enligt AMS snäva definition av arbetslöshet, ja. Men inte enligt Eurostat, den enda källa där EU-länderna jämförs med samma mått. Där ser det snarare ut som att en arbetslöshetsbomb har exploderat bland de unga i Sverige.

Enligt den senaste månadsstatistiken från Eurostat har arbetslösheten bland personer under 25 års ålder i Sverige ökat varje månad hittills i år. I januari var den 22,1 procent, i april (senaste redovisade tidpunkten) var den 27,5 procent. Samtidigt minskade genomsnittet i EU från 17,9 till 17,5 procent.

Det kan finnas osäkerhet i månadsdata, men det finns i vart fall inget som helst belägg för att utvecklingen går åt rätt håll. De senaste siffrorna på årsbasis visar att Sverige under 2005 med 22,6 procent hade den femte högsta ungdomsarbetslösheten bland EU:s 25 medlemmar.

Regeringen påstår att allt går bra och inget behöver förändras. Det är dramatiskt felaktigt. Och det faktum att Irland, Danmark och Nederländerna, som har avreglerat arbetsmarknaden, har en ungdomsarbetslöshet på 7-8 procent visar vilka förändringar som behövs.

12/06/2006 1:52:38 pm
Nya idéer för ekonomisk framgång i en globaliserad värld? Trendmässigt stigande skattetryck, höjda ersättningsnivåer, tvångskortad arbetstid, höjd energiskatt, höjd bolagsskatt, återmonopolisering, politikerstyrd riksbank, högre inflation, keynesiansk stimulanspolitik, 200 000 nya jobb i offentlig sektor, ökad offentlig upplåning - med mera. Socialdemokraterna 1970? DDR-ledningen 1980? Revolutionär Kommunistisk Ungdom? Nej, Vänsterpartiets nya ekonomisk-politiska policydokument.

Läs hela dokumentet här - >

10/06/2006 12:34:26 pm
How the Core of Communism Creates Poverty. Yesterday, I had a meeting with the French writer Guy Sorman. Among other things, he is interested in the failure of the so-called social model. He is the author of several globally successful books and his latest release is about China. The content is partly based on the experiences from spending one year there. One observation that he mentioned is significant. What he constantly heard from poor people in the countryside was that they wanted to own their land. It is now owned by the state and the Communist Party usually changes the use of the land by whims. The poor people thereby don?t dare do investments such as planting an apple tree. In a few years when there will be apples, they may not posess the tree any more. Karl Marx once defined the core of Communism in one sentence as abolishing private property. Indeed, then, there is no coincidence that it creates poverty. People don?t own things, they don?t run their lives, they cannot plan for the future. A direct consequence of the ideology. And indeed one of the main causes of the remaining poverty in the world today.

08/06/2006 4:01:49 pm
"Politiskt korrekt?" - valårets höjdpunkt. Just nu lanserar Timbro sällskapsspelet "Politiskt korrekt?". Nästa vecka sker de första leveranserna. Det är ett behändigt kunskapsspel om politik och samhälle. 516 frågor som testar kunskaper om såväl arbetslöshet som global fattigdom. Men också många mindre kända fakta som exempelvis vad Clint Eastwood sade efter ett besök i en feministisk bokhandel och vem som fick Khadaffis första och andra frihetspris. Med detta spel sprids fakta på ett lättsamt vis och med ett frihetligt grundbudskap. Förhoppningsvis innebär valåret en hel del draghjälp. Den givna grejen på stranden och perfekta presenten. Läs mer på spelets sajt!


08/06/2006 8:48:01 am
CF&P: Lessons From the Swedish Tax System. The Center for Freedom and Prosperity in Washington, DC, has published an analysis of the Swedish tax system. It provides a good overview of the tax rates, tax bases and the general parts of the system. Further, it summarises its main effects on economic growth and employment. The main conclusion is that the high taxes are negative indeed on both accounts, but that is somewhat compensated by the market-oriented reforms that mainly took place in the early 1990s.

Read the study here - >

08/06/2006 8:26:00 am
Inte en parodi. Arne Kjörnsberg (s) är ordförande i finansutskottet, riksdagens tyngsta utskott. På senare tid har han ägnat sig åt att skriva inlägg som till innehåll, analys och språk har legat någonstans strax under den genomsnittlige SSU-medlemmens kapacitet och värdighet. Nu har han dock plötsligt börjat ägna sig åt diskussion i sak på den socialdemokratiska valbloggen. I ett inlägg kritiserar han marknadsekonomi i allmänhet och att "glödande marknadsekonomiska alster" från undertecknad "tillåts passera" utan kritiska kommentarer.

Inläggets språkliga brister må vara anmärkningsvärda, men i jämförelse med de fördomsfulla okunskaper som ligger till grund för analysen är de marginella. Kjörnsberg vill tillbaka till de radikala 1960- och 70-tal då staten skulle ta över allt större delar av samhället. Han beklagar särskilt att den eran fick sitt slut genom bl a Thatcher och Reagan. Att ekonomin stagnerade, och de sociala problemen därmed tilltog, fram till marknadsekonomins återkomst på 1980-talet förefaller han okunnig om.

I sak kritiserar han svävande två punkter: för det första att en fri ekonomi skulle vara negativ för människor och miljö, för det andra att börsens värde förändras samt att enskilda personer i näringslivet beter sig illa. På den första punkten finns en enorm mängd empiri som visar att ju friare ekonomi, desto bättre levnadsstandard (och mindre fattigdom) och inte minst ständigt bättre miljö. Där har han helt enkelt fel.

Den andra punkten är ett banalt men vanligt missförstånd. Vi som vill ha en fri ekonomi tror inte att alla aktörer i denna är änglar, tvärtom. Just eftersom olika slags missgrepp alltid kan ske är konkurrens centralt. Då kan konsumenter och investerare alltid välja bort den som missköter sig. När eländet i Skandia avslöjades föll aktien med 90 procent. Hur mycket faller skattetrycket i en kommun där politiker gör liknande felaktigheter? Det är skillnaden mellan konkurrens och centralisering; i Kjörnsbergs samhälle kommer alltid risken att missgrepp får väldiga konsekvenser att vara större än i en fri ekonomi.

06/06/2006 1:20:03 pm
Glad nationaldag...!? Julen är tydligen god och påsken är alldeles definitivt glad. Men vad är då den innevarande högtidsdagen? Hur ska man tillönska någon att denna dag firas? Det faktum att man inte kommer på svaret på en sådan enkel fråga visar hur ovant detta firande är för oss svenskar. Däremot tror jag det är fel att svenskar inte anser att det finns saker att fira. Men det är inte koncentrerat till en enda dag för oss. Andra länder har ofta det - så de uppnådde oberoende, demokrati eller befriades från ockupation. Men inte vi. Gustav Vasas kröning i all ära; det lockar inte fram starka känslor ur folkdjupen. Men det är ett intressant tecken i tiden att nationaldagen nu har blivit helgdag. I en tid av ett nytt Europa med färre gränser och en globaliserad värld - ska man då fira nationen? Ja, i en öppen värld med rörlighet, utbyte och snabb förändring vill många känna samhörighet. Nationen är en grupp många vill känna att man tillhör. Samhörighet kan vara positivt och stolthet över det egna landet är ofta bra. Det viktiga är att det inte vänds mot dem som inte tillhör gruppen.

04/06/2006 9:20:31 am
I Stockholms Fria Tidning: Frihet åt den skapande människan. I nämnda tidning körs just nu en serie om arbete - om det är en "rätt, plikt eller självförverkligande" - och igår var det min tur att ägnas ett uppslag. För en gångs skull gott om utrymme att utveckla idéerna lite mer.

Läs hela artikeln här - >

04/06/2006 9:10:44 am
Another Marathon Over... Yesterday was Stockholm Marathon. Great weather and a very good mood in town. An exhausting thing to do, but surely giving you a certain feeling of well-being afterwards. Personally, I think it is essential to mix all the theoretic activities in life with more physical ones. Five hours may not be close to the World Record, but I blame ten days of some kind of cold or infection before, that hadn?t really gone away... (And I passed some 1500 persons!)

02/06/2006 11:15:12 am
Cameron And Well-Being. A few days ago, the British Conservative leader David Cameron gave a speech where he said that improving the sense of well-being in society should be the main aim of politics. It is an interesting speech, founded in a new and popular branch of science somewhere between economics and psychology. Naturally, nobody objects to the idea that it is good if people are happy. But should it really be the main aim of politics?

This science has become politicised by the left already. This despite strong evidence that people are happier in free, capitalist, societies than anywhere else. Thus, it might be an interesting idea for a conservative politician to reclaim it. And indeed partly he does, by not proposing the same policies as the left. But if you copy the idea that it is a political responsibility to make people happy, you have copied the statist version of this science.

One can argue definitions here and there, and debate what evidence the science actually produces. But in ideological terms, sooner or later it all comes down to one question: Should the state do what it can to make us happy or should it give us the freedom to pursue happiness? The difference might seem small, but it is fundamental. Either we do as we like - including not seeking happiness - or the state tries to run our lives towards this centrally planned aim of collective happiness.

I believe that Cameron chose the wrong one of the two options.

Read the entire speech here - >

02/06/2006 11:03:30 am
När förbjuds man gå ut om det är halt? Nu har således infrastrukturminister Ulrica Messing (s) föreslagit att alla cyklister ska tvingas bära hjälm. Syftet sägs vara att minska antalet döda och skadade cyklister per år i trafiken. Vad är väl ett så litet tvång mot dessa goda effekter?

Mycket. I själva verket må detta förslag isolerat vara litet, men den principiella grunden är helt fel. Och sammantaget kan förslag som dessa få omfattande konsekvenser för vår frihet.

Det är lite som talesättet att man bör unvika livet för att man kan dö av det. Om staten ska tvinga oss att avstå från allt riskabelt, var hamnar vi då? När får vi inte äta grillat, resa var vi vill, vara i solen, gå ut när det är halt eller hålla på med sporter man kan skadas av?

Gör vi absolut ingenting är möjligen risken att drabbas av något begränsad. Men vad är ett sådant liv värt?

Delvis är dessa tvångsförslag konsekvenser av att en mängd företeelser - som sjukvård - är skattefinansierade. Då blir det andras angelägenhet hur jag lever mitt liv. Då får de skäl att lägga sig i.

Det finns systemförklaringar, men det gör inte principen bättre. Förespråkarna säger då att vi ju redan har bilbältestvång, så varför inte också detta? Precis, "the slippery slope". Har man infört ett tvång så halkar de andra med. Och var slutar det?

Politiker sätter upp stora, breda, makromål som nollvision och annat. Sedan begränsar de vår frihet för att nå dit så de kan visa oss att de har varit duktiga.

Nej, hellre frihet, tack.

01/06/2006 2:54:49 pm
Manifest för frihet och skapande. Johan Norbergs bok "När människan skapade världen" (Timbro), som presenterades i förrgår, förtjänar mer än en kort recension - så jag får återkomma till det. Å andra sidan förtjänar den också en kommentar direkt när den är presenterad. Mitt budskap kan sammanfattas kort: Läs den!

Med den levande berättarteknik som Johan besitter är den en riktigt spännande läsupplevelse. Men den är framför allt en tegelsten av komprimerade fakta. Otaliga exempel från historia och nutid, från ekonomi och företag, visar hur människan skapade världen. Friheten de 200 senaste åren har lett till mer välstånd än de närmaste 200 000 åren dessförinnan. I Johans bok följer man det historiska äventyret som kampen mellan skapare och bevakare i olika former är.Läs mer och köp boken här - >

01/06/2006 2:43:21 pm
Talande debatt mot LO. Gårdagens debatt med LO:s vice ordförande Leif Håkansson på Linköpings Universitet blev intressant. Håkansson var i mitt tycke mycket defensiv. Han beklagade alla problem på svensk arbetsmarknad, såsom EU:s femte högsta ungdomsarbetslöshet, men tog inget ansvar för dem. Och han vägrade presentera lösningar. På min vidare beskrivning av hur ett fritt och oreglerat samhälle ger fler jobb med bättre villkor än hans modell kom inget svar. Min grundpoäng är att fler jobb och bättre villkor följer av ökad produktivitet, inte kollektivavtal och reglerad arbetsmarknad. Hur skulle annars de flesta yrkeskategorier ha högre löner i USA, där blott tio procent är med i facket, än här? För övrigt påstod han att Sverige har den högsta tillväxten i EU. Enligt Eurostats senaste siffror har 11 av de 25 EU-länderna just nu högre tillväxt än Sverige. Ett fiffel med statistik som går bortom det anständiga. Men också den naturliga konsekvensen av att försöka försvara en skadlig samhällsmodell.

01/06/2006 2:00:18 pm
"Invandrare är inga offer." Undertecknad och Nima Sanmandaji skriver i en debattartikel om det svenska misslyckandet med att låta invanderare få arbeta och pekar på länder som lyckas.

Läs hela artikeln här - >

31/05/2006 12:10:35 pm
Nytt TBP: Kärnkraft i världen - nystart för utbyggnad. Från avveckling till utveckling. Så kan Centerns skifte av ståndpunkt i energipolitiken beskrivas. En fråga som hade kunnat skapa svårigheter för Alliansen är borta. Och vad viktigare är: möjligheterna att Sverige får en vettig energipolitik är mycket större. Idag presenterade vi ett nytt Timbro Briefing Paper om kärnkraft i världen. Där presenteras en rad fakta och exempel om att många länder i vår omvärld avser bygga ut ny kärnkraft. Hittills har Sverige gått mot strömmen med den statligt dirigerade tvångsnedläggningen av kärnkraft. Kanske vår färd mot mörkret är på väg att avbrytas?

Läs mer - och ladda ned detta TBP - här - >

31/05/2006 12:03:29 pm
I Liberal Debatt: Varför läggs regionalstöden inte ned? I det senaste numret av Liberal Debatt ägnar jag några rader åt ideologin bakom regionalpolitiken och dess konsekvenser. Den totala regionalpolitiken är mycket omfattande; räknat i offentliga utgifter kostar den minst 100 miljarder kronor om året. Dess konsekvenser är huvudsakligen skadliga. Mot den bakgrunden blir frågan ovan relevant, och jag för fram ett par tänkbara svar:

"En förklaring är rimligen att det tycks vara väldigt lätt att introducera nya, offentliga, system och program. Däremot är det väldigt svårt att avskaffa dem. Den ständiga tillväxten av statliga myndigheter är ett talande exempel. Alla förändringar måste motiveras utifrån nuläget och idag finns alla dessa system. Och förändring har alltid sina motståndare.

En annan förklaring är att särskilt offentliga system som gör människor beroende av just systemen är särskilt svåra att avskaffa. Då uppstår konkret ett antal förlorare, som mister stöd eller ersättning. Dessa kommer, inte minst i egenskap av väljare, att motsätta sig förändringar. De möjligheter som istället uppstår till egen försörjning ses som mindre säkra än de system som finns idag.

En tredje förklaring är det politiska systemet. Någon har skämtat om att Regionpartiet är den svenska riksdagens största parti. Riksdagsledamöterna nomineras och väljs länsvis. De har mycket starka incitament att mest av allt bry sig om rösterna från hemmabygden, inte ägna sig åt den nationella utvecklingen och helheten. Och när 349 ledamöter framför allt inte vill provocera hemmaopinionen utan låta alla ha sina bidrag och helst också bygga lite nya vägar ? vad blir då helheten? Att politiken blir kvar och kanske utökas.

Public choice-skolan ger goda belägg för denna politikens inneboende drivkraft att ständigt utöka sitt eget mandat. Detta sker på frihetens bekostnad. Skattebetalarna tar notan. Och den blir närmast omöjlig att dra tillbaka i en framtid, trots alla belägg. Mot bakgrund av denna risk finns starka skäl för en tydlig konstitution som både avgränsar den offentliga makten och försvårar för en politisk majoritet att göra vad den vill."


Detta är faktorer som kan hindra reformer även när sådana ter sig viktiga och effekterna klart positiva. För att lyckas ta bort skadliga system och släppa fram det samhälle som kunde finnas istället, och som vore mycket bättre, krävs därför konsekventa och kraftfulla politiker.

Läs hela artikeln här - >

30/05/2006 11:38:18 am
Defining Moment For European Parliament. Tomorrow, the European Parliament will debate a report about global trade and the fight against poverty. On Thursday, they will decide whether its contents will constitute the position of the entire Parliament. If they do, the document will form part of a basis on how the European Commission will regard these matters.

How the Members of the European Parliament vote will be very important. It is one of those defining moments. The report is written by the German Socialist Helmuth Markov and is very critical indeed to free markets and free trade. It contains the usual blame on globalisation for poverty in the world, focus on equality instead of lifting the poor and proposes various social and other conditions to be put before free trade.

The report has the wrong analysis of the world and therefore destructive proposals that would increase global poverty. I am not entirely certain what legal position the document would have in the end. But I am sure that it would be a great leap forward for socialists and critics of free markets to have the entire European Parliament behind their view of the world. And there is a great risk that this gets into the EU machinery in the years to come.

So, for Europe?s sake, but even more for the sake of the poor in the world - MEP:s, vote against this!

Read the report here - >

30/05/2006 11:25:54 am
Duell i skymningen... Fick just en av de affischer som marknadsför debatten på Linköpings Universitet mot LO imorgon om arbetsmarknad. Snyggt gjord. Verkar bli ett spännande arrangemang.

29/05/2006 10:54:13 am
I KvP: Fattigdom är problemet. I förra veckan publicerade Kvällsposten en debattartikel av undertecknad om inkomstskillnader och fattigdom:

"Christin Johansson och Ursula Berge, från Akademikerförbundet SSR, skrev för ett tag sedan i Dagens Nyheter om inkomstskillnader. Enligt deras definition är inkomstskillnader per definition något som ger fattigdom. Huruvida man är fattig definieras relativt till andra, så om alla har det lika eländigt finns inga fattiga. ...

Det är en lika socialistisk som orimlig definition. Att vilja ha likhet är en möjlig ståndpunkt, men det har inget med att bekämpa fattigdom att göra. Den fattigaste tiondelen i USA har mycket lägre inkomst än den rikaste tiondelen, men de är avsevärt rikare än genomsnittet i Nordkorea. Självklart är dessa amerikaner därmed mindre fattiga. ...

I Sverige verkar staten aktivt för likhet i utfall. Med skatter och bidrag strävas efter likhet oavsett insats. Men fattigdomen i Sverige har ökat (Euromonitor). Hushåll med en nettoinkomst under $ 20 000 om året har stigit från 18 procent år 1990 till 19,5 procent 2004. ...

Den som så önskar kan bedriva en politik mot inkomstskillnader. Men det sker till priset av en politik mot fattigdom."


Läs hela artikeln här - >

28/05/2006 5:56:34 pm
Ingen möjlighet att fly. Attac i Stockholm - ja, de finns fortfarande - är inte längre en del av en rörelse som vill hindra global handel och ge mer bidrag till europeiska bönder. Nu vill de istället försvara den stora staten. De avser bland annat starta ett Nordiskt nätverk för skatterättvisa. Vad innebär då detta begrepp för dem, kan man undra. Jo, redan i inbjudan ägnas svavelosande retorik åt dem som flyr höga skatter till lågskatteländer. Underförstått ska den friheten begränsas på ett eller annat vis. En annan ledtråd till deras definition är en individ som ska föreläsa, antagligen i kraft av att i dessa kretsar betraktas som en auktoritet. Denne Ville-Pekka Sorsa är nämligen redaktör för en bok som heter "More Taxes"...

Läs inbjudan här - >

28/05/2006 5:55:53 pm
See What You Want To See. President George W Bush and British Prime Minister Tony Blair had a joint press conference in the White House this past Thursday. The Swedish media described the two leaders as humble, regretful, bleak and defensive. That is, you got the impression that they now know that they were wrong about the Iraq war and that they are sorry for what they did. Well, I read the transcript from the press conference, which probably gives a more objective picture of the event.

My impression now is totally different. Bush and Blair strongly defend the Iraq war, and they emphasise the importance of support for the Iraqi democracy. Yes, they say that there have been tactical misjudgements and communications could have been better. But they have said that all along. That′s not new. All in all, a strong defence for using military force against dictatorships - in partcular in the Middle East - to build democracy and thereby secure peace.

Why did media, at least here, give another picture? Partly probably because that is wishful thinking on the journalists′ behalf. And partly because they have a political agenda to always report from a negative angle about Bush and Blair.

28/05/2006 4:45:55 pm
...finns guldet. Inte för att dra skämtet om skattehuset längre än det tål, men en sak bör påpekas. En variant på vad som finns vid regnbågens slut - uppenbart vid skattehuset i Stockholm, enligt tidigare bild - är inte skatten, utan guldet. Nåväl, även det ser ut att finnas där. Åtminstone enligt ännu ett nytaget - helt oredigerat - fotografi, som ger byggnaden ett glimrande yttre...


26/05/2006 12:23:30 pm
Förvånande dåligt. Jag måste medge att jag är överraskad. Självklart har regeringen överdrivit mycket när de har påpekat hur bra det går för Sverige - i syfte att bli omvalda i höst. Problem har förnekats eller dolts, istället för att lösas. Men än så länge är det ändå högkonjunktur, så det borde gå rimligt för landets ekonomi. Ändå visar de nya siffrorna i den återkommande Arbetskraftsundersökningen från SCB att det inte alls går bra vad gäller jobben. Sysselsättningen är lägre nu än för ett år sedan! 16 000 fler är i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Fler är förtidspensionerade. Ungdomsarbetslösheten är, enligt Eurostat, nu rentav högre än den franska. Och då ska man minnas att regeringen vid denna tid förra året ändå erkände att de hade misslyckats med jobben. En vacker dag viker ekonomin ofelbart nedåt igen. Hur ska det gå då om vi nu står på toppen?

Läs mer - >

24/05/2006 2:27:42 pm
Vid regnbågens slut... Det sägs att vid regnbågens slut finns skatten. Fotot nedan, som togs i helgen och inte har redigerats på något sätt, ser ut som ett belägg för detta. Regnbågen slutar exakt vid det gamla skattehuset i Stockholm. Vän av ordning skulle kanske påtala att Skatteverket inte längre sitter där. Så är det. Men stora mängder skattekronor plöjs just nu ner i att bygga om huset till studentboende...Foto: Joakim Munkhammar

24/05/2006 11:13:47 am
I SvD: "Påminnelse om att konjunkturen viker en dag." På ledarsidan i Svenska Dagbladet idag skriver jag om att börsfallets orsaker påminner oss om att högkonjunkturen kommer att ta slut. Då vore det bra om de goda åren hade använts till reformer:

"Börsfallet är en väckarklocka, som påminner oss om att högkonjunkturen kommer att ta slut. Stigande räntor, som är nödvändiga för att hålla inflationen nere, stramar åt ekonomin. Tillgångsvärdena utvecklas långt mindre gynnsamt. Medborgarnas utrymme för konsumtion minskar.

Prognoser om framtida tillväxt kan därför behöva revideras nedåt. Den lilla ökning av sysselsättningen som många hoppas på för innevarande år ter sig plötsligt ännu mer osäker.

Alla öppna länder påverkas av denna utveckling. Men det finns länder som har ägnat den goda konjunkturens tid åt att genomföra reformer. De är bättre rustade för en vikande ekonomi och drar mer nytta av uppgången när det vänder igen.

Och så finns det länder med regeringar som den svenska. I stället för att reformera under de goda åren har den påstått att allt är bra som det är. Regeringen har velat surfa på en internationell högkonjunktur och säga att dess positiva effekter är deras förtjänst. Men situationen är på väg att förändras."


Läs hela artikeln här - >

24/05/2006 11:09:53 am
Ungas val: jobb! När partiledare förs bort från sin vanliga miljö till nya sammanhang kan en lätt sällsam stämning inträda. Så var det delvis i måndagens partiledardebatt i TV4 om situationen för landets ungdomar, "Ungt val". Få av partiledarna kan sägas ha svarat särskilt väl på de ungas frågor, på det sätt frågeställarna nog ville. Och det beror inte på politiken utan på världsbilden och sätt att kommunicera. Yrkespolitiker må träffa många människor, men den politiska kommunikationen är anpassad för helt andra arenor.

Hur som helst var det dominerande ämnet att unga måste få en chans att arbeta. Sverige har, som bekant, den sjätte högsta ungdomsarbetslösheten bland EU:s 25 medlemsländer. I motsats till Lars Ohlys påstående är den faktiskt högre nu än till och med under 1990-talskrisen. De tre vänsterpartierna har allt ansvar men inga lösningar. Ändå var det inte knock-out i den debatten för de borgerliga.

Någon frågeställare undrade varför staten inte tvingar företag att anställa unga. Det illustrerar varför de borgerliga bör säga åtminstone en mening om orsakerna till att unga inte får jobb: att staten gör för mycket redan idag, den reser för många hinder. Det är färre hinder, i form av skatter, regleringar och monopol, vi måste ha. En sådan förklaring skulle göra deras förslag mycket mer begripliga och inte bara te sig ryckta ur luften.

Rapport om ungdomsarbetslöshet (pdf) - >

23/05/2006 2:54:54 pm
Interview in Die Welt: "Hohe Steuern hemmen auf Dauer das Wachstum". The German daily Die Welt today publishes a major interview with me. To a large extent, it compares the economic development of Germany and Sweden and the need for reform. My message is that other countries could learn from low-tax Sweden before 1970 or some of the market-oriented reforms in the 1990s. But to the extent that Sweden has a very big state with high taxes we have had big problems and copying that should be avoided.Read the entire interview here (in German) - >

22/05/2006 3:42:26 pm
Läsvärt av LO. Idag presenterade LO en rapport om globalisering, strukturomvandling i näringslivet och dess effekter på arbetsmarknad och löner. Ännu är denna inte läst i detalj av undertecknad, men en snabb titt ger tillräcklig grund för att kalla den gedigen och intressant. En del av slutsatserna må vara tillrättalagda, men analysen är faktarik och välgjord.

Läs rapporten här (pdf) - >

22/05/2006 3:37:34 pm
Flexicurity. A good libertarian economist and blogger writes about the Danish flexicurity model. He claims that I have joined those who appreciate this model, though my own Briefing Paper about employment shows that Denmark is by no means a great job-creator.

What I like with the Danish model is the flexibility part. I think that de-regulation is a good reform example for other countries to follow. And I think that part is the main reason for Denmark having the lowest youth unemployment in Europe.

But Denmark′s overall economic growth and employment development has not been impressive. They too should do many more reforms. Perhaps the two other parts of the flexicurity model create more problems than they solve?

High contributions - 90 % - from the state to unemployed leads to high taxes. That, in turn, has a negative effect on job creation. And vast government programs for unemployed are likely to be less efficient than such services provided by private companies.

Denmark did one labour market reform right, but they could do two more: Flexible levels of contributions for unemployed and privatised job training.

22/05/2006 3:16:34 pm
Förtryckande strukturer. Feminister lyfter gärna fram olika typer av strukturer i samhället - historiska, kulturella, biologiska - som verkar till kvinnors nackdel. Således vill de ofta använda politiken för att motverka eller utradera sådana strukturer. Jag vill också att kvinnor och män ska ha lika rättigheter och möjligheter. Men jag tror att det är omöjligt att med politik utradera arvet av all mänsklig aktivitet hittills. Att försöka tror jag därtill är mer till skada än nytta.

Ett skäl till detta är att det finns strukturer, med denna definition, som påverkar människor i långt fler avseenden än kön. Hela socialismen bygger på idén att strukturer tvingar in oss i en social mall bestämd av vår bakgrund. Likt feminister vill de också sedan använda politiken för att korrigera detta istället för att ha frihet och lika rättigheter. Detta synsätt har motiverat den stora staten som i sin tur har haft sina värsta effekter för dem socialisterna sade sig vilja hjälpa.

Andra kategorier där strukturer påverkar våra individuella möjligheter kan vara etnicitet, utseende och religion. Och en rad andra. En del anser att kön är viktigast av dessa, andra ser den sociala bakgrunden, åter andra religionen. Den politiska ingenjörskonst som ska korrigera allt detta finns inte. Ingen centralplanerare i världen skulle kunna lyckas.

Precis som i fallet med den centralplanerade ekonomins totala misslyckande är detta inte bara en praktisk detalj. Det handlar om hela grunden för samhället. Staten ska inte vara till för att detaljstyra allas liv eller göra om människorna. Då går det ofelbart utför. Och denna ambition står i principiell motsats till att ge lika rättigheter. Det är samhällen som har gjort det sistnämnda som har lyckats bäst.

Detta som en lång och bred introduktion till en artikel i dagens Expressen. Där skriver Natalia Kazmierska om de strukturer som påverkar en del av mäns beteende. Hur kan det komma sig att debatten är full av feminister som anser att all deras olycka är strukturers fel, men inga män som framhåller detta? Kanske ligger det i sakens egen natur; män ska - enligt strukturerna - inte klaga eller skylla på andra. Man ska bestiga Mount Everest, punkt slut.

Den tolkningen skulle innebära att feministernas eget beteende visar att de är mer fast i strukturerna än kanske några andra...

19/05/2006 11:26:32 am
30-39-50. This is one way to describe some relevant facts from the latest figures form Eurostat about the tax pressure in EU-25. There are several countries - Ireland, the Baltic states, some in Central Europe - that have tax pressures of about 30 per cent of GDP. (They also happen to have the highest economic growth rate.) The average tax pressure in EU-25 is 39 per cent. Then, one single country has a tax pressure which stands out, the only one beginning with the number five: Sweden, at 50,5 per cent of GDP.

All the figures (Eurostat) - >

19/05/2006 9:01:08 am
I LNB: Radikalt sänkt skatt ger Sverige chansen. Idag distribuerar Liberala Nyhetsbyrån en debattartikel till sina 30 abonnerande landsortstidningar för möjlig publicering av undertecknad och Daniel J Mitchell från Heritage, som besökte Sverige i veckan:

"Den globala ekonomin har inlett ett språng vars konsekvenser vi bara kan ana. Det kan liknas vid världens förändring efter upptäckten av Amerika. Cirka en och en halv miljard människor har börjat träda in i den globala arbetskraften. Kina, vars ekonomi är sju gånger större än för 25 år sedan, utexaminerar cirka två miljoner ingenjörer om året. Indien växer starkt.

Världsekonomin upplever de högsta tillväxttalen på decennier. Handeln mellan länder, och flödena av investeringar, ökar än mer. Inom ett decennium kommer 80 procent av den globala medelklassen att leva i vad som nyligen kallades utvecklingsländer. Ett snabbt ökande antal människor kan producera varor och tjänster för världens konsumenter. ...

Ett mått på Sveriges attraktionskraft är hur många som vill komma hit. Tre länder i EU-15 införde inte övergångsregler för medborgare från de nya EU-länderna: Irland, Storbritannien och Sverige. Till Irland och Storbritannien kom flera hundra tusen personer för att arbeta, till Sverige kom något tusental. Hur ska Sverige bli en attraktiv plats i en öppen värld? ...

Inom OECD är det genomsnittliga skattetrycket 35 procent av den totala ekonomin, BNP, och i EU är det 39 procent. Den svenska nivån är 50 procent. Mot bakgrund av den globala utvecklingen, där det går så bra för skattesänkarna, ter det sig bisarrt att det anses långtgående att vilja sänka det svenska skattetrycket till EU-genomsnittet. Att ha OECD-snittet som första delmål vore att ge Sverige en bättre chans."


Läs hela artikeln här - >

18/05/2006 2:32:05 pm
Hyresgästföreningen kampanjar för socialdemokratisk valseger. Nu tar en annan del av den socialdemokratiska maktsfären över stafettpinnen från LO efter deras anonskampanj nyligen. Med helsidor i landets dagstidningar varnar Hyresgästföreningen för höjda hyror vid en borgerlig valseger. I ett pressmeddelande motiverar de kampanjen med att de vill få de borgerliga partierna att ändra sin politik. Men det är uppenbart att det de vill är att se till att de borgerliga aldrig kommer till makten, genom sedvanlig skrämselpropaganda. Som framgår av denna rapport är detta på intet sätt underligt; Hyresgästföreningen är en sedan gammalt integrerad del av s-maktmaskinen.

Innehållet i deras kampanj är rent fientligt mot dem som vill ha någonstans att bo. Hyresgästföreningens krav är att det så kallade hyrestaket ska finnas kvar. Det är en statlig reglering om hur högt hyror får sättas. Men vad händer om staten, som idag, ställer en lång rad krav på hur byggandet av bostäder ska vara - som omöjliggör enkla och billiga bostäder - och samtidigt sätter ett tak för hyran? Naturligtvis byggs inte tillräckligt med lägenheter. Och man får köer, som idag, och en omfattande svart marknad.

Det fanns en liknande hyresreglering på Manhattan i New York för några decennier sedan. Den resulterade i att cirka 80 procent av bostadshusen i Harlem blev brandskadade. Varför? Jo, husens ägare fick ut mer på brandförsäkringen än de fick ta ut i hyra av sina hyresgäster. Nu har denna reglering slopats och Harlem blomstrar. Den socialdemokratiska maktmaskinen är inte bara en demokratisk tvivelaktighet utan även ett hinder för reformer som skulle lösa viktiga problem.

18/05/2006 10:23:05 am
In TCS Daily: Europe?s Greatest Success. Today, I have an article in TCS Daily comparing the gloomy forecasts that were made for Eastern and Central Europe by 1990 with the great success of today. This development makes these countries probably the world?s best examples of what the consequences of market-oriented reform are:

"Ten years ago I watched a TV film that was supposed to be a documentary from the future, showing how Europe had evolved during the first decades of the 21st century. It was, to put it mildly, pessimistic. Among other things, it predicted that a brick wall would be erected between Western and Eastern Europe. This new and bigger version of the Iron Curtain was intended to stop refugees from fleeing the enormously poor Eastern European countries to the promised land of Western Europe.

Ironically, the way things are going in the real world, people are more likely to move in the opposite direction. The former communist countries, according to a new report from the European Commission, are where the action is. ...

In the countries of the former Soviet Union and the countries of Eastern and Central Europe, the number of people living in poverty decreased by 40 million between 1998 and 2003. The GDP growth rates in the Baltic countries last year reached Chinese double-digit levels. Slovakia is the biggest car producer in the world, relative to the country?s size.

These are truly amazing developments. But they didn?t occur miraculously, out of the blue. Many of the pessimistic predictions could have come true if it hadn?t been for the countries? willingness to undertake radical, market-oriented reforms. Privatization of state companies, tax cuts, deregulation, liberation of price controls, openness to foreign trade -- all these were part of the reform agendas. So far, eight countries in Eastern and Central Europe have followed the Estonian flat tax example.

The desire to do the opposite of what they had lived under before was a force behind the reforms. So, in time, was the institutional competition among the countries. But the possibility of EU membership was also a powerful motivator. Adapting to the demands of the EU concerning rule of law, the fight against corruption and a functioning market economy were important. Without the EU, the road map to reform and many incentives might not have been there."
Read the entire article here - >

17/05/2006 11:32:40 am
New OECD Study on Growth. In a new study, the OECD takes a look at the growth rates of its members countries during the last four decades. Then, it looks for causes of high or low economic growth. Sweden, by the way, is described as having had one of the lowest economic growth rates. And one reason that is mentioned for lower economic growth is a high tax pressure and vast public expenditure.

Read the study here (pdf) - >

17/05/2006 11:30:09 am
Nytt Amerikabrev. Om George W Bush och den stora staten. Kan läsas här.

17/05/2006 11:19:11 am
Review in Socialist World. The web page Socialist World has published an extensive review of "European Dawn". They describe themselves as "a campaigning international socialist organisation based in over 35 countries". The Socialist World is "part of the struggle to overthrow the rule of big business and global capitalism" and they "fight for a democratic socialist society internationally".

Thus, a fair guess would be that the review isn′t very positive. And indeed it isn′t. In fact, not least the vocabulary reveals quite strong critical emotions. Should I reply to it, there are numerous things to say about the Marxist world view and fake facts. Due to limits on available time, my advise would instead be to read the book, where fortuinately every point in the review gets its reply.

Read the review here - >

16/05/2006 3:48:32 pm
Bush And Big Government. I have spent some time during the last days with Daniel J Mitchell, PhD and McKenna Senior Fellow in Political Economy at The Heritage Foundation in Washington, DC. He has visited Sweden and we have done a few meetings and other arrangements. Mitchell is a leading expert in economic policy and he travels the world to give lectures about, for example, tax competition and flat tax. He is also rather critical to the Bush administration for its substantial increase in the public expenditure, i e the state.

In his view, the tax competition between countries in a globalised world with its increasing mobility, explains why so many taxes are decreasing. In the OECD countries, the top income taxes have on average decreased by 23 percentage points since 1980, and the corporate taxes have decreased by almost 20 percentage points. The question still remains, however, about how the overall tax pressure will develop. It is now slightly higher than in 1980. An increased mobility for people is most likely to lead to a need to decrease the total tax pressure. Countries simply have to be attractive.

But in the US, the federal public expenditure has increased from some 18 per cent of GDP when George W Bush came to power to 21 per cent today. And 11 per cent on average in state public expenditure should be added to that. Bush is criticised by the left for the Iraq war, but they should like his expansion of the state. He also signed a bill that will increase the public expenditure for Medicare by five per cent of GDP in the end. In 30 years time, American public expenditure will be 40 per cent of GDP if nothing is done. In the end, only higher taxes will pay for that.

The question is how likely it is that there will be American politicians of influence soon who will have the principles and the strength to stop and reverse that development. Clearly, the American people value their freedom from the state very much and the whole spirit of the American Constitution is about limiting the state. Not abandoning that for a model that has failed in Western Europe already is essential.

16/05/2006 3:39:02 pm
Nya dumheter ersätter gamla. Kommunal har nu lämnat kravet på sex timmars arbetsdag. Troligen inte helt slumpartat följde det socialdemokratiska kvinnoförbundet direkt efter. Uppenbart är att deras medlemmar hellre prioriterar högre lön än kortare arbetstid. Och de kan inte längre förneka denna målkonflikt. Kvar står Ohly, som vanligt. När Sovjetunionen föll stod han kvar med sin röda fana. När detta krav föll bort står han kvar och vill både ha kakan och äta den. Sedan kan man undra varför någon av dessa ska reglera Lisas eller Kalles arbetstid eller inkomst, men det är en vidare fråga.

En del brukar säga att summan av alla laster är konstant. Så förefaller ibland vara fallet med det totala antalet dumma politiska förslag i debatten också. Ty kravet på sex timmars arbetsdag med oförändrad lön hann inte mer än slopas innan en ny dumhet såg dagens ljus. Fackförbundet Handels presenterade ett förslag för att, som de uttryckte det, unga ska få arbete. Bra att de, till skillnad från regeringen, noterar det stora problemet med att unga inte får arbeta. Men metoden? Jo, att äldre ska få förtidspension. Då antas deras arbeten bli lediga så yngre kan ta över dem.

Förslaget utgår felaktigt fårn att antalet arbeten inte kan öka, det riktar inte in sig på något av det som idag hindrar unga från att få arbete, det ökar antalet förtidspensionerade, det minskar sysselsättningen, det ökar offentliga utgifter och med all sannolikhet får inte fler unga arbete ändå eftersom personer inte bara är ersättningsbara rakt av. För att nämna några nackdelar. Men man ska inte ta ifrån Handels underhållningsvärdet av att presentera idéer som denna.

16/05/2006 10:17:08 am
Stendumt. I början av månaden uppmärksammades att svenska kommuner köper in sten från Kina och att arbetsförhållandena där är dåliga på flera sätt. Jag deltog i debatten, bland annat i TV8, och påpekade att det är viktigt att vi handlar mer, inte mindre, av Kina. Det är så de får råd med investeringar, bättre löner och generellt bättre villkor. Min farhåga var att debatten däremot skulle leda till mindre handel och följande sämre arbetsvillkor i Kina. Min motdebattör i TV8, Örjan Bartholdsson från SwedWatch, försäkrade att det inte alls var deras avsikt. Nu har dock Göteborgs Stad, först men säkert inte sist i raden, beslutat att upphöra med inköpen av sten från Kina. En tråkig och förutsägbar konsekvens. Och något som visar vad som händer när man säger "gärna frihandel, men...".

15/05/2006 4:30:59 pm
Läs innantill, Ehrenberg! I senaste numret av 30-årsjubilerande ETC, detta drivhus för allt tokigare nya ekonomiska teorier och socialistiska idéer, ägnar Johan Ehrenberg en halv artikel åt boken "Beyond the European Social Model" (Open Europe) som jag är medförfattare till. Han påstår att det är ett inkorrekt påstående vi gör om att fattigdomen har ökat i Sverige men halverats i EU som genomsnitt. Ehrenberg påstår att detta resultat kan vi bara få fram genom att Sverige jämförs med länderna i Öst- och Centraleuropa. Det är felaktigt, jämförelsen gäller EU-15, alltså de länder som var med i EU före utvidgningen. Utöver detta sakfel föreslår Ehrenberg att man istället borde jämföra Sverige med exempelvis Storbritannien. Men det är ju den jämförelsen som uttryckligen görs och betonas, både i boken och vår artikel i Aftonbladet. Där visas att andelen fattiga i Storbritannien har fallit snabbt och nu är lägre än i Sverige. Att Ehrenberg inte gillar slutsatsen att marknadsekonomiska reformer som de Thatcher genomförde i Storbritannien också minskar fattigdomen är nog ingen nyhet. Men ska diskussionen kunna föras seriöst bör han ha bättre argument än detta dubbelfel.

15/05/2006 4:20:38 pm
Medicine For the Sick Man? Some more articles have now been published in Italian media about my speech in Milan on the 28th of April. Here is a quite extensive analysis in L?Opinione, claiming that "Scandinavian welfare is dead". Since Italy at the moment has the lowest economic growth rate in Europe and the country is increasingly often being called "the sick man of Europe", my market-oriented pro-reform message seems to be needed. Hopefully also useful.
Read the article here (in Italian) - >

12/05/2006 8:52:53 am
Bäckströmkommissionens slutrapport. Bland de första initiativ som Urban Bäckström tog som VD på Svenskt Näringsliv var den så kallade kris- och framtidskommissionen. Igår presenterades dess slutrapport. I kommissionen har en bred samling experter och företagare analyserat vilka Sveriges främsta ekonomiska problem är och hur de kan lösas. Möten med tusentals företagare runtom i landet utgör en grund för slutsatserna.

Ansatsen är ambitiös och optimistisk: det kan skapas 500 000 nya jobb i Sverige. Men det kräver ett antal reformer, sorterade under rubriker som lättare att investera, enklare att anställa, lättare att ta ett jobb och lättare att vara egen. Gediget och viktigt - hur Sverige ska bli mycket bättre är ingen hemlighet. Det som krävs är politisk vilja och beslutsamhet.

Läs Bäckströmkommissionens slutrapport här - >

11/05/2006 12:45:58 pm
Frihet och framtid II. Under gårdagskvällen höll Carl Bildt den årliga så kallade Wibbleföreläsningen, arrangerad av Bertil Ohlin Institutet. Två mer olika typer av talare än Olofsson och Bildt är svårt att hitta - helt olika uttryckssätt, exempel från verkligheten och målgrupper. Men så lika budskap - optimism, individens kraft, den positiva globaliseringen, betydelsen av förändring.

Bildt talade om regerandets konst i en globaliserad värld. Han återger på sin egen blogg den bild över Sveriges utrikeshandel som han visade och som är mycket talande. Några spridda poänger från detta anförande, särskilt värda att återge:

- De stora politiska striderna idag gäller mindre klassisk ideologi och mer identitet, som etnicitet och religion.

- Regerandets konst: att veta verkligheten, ha en vision och hjälpligt veta vägen från den ena punkten till den andra.

- För femton år sedan var uppdraget att visa svenskarna att vi är en del av Europa, idag är uppdraget att visa att vi är en kommun i världen.

- En och en halv miljard människor är på väg in i den globala arbetskraften och om 1/10 av det har skett motsvarar det nästan hela USA:s arbetskraft - och då återstår 9/10.

- Inom ett decennium kommer 80 procent av den globala medelklassen att finnas i länder vi nyss kallade utvecklingsländer.

- Sverige har kunnat surfa på det stora systemskiftet globalt och det lilla systemskiftet nationellt. 1994 och 1995, vid regeringsskiftet, var tillväxten högre än något annat år sedan dess.

Läs hela talet här - >

11/05/2006 11:15:56 am
Frihet och framtid 1. Igår presenterade Maud Olofsson sin bok "Min dröm för Sverige". En optimistisk och lättillgänglig bok med ett i svensk debatt alltför ovanligt tonfall. Boken utgår från individens kraft och vilja och har udden mot stora statliga system och politisk maktfullkomlighet. Maud Olofsson försvarar öppenhet och mångfald.

På presentationen talade också Johan Staël von Holstein om entreprenörskap. Om hur alla måste få chansen att verka för sina idéer oavsett bakgrund. Och att staten inte ska stå i vägen och tvinga in oss i kollektiv. Ett centralt budskap för frihet och mot tanken att likhet är ett medel mot fattigdom.

Maud Olofsson är en person med äkta övertygelse och som inte söker dölja den i tron att anpasslighet lockar mer stöd. Sverige behöver onekligen fler drömmar om framtiden, vi kan inte ägna oss åt dagens kamp för bevarande av allt gammalt. Förhoppningsvis bidrar denna bok till mer av den typen av diskussion i valdebatten.

Mer om boken här - >

10/05/2006 1:53:48 pm
Sign Up! Yesterday was Europe Day. I noticed no celebrations at all. And indeed, most people do feel a national identity, not a European one. And there are great challenges for Europe. But there is also much to celebrate. In the longer perspective, having a peaceful and democratic Europe is a great achievement. And in recent years, the EU enlargement has had a tremendous positive impact. But there is one thing we can all do to try to improve a particularly stupid thing about the EU. Sign up at One Seat, a web site which gathers signatories that want the European Parliament to be in Brussels. Only in Brussels, that is, ending the constant moving between Brussels and Strasbourg.

10/05/2006 12:55:01 pm
Interview in l?Independente. The Italian daily l?Independente has published an interview with me about the so-called Nordic Model. For anyone who knowns Italian, it can be read here.

09/05/2006 9:18:46 am
McKinsey: Sverige är sämst på att skapa nya jobb. Igår presenterades det globalt ansedda konsultföretaget McKinseys studie av Sverige. De framhåller att svensk produktivitet har utvecklats mycket väl de senaste tio åren. Företagen och deras medarbetare har således lyckats öka förmågan att producera mer varor och tjänster per timme än de flesta andra länders. Orsaken till detta är avregleringar, enligt McKinsey. Men Sverige har varit sämst av 14 undersökta länder på att skapa nya jobb 1992-2003. När den amerikanska ekonomin beräknas få tillbaka mellan 1,12 och 1,14 dollar för varje dollar som flyttar (i form av företag och jobb) är siffran blott 0,85 kronor för Sverige. Vi förlorar på utflyttning netto. I en globaliserad värld med krav på omställningar för att bli vinnare är detta mycket allvarligt. Tursamt nog ligger möjligheten inom räckhåll att lösa problemen. McKinsey råder svenska politiker att fortsätta avreglera ekonomin.

Läs rapporten här (pdf) - >

09/05/2006 9:16:41 am
Dagens citat - vad säger vanligt folk om detta löfte?

"Det kommer att bli ohyggligt mycket dyrare att flyga lågpris i framtiden."

Statsminister Göran Persson i Dagens Nyheter.

08/05/2006 11:31:34 am
Förbud mot att bli frisk. I Sverige ska sjukvård finansieras och levereras närmast uteslutande inom ramen för offentliga monopol. Helt enligt lärdomarna från alla verksamheter där planekonomi har prövats fungerar systemet dåligt. Köer, ineffektivitet, utbrändhet och låga löner är några exempel på den svenska sjukvårdens kännetecken. Likväl vill den politiska majoriteten hindra privata alternativ från att erbjuda sjukvård, bland annat med stopplagar. Det senaste i raden hinder är ett lagförslag från ansvariga ministern Ylva Johansson. På senare år har en möjlighet för dem som inte får vård i Sverige varit att resa till ett annat EU-land och behandlas. Nu vill ministern försvåra detta genom att kräva att svensk sjukvård har godkänt resan på förhand. Och om den nekar behandling i Sverige kommer den rimligen att neka behandling utomlands. Vi tvingas betala till monopolvård som inte ger det vi efterfrågar och alternativ förbjuds. Så leder tvång och planekonomi till slut alltid till mer tvång. Sverige behöver perestrojka!

08/05/2006 11:15:30 am
Debatt om jobb åt unga. Ett antal landsortstidningar publicerade nyligen en debattartikel av Pontus Willebrand från Ung Vänster. Han var kritisk till mitt och MUF-ordföranden Johan Forsells förslag om "frizoner" för unga. Hans artikel finns inte på nätet, men en kollega till honom på Ung Vänster har kopierat och undertecknat samma artikel och den kan läsas här. Vår replik finns här. I dagarna publicerades även en debattartikel i samma ämne av undertecknad och Nima Sanandaji i bl a Barometern, som kan läsas här.

05/05/2006 3:46:58 pm
Apropå s-kampanjen mot sänkta offentliga ersättningsnivåer i socialförsäkringarna:

"En basal finansiering från samhället, därutöver avtalsfinansierade tillägg och på toppen kan det finnas en individuell försäkring. Det är värt att pröva och utreda."

Statsminister Göran Persson i DN, 2003-11-13

05/05/2006 3:39:39 pm
Ju fler reformer idag, desto bättre ålderdom för alla. Det seminarium i onsdags där vi presenterade rapporten "Gärna hög ålder - men först rejäla reformer!" blev mycket bra. Peter Stein, Stefan Ackerby och Maud Olofsson tillförde många lärorika och intressanta poänger. Och insikten att betydande förändringar av vår ekonomisk-politiska modell är viktiga var tydlig.

För bara något decennium sedan sågs "befolkningsexplosionen" som ett globalt hot. I dag anses krympande befolkning vara hotet. Det kan visa sig lika felaktigt, men reformer krävs för att inte system skapade för gårdagens förutsättningar ska leda till problem. I rapporten sammanställs de senaste analyserna av hur den demografiska utvecklingen ser ut kommande decennier.

Läs rapporten här - >

04/05/2006 3:53:49 pm
Regeringsalternativet. Så har Alliansen presenterat först en gemensam budgetmotion, sedan respektive partis motioner utöver det. Först en gemensam grund, sedan de fyra partiernas tillägg - så väljaren kan avgöra hur balansen inom Alliansen ska fördelas efter valet i dessa frågor. Detta regeringsalternativ står mot - ingenting. Socialdemokraterna påstår att de söker mandat för en socialdemokratisk regering. V och mp finns inte med i kalkylen. Men vi vet ju att deras stöd behövs. Med 36 procent kommer socialdemokraterna inte långt i riksdagen. På den sidan finns ingen gemensam grund alls; den som röstar på något av dessa partier får sätta sitt hopp till utfallet i arga, nattliga, förhandlingar. Och då kan den som röstar på socialdemokraterna få både friår och Botniabanan. Det är historiskt enade borgerliga partier mot denna röra. Till det kommer att den borgerliga politiken nu börjar innehålla fler reformer av betydelse. Framför allt för fler jobb.

04/05/2006 3:19:41 pm
Expanding Euro. In The Economist, the Charlemagne column was devoted to the euro lately. In practice, the euro has existed for seven years now, and in the shape of notes and coins four years. Charlemagne points out that indeed the euro has established itself as a credible, global, currency. In short: the euro works fine as a currency, better than most expected.

The public deficits in many of the euro countries breach the allowed limit, but they are low compared to both the US and European history. Indeed, The Economist has previously pointed out that the limit shouldn?t be there at all, and that fiscal flexibility is essential when the monetary policy is one and the same.

But the column also claims that the big expectations concerning various long-term side-effects of the single currency have not materialised. And indeed, looking at the growth rates of the euro countries and the pace of reform, who couldn?t agree? The problem is that we don?t know what would have happened during these times without the euro, what is the counter-factual story?

Quite a few politicians have wished to reclaim political power over monetary policy in order to devaluate and generally have a more Keynesian monetary policy. That has now been impossible, but what would have happened if they had had national currencies? And at least now there is a debate about reform and some steps in the right direction.

And we have a massive wave of protectionism over Europe. What would have happened to the single market during these times without the euro? How would national, keynesian, monetary policies have been countered by other countries? With even more subsidies to old companies? With tarriffs and quotas within Europe?

We will never know for sure. But what we do know is that the time for several countries to join the euro has come. Slovenia will be number thirteen from January next year. In 2008, others will follow. The currency is expanding, which increases the benefits of adopting it. An ideal in the world of ideas might be private currencies, but in the real world a big currency shared by many is a good and obviously appealing alternative.

03/05/2006 4:58:13 pm
The EU Commission: EU Enlargement an Undivided Economic Success. Two years after the EU enlargement with the ten new countries and 75 million people, the EU Commission has evaluated the economic effects. Olli Rehn, Enlargement Commissioner, pointed out: "Many doomsday scenarios preceded the Eastern enlargement, none of which has materialised." Some of the figures mentioned in the study may be worth mentioning:

With an economic growth on average of 3,75 % a year between 1997 and 2005 the EU10 have fared better than the old Member States (EU15) (2,5 % on average in the same period), but at 13,4 % their unemployment rate is still 5,5 percentage points higher than the EU15. Their trade (exports plus imports) represents 93 % of their GDP on average compared with a EU15 average of 55 %. The EU15 share of total EU10 trade increased from about 56 % in 1993 to 62 % in 2005. The EU10 also attracted a lot of foreign direct investment (FDI), reaching an overall stock of ?191 billion in 2004, or 40 % of their total GDP, while it was virtually non-existent some ten years earlier.

Read more here - >

03/05/2006 1:40:25 pm
Debatt med Wijkman i DI. I lördags replikerade Anders Wijkman, Europaparlamentariker (kd) på min debattartikel i Dagens Industri om fri rörlighet och "brain drain". Wijkmans artikel kan läsas här och mitt svar på den idag kan läsas här.

03/05/2006 8:46:53 am
In TCS Daily: "Hope for France? You bet!" In today′s edition of the leading European web magazine TCS Daily, I write about reform strategy. In many Western European countries, like France, there are many obstacles to reform. But those were present also in many countries that managed to do fairly radical market-oriented reform. If a government has a consistent reform strategy, change is possible.

Read the article here - >

03/05/2006 8:31:24 am
Studio 8 - mer handel ger bättre arbetsvillkor. Igår kväll diskuterade jag globalisering och arbetsvillkor med Örjan Bartholdson från Swedwatch i TV8. Detta med anledning av det uppmärksammade fallet att kommuner och företag i Sverige har köpt in sten från Kina. Den produceras under dåliga förhållanden för dem som arbetar där. Min enkla uppfattning är att dessa förhållanden måste bli bättre. Sättet att nå dit är att köpa mer, inte mindre, sten. Det är när vi köper mer produkter som företagens intäkter ökar, de får råd med bättre villkor och kan investera i ny teknik och utbildning. Det ökar produktiviteten och möjligheterna att skapa än bättre villkor. Det är en viktig del i hur Sverige blev rikt, liksom många andra länder - som Sydkorea. Att sluta köpa sten, eller idag kräva omedelbart bättre villkor, vore att garantera att villkoren inte blir bättre.

Läs mer och se programmet här - >

02/05/2006 11:43:26 am
1st of May - Worth Celebrating. Well, of course not the statism and collectivism that the socialists celebrate. I refer to the enlargement of the EU on the 1st of May two years ago. It has been a great success, probably the single most important achievement by the EU ever. The process not only enhanced reforms in these countries and thereby political stability. As EU members, the also provide healthy competition for Western Europe. In the long run, this can only produce a reform race to the top.

Eight of the ten new EU members were liberated from oppression by communists with red flags. Now, countries like Estonia, Lithuania and Slovakia - and others - have pursued market-oriented reform and have among the world′s highest economic growth rates. The socialists that demonstrated yesterday not only resisted this liberation, they also try to force these countries to abandon their success by, for example, tax harmonisation. Red and wrong yesterday, red and wrong today.

02/05/2006 11:18:29 am
A Struggling Country. Yesterday, I returned to Stockholm from northern Italy. It is a country which is not only struggling with the short-term issue of having a functioning government. It also has great economic problems, due to the anti-social model of a big state, like the rest of Western Europe. Italy has the greatest need of all the European countries to do a pensions reform. It also needs liberalisations in other parts of the public sector and tax reform. But as in the other main Western European countries, there is a resistance to reform - not least from "insiders". Perhaps particularly from six million bureaucrats with a stake in preserving the system as it is. Berlusconi does have his disadvantages, but he is a forceful free-market reformer and even he didn′t manage to push through enough change during his five years. How would ever a Prodi government supported by communists succeed? And now, the big row that has unleashed a protectionist wave in the debate, is the possibility of the Autostrada company to be purchased by a foreign - Spanish - company. Still, it has to be said, it is funny how far away all the trouble seem when one reaches the beutiful countryside with its family and food traditions. Perhaps politics isn′t local after all?

02/05/2006 11:15:40 am
Gärna hög ålder, men först rejäla reformer! Imorgon presenteras en rapport med titeln ovan om den demografiska utveckligen och hur den ökar betydelsen av reformer idag. Undertecknad håller i arrangemanget, där Peter Stein, en av rapportförfattarna, talar. Kommenterar rapporten gör Stefan Ackerby, biträdande chefekonom på Sveriges Kommuner och Landsting, och Maud Olofsson, partiledare (c). Några platser kvar - välkommen.

Läs inbjudan här - >

27/04/2006 12:11:09 pm
From Swedish Shareholders to Italian Journalists. Yesterday, I spoke at the Swedish Shareholder′s Association for some 200 people about my book. I forgot, though, to mention the possibility - in my vision of companies in free competition providing welfare services - to have a Welfare Stock Exchange. A great way to finance parts of private welfare and social security, in my view. Now I′m off to Milan, Italy, and Instituto Bruno Leoni to speak about roughly the same topic, but with some focus on the so-called Nordic Model.

27/04/2006 12:00:53 pm
After What Work? Some people say that we work too little and "have to" work more than we do. Otherwise, it is implicated, ever-more expensive public systems will not be properly financed. I don?t agree. I think everyone should work just as much or little as they want. You should work for your own sake, not for someone else, at least not someone you don?t choose freely to work to support. But if I freely choose to work to give my child a great life, that is my choice. And you should definitely not be forced by the state to work to support state systems.

That may be the kind of political incentives that the big state creates - which shows why a big state creates ever more force. But in a free society, where you get to keep most of your money and pay for your own welfare, nobody else has anything to do with how much you work. I do believe, however, that if people get to keep the fuits of their work, many will work more than today. But that is a different matter.

Anyway, this was a long introduction to a brief observation I made this morning: a restaurant that advertises low prices for beer during after work hours, defined as between 2 and 6 pm. Well, if that is the current after work-hour, perhaps people work quite little these days...

26/04/2006 9:21:15 am
I AB: Nuder flyr fakta om fattigdomen. På Aftonbladet Debatt har Lorraine Mullally, forskningsansvarig på Open Europe, och undertecknad idag en debattartikel. Detta med anledning av finansminister Pär Nuders kritik mot den bok vi båda har varit med om att skriva och hans förnekande av Sveriges misslyckande med fattigdomen:

"I ett kapitel av Lorraine Mullally beskrivs skillnader i utveckling mellan Irland, Storbritannien, Sverige och övriga EU-15 (Euromonitor). Där framgår att inkomsterna för de fattigaste 10 procenten mellan 1995 och 2004 ökade med 79 procent i Irland, 59 procent i Storbritannien, 19 procent i övriga EU och 10 procent i Sverige.

1990 var andelen hushåll med en inkomst efter skatt under $20 000 per år 42,5 procent i Irland, 39,5 procent i Storbritannien och 18 procent i Sverige. År 2004 var andelarna 14 procent i Irland, 19 procent i Storbritannien och 19,5 procent i Sverige. I övriga EU-15 sjönk andelen under samma period från 29 procent till 16 procent, också lägre än i Sverige.

Pär Nuder kanske hellre vill använda ett så kallat relativt fattigdomsmått, som visar hur man har det jämfört med andra. Det mäter dock likhet, inte fattigdom, och gör länder där alla har det lika eländigt ? som Nordkorea ? till vinnare. Och det bygger på logiken att om Bill Gates går in i en bar så blir alla där plötsligt extremt fattiga."
Läs hela artikeln här - >

25/04/2006 1:35:53 pm
Nytt TBP: "Folkhemmet före Per Albin." Idag på lunchen presenterade vi ett nytt Timbro Briefing Paper. Skriftställaren Anders Johnson står bakom en spännande berättelse om de privata välfärdslösningar som spirade i Sverige före den stora staten. Han inledde seminariet med att berätta om LM Ericsson på 1950-talet. Företaget försåg frivilligt medarbetarna med bland annat utbildning, barnomsorg, sjukvård och kollektivtrafik.

Anders Isaksson, som kommenterade, påminde om att de borgerliga partierna var lika ivriga i att bygga ut den offentliga sektorn som socialdemokratin. Han lyfte fram förstatligandet av de privata sjukkassorna 1955, hur ATP knäckte tjänstemännens privata pensionssystem och Folkpartiets valaffisch från 1960-talet med texten: "Öka takten i utbyggnaden av den offentliga sektorn".

Att den stora staten byggdes ut i relativ partipolitisk enighet är inte nytt - Emil Uddhammar har belagt det i sin avhandling - och kan säkert förklara varför historieskrivningen ser ut som den gör. Ingen talar om det som fanns eftersom alla var överens om att det skulle bort.

I partipolitiken idag tar få upp detta svenska arv och än färre driver tesen att den stora staten var ett skadligt snedsprång och att en fortsättning på den privata välfärden hade varit bättre. Vilket understryker vikten av att berätta denna historia.

Läs Anders Johnsons Briefing Paper här - >

25/04/2006 1:28:51 pm
Maktmissbruk. Veckans webbtips får bli Maktmissbruk. Bra sajt med viktiga fakta och humoristiskt upplägg om hur ett visst parti håller fast vid den politiska makten med hjälp av bl a våra skattepengar och omfattande statliga privilegier till sina kampanjorganisationer.

25/04/2006 9:00:25 am
Why Western Europe Is Failing - In One Sentence:

"Modern economies need to constantly reallocate resources including labour from old to new products, from bad to good firms."

Olivier Blanchard, French economist, quoted in The Economist. Explains why labour market regulations stop important change.

24/04/2006 10:11:51 am
I DI: "Fattiga länder vinner på ′brain drain′." I den nuvarande vågen av protektionism som rullar in över Europa argumenteras bland annat emot att utländska byggnadsarbetare och rörmokare ska få komma och arbeta hos oss. På senare tid har även argumenterats mot fri rörlighet för högkvalificerad arbetskraft, med argument om att gränshinder skulle resas för de fattiga ländernas egen skull. I Dagens Industri idag visar jag varför detta är felaktigt.

Läs artikeln här - >

24/04/2006 8:03:49 am
Galghumor - kanske inte dödskul. På min löparrunda igår passerade jag två reklamskyltar som sammantaget ser lite underliga ut: "Hyr kontor i Kista" samt "Gravbolaget". Det förstnämnda självfallet orten, det andra webbadressen till ett grävande företag. Annars kunde man tro att det var en film om marknadsekonomi i Transsylvanien.

21/04/2006 9:41:52 pm
Almost An Ad: Beauty and Politics. Make a contribution to science during the week-end: Why not participate in a scientific study undertaken by Niclas Berggren (The Ratio Institute), Henrik Jordahl (Uppsala University) and Panu Poutvaara (University of Helsinki)? They are studying whether beauty and some related traits play a role in politics. This is a follow-up study of a previous study from last fall. You can participate in this one irrespective of whether you participated in the earlier study.

They claim that they would appreciate it greatly if you would assess some photos of politicians at this link (www.beautystudy.se). Please write MUNKHAMMAR when asked about where you heard about the study. There is a chance to win ?100 for participants. You can also choose to receive an executive summary of the results (in June). The identity of respondents is kept confidential. Good luck!

20/04/2006 6:03:23 pm
Free Is Fair. Today, the European Parliament was said to decide about a proposal that the EU should decide the terms of what kind of trade is "fair" and "sustanable". I e the definitions that the so-called Fair Trade Movement has provided. Now, this is just a proposal saying that the EU Commission should investigate how to do this. And any real proposal must also be decided by the Member States in the Council. But history teaches that what may seem to be very far from reality may be picked up by someone and soon turn out as an issue for a real decision.

This particular policy, of course part of the protectionist wave rolling out all over Europe now, would be devastating. Not only for Europe and world trade, and hence the global economy, but mostly for poor countries. They are the losers when rich countries don′t trade freely but demand certain conditions. It is therefore essential to watch this development closely already today.

Read the draft proposal here - >

20/04/2006 11:56:31 am
Recension i Offensiv. Veckotidningen Offensiv, utgiven av Rättvisepartiet Socialisterna, har i det senaste numret recenserat "European Dawn". Texten är lång och mycket rolig. Väldigt många aspekter tas upp från ett marxistiskt perpektiv och kan inte bemötas här. Tursamt nog besvaras de i boken!Läs recensionen här - >

20/04/2006 10:12:24 am
Dr vs "Dr". Igår frågades statsminister Göran Persson ut i riksdagens konstitutionsutskott. I ett land av stor politisk maktkoncentration, svaga domstolar och bristfällig maktdelning har KU en mycket viktig granskande uppgift. Statsministern gillar dock inte att bli granskad. Han vill göra som han vill. När KU-ledamoten Tobias Krantz (fp) ställde frågor om Perssons utnämning till hedersdoktor vid Örebro universitet - där en del av motiveringen var att han hade gjort högskolan i fråga till universitet - tappade Persson koncepten. Han avbröt, uppmanade Krantz att "sluta" och kallade det hela "slafsigt". Krantz, däremot, påpekade att Persson var där för att svara, inte recensera. En talande händelse. Tobias Krantz är riktig doktor i statskunskap och vet hur demokratin bör fungera.

20/04/2006 10:06:51 am
Kampanj! Har någon sett Svenskt Näringslivs nya reklamkampanj över hela landet till en kostnad av flera miljoner? Den med stora annonstavlor där småföretagare berättar varför de kommer att rösta på Alliansen i höst. Nej, just det. Den finns inte. Däremot bedriver LO en dylik kampanj, där medlemmar berättar varför de kommer att rösta på Socialdemokraterna (att flera av dem redan har politiska uppdrag för detta parti nämns inte). Likväl stod LO-ordföranden Wanja Lundby Wedin i talarstolen på den senaste s-kongressen och anklagade Svenskt Näringsliv för att ha blivit för partipolitiskt. En del ser som bekant lätt grandet i den andres öga, men inte bjälken i det egna.

19/04/2006 10:49:55 am
Nuder refererar felaktigt till FT. I gårdagens riksdagsdebatt om vårbudgeten påstod finansminister Pär Nuder följande:

"Financial Times skrev nyligen att ingen ekonomi är perfekt, men sett till det makroekonomiska agerandet kommer Sverige nära."

Han syftar tydligen på en artikel den 3 april av Wolfgang Munchau, där en mening, lösryckt ur sitt sammanhang, kan förefalla innehålla detta budskap. Detta som belägg för att Sverige inte skulle behöva reformer.

I en mailkonversation med mig om Europa, reformer och Sverige påpekar dock Munchau följande:

"I totally agree with you that it would be a mistake to copy the Swedish model."

Munchau är en tydlig försvarare av marknadsekonomiska reformer. I den mån han - eller jag - anser Sverige vara ett gott exempel är det för de goda reformerna som gjordes främst i början av 1990-talet. Inte för dagens situation.

Nuder refererar uppenbart Munchaus budskap felaktigt.

19/04/2006 10:44:07 am
DI TV Nyheter. Här kan Nyheterna från DI TV igår ses, som innehåller finansministerns utfall och mina svar.

18/04/2006 5:04:45 pm
DI - och Pär Nuder - om "Beyond the European Social Model". Idag ägnade Dagens Industri en stor artikel åt den bok vi presenterade i London förra måndagen. Läs artikeln här. Artikeln nämner inte de många exempel på framgångsrika reformländer som lyfts fram utan fokuserar på Sveriges misslyckanden. Särskilt det faktum att både Storbritannien och Irland år 2004 hade en mindre andel fattiga än Sverige.

När finansminister Pär Nuder på promenaden idag till Riksdagen tillfrågades om detta av DI skällde han på det han kallade Timbros internationella svartmålning av Sverige. Han besvarade inte fakta i sak utan kom med två felaktiga påståenden: att boken skulle vara beställd av aktörer i Sverige och att uppgiften om fattigdom inte stämmer.

Boken är initierad och publicerad av Open Europe, ett oberoende och respekterat institut i London. Jag tillfrågades av dem om att skriva ett kapitel, inte tvärtom. Uppgiften om fattigdom kommer från Euromonitor. Definitionen är andel hushåll i befolkningen med en årsinkomst under $ 20 000 om året. Det är fakta.

Pär Nuder vill troligen helst använda ett s k relativt fattigdomsmått. Alltså hur man har det i förhållande till andra, inte vilken inkomst man har. Detta gynnar länder där de flesta har det mycket lika, som Nordkorea, och missgynnar t ex Storbritannien. Men om alla har det lika uselt eller lika bra spelar ingen roll. Det är som om alla i en bar plötsligt blir fattiga om Bill Gates kommer in. Ett fattigdomsmått som tangerar det komiska.

DI lät mig besvara finansministerns utfall i DI TV, vilket sänds första gången kl. 1830 idag.

18/04/2006 4:59:36 pm
Lunchseminarium: Välfärd före välfärdsstaten. I Sverige växte en gång ett välfärdssamhälle fram - före välfärdsstaten. Den 25 april presenteras ett nytt Timbro Briefing Paper där bland annat följande frågor behandlas: Vad präglade detta samhälle? Varför växte det fram? Hur hade Sverige sett ut idag om den privata välfärden hade fortsatt att utvecklas?

I Sverige ses välfärd närmast självklart som ett offentligt åtagande. Det antas att om inte det offentliga levererar vård och pensioner kommer dessa företeelser inte att existera. Sveriges historia visar dock att detta inte stämmer. Innan Per Albin talade om folkhemmet och den stora staten tog över började en lång rad privata välfärdsinitiativ växa fram.

Anders Johnson, skriftställare, beskriver en del av denna historia i "Folkhemmet före Per Albin - om välfärdssamhällets liberala och privata rötter". Detta Paper presenteras på ett lunchseminarium där Anders Isaksson, journalist, kommenterar. Läs mer här. Välkommen!

18/04/2006 8:26:27 am
Ny rapport: Allt utom det som fungerar. Idag, när regeringen lägger fram sin vårbudget, presenterar Timbro en rapport som visar att regeringen gör allt utom det som fungerar för att unga ska få arbete. Undertecknad och Nima Sanandaji har skrivit rapporten. Av rapporten framgår bland annat att mellan 1992 och 2004 har 1,4 miljoner personer mellan 18 och 24 års ålder varit arbetslösa. En minoritet av de unga har fått arbete efter att ha deltagit i arbetsmarknadspolitiska åtgärder; således har utvärderingar föreslagit att de ska läggas ned. Ersättningen i de olika kommunala programmen varierar mellan 8 och 20 kronor i timmen. Trots åtgärderna har antalet unga utan arbete ökat dramatiskt och nu föreslår regeringen mer av samma. 146 000 unga står idag utanför arbetsmarknaden i Sverige. Tror någon verkligen att 1000 plusjobb kan vara lösningen? Istället för reformer som river hinder för nya arbeten, i form av avregleringar och skattesänkningar, låses unga in i system med låg ersättning och otrygghet så de inte kan bygga en framtid.

Läs pressmeddelandet här.

Ladda ned rapporten här (pdf).


18/04/2006 8:17:31 am
Why I Want Reforms Like in Ireland:

"Mass unemployment is no more, Irish unemployment is 4.5%, the European average is 9.2%. The growth in employment is even more impressive when you factor in returned emigrants and immigrants. Not only are more Irish people at work than ever before but social mobility has increased dramatically. According to a recent report Social Mobility and Meritocracy; Reflections on the Irish Experience in term of ?absolute mobility the general pattern was of increased opportunity for upward mobility.?

According to the Census figures since 1996 the middle class in Ireland has grown by 25% while the poorest class has shrunk by almost 30%. In Ireland, average incomes surged by 101.3% between 1995 and 2004 and that of the poorest 10% by 78.6%, according to an analysis of Euromonitor figures.

Nor has lower taxes proved a barrier to increased social spending. Since 1982 real public spending has grown 200% in the euro zone, but almost double that amount ? 450% ? in Ireland. Nor are we all that unequal. According to The Social Situation in Europe on average the richest 20% in European Countries earn 4.4 times the income of the poorest 20%, in Ireland they earn 4.5% marginally above the European average but more equal than Italy, Spain Portugal and the UK."


Seamus Mulconry, Policy Director of the Progressive Democrats

11/04/2006 1:02:37 pm
Petition Against Tax Harmonisation. The Lithuanian Free-Market Institute has initiated a petition against tax harmonisation in the EU. I am one of the signatories. The importance of the struggle for an open European market with competition - also between institutions and taxes - can hardly be overestimated. Read the petition here.

11/04/2006 12:32:21 pm
New Book Presented. Yesterday, I and co-authors presented the new book "Beyond the European Social Model" (Open Europe) in London. Some 50 people came to the classic St Stephen?s Club by Queen Anne?s Gate. The book is faily short, yet contains many interesting new facts:

The productivity per working hour of the Nordic countries is today between 24 and 41 per cent higher than in 1990, in Ireland it is 78 per cent higher.

The long-term unemployment rate is five times higher in EU-15 than in the US.

The average income in Ireland 1995-2004 grew by 101 per cent, in Britain by 72 per cent, and in Sweden by 29 per cent. The income of the poorest 10 per cent grew by 79 per cent in Ireland, 59 per cent in Britain and 10 per cent in Sweden.

The proportion of households with post-tax income below $ 20 000 was 42 per cent in Ireland in 1990 and 14 per cent in 2004. In Sweden, it was 17,5 per cent in 1990, in 2004 it was 19 per cent.

Ireland decreased its public spending as a share of GDP from 57 per cent in 1982 to 35 per cent today. But due to higher growth, the value of today?s public spending is 4,5 times higher.

In 1991, the EU had 71 per cent of the US productivity, in 2005 it was 62 per cent.Read the entire book here (pdf) - >

11/04/2006 9:42:12 am
I Entreprenör: Idédebatten avgörande för Sverige. I april månads nummer av Entreprenör skriver undertecknad och Nima Sanandaji, VD för tankesmedjan Captus, ett debattinlägg. Vi beskriver där kopplingen mellan politiska idéer och villkoren i den konkreta vardagen för företagen.

Läs artikeln här - >

11/04/2006 8:46:34 am
Off Duty. An old friend from University has become a successful soul singer, Paul M, and had a release concert and party for his new CD - Up´n high - this Saturday. He donated parts of the revenue from his last CD to HIV treatment in South Africa; so far he paid for 40 hospital beds.Paul, me, my daughter Rebecka (slightly squeezed in her baby hearing protection headset) and my wife Linda

08/04/2006 12:17:45 pm
Toppen på i(s)berget? Statsminister Persson är anmäld för att inte ha följt lagar om skydd på arbetsplatsen vid bygget på sitt gods i Södermanland. Detta är lagar och regler som LO och socialdemokratin har infört utan att bry sig om alla småföretag som har sagt att det är omöjligt att hålla reda på. Den ledande s-politikern Ilmar Reepalu åtalas för mutbrott; hans kommun köpte datorutrustning och han lät sig bjudas på safari av leverantören. Och naturligtvis SSU-ordföranden Anna Sjödin som åtalas för sitt krogslagsmål. Dagens Nyheters Henrik Brors beskriver väl varför detta är en helt annan fråga än enskilda personers slarv med deklarationer eller liknande. Det är fråga om ett korrumperat och maktfullkomligt ledarskap i strid med centrala demokratiska principer: "Men förundersökningen avslöjar nu hur översittaraktigt Sjödin och hennes SSU-kompisar agerade. En SSU-are varnade poliserna med att han arbetade i regeringskansliet och sa ?jag känner folk?. En annan SSU-are hotade med att gå till justitieminister Thomas Bodström och sa ?nu är det kört för er?." Detta visar hur maktskifte i Sverige har blivit ett väldigt angeläget mål i sig självt.

Läs mer i DN - >

07/04/2006 1:35:01 pm
I Svenska Dagbladet: Låt inte Frankrikes misstag avskräcka. På ledarsidan i dagens Svenska Dagbladet skriver undertecknad en kommentar om reformstrategi. Hur kan vissa länder - som Irland - lyckas så väl med reformer och andra - som Frankrike - inte alls? Svaret ligger i regeringens beslutsamhet, strategi och kommunikation. Läs artikeln här.

06/04/2006 3:46:30 pm
Svensk Tidskrift. Idag firas att Svensk Tidskrift har återuppstått. Första numret innehåller intressanta och skarpa artiklar. Läs mer här.

06/04/2006 2:25:41 pm
In TCS: Europe′s Patriot Games. TCS Daily today publishes a piece by me about the strange fact that nobody in France demonstrates against the government′s main policy of "economic patriotism". We currently see the most massive wave of protectionism for decades in Europe, an extremely harmful and dangerous policy. Defending it by calling it "European" is totally false, in fact it is quite the opposite:

"Some of the so-called ′economic patriots′ say the current Western European Social Model should be defended because at least it is our Model ? it is European. The free market is perceived as non-European; foreign and therefore bad. And yes, Karl Marx was European. But so were many of history′s greatest proponents of free markets as opposed to a big state and protectionism. Take Scotsman Adam Smith, Swede Anders Chydenius, Austrian Friedrich Hayek or indeed Bastiat again. Or von Mises and Erhard.


Surely many of the fundamental free-market ideas have a European origin. And in Eastern and Central Europe, they are to a large extent reality. But surely, it is a shame that Western Europe has abandoned its great economic heritage. Those who call themselves ′economic patriots′ while pursuing protectionism and a big state should realize that they are betraying European ideals."


Read the article here - >

05/04/2006 3:31:09 pm
Nuder har rätt. Historiskt har den svenska socialdemokratin varit positiv till frihandel och den därpå följande ständiga omvandlingen av näringslivet. Detta är ovanligt i ett europeiskt perspektiv och har utan tvivel varit väldigt positivt för Sverige. På senare tid har det funnits alltmer tendenser inom socialdemokratin att vilja byta uppfattning. Idag skriver dock Pär Nuder tillsammans med Storbritanniens finansminister Gordon Brown på DN Debatt om hur Europa bör förhålla sig till globaliseringen. Artikeln står tydligt för att bejaka globaliseringen och är mycket kritisk till protektionism. Jag instämmer i allt som står i den verklighetsbeskrivningen och anser att detta är både viktigt och bra av Nuder.

När det kommer till slutsatserna för Europas samhälle och politik är artikeln dock vag, troligen för att Nuder och Brown inte har samma uppfattning. Nuder har dock i andra sammanhang påpekat att anledningen till att socialdemokratin - och större delen av befolkningen - kan vara för frihandel är omfattande offentliga trygghetssystem. Det må vara en historisk förklaring och i jämförelse med grannländer relevant. Men det finns de facto även en rad länder som har mycket begränsade offentliga system - och därmed privata lösningar istället - som är lika öppna mot omvärlden, som Irland. Det är också en möjlig väg till stöd för öppenhet som inte bör förbises och som därtill har ytterligare positiva effekter som valfrihet i välfärden och lägre skatter.

05/04/2006 10:17:36 am
Batalj i Studio 24. Gårdagens debatt i SVT om framtidens välfärd och arbetsmarknad blev en engagerad - och relativt spretig - batalj. Veronica Palm, riksdagsledamot (s), Erland Olausson, vice ordförande i LO, Carl B Hamilton, riksdagsledamot (fp), och undertecknad deltog. Utgångspunkt var demonstrationerna i Frankrike mot en begränsad avreglering på arbetsmarknaden.

Mina budskap var i korthet att vi inte ska ha mer av samma politik när problemen bara växer, att vi bör lära av reformländer som Irland och Danmark, att Sverige misslyckas i samma grad som Frankrike med jobb till unga, samt att demonstrationerna i Frankrike i mycket beror på att regeringen där har försvarat den sociala modellen på alla sätt utom i detta fall, vilket skapar förvirring.

Olausson och Palm förnekade Sveriges problem, ville ha mer av samma politik och påstod att en friare arbetsmarknad skapar mer otrygghet. Idag har Sverige den sjätte högsta ungdomsarbetslösheten bland EU:s 25 medlemsländer, den har fördubblats på fem år och antalet personer under 30 som förtidspensioneras ökar starkt. Det är skamligt att förneka ett sådant misslyckande och vägra byta politik. Och otryggheten torde rimligen vara störst hos alla de unga som inte får en chans att arbeta.

Olausson var vidare fräck nog att påstå att han försvarar vanligt folk mot en politik för avregleringar. Det är ju han - S och LO - som har skapat dagens situation, som har tvingat ut 1,5 miljoner människor från arbetsmarknaden. De har skapat ett elände för just vanligt folk och ryckt undan hopp och framtid för tiotusentals unga. Följer inte skammens rodnad av ansvaret för eländet borde den skina för fullt av antydan att eländespolitiken existerar för vanligt folks skull.Se programmet här - >

04/04/2006 12:35:52 pm
Plain Language About France:

"One minute French students are rioting for jobs, the next they are rioting because they might actually get a job but be required to perform well to keep it. ... So perhaps we shouldn?t be surprised that France?s students are rioting before they have even got the jobs they are rioting about. Only the French could come up with the pre-emptive riot. Call it French Exceptionalism. Where else would you see a 12-metre banner demanding ?Regularisation??"

Dominic Hilton in The Star, read the entire article here.

04/04/2006 11:53:19 am
Låt unga bestæmma sjælva, SSU! SSU-ordføranden Anna Sjødin och hennes franska motsvarighet Razzye Hammadi kritiserade på Brænnpunkt igår, den 3 april, det franska førslaget till økad flexibilitet på arbetsmarknaden før yngre. Alternativet ær ænnu mer regleringar och bidragsjobb.

Frankrike och Sverige har bland Europas høgsta ungdomsarbetsløshet, øver 20 procent. I Sverige faller sysselsættningen bland unga. Antalet førtidspensionerade under 30 har økat dramatiskt. Hur kan man då førorda mer av samma politik?

I væstra Europa har skatter och avgifter gjort arbete dyrare. Regler på arbetsmarknaden har gjort anstællningar svårt och riskabelt. Ju svårare det ær att sæga upp en person, desto længre drar sig arbetsgivaren før att anstælla. Lika enkelt som sjælvklart.

Vill vi ha fler i arbete, inte minst de unga och invandrare som under høsten deltog i upplopp mot elændet i Paris, måste dessa hinder tas bort. Helst inte bara før unga. Det betyder inte rættsløshet, bara att man sjælv bestæmmer hur anstællningsavtalet ser ut, inte staten.

Sjødin och Hammadi skriver att lænder med en fri arbetsmarknad har misslyckats ? utan belægg før detta. Irland och Danmark har EU:s lægsta ungdomsarbetsløshet. Och EU:s friaste, mest avreglerade arbetsmarknader. I Danmark har avregleringen skett med danska LO:s stød.

En socialistisk politik har rest hinder før miljoner unga från att arbeta och skapa sig ett sjælvstændigt liv. Unga politiker førsvarar att staten hindrar unga från att arbeta och tvingar in dem i eviga, låga, bidrag. Uttrycket solidaritet har sællan anvænts mer felaktigt.

Varfør ska SSU bestæmma villkoren før Lisas och Pelles jobb? Låt dem bestæmma sjælva.

03/04/2006 12:58:22 pm
Framsteg i Norge. Igår talade jag før 190 personer på Fremskrittspartiets ideologikurs i Bergen. Ikvæll blir det anførande før bl a Unge Høyre. Æmnet før mina 90 minuter igår var betydelsen av en fri ekonomi, hur globaliseringen sprider denna frihet øver værlden och de radikala reformer før en mindre stat som kan førbættra væstra Europa. Rakt och radikalt, principiellt och långsiktigt - inget taktiserande. Mycket stor entusiasm i mottagandet.

Genom åren har jag talat i vældigt många olika sammanhang, ofta till åhørare som man minst sagt har få uppfattningar gemensamt med. Min bild av Fremskrittspartiet var delad, men jag talar gærna før dem som vill lyssna och uppskattade deras tydliga liberala ambition med kursen. Jag har ingen anledning att recensera arrangørens alla uppfattningar eller varje del av deras historia.

Dæremot kan jag konstatera att mina uppfattningar ær klassiskt liberala, både i ekonomiska och sociala frågor. Det var grunden før mitt budskap och jag talade om vikten av øppenhet mot omværlden. En tidig genomgång av utværderingarna på kursen visade att jag uteslutande fick de høgsta betygen. Det sæger en del om deltagarnas uppfattningar. Och jag kan konstatera att de øvriga talen också var imponerande tydligt liberala.

Detta ær ett parti som blir mer ideologiskt, inte mindre. De omfamnar allt mer klassikt liberala værderingar. Blivande partiledaren talar om kampen før frihet med Ayn Rands The Fountainhead i handen. Hon framhåller en halvering av skattetrycket som ønskvært. Och partiets stod økar, senaste opinionsmætningen næra 35 procent. Detta visar att ideologi och tydlighet kan løna sig minst lika væl i væljarstød som pragmatism.

31/03/2006 1:05:57 pm
Has the Dawn Begun Already...? When millions of people demonstrate in Paris against a slight de-regulation of the labour market, perhaps optimism about substantial reform is not the first sentiment that comes up. And indeed a common question when I speak about the social model as the problem and the need for reform, people ask how I can believe so strongly that reform will come. There are several resons for that; among them the examples of so many successful reformist countries in the world.

But as I glanced at the latest statistics from Eurostat, I noticed that the public expenditure decreased between 2003 and 2004 in 15 of the 25 EU countries. Since that is the core measure of the size of the state, it is a good development indeed. The size of the state, a main feature of the so-called social model, decreases and the space for individuals and companies to create wealth and jobs increases. But of course, whether the trend continues - rather important - is another matter...

Eurostat statistics - >

31/03/2006 12:56:51 pm
Egentligen är det inte så svårt. Var och en av oss har stor efterfrågan på varor och tjänster. Och samhället är fullt av människor som är kapabla att producera sådana. När den som efterfrågar och den som kan producera möts utförs arbete. Ju färre hinder som finns för sådana möten, desto fler jobb.

I dagens samhälle finns en mängd sådana hinder. Det finns hinder som gör produktionen dyrare, som skatter. Det finns de som gör det mindre attrraktivt att ägna sig åt produktion, som höga bidrag när man inte arbetar. Den borgeliga Alliansen fokuserar således på åtgärder för att fler ska vilja arbeta.

I en rapport från Den nya välfärden fokuseras på den andra, smått bortglömda, delen. Sänks skatten på arbete blir det billigare att anställa. Förslaget är att halvera arbetsgivaravgifterna, vilket förutspås ge 150 000 nya jobb. Siffran är mindre relevant än grundtanken: Detta är åtgärder som också behövs för fler nya jobb.

Läs rapporten här (pdf) - >

31/03/2006 10:09:36 am
Vietnam men inte Vilnius?Brännpunkt den 28/3 kritiserar Anna Hedh och Åsa Westlund, Europaparlamentariker (s), förslaget att EU ska ha strafftullar på skor från t ex Vietnam. De skriver: ?Frihandel gynnar både oss som konsumenter i Sverige och löntagare i världens fattiga länder.? Viktigt och väl formulerat!

Företag ska få producera skor där de anser att förutsättningarna är bäst. Det är ett fritt val för oss konsumenter att hellre köpa skor från Vietnam än t ex Italien. Gör vi det valet kommer italienska skotillverkare att få hitta på annat att göra. Politiker ska inte hindra detta, då hindras konkurrensen och framåtskridandet så att alla förlorar.

Men byt ut skor mot byggnader och Vietnam mot Vilnius. Vem försvarar rätten för personer från t ex våra baltiska grannar att bygga hus åt oss, såsom en skola i Vaxholm? Det betyder också att alla vinner, vi som konsumenter och de som producenter. Och på samma sätt kan en del producenter hos oss behöva ägna sig åt annat.

Hedhs och Westlunds parti, och i synnerhet LO, bekämpar i denna fråga samma fria rörlighet som de försvarar på Brännpunkt. På det viset slår de mot de svagaste, som de kritiserar EU för, och gör oss alla till förlorare. En lika skadlig som pinsam inkonsekvens.

30/03/2006 11:59:00 am
A Big State With High Taxes = Low Economic Growth.A diagram showing a clear connection between the degree of public spending and economic growth among OECD countries. From a chapter by Martin de Vlieghere in the new book "Beyond the Social Model", where I am also a co-author (Open Europe).

30/03/2006 11:45:39 am
Snickaren som arkitekt. Snart sagt alla har kommenterat valet av Jan Eliasson som utrikesminister, vilket är ett gott skäl att avstå. Särskilt som det är lätt att instämma i att han är erfaren och kunnig inom utrikespolitik. (Att kompetens är en god egenskap hos ledningen av vilken verksamhet som helst kan tyckas självklart, men verkar likväl ha förbisetts av Persson då den förra utrikesministern utsågs.) Likaså är det lätt att instämma i påpekandet att utnämningen av Eliasson ställer krav på den borgerliga Alliansen att ställa upp en tung och erfaren motkandidat, vilket i dagsläget inte är fallet.

Men en central aspekt av utnämningen har inte diskuterats så mycket, åtminstone som jag har sett. Eliasson är skicklig och erfaren - som diplomat. Men diplomati är en metod, ett verktyg, för att förverkliga en viss politik, inte en politik i sig. Han är en av de skickligaste på att utföra ett uppdrag givet av andra. Snickaren som arbetar efter arkitektens ritningar. Och detta har han gjort för så skilda personer som Olof Palme och Lena Hjelm-Wallen. Andra har bestämt linje, han har utfört. Nu är han den som ska utforma politiken, helst med viss självständighet gentemot statsministern. Det är en helt annan roll, där hans erfarenhet är mindre självklar. Och det är relativt okänt vad Eliasson egentligen står för.

29/03/2006 1:26:44 pm
Småföretagare i protest mot LO:s smutskastningskampanj. LO har lagt ned ytterligare ett par miljoner på en reklamkampanj. Denna syftar till att smutskasta företagare och framställa facket som det enda som står mellan medarbetarna och undergången. Detta är i sak inte bara fördomsfullt utan naturligtvis helt felaktigt. Företag konkurrerar om att få bra medarbetare och måste då erbjuda goda villkor - det är inte fackets förtjänst. Och möjligheten att betala bra handlar inte om en förhandling utan om hur bra det går för företaget. LO exploaterar en historisk lögn om fackets roll för att stärka organisationens makt. Idag protesterar 42 småföretagare mot kampanjen i en debattartikel i Aftonbladet - läs den här.

28/03/2006 3:14:35 pm
Wanted: A Maximus. In the great film "Gladiator", the dying Emperor wants to make General Maximus the next Emperor. He protests, since he wants no such power. The Emperor then points out that it is precisely the reson why it must be him. Someone who wanted the power would find it hard to reintroduce checks and balances and give power back to the senate - the last wish of the Emperor.

In as different countries as Thailand, Belarus and Ukraine, there have now been dramatic elections involving political leaders who more or less abuse power. The Maximus kind of leaders is extremely uncommon. Most want to have the power, keep it and perhaps secure and strengthen it. Not share it or give more power to others, such as the people.

This is precisely why there must be strong restrictions on political power. Individual rights, constitutions, checks and balances, free media, independent courts, etc. We should not have to hope for good politicians who want less power; the system should guarantee that even the most power-hungry politician meets strict limits to what she or he can do.

Sweden is in several ways another country with such problems. The Social Democrats have been in government for 65 of the last 74 years, use public authorities as propaganda machines, give privileges to trade unions so they campaign for their re-election, etc. On top of this one of the most authoritarian power-politicians in Europe, Mr Persson. A shift of government may be good, but in the end what matters is to have a system that puts stricter limits on politicians.

28/03/2006 11:59:39 am
Replik till LO. För ett par veckor sedan skrev MUF-ordföranden Johan Forssell och undertecknad en artikel i GP om Sveriges stora problem med ungdomsarbetslöshet. Bland annat lyfte vi fram nya fakta som visar att Sverige har sjätte högst ungdomsarbetslöshet av EU:s 25 medlemsländer, att den har fördubblats på fem år och att förtidspensionerade under 30 ökar kraftigt. Vi föreslog att personer under 30 ska få arbeta utan skatter och regleringar.

Sedan dess har ungdomsarbetslösheten kommit att uppmärksammas allt mer i debatten. Maud Olofsson har tagit upp den franska regeringens förslag om ungdomskontrakt och Aftonbladet har en artikelserie om den förlorade generationen. Bra att problemet uppmärksammas - nu är det dags att ta upp dess orsaker och föreslå lösningar.

LO-ombudsmannen Anders Nilsson i Göteborg replikerade på vår artikel i GP, läs repliken här. Johan Forssell och jag skrev ett svar, som tyvärr inte har publicerats. Men den typen av ansvarslöst, okunnigt och skamlöst utfall som han stod för måste bemötas. Här kan således vårt svar läsas.

28/03/2006 11:51:11 am
Laddat. Mitt Timbro Briefing Paper, "Så lyckas flera västeuropeiska länder med jobben", som presenterades för ca en månad sedan, har laddats ned av över 500 personer. Dess slutsatser - att flera länder har lyckats väl, att Sverige har lyckats dåligt, att de som lyckas har lägre skatt på arbete, en friare arbetsmarknad och lägre ersättningsnivåer - har refererats i ett antal sammanhang. Senast har Svenska Nyhetsbyrån skrivit om det. Viktiga fakta om verkligheten av stor relevans i den ekonomisk-politiska debatten.

27/03/2006 3:14:44 pm
New Book: "Beyond the European Social Model". On the 10th of April, British think-tank Open Europe will present a new, highly relevant and and very thorough book on the need for market-oriented reform in Europe. I will be there, in London, with co-authors. Read more about the book - and have previews of chapters - here.

27/03/2006 3:09:00 pm
Classic Quote of the Day:

"Restriction of production means that the government either forbids or makes more difficult or more expensive the production, transportation or distribution of definite articles, or the application of definite modes of production, transportation or distribution. The authority thus eliminates some of the means available for the satisfaction of human wants. The effect of this interference is that people are prevented from using their knowledge and abilities, their labor and their material means of production in the way in which they would earn the highest returns and satisfy their needs as much as possible. Such interference makes people poorer and less satisfied."

Ludwig von Mises, Human Action (1966). About the effects of the state interfering in the voluntary exchange between people. True then and now. Unfortunately still relevant to point out.

27/03/2006 2:58:52 pm
Pantat. I Östtyskland tilltog propagandan om den egna överlägsenheten och om utlandets (särskilt USA:s) eländighet i takt med att landets problem växte. Bloggen "Bäst i världen" - som förefaller avsedd att vara på allvar - är det troligen mest långtgående exemplet på denna tendens i dagens Sverige. Bland de senare inläggen om det socialdemokratiska landets överlägsenhet finns ett om att Ingvar Kamprad är bland de rikaste i världen och att svenskar pantar burkar mest i världen. Frågan är hur mycket tröst det ger unga svenskar som plågas av EU:s sjätte högsta ungdomsarbetslöshet, de som väntar i månader i vårdköer, de 1,5 miljoner personerna i arbetför ålder som inte får arbeta, etc, etc...

26/03/2006 5:57:27 pm
Back. During my parenthood leave for two weeks, spent with my family at a significantly warmer place than Sweden, a few things were published, that may be worth mentioning:

A summary of my previous speech at the Heritage Foundation, made from a transcript, was published as a main op-ed in the Estonian Business daily Aripaev, read it here.

TCS Daily, the leading European web magazine, published two articles in a series by Tim Worstall, headlined "Krugman vs Munkhammar", comparing my views on Europe with those of Paul Krugman. From a brief glance at them, I seem to come out as the winner... Read the first article here and the second one here.

One week before the EU Summmit, which was partly dedicated to discussions about the Nordic Model, I and colleagues from the other Nordic countries poublished an op-ed in the Wall Street Journal Europe. The message is that other countries can learn from some Nordic reforms, but should avoid the big Nordic state. Read it here (subscribers only).

On the eve of the EU Summit, the second biggest daily in the Netherlands, NRC Handelsblad, published a two-page interview with me about my book and the European Social Model. Read the first part here and the second one here.

11/03/2006 5:31:18 pm
In ALEC: European Economic Nationalism Or Reform? In the latest edition of the Newsletter from American Legislative Exchange Council, I wrote the main article. Read the Newsletter here.


11/03/2006 5:25:54 pm
Social Models... A photo dropped in, showing me and EU Commissioner Peter Mandelson discussing the European Social Model at the reception after the conference where both of us spoke.

10/03/2006 1:24:06 pm
Läs Avlatsindustrin! Politiker ska tvinga företag att "ge något tillbaka till samhället". Debatten domineras av allt mer långtgående krav på att företag ska ägna sig åt sociala frågor. Att i fri konkurrens med andra söka bli bäst på att producera en vara eller tjänst, och skapa vinst, ska inte vara målet. Så lyder en av vår tids starkaste trender.

Kristian Karlsson beskriver denna situation i nya boken "Avlatsindustrin" (Timbro). Han visar varför denna trend, som många företag har tagit till sig, är ett hot mot fri företagsamhet och välstånd. S k etiska fonder är en annan gren av denna s k CSR, Corporate Social Resposibility. Boken är saklig, välgrundad, rolig och kraftfull. Troligen den bästa i sin genre.

På medeltiden kunde man köpa sig fri från synd med avlatsbrev. När dagens företag gör så via CSR erkänner de synd, att de måste "ge tillbaka" något. Det är fullständigt felaktigt; företagen är ju de som redan har gett oss allt. Var skulle annars varor och tjänster ha kommit från? Var skulle jobben ha funnits? Företag är den form som människor använder för att förverkliga idéer och skapa resurser.

Socialisterna misslyckades kapitalt med planekonomin och dess förstatligande av företag. Nu ska företagen ändå bli lydiga verktyg åt stat, politiker och tyckare. Nya tider, nya metoder. Risken är att detta blir ännu ett enormt slöseri och misslyckande. I Kristians bok finns alla de fakta och argument som visar varför företag ska få vara företag. Sällan har så många behövt läsa en enda bok så mycket.Läs mer om (och beställ) boken här - >

10/03/2006 12:09:22 pm
Privatization. The other day, I was interviewed by Dow Jones Newswire about the recent proposal by the Swedish opposition to privatize state-owned companies. I think that it is a principally important and good proposal, thought too cautious. Why should any state-owned companies be exceptions and remain onwed by the state, as they propose? This may well, however, make a somewhat predictible election debate more interesting. The Social Democrats will likely be both traditionally socialist and populist in their rhetoric against this. Read the article here.

10/03/2006 12:01:25 pm
Recension i Management Magazine. På två sidor i Management Magazine recenserar mångårige DN-ledarskribenten Nils-Eric Sandberg min bok. Han beskriver den som en "generalrecension" av västra Europa och anser den vara en "bra genomgång av analys och statistik". Till stor del refererar han flera fakta och argument och associerar till Mancur Olson. Det sistnämnda är mycket relevant; hans verk fanns i mina tankar när jag skrev. I stor utsträckning jag fram nya fakta som belägger hans teorier. Sandberg är, slutligen, orolig för att min bok är för optimistisk, att det inte kommer en gryning för västra Europa. Och visst försöker många politiker göra motsatsen till reformer, men det finns tillräckligt med föregångsexempel, konkurrens och små steg framåt för att tro på en kommande lösning.

09/03/2006 11:53:15 am
In Financial Times Deutschland: "Das Land der Widersprüche." Yesterday, Financial Times Deutschland published a main Op-Ed by me about the need for radical market-oriented reform in Western Europe. The focus is on the Nordic countries and particularly Sweden that are regarded as countries for the rest of the EU to learn from. My message is that there have been Swedish reforms that may be copied, but also an extremely big state that should be avoided by others at any price.Read the entire article here - >

09/03/2006 11:30:27 am
I LNB: "Radikala reformer kan rädda ungas framtid." Idag har Liberala Nyhetsbyrån distribuerat en debattartikel av undertecknad till sina abonnerande dagstidningar. I denna beskrivs hur stort och växande problemet med ungdomsarbetslöshet är, och att lösningen handlar om att ta bort hinder som politiker har skapat:

"?När unga människor gått ur skolan och vill ha ett arbete, ta full del av vuxenvärlden, vill göra en insats då får de veta att de inte är välkomna att de inte behövs. ? Så att ha ett jobb handlar inte bara om att få en inkomst. Det handlar också om att få vara med.? Så uttryckte Olof Palme 1984 betydelsen av att unga får arbete.

På den punkten hade han rätt. Tyvärr restes många av de hinder som idag skapar stor arbetslöshet bland unga under hans tid. Och situationen förvärras snabbt, i en föränderlig värld. I många tidigare fattiga länder, och även flera redan rika, får unga bättre möjligheter än sina föräldrar. I delar av västra Europa och Sverige är det tvärtom.

Arbetslösheten bland personer i åldern 15-24 i Sverige är idag 21,5 procent, sjätte högst bland EU:s 25 medlemsländer. Det är högre än andelen unga arbetslösa till och med under krisåren i början av 1990-talet. ...

Maud Olofsson har föreslagit att LAS inte ska gälla unga. Bra, men varför inte ta bort alla hinder på en gång? MUF-ordföranden Johan Forssell och undertecknad har föreslagit en ?frizon? från alla skatter, avgifter och regleringar för alla under 30 års ålder.


Läs hela artikeln här (Word) - >

08/03/2006 3:39:53 pm
Utvecklingen för svenska låginkomsttagare bland de sämsta. Fil Dr Joakim Johansson har i en rapport för Inregia undersökt inkomstutvecklingen för låginkomsttagare i olika länder. Bland femton undersökta utvecklade länder har Sverige utvecklats tredje sämst. Trots att vår samhällsmodell och politik ofta motiveras av hänsyn till låginkomsttagare har effekten uppenbart varit den motsatta. Istället finns ett tydligt samband med hög tillväxt och god utveckling för låginkomsttagare. Och reformer för att få människor att gå från bidrag till arbete - där motsatt politik idag gäller. Läs hela artikeln på DN-Debatt här.

08/03/2006 1:55:43 pm
Swearing in Church - and the Congregation Agreeing! First of all, let me apologise for the misspellings (and lack of a few letters) in a recent blog post. It was written too hastily at Brussels Zaventem Airport - now that is fixed.

Yesterday, I spoke at the annual event of Small Business Europe. Some 100 people attended; businessmen, politicians, journalists. I spoke about globalisation and the European Social Model. My message was that radical reform is needed, not least for entrepreneurs to have freedom to create new products, jobs and prosperity.

In the city of Brussels, the defence of the so-called social model is strong. Saying thet it should be scrapped is thus to swear in church. My opponent, Andrew Watt, of the European Trade Union Institute, was critical from that perspective. But apart from strong words like "simplistic", "extreme" and "sloppy" there were no audible factual arguments against my message.

Using words like "extreme" is a method to frighten people to moderate their views. But consider this example: If you are in the water and only the nose is above the surface, proposing that you should be lifted so that everything above the knees is over the surface surely may seem to be an extreme proposal. The reason is that the starting-point is what is extreme, not the proposal. The same goes for my message; it is the Model, today?s situation, that is extreme.

Anyway, Andrew Watt gave the usual message about most things going great in Europe and not so great for anyone else. In particular, the US is a bad country. Largely, that was based on a measure of "relative poverty". But that is a ridiculous measure. Is shows the number of people in a country with an income lower than 50 per cent of the average income. But in the US, the average is the highest in the world , which means that 50 per cent of that is not too bad. With this measure, North Corea, where everything is equally bad for everyone, has no poverty.

Despite a serious cold, I gave my message, kind of swearing in the Brussels church, but was surprised. Nobody disagreed, most participants who made comments agreed. (One person even asked how he could help me get elected and sort out Europe?s problems...)

EU Commissioner Peter Mandelson spoke later, on the same topic. He said that it is possible to combine globalisation with the European Social Model as long as it is about investing in reserach and development, education and making people competitive. As he received my book, I pointed out that the current Model is to some 90 per cent not about that. His reply was that indeed it has to be altered...

08/03/2006 1:51:12 pm
Nordic Model...Back in an icy Swedish landscape

08/03/2006 9:45:57 am
Florida, Sweden. Forestall er foljande situation: Ett antal lander i vastra Europa har stora problem, med traditionella matt som arbetsloshet, tillvaxt, sysselsattning, inkomstutveckling, etc. De politiska ledarna har inte insikt eller kraft att genomfora forandringar for att situationen ska forbattras. Likval vill dessa ledare fa nytt fortroende i kommande val. Vad gora?

Jo, man forsoker ge en annan bild av verkligheten an den radande. Man forsoker fa manniskor att tro att allt ar bra. Hur? Man letar upp ett antal teoretiska studier och index som placerar de egna landerna i topp. Dessa studier baserar resultaten pa helt andra faktorer an de vanliga. Man kan invanda att fler inte kommer i arbete for att nagon organisation eller opinionsbildare ser andra fordelar hos landet. Men detta sker standigt.

Senast i raden av personer att anvandas pa detta vis av politiska ledare ar inneekonomen Richard Florida, som talar i Sverige idag. Han skriver om "the creative class" och mater lander efter tolerans och kreativitet. I detta hamnar Sverige allra hogst. (Vilket nog kommer att patalas en tid.) Det ar pa sitt satt roligt och Floridas kriterier ar bade intressanta och sympatiska. Tyvarr talar verkligheten emot honom ocksa. Entreprenorskap utvecklas ofta battre i lander langt ned pa hans lista an i lander langt upp, till exempel. Da maste nagot vara fel i matningen. Mer om detta har.

Florida mater hur mycket som satsas pa forskning men inte hur mycket som verkligen kommer ut av det. Han forbiser den stora statens kvavande roll pa kreativitet och entreprenorskap. Tyvarr kan darmed hans resultat anvandas av dem som inte bryr sig det minsta om vare sig kreativitet eller entreprenorskap.

07/03/2006 6:41:07 am
Dödligt bidragsberoende? SCB redovisar ett tydligt samband mellan bidragsberoende och medellivslängd. Ju fler som är beroende av bidrag i en kommun, desto kortare medellivslängd och tvärtom. Sambandet säger naturligtvis inget om vad som orsakar vad, bara att det finns. Det kan till exempel vara så att bidragsberoendet är stort för att det inte finns några jobb och att det är arvbetslöshet som förkortar livet. Men även i det fallet finns ett samband med bidragen; de höga skatter som krävs för att betala bidrag motverkar tillkomsten av nya jobb. Och de som får höga bidrag under obegränsad tid flyttar inte dit där jobben finns. (Tack, Fabian)

Läs mer här - >

06/03/2006 3:44:59 pm
Second Printing. The first printing of "European Dawn" is almost out of stock, I am told. The second printing will arrive by mid-March. Those who order the book in a shop, from Timbro, The Stockholm Network, Amazon, The EU Book Shop or any other place may thus have to wait for s short while before it arrvies.

06/03/2006 3:07:24 pm
Tredje gången gillt... I lördags talade jag i Norrköping för tredje gången på en månad. Denna gång i en pampig sal i Rådhuset, på Folkpartiets årsmöte. Ordförande Mathias Sundin beskriver detta här. Tåget dit och tillbaka svepte fram i rejäl snöstorm. En kontrast till flyget imorgon bitti till mitt anförande på Small Business Europe.

06/03/2006 10:48:29 am
"Take It From the Swede: Dump the Nordic Model." This Friday, the Irish Daily Mail devoted its main editorial to strongly advising the Irish people and politicians not to copy the Nordic Model. The editorial starts off by commenting on the new trend among Irish trade unions to propose just that. Largely, the article is based on my book and an interview with me. The headline is "Say No to Nordic Ireland" and the Irish Daily Mail concludes that "Copying the Swedes is the road to ruin".

Read the article here (Word) - >

03/03/2006 1:57:16 pm
The Threat From Economic Nationalism. French Prime Minister Dominique de Villepin has labelled his policy "economic patriotism". Recent actions taken by the French government include the state stopping foreigners to invest in French companies. But the protectionism of course goes further, from barriers to the labour market for other Europeans to traditional standpoints such as subsidies to agriculture and limits on trade.

The EU Commission Preident José Manuel Barroso has criticised what he referred to as "economic nationalism". Mario Monti pointed out in the FT that the doctrine of economic nationalism threatens both the single market and the euro. And indeed he is right; that policy not only stops the single market from being completed - in services, for example - but also the existing freedoms.

The increase in protectionism in Europe is very worrying. Trying to save a failed anti-social model by having more of the same and shutting out the world would be a disaster. All the countries that do succeed in the world of today do the opposite: openness, small state, market economy. Why should Europe walk the same path as France, a country that failed to such an extent that there were riots for weeks recently?

03/03/2006 1:42:11 pm
Lögn och satir. Att sprida lögner under falsk identitet som s-medarbetare har gjort om Fredrik Reinfeldt är helt oacceptabelt. Men detta får inte leda till att debatt generellt, med tuffa argument och satir, ifrågasätts. Karikatyrer av Reinfeldt som en ulv i fårakläder är enligt min mening inte värre än satiriska teckningar av Muhammed. Båda måste få förekomma i ett fritt samhälle. Statsminister Persson försökte utnyttja förtalsdebatten till att strypa kritik. Ryan Air hade en annons med en bild på honom och texten "Dags att fly landet?", både småkul och helt legitimt. Nu har Persson polisanmält dem. Hans maktfullkomliga instinkter förnekar sig inte. I en viktig debatt om att meningsmotståndare inte ska förtalas försöker han hitta sätt att bli av med all kritik.

02/03/2006 2:37:24 pm
Det tunga arvet efter Palme. Under ett antal dagar, med anledning av att det är 20 år sedan statsminister Olof Palme mördades, har mycket uppmärksamhet ägnats åt honom. Obestridligen var han energisk, karismatisk och intelligent. Han var en stark ledartyp och som alla sådana mycket kontroversiell. Men det ägnas extremt lite tid åt hans arv, hur han påverkade Sverige och den omvärld som var hans egentliga intresse.

Carl Bildt beskrev det utmärkt i Expressen, läs här. Men det kan uttryckas ännu tydligare: många av Sveriges största problem skapades under Olof Palmes tid. Han var emot allt det som sedan gjorde Sverige bättre. Han var med om att införa det extrema skattetrycket, den reglerade arbetsmarknaden, de stora offentliga monopolen och bidragen som vi i huvudsak ännu lever med. På grund av ett kompakt och komplett ointresse för ekonomisk filosofi och politik och en vilja att rida på en stark vänstervåg förde han Sverige in i en återvändsgränd.

Försöket att via s k löntagarfonder konfiskera det svenska näringslivet och i praktiken införa det dåvarande jugoslaviska ekonomiska systemet var bara toppen på ett socialistiskt isberg. Tack och lov avvärjdes detta och andra marknadsekonomiska reformer har förbättrat Sveriges läge något.

Ingen politiker ska utsättas för våld; de som har fel ska besegras med argument i öppen debatt. Mordet fick också den effekten att hans gärning inte diskuteras. Och ju mer Palme hyllas utan kopplingen till eländet han var med om att skapa, desto svårare idag att genomföra reformer för att lämna hans tunga arv bakom oss.

02/03/2006 2:28:56 pm
Ohly som finansminister? Tydligen har Vänsterpartiets ordförande Lars Ohly besökt Norge. Där är hans motsvarighet, partiledaren för Socialistisk venstre, finansminister sedan förra valet. Detta faktum sätter alltmer avtryck i norsk politik, vilket förstås påverkar landets framtid alltmer på sikt. Ohly utesluter, något drömmande förefaller det, inte den posten för hans egen del efter nästa val i Sverige. En person som är kommunist men har slutat säga det vill ha ansvar för landets ekonomi. Kan en socialdemokrati som sätter makten före allt annat helt avvisa den typen av krav från samarbetspartierna? Har vi massiva skattehöjningar, inskrännkt privat ägande och 200 000 nya offentliga jobb att vänta? Alternativen inför höstens val förtydligas.

02/03/2006 2:15:42 pm
Moln på den amerikanska politiska himlen. På webbplatsen Amerikabrev fortsätter vi samla information som syftar till att ge en mer balanserad bild av USA. Idag skickades ett nytt Amerikabrev ut, där Janerik Larsson analyserar de dunkla moln som nu hopar sig i amerikansk politik. Läs brevet här.

01/03/2006 1:17:13 pm
Martin Wolf in FT About My Book: "A Forceful New Polemic". In today?s Financial Times, Martin Wolf argues in a large article that the big state of Western Europe cannot survive. The problems - such as low growth, unemployment and deteriorating welfare services - are great, and they are caused by the model itself, he points out. The article is largely based on my book "European Dawn", but he also refers to other studies about productivity and regulations. A very important message by one of Europe?s leading economic authorities. This is likely the single most important contribution in a long time to the aim of making politicians realise the need for market-oriented reform that decrease the size of the state.Read the entire article here (subscribers only) - >

01/03/2006 12:54:40 pm
In TCS Daily: Hot Swedish Models! In the leading European web magazine TCS Daily, I today point out that indeed other countries can learn from Sweden. Positive examples can be taken either from the successful small-state Sweden before 1950 or from the reformist country in the 1990s. From the Sweden in between, however, with a model of an extremely big state, there is also much to learn: other countries should do the opposite.

Read the entire article here - >

01/03/2006 12:47:32 pm
GP: "Unga måste få en chans!" I måndags ägnade Göteborgs-Posten sin huvudledare åt att instämma i min och Johan Forssells debattartikel i fredags om ungdomsarbetslöshet. Förvisso med en del för svenk debatt obligatorisk och förutsägbar kritik om att vi går för långt och vår lösning skapar otrygghet. GP poängterar dock att problemet är stort och växer och är försiktigt positiva till förslaget om "frixon" för alla under 30. Alltså att inga skatter, avgifter eller regleringar ska gälla personer under 30 - vilket skulle avskaffa ungdomsarbetslösheten. Läs ledaren här.

28/02/2006 12:39:26 pm
Free Enterprise Could Cure Bird Flu. The bird flu virus has apparently also reached Sweden now. There are fears of a pandemic following a possible mutation of the virus and possibly a great need for vaccine.

We now see politicians and bureaucrats competing in having the state to solve this issue. There should be regulations, subsidies or state-owned vaccine production, they claim. As usual, the statists think that free enterprise - in the pharmaceutical sector - are not fit to solve the issue.

If anything, economic history teaches us that the state is unfit to plan and produce goods or services to a good price and quality and in the correct amount. The centrally planned economies provide quite a lot of evidence to that point. And we can see the great pharmaceuticals that have emerged in capitalist countries, with patent rights and private companies.

In a possible crisis, with a great demand, it is ever more essential to know that the system of free enterprise and competition is the best provider. This industry is far too regulated and state-dominated as it is, mainly concerning funding. What we need is more freedom for these companies, especially concerning prices, and less state.

That would create a situation where we would be ready, quick and flexible in a response to a possible pandemic.

27/02/2006 11:23:50 am
Social Democratic Gate. Skandalen som foljer av den ledande s-tjanstemannens fortalsmail med logner om Fredrik Reinfeldt kommer att vaxa. I hur stor grad ar detta en organiserad kampanj under ytan? Hur manga ar med i den har typen av smutskastning? Hur mycket har s-ledningen vetat om och eventuellt uppmuntrat? Liknelsen med Richard Nixon och Watergate tycks rimligare for var dag.

Arligen ska sagas att alla partier kan ha opalitliga anstallda och medlemmar. Och att detta kunde avfardas som en persons verk. Om det nu inte vore sa att det passar sa val som pricken over i avseende en allman maktfullkomlighet. De anser sig fa kampanja for skattepengar, hota naringslivet, tricksa med statistiken, ta emot enorma resurser fran LO och betala med politiska privilegier och via retoriken spela pa fordomar.

I ett land utan maktdelning och starka domstolar finns ett tydligt sjalvandamal med maktskifte. Annars breder korruptionen ut sig. Makten gar fore allt, alla anpassar sig, reformer blir inte av. Och landet sjunker i moral saval som valstand.

27/02/2006 11:10:58 am
Congratulations, Sweden! The Olympic Games may contain a bit too much nationalism for my taste, but it is also an event where human achievement and indeed competition are at the centre. Sweden did very well and I am really happy they did! It is a very successful country in many ways. Just a pity that the same success in other fields is oppressed by destructuive policies...

27/02/2006 11:09:21 am
From Brussels With Love. Thursday evening, I spoke about my book for some 50 distinguished people at The Swedish Club in Brussels. Good arrangement and interesting questions. Then meetings Friday and the Capitalist Ball. 370 people who like and work to increase freedom and the free economy, mainly from Europe and the US, that celebrate capitalism. Johan Norberg gave a great speech pointing at why we celebrate; before capitalism, the freedom to create, there was practically nothing. Now, we live longer, we go to the Ball by plane, live in heated houses, more people live better than ever - and it has only started. Now off to London and conference on welfare and health care reform. (The headline here hints not only at me spending the week-end in Brussels with my beautiful wife and daughter, but also on the fact that I noticed some James Bond Fans who have started a web site protesting against the new Bond actor - and I agree with them - yet another action not possible before capitalism...)

24/02/2006 11:25:27 am
I GP: Lat unga arbeta utan skatt och avtal. I dagens Goteborgs-Posten skriver MUF-ordforanden Johan Forssell och undertecknad om den dramatiskt okande svenska ungdomsarbetslosheten och foreslar en "frizon" for unga:

Arbetslösheten bland personer i åldern 15-24 i Sverige är i dag 21,5 procent. Det är högre än andelen unga arbetslösa till och med under krisåren i början av 1990-talet. År 2000 var 10,5 procent av de unga arbetslösa - ökningen hittills under 2000-talet är dramatisk. Med denna ökningstakt är ungdomsarbetslösheten över 40 procent om fem år. Endast fem EU-länder har en större andel unga arbetslösa än Sverige. ...

Den svenska långtidsarbetslösheten bland unga, 18-24 års ålder, har ökat med 22 procent bara det senaste året. På motsvarande sätt har andelen ungdomar som är sysselsatta minskat successivt. I Nederländerna, Schweiz, Storbritannien, Island och Danmark är en hög andel - mellan 70 och 80 procent - av de unga mellan 20 och 24 år sysselsatta. Sverige ligger på den nedre halvan med 53 procent. ... Andelen unga på friår har ökat med 900 procent det senaste året - från låga tal, men riktningen är tydlig. ... Antalet unga förtidspensionerade, med sjuk- och aktivitetsersättning som det heter numera, var cirka 21 000 år 2005, en ökning från cirka 13 000 år 1999. ...

Maud Olofsson föreslog att Las inte ska gälla yngre - ett bra steg, men hon är beklagligt ensam och varför inte ta principen hela vägen. Ett effektivt reformpaket skulle, enkelt och snabbt, kunna utformas som en "frizon" för alla under 30 års ålder. En zon utan skatter, avgifter och regleringar, där avtalsfrihet råder."


Las hela artikeln har - >

23/02/2006 10:47:33 am
Finansnytt om Briefing Paper. Finansnytt på TV8 gjorde igår ett bra reportage om det Briefing Paper som jag presenterade på lunchen. (Bortsett från programledarens felaktiga påstående att vi skulle ha lyft fram låga löner som en framgångsfaktor för att öka sysselsättningen; låga ersättningsnivåer för att inte arbeta är det korrekta.) Det kan ses här (ca 8:20 in i programmet.)

22/02/2006 1:41:40 pm
Nytt Briefing Paper: Visst kan västeuropa skapa jobb. På lunchen idag presenterade jag ett nytt Timbro Briefing Paper om sysselsättningen i västra Europa. I detta jämförs utvecklingen av sysselsättningen i de 15 länder som utgjorde EU mellan 1995 och 2004.

Där framgår bland annat att Sverige har minskat storleken på arbetskraften mest av alla EU-länder. Och i EU-15, 1995-2004, utvecklades sysselsättningen bättre i elva EU-länder än i Sverige. Jag visar också att att Irland, Nederländerna och Spanien lyckades bäst med sysselsättningen mellan 1995 och 2004. Länderna som har lyckats bäst med sysselsättningen har väsentligt lägre skatt på arbete, en friare arbetsmarknad och lägre ersättningsnivåer än de som lyckades sämre.

I en debattartikel i Dagens Industri utvecklar jag frågan om utvecklingen av arbetskraftens storlek. De länder som både ökar arbetskraften och antalet sysselsatta måste anses lyckas väl. Men de som minskar arbetskraften och på så sätt håller arbetslösheten nere kan inte sägas ha en god utveckling. Nedan visas hur arbetskraftens storlek har utvecklats i EU-15.Läs pressmeddelandet här.

Läs min artikel i Dagens Industri här.

Läs "Så lyckas flera västeuropeiska länder med jobben" här (pdf).

21/02/2006 12:44:50 pm
The EU, Turkey and the Clash of Cartoons. It may be impossible for us in the West to understand the reasons for the outrage in several Muslim countries against the Muhammed cartoons. We are used to satire directed towards all possible authorities, in a free press. But the outrage is there, thus it is a fact that we have to acknowledge and we must take a stand.

The view of some Swedish - and other European - politicians that we should either stay outside this because it is a Danish matter is simply foolish; sooner or later similar things will be repeated. One should take a stand now. And it should not be a compromise of any kind with the freedom of the press.

This also illustrates the importance of Turkey as a modern and free - secular but muslim-dominated - country. As an EU member, or as now on the long way to become so, they can be a bridge between the West and the Muslim world. The EU has now rightly asked Turkey to act in that capacity.

21/02/2006 12:37:50 pm
Stockholm Network - New On the Web. The Stockholm Network of 130 market-oriented institutes in Europe, based in London, now have a new and very good web page.

19/02/2006 7:06:43 pm
American Heritage. As I was jogging today in a suddely very cold but crystal-clear and sunny Washington, DC, two thoughts struck me. First, the presence of history in everyday life. I passed the ugly Watergate buildning (with its ugly history), the Lincoln Memorial, the Vietnam Memorial (where some kind of cermony was going on), the World War II Memorial ("Americans came to liberate, not to conquer" - true then and today), the Washington Monument, etc. Americans have a direct link to their history and it defines much of what they are and what they want the country to become.

Second, I thought about people I talked to these days in restaurants or a pub that defined themselves as "Finnish", "from Poland", "Norwegian", etc. I think none of them were actually born in these countries and hardly were their parents. But their family originally comes from there, which they are very interested in and proud of. America is an inclusive society, an immigrant country. You can be Irish and American at the same time.

So different from Europe! You can never become a Frenchman or a Swede. Neither can your children if they are born there, they will be second-generation immigrants. You will always be a foreigner, perhaps trying to hide your origin to aviod problems. This ethnic definition of citizenship and basis for the state is one main cause of many of Europe′s problems.

19/02/2006 6:38:34 pm
Insikter från Jan X 2. Två tidigare ledande personer från LO och det socialdemokratiska partiet, Jan Edling och Jan Nygren, föreslår idag i DN bl a uppluckring av las och begränsade ersättningsperioder i a-kassan. När de inte längre sitter vid makten och kan hoppa över såväl populism som stöd till fackliga privilegier för gentjänster i valrörelsen kan de säga sanningen. Artikelns analys och fakta talar för sig självt, så här följer väl valda delar - särskilt den sista meningen med en pik mot Ulvskog är väl värd att nämna:

"Omkring 10 procent av den arbetsföra befolkningen är förtidspensionerad mot 4 procent 1970. Sammanlagt har drygt en miljon eller nästan 20 procent av alla i åldrarna 20-64 år ersättning för arbetslöshet, långtidssjukskrivning eller förtidspension. ...

Kostnaden för dessa transfereringar uppgår till 121 miljarder kronor, eller 4,8 procent av BNP. Lägger man också till de regionalpolitiska transfereringarna som regionalpolitik, EU-stöd och skatteutjämning till regioner med svag sysselsättning, är vi uppe i 6,6 procent av BNP. ...

Arbetslösheten tenderar att bli alltmer långvarig. Enligt statistik som Ams har tagit fram åt oss har 80 000 av de 375 000 som i dag är arbetslösa under de senaste tio åren haft en total arbetslöshet på mer än två år. ...

I Danmark har facket gått med på att mjuka upp anställningsskyddet till priset av kraftigt höjda ersättningar vid arbetslöshet. Följden har blivit att arbetsmarknaden blivit mer flexibel, arbetslösheten sjunkit och tryggheten ökat. ... Är det inte dags för oss i Sverige att diskutera ett svagare las i utbyte mot kompetenskonto, höjda nivåer och tak i a-kassan för de anställda?

Detta är frågor som vi tycker borde diskuteras i stället för påstått obevisat investeringsstopp i svenska storföretag."

18/02/2006 4:46:08 pm
"Från Visby till Vita Huset." Gotlands Allehanda uppmärksammar mina framträdanden i Washington, DC, och en del annat.

Läs artikeln här - >

18/02/2006 5:14:20 am
What If...? Everyone now know about the great economic success of the countries of Eastern and Central Europe. Some like it and think it should inspire reform i Western Europe, some dislike it and try to shut it out - but everyone acknowledge that it is a fact. And as usual, we tend to assume that the situation couldn?t have developed in another way.

But of course it could. I recently read statements from politicians around 1989, when these countries were liberated from communism and the centrally planned economy collapsed. There were worries for enormous problems and a general belief was that they would be dependent on foreign aid for decades in order to make it. Instead, they did radical market-oriented reform that reduced the size of the state and introduced free enterprise. And now they grow rapidly from their own strength.

But what would have happened if they hade introduced the Western European Model, the welfare state? Would we have had tiger economies around the Baltic sea? Of course not. In Western Europe, this model creates problems, and it would have done so there too. A relief for some who are more interested in preserving a model than improving society, perhaps. But truly, Europe would not have had dynamic countries that compete and inspire others to improvement.

18/02/2006 5:05:25 am
Magazines That Matter. Today′s schedule in Washington, DC, included among other things meetings with editors of Reason and Foreign Policy. These are two globally leading magazines in their respective fields, with a lot of impact. Magazines of this kind are like think-tanks - they do research, analyse and communicate. Reason has a strong ideological compass for freedom, not least regarding the personal sphere. Foreign Policy spots global trends very well. In their latest edition, there is a very interesting article about the anti-globalisation and anti-american President of Venezuela, Hugo Chavez, being a new kind of authoritarian leader in a democratic age. And also a clarifying article by Anders Åslund about the Russian oligarchs and the current authoritarianism by Vladimir Putin.

17/02/2006 4:04:21 pm
Meetings. Yesterday, I met with a number of interesting people. Wess Mitchell of the Center for European Policy Analysis, which is in a start-up phase, was one. Then I met with several people at the Vice President?s Office and talked about the need for reform in Europe, but also the current cartoon-conflict. (As I was leaving the building I saw President Bush live on TV finishing the press conference with the Colombian President and when I exited the building I saw him leaving the White House - that?s IRL for you.) In the evening, I had the opportunity to meet the British shadow chancellor for the Conservatives, George Osborne. A very interesting day.

17/02/2006 3:59:08 pm
Sammanträffande. På väg till Office of the Vice President igår från ett lunchmöte passerade jag the Treasury, där jag talade dagen innan. Plötsligt möttes jag av en svensk röst som ropade: "Är du här? Och talar illa om Sverige förstås?" Rösten tillhörde Pär Nuder, som tillsammans med Gunnar Lund och flera medarbetare var på väg ut från Treasury. De hade träffat samme Tim Adams som jag dagen innan och vars personal jag hade talat till. Ett uppsluppet samtal om svartmålning, skönmålning och behov av reformer i Europa följde. Mycket lustigt.

17/02/2006 2:40:47 pm
Därför gjorde Europaparlamentet fel. Idag skriver LO-ordföranden Wanja Lundby Wedin och Europaparlamentarikern Jan Andersson (s) i Aftonbladet om tjänstedirektivet. Rubriken är: "Nu gör EU som vi vill". En bättre illustration till varför parlamentet gjorde fel är svår att hitta.

I artikeln skriver de om vikten av en gemensam marknad för tjänster. Sedan skriver de om alla de tjänster som inte bör omfattas av den gemensamma marknaden. Vilket inte är lite, och dessutom råkar innefatta precis de områden som skulle vinna mest på ökad tjänstehandel - sjukvård och utbildning.

Europaparlamentet gjorde precis som LO, socialisterna och de demonstrerande protektionisterna ville. Detta blev möjligt för att kristdemokraterna kompromissade. Här i den amerikanska huvudstaden är jag inte direkt den ende som undrar vad som pågår i Europa.

16/02/2006 3:34:18 pm
Dawn in DC. In a Washington, DC, where spring has suddenly come and where many seem somewhat preoccupied with the Vice President?s hunting accident, I yesterday gave three speeches about my book "European Dawn".

First, I spoke at what is known as the most important regular meeting in town, the Wednesday Meeting at the Americans for Tax Reform. Grover Norquist leads this meeting of some 120 people from the White House, think-tanks, Congress, and various lobby groups.

Second, I did my main lecture at the Heritage Foundation, the biggest think-tank in the US. It was well-visited and very professionally organised. The entire speech can be viewed here, at the Heritage web page, under Events Archive.

And the third speech was at the Treasury, for the staff at the Department for International Affairs. I was invited by the Under Secretary of the Treasury, Tim Adams, and we first had a meeting in his office (which was the President?s for a while after Lincoln was assassinated). A very interesting visit indeed.

There is a geunine interest in Washington, DC, in what happens with Europe. Will there be reform or further protectinist and statist backlashes? The Americans want a strong and growing Europe as a partner, not a declining, over-regulated and over-taxed museum continent. I have given an optimistic message that reform is coming also to Western Europe. But the question is fo course when.


16/02/2006 3:25:32 pm
Enpartistaten. Socialdemokraterna har suttit vid makten i Sverige under 65 av de senaste 74 aren och under 21 av de senaste 25 aren. Detta har lett till en korrumperad maktfullkomlighet. Facket far privilegier av staten for att anvanda enorma resurser for att socialdemokraterna ska valjas om. De sa kallat oberoende myndigheterna lagger milajredr i skattemedel per ar i propaganda for socialdemokratisk politik. Med mera. Idag har sajten Enpartistaten lanserats, dar detta kommer att uppmarksammas och granskas.

16/02/2006 3:21:18 pm
Rasmussen Speaking Clearly. In an interview with the English version of Der Spiegel, the Danish Prime Minister speaks clearly about the weak Swedish political leadership in the current battle about the freedom of the press:

SPIEGEL: Haven′t you also made mistakes?

Fogh Rasmussen: I do not think that we could have done anything differently. Even now there is still a rumor that the government refused to meet with a delegation of 11 Islamic ambassadors. That′s not true. Foreign Minister Per Stig Møller met with them way back in November. This is normal. However, the ambassadors demanded that I take legal action against the paper. And I advised them that a democratic Danish government could not and would not do that.

SPIEGEL: Then why did your Swedish colleague Goran Persson criticize you and say he would have never underestimated such a situation?

Fogh Rasmussen: First, he is not in my situation. Second, I would never get involved in any domestic issue in Sweden. And third, I am especially honored to be attacked by the Swedish Social Democrats - it is a sign that our policies are the correct ones.

15/02/2006 3:29:04 am
No Four Freedoms. The Economist recently wrote about the fact that the four freedoms, the foundation and best part of the EU, are all threatened. The freedom of movement for services has not been introduced in practice yet - the European Parliament will vote on a proposal on Thursday. Unfortunately, the proposal that the EP will be voting about is worthless.

They have removed the parts of the European society which would benefit the most from free trade in services; health care and education. And they have removed the important and simplifying principle of the country of origin. Even if there is a yes to this, it is a yes to a fragment of what we could and should have had. Alexander Graf Lambsdorff wrote in the Wall Street Journal Europe about the foolish obstacles that remain in Europe against free trade in services:

"In France, technicians need to be registered five days in advance, making it impossible for competitors from neighboring countries to fix a heating system or an elevator on short notice. Efficiency? In Rome and Athens, foreign tour-guides are not allowed at historic sites. Fairness? A German food delivery service could not sell its products in Luxembourg because it did not have a permanent establishment in that country. Competition? If you transport food in Belgium, your car has to have a Belgian license-plate. Flexibility?"

The gains could have been enormous: Independent studies point to 600 000 new jobs. Already, some 70 per cent of EU GDP comes from services. But no, protectionism, socialism and a regulated labour market all strike at once. Representatives of these ideas will demonstrate outside the Parliament for a no vote, even to this insignificant proposal. And to stop this, they will talk about justice and solidarity. Ironic and immoral. A bad day for Europe.

15/02/2006 3:20:28 am
In DC. After having read the piece by Social Democrat Party Secretary Marita Ulvskog in Dagens Nyheter this morning, it is a relief to have landed in Washington, DC. Politics will be politics, but her attack on free companies, and her criticism of business leaders for not calmly accepting threats from the state, is worthy of the debate in a banana republic. Washington DC is currently a snowy place all dressed up for Valentine′s Day. Tomorrow morning, I will kick off an intense program for three days with a series of interesting meetings and several lectures.

13/02/2006 4:19:29 pm
Välståndsligan. Härom dagen publicerade OECD en prognos över hur de bedömer att deras medlemsländer placeras i köpkraftskorrigerad BNP per capita 2005, den så kallade välståndsligan. Sverige uppges ha stigit från plats 12 till plats 11 och finansminister Nuder framhåller hur bra allt går, underförstått under hans fögderi.

Nu är det en prognos, vi får väl se hur det blir, men det kan säkert bli så. Det intressanta är dock inte de kvartalsvisa justeringar som kan ske, vilket finansministern verkar utgå från. Vad vi kan lära av är de stora trenderna över längre tid, vilka länder som gör stora förflyttningar. Då kan man bland annat notera följande, vilket jag även fick tillfälle att kommentera i Dagens Industri:

Länderna på plats 10 till 17 ligger extremt nära varandra. Förflyttningar inom denna grupp - som nu händer Sverige - kan ske utifrån minimala förändringar. Den större trenden är att hela denna klunga får allt längre till toppen - flera länder, som USA, fortsätter dra ifrån. Och avståndet till botten minskar, på grund av att flera tidigare fattiga länder - i t ex Öst- och Centraleuropa - går som tåget.

I övrigt kan Irland och Island studeras. Båda har gått från mycket låga placeringar till toppen, plats 4 respektive 6. Båda är tydliga reformländer, som har sänkt skatter, avreglerat och öppnat upp för omvärlden. Då går det bra. Det är sådana stora förändringar som betyder något och som finns inom räckhåll för varje land, allt som krävs är reformvilja.

13/02/2006 4:09:56 pm
Tyck som vi eller tig. I fredags släppte Timbro en rapport där Charlie Brantingsson sammanställer en lång rad utfall från regeringen mot näringslivet. Läs rapporten här. Vad är då speciellt med dessa utfall, förutom att de spär på ett dåligt företagsklimat? Regeringen får väl försvara sina uppfattningar? Självklart får de det. Problemet är att de inte argumenterar i sak som alla andra utan använder hela staten i ett maktspel: "Om ni kritiserar oss kommer vi att förstöra för er - genom att undergräva ägandet, höja en skatt, införa en reglering, etc." Detta är en maktfullkomlighet som söker kväsa den demokratiska debatten.

10/02/2006 2:04:40 pm
New Book: Development Models, Globalization and Economies. I have written a chapter about "A New European Model" in a book which is now being published by Palgrave Macmillan. It is mainly directed towards people in social sciences, but also opinion-makers in the debate.

The book compares and critiques the different economic models available in today?s global market place. The US or Anglo-Saxon model is often portrayed as the best, yet Europe has a well-known Social Model, and Asia has enjoyed success in the past wherein the ?Asian Economic Miracle? was highly vaunted before their crash. But now Asia, especially China, is again on a roll. The book analyzes how these models have influenced both regional and global development, and finally engages in discussions upon alternatives and the search for the ?grail?.Read more (and buy it) here - >

10/02/2006 2:01:21 pm
En påminnelse till Ulvskog. Ericsson behöver inte Sverige. Men Sverige behöver Ericsson.

10/02/2006 1:59:14 pm
A Very Interesting Question. The Economist writes in its Bagehot column about the legacy of Mr Blair. The current rebellion against his school reforms shows how fragile New Labour is. In fact, there is no-one after Mr Blair who will defend his policies. On the contrary, the leadership of Margaret Thatcher inspired a movement in the whole Western world. Not only her party was changed forever, but also Labour and Britain - and, in turn, the rest of Europe. And her legacy of a free economy and limited state lives on. I really wonder what the main differences between these two - Thatcherism and New Labour - are. More content in Thatcherism, for sure. A stronger backing from think-tanks and economic science. A desire in society to see something new. In New Labour, much is definitely media spin and surface. But do these factors account for the whole difference?

10/02/2006 1:53:20 pm
On the Road. De två senaste kvällarna har för min del tillbringats i Norrköping, först som årsmötestalare hos Moderaterna, sedan som talare på Campus - en del av Linköpings Universitet. Hos Moderaterna var dt proppat med folk och böcker fick signeras så pennan glödde. Budskapet från min bok uppskattades starkt; troligen närvarade mest personer från "de gamla moderaterna". Igår kväll var det färre personer i salen, men en intressant diskussion om ungdomsarbetslöshet, dess orsaker och lösningar. Att tala och diskutera i skilda sammanhang ger goda prövningar av egna argument och ny input från andra.

09/02/2006 10:59:59 am
Ulvskogs paradox. Sveriges tillväxt och sysselsättning går som tåget eftersom vi har ett bra företagsklimat, enligt regeringen. Samtidigt påstår Marita Ulvskog, s-partisekreterare, att företagen inte investerar i Sverige och detta på grund av att det är valår. Hur ska socialdemokraterna ha det? Går det bra för Sverige tack vare växande företagsamhet eller går det dåligt för att de avstår från investeringar?

Enligt min mening är Marita Ulvskogs verklighetsbild betydligt mer sann än regeringens - bortsett från att det inte är valåret utan företagsklimatet som skapar den dåliga utvecklingen. Kanske hon i sin iver att kriga mot den företagsamhet som skapar alla jobb och resurser glömde bort att argumentationen gärna får hänga ihop.

I sak är det naturligtvis helt bisarrt av en regering att lägga sig i företags investeringsbeslut. Företagen gör naturligtvis vad de vill med de resurser de har skapat. Än värre blir det med det tonläge som socialdemokratin har mobiliserat i syfte att hetsa mot näringslivet och vinna väljare. Så blir Sverige en förlorare.

09/02/2006 10:51:22 am
Persson till svars i Aktuellt. I gårdagens Aktuellt 21 togs EU-kommissionens rapport om den fria rörligheten upp som huvudnyhet. I detta reportage redovisades även statistik från Sverige om hur närmast obefintliga bidrag har betalats ut till personer i de nya EU-länderna. Av den totala familjepolitiken på 56 miljarder i offentliga utgifter årligen, t ex, gick ca 21 miljoner till gamla EU-länder och Norge och endast 1,2 miljoner till de nya EU-länderna.

Persson hade helt fel i sitt nedlåtande och fördomsfulla tal om social turism, vilket jag fick tillfälle att uttrycka i Aktuellt. Persson vägrade dock, som jag uppmanade, be de nya EU-medlemmarna om ursäkt. Tilläggas bör dock att det är synd att det inte kom fler till Sverige som ville arbeta - något Persson också har varnat för. Irland öppnade arbetsmarknaden för dussintals gånger fler och deras ekonomi och sysselsättning går som tåget - till skillnad från Sveriges.

Se Aktuellt 21 här - >

08/02/2006 3:19:19 pm
The EU Commission: Free Movement for Labour Positive. Today, the EU Commission published a report that evaluates the effects of the previous EU enlargement on labour mobility. It states clearly that:

"The migration flows following the enlargement have had positive effects on the economies of the EU15 member states ... (newcomers) positively contribute to the overall labour market performance, to sustained economic growth and to better public finances."

The EU Commissioner for Social Policy, Vladimir Spidla, now urges the countries that enacted barriers for the free movement for labour to dismantle them. Ireland, Britain and Sweden had none and there have been no negative effects. In the Swedish case, only 3500 residence permits were issued in 2004, but in Ireland (half the size), the figure was 150 000.

The EU as a whole benefits from the free movement for labour. Ireland is a good example of that - vast immigration, rising employment and hardly any unemployment. Sweden is a less good example, since hardly any people came here, unfortunately. And there are few new jobs as well.

The politicians who warned for enlargement and talked of "social tourism" should - in light of these new facts in particular - ask the citizens of the new members states to forgive them for their views and words.

Read more here - >

08/02/2006 9:26:29 am
New Iron Curtain? I was interviewed by Bloomberg about the dynamic relation within the EU between east and west. It it published today and can be read here.

07/02/2006 5:05:48 pm
Det lögnaktiga basåret. Om vi jämför temperaturen i augusti 2005 med den i februari 2004 - kan man då säga att vi har en stark trendmässig uppvärmning? Nej, det korrekta är förstås att jämföra samma månad. Denna självklara regel följer dock inte regeringen när den redovisar tillväxt och sysselsättning.

Regeringens nya skrytvals är att påstå att 300 000 nya jobb har skapats netto sedan 1994. Men det var bottenåret efter fyra års ekonomisk kris, orsakad av decenniers skadlig politik. Då kommer en naturlig period av upphämtning.

Jämförs med 1990 som basår - eller för den delen snittet på 1980-talet - ligger vi istället fortfarande på minus. Sysselsättningen ligger 430 000 lägre än 1980-talets genomsnitt. Färre var i arbete år 2004 än 1985, trots att befolkningen i arbetsför ålder är 500 000 större! (Tack, Tino.)

Att ha 1994 som basår är helt enkelt fusk och fiffel. Den tillfälliga upphämtningen efter krisen understöddes av reformer. Tyvärr har inga fler reformer skett och återhämtningen tog inte ens igen det som förlorades. Att nu använda den tillfälliga ökningen som ett argument mot reformer är att garantera fortsatt trendmässig försämring.

07/02/2006 5:02:44 pm
Expressens rubriksättare förhastar sig.

"Granaten kan explodera när som helst"

Förstanyhet på expressen.se tidig em

"Granaten 106 år gammal"

Förstanyhet på expressen.se sen em

07/02/2006 12:49:37 pm
Global utmaning. Lars Leijonborg har haft vänligheten att skicka mig ett ex av hans nya bok "Global utmaning" (Atlantica), som presenteras om några dagar. Förvisso tar han där, inte så överraskande, avstånd från min bok och dess förslag att med reformer dra ned statens omfång - även om den kallas "intressant". Utifrån samma analys om den globala ekonomin föreslår han istället mindre reformer. Detta ska kommenteras mer i detalj när boken väl är läst. För ögonblicket kan dock följande sägas: Det är bra att en ledande politiker tror på den intellektuella analysen och på fakta och därmed ger ut en bok, inte bara bryr sig om soundbites. Det är också bra att han försöker föra i det bredare globala och långsiktiga perspektivet i en annars instängd och detaljfokuserad inrikesdebatt. So far so good - återstår att ta del av innehållet mer noggrannt.

Läs mer om boken här - >

06/02/2006 2:01:29 pm
International Poll: Majority Wants Capitalism. According to a new poll of 20 countries around the world, a clear majority supports capitalism. (61 per cent for and 28 per cent against.) The highest degree of support comes from China (74 per cent) and the lowest - yes, in France (36 per cent). There is also a majority supporting more regulations of companies to protect workers.

Read more - >

06/02/2006 1:31:29 pm
Not Competitive - They Know It and They Show It. Defenders of the welfare state quite often claim that it is economically competitive. They say that tax cuts, de-regulations and privatizations are totally unnecessary. Such ideas are called neo-liberal ideological propaganda.

But look at reality. If the welfare state were competitive, a number of things that the defenders themselves constantly want would not be necessary:

Special tax reductions for foreign experts, for example. Or subsidies to some big companies. Or limits to competition from foreign trade and labour. Or efforts to force neighbouring countries to raise their tax pressure. Or all this rhetoric to portray people who want to keep their own money as evil. Or all the money to propaganda for the big state by the state. Or the fact that many taxes are hidden. Or all the control mechanisms to see to it that people don?t cheat on the welfare systems. Etc, etc.

By their actions and their proposals, they show every day that their system is not competitive. If it had been, all the exceptions, propaganda and control would be unnecessary. How can these people put forward such contradictions and defend a system with daily lies?

04/02/2006 2:05:10 pm
Mot nya höjder. Idag når Aftonbladets ledarsida nya höjder i emotionell retorik och nya bottnar i intellektuell analys - båda delar stora bedrifter givet det tidigare skrivna.

I huvudledaren kritiseras Maud Olofsson för förslaget att slopa LAS för unga så de kan få jobb. Aftonbladet bemöter inte i sak utan klistrar etiketten "mörkblå" på förslaget. Men hur vill de vända trenden av en snabbt ökande ungdomsarbetslöshet?

De nämner att Maud Olofsson i ett tal med uppskattning citerade sin företrädare Gunnar Hedlund som inte ville ha ett högre skattetryck än den tiden (ca 1960), på 25 procent. Aftonbladet påpekar att Hedlund faktiskt samarbetade med s-regeringen då. Ja, men så länge den stod för ett skattetryck på 25 procent - miltals lägre än dagens moderater föreslår - var det väl en sak. Men idag?

Nästa virrvarr av slogans och missförstånd står Ingvar Persson för. Han skriver att "det stora hotet mot den europeiska tanken" är mer fri marknad. Det skulle "destabilisera politiken". Vad är det som säger att dagens avvägning av stat mot marknad - ca 50/50 - är av naturen given? Det gick trots allt bättre för Europa när det var 75 procent marknad och 25 procent stat.

04/02/2006 2:00:49 pm
Dagens citat:

"Alla författare bara ljuger och ljuger."

Linda Skugge, författare, i en kolumn.

04/02/2006 1:57:40 pm
Japan on the Rise. Yes, the Japanse economy, with its small state, is definitely doing a comeback. But I was referring now to the fact that the number of visitors from Japan to this blog is now third, after Sweden and Finland. I met with some people from a Japanse think-tank this week and spoke about the Swedish economy, but that is probably not the reason. Whatever - welcome.

03/02/2006 2:38:54 pm
Dagens enpartistat 2. Statsminister Göran Persson har kommenterat att Ericssons VD Carl-Henrik Svanberg vill ha maktskifte:

"Jag såg att han ville ha ett maktskifte, att det var nyttigt med ett regimskifte. Det är ju möjligt att den diskussionen kan föras också om näringslivet. ... Men det är klart att han då får räkna med att han blir granskad, och att frågor som är kopplade till näringsliv och demokrati kan komma att lyftas."

Vad är det Persson säger? Jo, att om chefen för ett av landets storföretag opponerar sig kanske regeringen tänker börja driva en politik som hotar ägandet. Det är en signal till dagens ägare att hålla tyst. För till slut har regeringen makten att reglera, beskatta och konfiskera med hjälp av våldsmakten. Ett hot, helt enkelt. Kan behovet av maktskifte visas tydligare?

03/02/2006 2:28:47 pm
Dagens enpartistat 1. Härom dagen påpekades här att länsarbetsdirektör Birgitta Heijer är ute i debatten och försvarar plusjobben. En tjänsteman som vi tvingas avlöna argumenterar för att höga skatter ska gå till att subventionera konstgjorda jobb istället för lägre skatt och färre regleringar. Detta var nu inte konstigare som exempel än något annat som dagligen sker. En person skrev i ett mail att Heijer hade varit klasskamrat och då ledande i SSU. Ny beteckning men samma partiarbete - så politiseras förvaltningen.

02/02/2006 5:36:05 pm
Sverige - återindustrialisering utan nya jobb. Professorerna Steven J Davis och Magnus Henrekson skriver om svensk tillväxt och sysselsättning 1994-2003 i NBER-rapporten. Detta är den period som regeringen alltid framhåller har gått så bra. I själva verket präglas denna period främst av att Sverige industrialiseras igen, samt har haft tillväxt utan jobb.

Under denna period har svenska politiker ofta talat om att vi prioriterar sysselsättning och att vi vill att de nya jobben ska komma i högkvalificerad, välbetald tjänstesektor. Det har blivit tvärtom. Det totala antalet arbetade timmar i Sverige var 2004 endast en procent högre än krisåret 1993. Sverige har det svagaste sambandet mellan tillväxt och sysselsättning av alla undersökta länder.

Och av den värdehöjning av produktionen som har skett - som har gett viss tillväxt - har det mesta skett inom tillverkningsindustri, inte tjänster. 87 mot 35 procent i ökning. Alla västliga länder har länge ansetts vara på väg upp för värdekejdjan, in i tjänstesamhället. Sverige återgår till tillverkningsindustri. Riskerna med att ge sig in i en konkurrens med Asien om varuproduktion behöver nog inte nämnas.

Detta är anmärkningsvärda fakta om de tio senaste årens ekonomiska utveckling i Sverige. Davis och Henrekson visar hur regleringar, kollektivavtal och hög skatt har skapat denna utveckling. Därmed ligger möjligheten att låta det fortsätta, eller skapa en helt annan utveckling, hos politikerna.

Läs om NBER-rapporten och ladda ned Henreksons presentation (PPT) - >

02/02/2006 4:38:58 pm
State of the Union. The State of the Union speech delivered by US President George W Bush the other day was much as I would have expected. Lots of clever and principled rhetoric, half about foreign policy and half about domestic issues, and no really big surprises. (The one about breaking oil dependence may qualify partly to that category, perhaps.)

The most interesting part was the domestic one, about the economic development and reforms to come. He pointed out, for example, that in "last two-and-a-half years, America has created 4.6 million new jobs - more than Japan and the European Union combined." And he argued for permanent tax relief - it was foolish to do it temporary from the start - and social security reform.

But largely, it was as expected, especially the foreign policy part. Predictible, but a clear and well-argued policy. George W Bush has a Jack Welch-kind of management style; he sets out a direction and follows it. He is fond of saying that tactics may change, but not the aims. Regardless of temporary opinion, he continues on the same path.

One can always argue about the policies - I agree wich much - but that is the only kind of leadership that ever changes anything substantially and thus ever enters the history books.

Read the entire speech here - >

01/02/2006 8:42:43 am
Principles of a Liberal Democracy. The pictures in Jyllands-Posten making fun of Mohammed have started a very interesting debate on principles. Some people in the Arab world now protest fiercely against this and terrorist threats have even been pronounced. Of course one should remember that this is not everyone and that major Islamic forces have defended the free press. But still this is enough. Jyllands-Posten should not excuse itslf in any way. It is their right to portray any king or prophet in any way they like. This is an extremely important point to make for us who like open borders and a society of many cultures. Tolerance doesn?t imply tolerance towards intolerance. In a liberal democracy there is free media and that?s it. People living in such countries simply have to accept it; it is a fundamental principle.

01/02/2006 8:38:51 am
I all enkelhet. I dagens Stockholm City finns ett kort inlägg på debattplats med rubriken "Plusjobben ger arbetslösa en chans till arbete". Där polemiseras mot plusjobbens kritiker och står bland annat: "Plusjobben ger de långtidsarbetslösa en rejäl chans till comeback på arbetsmarknaden." Vem som har skrivit? Pär Nuder? Annika Billström? Nej. Länsarbetsdirektör Birgitta Heijer. En opolitisk tjänsteman är ute i debatten och försvarar en kontroversiell politik som hon är satt att bara implementera. Via skatten tvingas vi avlöna en tjänsteman som strider för s-politik. Och hon är inte ensam.

31/01/2006 9:13:15 pm
Depressingly Normal. Today′s Le Monde reports that unemployment in France is now 9,5 per cent, the lowest level in three years. (Thanks, Fredrik.) Some are probably happy about this achievement of the European Social Model. It is a bit like when French authorities were happy after the riots and "only" a few hundred cars were burnt every night. That was considered normal. But if that is the state of affairs that we are used to, perhaps one or two parts of this society should be questioned...

31/01/2006 11:22:37 am
Speech at the Treasury. In two weeks, I will presnt my book "European Dawn" in Washington, DC, at the Heritage Foundation. There will first be a larger arrangement and then one for a more limited audience. In DC, I will also meet with Under Secretary of the Treasury, Tim Adams, and speak at the Treasury. There will also be other meetings with institutes, think-tanks and at the White House. This interest in a clear analysis of Europe′s economic situation and the need for reform is very pleasing. Of course the US also needs quite a few reforms, of taxes and social security, for example. Perhaps the European experiences - such as the failure of the big state and the success of the flat tax - can provide some useful information.

31/01/2006 11:06:30 am
Ägande och beskattning. Privat ägande är den principiella motpolen till statligt ägande och styrning. Hur starkt skyddet för privat ägande är, och hur mycket privata aktörer tillåts äga av samhällets resurser, är en central fråga. Den gränsdragningen avgör skillnaden mellan socialism och ett frihetligt, klassiskt liberalt, samhälle.

I Svenska Dagbladet har det pågått en replikväxling mellan Villaägarnas vice förbundsdirektör Joacim Olsson och Moderaternas ekonomiske talesman Mikael Odenberg. Den förre kritiserar den senare för att Moderaterna faktiskt räknar med högre intäkter från fastighetsskatten år 2008 än idag. Odenberg svarar att den skatten ska avskaffas på sikt, men den nämnda siffran antyder onekligen att det är på mycket lång sikt.

Självklart måste alla reformer ske stegvis. Och självklart måste det prioriteras vilka som ska genomföras först. Ökad lönsamhet för arbete är onekligen avgörande för mycket annat och kan underlätta fler skattesänkningar med tiden. Men detta är ett tecken på hur tydligt alla partier har accepterat den stora staten med dess kollektiva ägande och styrning idag. Denna konsensus är beklaglig och ökar vikten av att andra röster höjs för ett friare samhälle.

30/01/2006 10:28:07 am
...tror jag idag. En blygsam komplettering av rubriken på finansminister Pär Nuders debattartikel i DN idag: "Tillväxten i Sverige blir högre än jag trodde i höstas". (I denna broderas budskapet om den egna föträffligheten ut flera kvadratmeter till ny rekordstorlek.) Tänk om man kunde leva av förnekelse av problem och skönmålning allena! Undrar just hur hög tillväxten bedöms bli när valet väl är över...

29/01/2006 11:52:02 pm
Decrease Taxes and Increase Revenue. In 2003, the US cut the capital taxes substantially. The Congressional Budget Office hence estimated the revenue from that tax to decrease. What happened? It increased. This phenomenon has had many names; the Laffer curve, Reaganomics, dynamic effects. If you raise taxes, the activity in the society might decrease and lead to a fall in revenue. And if you decrease taxes, revenue might actually increase. There are lots of examples from various countries confirming this. In the National Review, Donald Luskin describes this latest piece of evidence:

"Table 3-5 on page 60 in CBO?s Budget and Economic Outlook published in 2003 estimated that capital-gains tax liabilities would be $60 billion in 2004 and $65 billion in 2005, for a two-year total of $125 billion.

Now let?s move forward a year, to January 2004, after the capital-gains tax cut had been enacted. Table 4-4 on page 82 in CBO?s Budget and Economic Outlook of that year shows that the estimates for capital-gains tax liabilities had been lowered to $46 billion in 2004 and $52 billion in 2005, for a two-year total of $98 billion. ...

Now let?s see how things really turned out. Take a look at Table 4-4 on page 92 of the Budget and Economic Outlook released this week. You?ll see that actual liabilities from capital-gains taxes were $71 billion in 2004, and $80 billion in 2005, for a two-year total of $151 billion."


Read the entire article here - >

28/01/2006 4:06:00 pm
Förbudsliberal? Ofta när jag pläderar för vikten av en betydligt mindre stat och mer frihet kommer motfrågan: vill du då inte ha någon stat alls? Och ja, jag är ingen anarkist så det vill jag. Varför då och vad ska den då göra? Framför allt, enligt min mening, fokusera på ett par huvuduppgifter. Kärnan i statens viktigaste uppgift är att upprätthålla lag och ordning som handlar om att ingen människa får skada en annan.

Paradoxalt nog är detta eftersatt idag, när staten ägnar sig åt så fruktansvärt mycket annat. Kärnuppgifterna sköts inte väl nog. Så en plädering för en mindre stat bör ibland kompletteras med vikten av att stärka staten på dessa områden. Kanske även att skärpa en del lagar. Och när man gör det kommer ofta nästa motfråga: du vill inte ha statliga bidrag, ersättningar och offentliga verksamheter men du vill ha en hårdare och starkare stat på en del områden. Ordet förbudsliberal kan dyka upp.

Tas ett exempel som ofta dyker upp under mina löpturer: lösspringande hundar. På en mils löprunda möter man kanske 30 hundar, majoriteten utan koppel. Någon av dessa kan bli rädd för en som springer och gå till attack (det har hänt). Jag anser bestämt att lagen ska skydda mig från den risken - på allmän plats, självklart inte på privat egendom där ägaren bestämmer. En hundägare bör åläggas att garantera att hunden inte kan komma nära andra människor. Påföljden för den som inte följer den lagen bör vara avskräckande.

Staten bör upprätthålla min s k negativa frihet, se till att min sfär är skyddad från andras ovälkomna inflytande. Det är annorlunda jämfört med en socialistisk stat som styr mitt liv med mina pengar men som inte garanterar min frihet eller skydd - på mer än ett sätt.

28/01/2006 4:01:30 pm
When the State Does It... Some good friends gave me a very uncommon kind of single malt whisky from Scotland: an Islay which is the European Parliament?s own brand. Funny and interesting. But as I tried to open it, the cork was split in half so the bottle wouldn?t open. Some people would probably, following this, feel inclined to point out the deficiencies of anything the EU does. I think more broadly about the issue; this is what happens any time the state delivers things, whether on local, national or European level...

28/01/2006 3:53:02 pm
Platt skatt - på noll procent. Första gången jag argumenterade för platt skatt - samma procentsats för allt och alla - var 1995 på Liberala Ungdomsförbundets kongress. Att liberaler borde stå för en enkel, effektiv och rättvis skatt ansåg jag vara viktigt. Tyvärr förlorade denna linje knappt, då liksom åren därefter.

Nu har nio europeiska länder platt skatt. Framgångarna är tydliga, i form av hög tillväxt och snabbt ökande sysselsättning. I veckan arrangerade Skattebetalarna ett ambitiöst seminarium i ämnet. Svenskt Näringsliv sammanfattar väl här. Frågan om platt skatt för Sverige förs fram. Förvisso skulle en sådan kunna införas även med dagens skattetryck, och det vore bra, men än bättre vore förstås med också lägre skatter.

Peter Jungen nämnde på seminariet den mer radikala tanken som bör vara nästa steg: ingen skatt alls på produktiv verksamhet. Detta har jag pläderat för också, t ex här. Vi bör ha en platt skatt på noll procent på arbete, företagande och investeringar. Den skatt som bör tas ut bör tas från konsumtion. Det skulle multiplicera de goda effekterna av platt skatt flera gånger om. Gärna platt skatt, men samtidigt en rejäl sänkning!

26/01/2006 9:41:15 am
Good Intentions By the EU Commission. The EU Commission has just presented a report that evaluates the reform pace in member states and lays out the program ahead. Read it here. It proposes a focus on improvements of the business climate, flexicurity in the labour market, investments in knowledge and reforms to meet the demographic situation. All in all good and important aims - but the question is, as so often, how this will be achieved. How these aims are defined is essential, as well as the implementation. The EU Commission is quite often a good force for reform, but then we have the decisions by Member States and European Parliament, which can be quite different. The European trade unions in ETUC are already protesting against the emphasis on business and competition. That can affect the opportunties to do reforms - which, paradoxically, in turn would have a highly negative impact on the trade union members.

26/01/2006 9:19:28 am
Hellre låga bidrag för evigt än låg lön ett tag? Bortom den raljanta retoriken i den här artikeln skulle jag vilja påstå att det är ståndpunkten som förs fram. Och det är vad som råder i dagens Sverige. Hellre förtidspensionerad med låg ersättning än ett tillfälligt jobb med lägre lön från vilket man kan avancera. Det vore ärligare om de skulle säga detta rakt ut. Då framgår vilken moral som ligger till grund för dagens modell. Och varför förändring behövs.

25/01/2006 5:04:58 pm
Det nya som växer fram. Härom veckan startade försäkringsbolaget SalusAnsvar, Civilingenjörsförbundet och Manpower en privat arbetsförmedling. Läs mer. Utmärkt! Företag efterfrågar arbetskraft och många personer efterfrågar arbete. Självklart finns möjligheter för vinstdrivande verksamhet att underlätta detta. Bara den bemanningsbransch som har vuxit fram sedan vissa delar av statens arbetförmedling konkurrensutsattes visar detta tydligt. Väldigt många har fått jobb och flexibiliteten har ökat. Detta är ytterligare ett inslag i det nya entreprenörskap inom arbetsmarknad och välfärd som växer fram. Effektivare och bättre och kostar inte en krona i skattemedel - tvärtom. Varför ska staten över huvud taget driva arbetsförmedling? Lägg ned.

25/01/2006 4:15:32 pm
NBER, Borg och den stora staten. Den NBER-rapport som presenterades igår på DN-Debatt, vilket refererades nedan, diskuterades idag på SNS mer ingående. Den innehåller flera intressanta kapitel om Sverige; bland annat framgår som nämnt att arbetsmarknaden milt uttryckt fungerar dåligt.

Moderaternas chefekonom Anders Borg kommenterade rapporten i ett mail idag. Han skriver att "den svenska modellen" och välfärdsstaten kan räddas. Därpå beskriver han hur. Hur definierar han då med den modell som kan räddas? Jo, kärnan är "en stark strävan att garantera huvuddelen av befolkningen ett anständigt liv". Detta skulle jag bestämt vilja påstå är ett mål också för t ex det amerikanska samhället. Eller min vision om en kraftigt mindre stat.

Borg preciserar sedan definitionen med att bland annat påpeka att alla ska ges goda livschanser i utgångsläget. För detta, som i huvudsak handlar om utbildning, krävs dock en synnerligen begränsad statsmakt. Han nämner inte huvuddelen av dagens modell: att utfallet - inte utgångsläget - i livet utjämnas via staten. Oavsett vad du gör ska du ha det ungefär lika bra som alla andra. Väldiga skatter och transfereringar likriktar livet för alla. Det är större delen av den stora staten. Och det är precis den delen av modellen som inte bör räddas, eftersom den minskar såväl frihet som utvecklingskraft.

24/01/2006 2:47:02 pm
Statlig utjämning skapar ofrihet, vilket ger stöd för mer utjämning. Idag presenteras nya fakta i en omfattande amerikansk studie. Birgitta Swedenborg skriver om den på DN Debatt. Av denna framgår både att det just är dagens samhällsmodell med stor stat och små möjligheter att påverka det egna livet som gör att inga nya arbeten tillkommer i Sverige:

I 33 av 35 länder skapar tillväxt ökad sysselsättning. Men inte i Sverige. Sveriges politik gör att folk jobbar mindre, att de anstränger sig mindre, och att de är mindre benägna att byta jobb eller flytta för att höja sin lön. En hårt driven utjämningspolitik med höga skatter och generösa förmåner har medfört att tillväxten under de 25 senaste åren inte skapat någon sysselsättningsökning.

Systemet upprätthåller också sig självt: En undersökning visar att nära 60 procent av de tillfrågade i Sverige anser att staten måste minska inkomstskillnaderna, medan motsvarande andel i USA är drygt 30 procent. Attitydskillnaden mellan Sverige och USA kanske delvis beror på att väsentligt färre i Sverige (33 procent) än i USA (61 procent) anser att inkomstskillnader speglar att människor belönas för hur mycket de anstränger sig.

Ju mer statlig utjämning, desto mindre möjlighet att själv förbättra den egna situationen - och stöd för ännu mer utjämning via staten - vilket dessutom hindrar nya jobb. En ond cirkel. Nu har vi ännu mer fakta om verkligheten som visar vikten av rejäla reformer bort från dagens modell, för en mindre stat och mer frihet.

24/01/2006 10:39:55 am
In TCS: Size Matters! In the leading European web magazine TCS Daily, I defend free (tax) competition against the so-called social model, and point out that the size of the state matters to economic development:

"German Finance Minister Peer Steinbrück is urging new EU member states to raise taxes, since their currently low rates have ′nothing to do with fair tax competition′, he says. ... Instead of lifting Germany, he wants to drag others down. Would he be happier if all European countries had the growth and unemployment levels of Germany? ... If this is the definition of ′fair′, then let?s have ′unfair′ tax competition. ...

An increasingly common diversion now used to escape from reality is to say that the size of the state doesn?t matter ? that what matters is what you do with the big state. This idea seems to be shared by politicians as different as New Labour?s Gordon Brown and Republican George W. Bush, with his current big government conservatism. ...

We will have to compete, whether our politicians want it or not. And competition brings out the best, not the worst. That is why successful countries, not least in Eastern and Central Europe, will show the way."


Read the entire article here - >

23/01/2006 1:36:51 pm
Dagens citat - raka besked:

"Vi säger nej till en efterfrågestyrd vård."

Sjuvårdsminister Ylva Johansson, citerad i dagens Expressen, förklarar varför planekonomi ska råda i svensk sjukvård.

23/01/2006 1:35:28 pm
Välkommen! Besök gärna Timbros nya webbplats, där det bl a finns information om den förnyelse som året inleds med.

23/01/2006 10:31:45 am
Antisociala skatter. I en ny publikation från Skattebetalarna skriver Maria Rankka, Timbro, och Helena Olsson, Skattebetalarna, om skatternas sociala dimension. Det vill säga det enkla faktum att skatter ofta - i motsats till vad de höga skatternas förespråkare säger - ger negativa sociala effekter. Här är några punkter med fakta de tar upp:

- Den största utgiftsposten för hushållen i Sverige, oavsett inkomstläge, är skatt.

- Ungefär tre av fem kronor går i skatt, även för dem som har inkomster under genomsnittet.

- Skatterna på arbete i Sverige är 850 miljarder kronor om året, ca 2/3 av all skatt.

- Inkomstskikten upp till 22 500 kr per månad står för 80 procent av skatteintäkterna från kommunal och statlig inkomstskatt.

-Av knappt 430 000 tvåbarnsfamiljer i Sverige lever 80 000 på inkomster efter skatt som är lägre än socialbidragsnormen.

22/01/2006 5:31:14 pm
Valår. Inför höstens svenska val duggar analyser och utspel tätt. I Storbritannien är det också valår, det är uppenbart. Näbbvalen som dök upp - just utanför Houses of Parliament tydligen - skapade en väldig uppmärksamhet. Liksom i Sverige tidigare noshörningen Nelson. Eller för ett antal år sedan späckhuggare som hade simmat vilse under isen och inte fick luft. London beskrivs nu vara i chock efter valens bortgång.

Människors förhållande till djur är extremt motsägelsefullt. Samma personer som klappar en kalv på en äng grillar gärna en biff på kvällen. Alla vet att jakt på valar pågår hela tiden, likväl uppstår enorm sympati för en val i Themsen. Och sympatin kan mycket väl överträffa den som finns för tusentals förtryckta eller svältande människor på olika håll i världen.

Jag är humanist och således emot veganismen som ideologi, då den utgår från att människor och djur har samma värde. (Veganism som kosthållning har jag ingen synpunkt på.) Men det blir ibland extremt motstridigt. När restauranger på menyn bredvid en kycklingrätt har en bild på en glad kycklig känns verkligheten som en sketch i Monty Python. Viss motstridighet är kanske ofrånkomlig, men det blir bisarrt när det förs väldigt långt.

22/01/2006 5:20:23 pm
Rekommendation: Kharazmi. Förvisso erbjuder livet ofta positiva upplevelser i genren produkter och platser för livskvalitet. Men ibland vill man något starkare än vanligt verkligen rekommendera en restaurang, ett café, en film, en dryck eller en bok. Efter mitt besök på Restaurang Kharazmi, på Dalagatan 44 i Stockholm, vill jag gärna framföra ett gott ord. Persisk mat av god kvalitet, mycket prisvärt, personlig och trevlig service och stämningsfull miljö. Utöver det kan det vara roligt att ibland påminnas om det enormt rika kulturarv - inte minst inom mat - som mellanösterns långa historia erbjuder. Inte minst i dessa dagar av intensiv diplomati för att avvärja en fanatisk ledares möjligheter att skaffa kärnvapen i Iran... Eller för den delen hur ogrundad mångas fobi mot muslimer och deras traditioner är. Och sist men inte minst, det är roligt att se företagsamma och kvalitetsmedvtena människor från icke-europeiska länder faktiskt lyckas i Sverige. Men jag anser bestämt att restaurangen står sig utomordentligt väl blott som restaurang betraktad, utan dessa bredare tankegångar. Och att det är därför den bör besökas.

20/01/2006 11:18:29 am
The President: We Will Use Nuclear Arms if Attacked by Terrorists. Yes, he said that in a speech yesterday. That is, the French President, Jacques Chirac. Read more here. In my view a democratic country must be allowed to defend itself with every means. That message must be clear to dictatorships and terrorists. But imagine for a moment the magnitude of the outcry in the public debate if this had come from US President George W Bush. Demonstrations, name-calling, conclusions about the wicked nature of his country and other countries? leaders demanding that he change his policies. Etc. And now? Total silence. Thus, it is not the American policies that people criticise - that is just an excuse to criticise the US.

Regarding these issues concerning the relations between the US and Europe, Timbro yesterday released a new Briefing Paper. Ann-Sofie Dahl, Associate Professor, is the author and she has compiled the latest analysis of the relationship and its future. I hosted the event, where Michael Moynihan, Editor of the Stockholm Spectator, and Peter Chase, Director of the EU Division at the US State Department, commented.

Read the Briefing Paper here (in Swedish, pdf) - >

19/01/2006 11:40:47 am
Stat + monopolföretag = korruption. För några dagar sedan greps Destination Gotlands VD Sten-Christer Forsberg, misstänkt för bedrägeri. Företaget misstänks ha använt i storleksordningen 20 miljoner av de subventioner de får av staten till ändamål som strider mot deras avtal med staten. Och det är, för övrigt, ett avtal som innebär monopol på trafiken med passagerarfärjor till och från Gotland.

Detta är symptomatiskt. Monopol leder inte bara till ineffektivitet och höga priser utan ofta även korruption. Det viktigaste för företaget blir inte att bli bäst - i konkurrens med andra - på att göra sina kunder nöjda. Det främsta målet blir att göra någon statlig byråkrat nöjd och att locka till sig mer skattemedel.

Nyligen flaggades för höjda biljettpriser, men en tredjedel av gotlänningarna protesterade mot detta. Följden blev ytterligare miljoner av skattebetalarnas pengar till rederiet. Varför inte istället låta bli att förbjuda andra rederier att konkurrera?

Det är ju vad ett monopol är: förbud mot alternativ. Skulle jag ordna ett fartyg och försöka bli bättre så är det ett brott. Trots fördelarna för kunderna. Och trots att det minimerar risken för korruption av det slag vi ser nu. Och trots, lockas man påpeka, de dramatiska prisfall och kvalitetshöjningar som ständigt sker i branscher med konkurrens. Se telepriserna de senaste tio åren, t ex.

Erbjuder jag färjetrafik i konkurrens skulle jag vilja göra en ärlig vinst på att vara bäst; alla som skulle åka med mitt fartyg skulle välja det fritt. Vinsten är inget jag har fifflat fram från staten och skattebetalare som har tvingats betala eller från passagerare som saknar alternativ. Då skulle vinsten vara måttet på kundernas uppskattning och inte som nu måttet på graden av fiffel, tvång och lobbying.

Läs mer i Gotlands Tidningar - >

18/01/2006 2:35:26 pm
And Some Say That Western Europe Doesn′t Have Economic Problems... Today, a global business organisation called The Conference Board released figures comparing productivity growth in various countries. China has had an annual average productivity growth at 8,7 per cent since the year 2000. The level in India has been 4,1 per cent during the same period. The US level decreased from 3 per cent in 2004 to 1,8 per cent in 2005. This is still a high level compared to Western Europe - EU-15. The average productivity growth in EU-15 was a mere 0,5 per cent in 2005.

Thus, Western Europeans don′t just work fewer hours than Americans - as most today acknowledge - but we also work ever less efficiently. But the average for the ten new EU member states rose from 4,1 per cent in 2004 to 6,3 per cent in 2005. Thus, the European hope comes from the East. And the need for market-economic reform in Western Europe - to increase productivity, which is the most important factor driving an increase in prosperity and living standards - gets more clear for every day that passes.

Read more here - >

17/01/2006 3:49:29 pm
Speech in Washington, DC. In February, I will give several speeches in Washington, DC, regarding my book. People in the American debate and politics may not care as much about what happens in Europe as we sometimes believe, but they are quite interested. My main speech at the Heritage Foundation on the 15th, is advertised with questions like these, which I will do my best to reply to:

"Is Western Europe doomed to unemployment, low growth, dependency on the state, riots ? and hence irrelevance in the long run? Or will radical market-oriented reform take place? What conclusions can the problems and need for reform in Western Europe bring for taxes and social security in the U.S.?"Read more here - >

17/01/2006 3:41:45 pm
Slöseri premieras. För någon vecka sedan sändes ett reportage på SVT:s nyheter om regionala kostnader för hjälp till handikappade inom ramen för LSS. Det framgick av reportaget att dessa varierar kraftigt mellan olika platser. Den totala årliga kostnaden är dock ett antal miljarder i skattemedel. Men det framgick även att det finns ett regionalt utjämningssystem inom detta system. Kommuner med höga kostnader får pengar från kommuner med låga kostnader. Det vill säga i klarspråk: om en kommun lyckas effektivisera, rationalisera, förnya och organisera om handikappomsorgen - t ex via privat upphandling - så bestraffas de för detta tilltag. Men den kommun som intet gör för att minska kostnaderna, och ta väl hand om skattemedlen, belönas med extra pengar. Detta är lika illa som alla andra system för regional omfördelning. Och bara ännu ett exempel på att sådana finns dolda inom område efter område i det offentliga maskineriet. Hur kan någon undra varför våra skatter är höga men ändå inte räcker till?

17/01/2006 3:23:21 pm
Manschauvinism, fotboll och folkrepubliker. (Från Fabian, som inte bara skriver och analyserar utomordentligt skickligt utan även kan hästlängder mer om fotboll än undertecknad.)

När Sveriges och Saudiarabiens fotbollslandslag möts i en träningslandskamp imorgon kommer inte saudiska kvinnor vara välkomna på den saudiarabiska stadion. Roland Andersson, assisterande förbundskapten, kommenterar detta på följande sätt:

"Om kvinnorna vill se på fotboll kan dom göra det på tv." Andersson är ju sedan tidigare känd som en verbalt begåvad man med starka politiska värderingar, även om de inte vädras alltför ofta i media. För drygt 30 år sedan, inför VM i Argentina, uttryckte han sig på följande sätt:

"Jag är helt emot regimen i Argentina. Det är heller ingen hemlighet att jag är socialist och att jag föredrar att spela fotboll i socialistiskt eller kommunistiskt styrda länder."

Han har ju definitivt en poäng. Det finns ju ingenting som går upp emot att, tillsammans med ett tjugotal andra män, planlöst springa omkring på en halvdassig gräsmatta i ett planekonomiskt styrt land med en jävla massa skrikande män - och bara män - på åskådarläktaren.

16/01/2006 1:42:06 pm
Changing Places? In the European debate, Britain has been used as an example of economic (neo)liberalism. Germany has, in contrast, been used as the opposite example, a continental country standing up for the European social model of a big state. New statistics show that the image is at best exaggerated, perhaps partly false - and suggest that in some time these countries may be changing places.

The British tax pressure will hit 42,4 per cent of GDP this year, according to the OECD, up from 40,4 per cent in 1999. In Germany, the tax pressure will be 42,1 per cent this year, down from 46,4 per cent in 1999. Not dramatic differences in the short run, but if this development continues for a few years, it will have a significant impact.

During the past years, there have been reforms in Germany. The Agenda 2010 has started to be implemented. In Britain, Mr Blair has talked of reform, but Mr Brown has increased the taxes. Now, Angela Merkel will continue with reforms and sooner or later Mr Brown will take over after Mr Blair. It seems likely that current policies will continue.

One should remember that before Thatcher, Germany was more economically liberal than Britain. Ludwig Eerharts policies created the "wirtschaftswunder". Are we swinging in that direction again?

Read more in The Business Online - >

16/01/2006 1:19:00 pm
Svar från Wanja. Efter något tusental nedladdningar av mitt brev till LO-ordföranden om Elektrikerförbundets trakasserande brev till icke-medlemmar - och många reaktioner på detta - fick jag idag svar från Wanja Lundby-Wedin per post. Så här lyder brevet i sin helhet:

"Tack för ditt mail.

Du frågar mig om ett brev som en avdelning inom Svenska Elektrikerförbundet skickat ut till icke fackligt organiserad elektriker. Som du säkert vet så har LO inget mandat att recensera brev som en avdelning inom ett av LOs medlemsförbund skriver. Jag skulle själv inte ha uttryckt mig på det sätt som El-ettan gör i sitt brev, men när du på fullt allvar skriver att avdelningens brev påminner dig om maffian, dvs en organiserad brottslighet som bland annat ägnar sig åt mord och narkotikahandel, får det mig att undra om det inte är fler som borde tänka på sitt ordval.

Däremot har El-ettan helt rätt i att det är just genom att så många valt att vara med i facket som vi kunnat förstärka och försvara löntagarnas ställning och rättigheter i vårt land, ett arbete som tyvärr ofta mött hårt motstånd från arbetsgivarnas organisationer.

Med vänlig hälsning
LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE

Wanja Lundby-Wedin"


Med andra ord instämmer Wanja Lundby-Wedin i deras argumentation och hon har ingen synpunkt på att de skickar brev med detta budskap till icke-medlemmar. Hon kan ha synpunkter på ordval, det är allt. Således bekräftar hon att detta är en typ av agerande som är fullt tillåtet och sanktionerat av LO-ledningen - eftersom de inte tar avstånd från den eller avser agera i frågan. Att LO inte har mandat att ingripa är förstås fel; de har ju tvingats reda ut ett antal fackliga skandaler på senare tid. Således klart besked från LO: trakasserande förföljelse är acceptabelt. Vad säger det om organisationen?

För övrigt står det inte att El-ettans brev påminner om maffian utan att trakasseri och förföljelser ligger nära att uppfylla definitionen av maffiametoder, och det är väl ett okontroversiellt påstående?

14/01/2006 11:51:48 am
Lindgrens slutreplik. En diskussion som Anne-Marie Lindgren påpekade skulle handla om värderingar blir i hennes slutreplik i Europaportalen främst en fråga om ekonomisk analys i tre akter. Nu är det inte fråga om vad som är moraliskt rätt utan vad som kan anses fungera. Således hänvisar Lindgren till auktoriteter som OECD, Financial Times och Moderaterna för att försvara dagens system med stor stat.

Lindgren kan tydligen inte läsa innantill. Hon påstår att sänkta skatter inte ger lägre tillväxt, att det är "en dogm". Åter vill jag hänvisa till de 25-30 referenser jag har i det kapitlet i min bok, från flera av världens tyngsta organisationer och forskare som säger motsatsen. Om jag har rätt skulle Sverige ha lägst tillväxt i världen, säger hon. Nej. Allt annat lika ger hög skatt låg tillväxt. Ett land kan delvis kompensera för de höga skatternas negativa effekt med andra goda sidor, vilket Sverige delvis gör. Men inte tillräckligt; som bekant har idag 14 EU-länder högre tillväxt än vi. Allt annat lika ger låg skatt alltid högre tillväxt.

Det är precis vad Financial Times skriver i den ledare Lindgren citerar. De skriver att om ett land gör ett antal kompenserande åtgärder så bör höga skatter inte vara "alltför betungande". Det vill säga: de har en negativ effekt, men den kan lindras.

Vidare försöker Lindgren förklara bort den höga tillväxt vi nu ser i så många andra länder än merparten av västra Europa. Börjar ett land på en låg nivå så blir förstås tillväxten stor i procent, framhåller hon. Men det finns för det första ett antal extremt fattiga länder utan tillväxt. Alltså är tillväxten där inte alls bara självklart hög utan är ett mått på konkurrenskraft. För det andra har världens rikaste land, USA, fortfarande hög tillväxt i procent.

Man får intrycket att det finns två sätt att försvara den stora staten: förklara bort dess (uppenbara) brister, och att förklara bort andras framgångar. Båda sker ofta med svaga argument. Och båda är lika långt från verkligheten. Mer eller mindre hemsnickrade teorier och index tar inte bort bidragsberoende, få i arbete, låg tillväxt, vårdköer, sämre resultat i skolan, dålig integration - med mera.

Lindgren återkommer på slutet till principer. Först påpekar hon åter att Kina än så länge är ett på många sätt auktoritärt land. Så är det tyvärr. Men den ekonomiska friheten är ett faktum, liksom de ökningar av levnadsstandarden för hundratals miljoner människor den har lett till. Det är ändå bättre än att både ha politisk och ekonomisk diktatur. Eller anser Lindgren att det var bättre i Kina på Maos tid?

Och hon påpekar att alla samhällen kräver visst samarbete, en del saker måste göras gemensamt. Ja, självklart, jag har inte förordat att vare sig avskaffa staten eller förbjuda samarbete. Men det som staten måste göra är avsevärt mindre än i dagens västra Europa. Och väldigt mycket samarbete kan ske på frivillig grund - även inom välfärd och trygghet.

Slutligen påpekar hon - i syfte att kritisera andras framgångar - att tillväxten må vara hög i ett antal länder jag lyfter fram, men den sociala nöden har ökat i t ex Öst- och Centraleuropa. Fel i sak - igen, måste jag säga. I f d Sovjetunionen och Öst- och Centraleuropa - 27 länder - har fattigdomen minskat med 40 miljoner människor bara mellan 1998 och 2003. En fri ekonomi främjar också frihet och välfärd för de som har det sämst.

13/01/2006 2:07:49 pm
Svenska solstrålar och mörka moln. Svenskt Näringsliv har just presenterat en rapport som sammanställer svenska för- och nackdelar i den internationella konkurrensen. Till fördelarna hör fokus på forskning och utveckling, låga telepriser och stora satsningar på IT. Till nackdelarna får räknas hög inkomstskatt, låga investeringar, hög sjukfrånvaro och svag sysselsättningsutveckling (sedan år 2000 har den utvecklats bättre i 17 av dagens 25 EU-länder än i Sverige).

Alla länder har för- och nackdelar i konkurrensen. Men nackdelarna kan alltid göras färre och mindre. Att känna till vilka som är vilka är ett relevant underlag för diskussion och politisk handling. Denna sammanställning är mycket användbar.

Läs rapporten här - >

13/01/2006 11:50:47 am
Därför är det inte fel med valfrihet. Härom dagen skrev Gunvor Hildén en kolumn på Upsala Nya Tidnings ledarsida apropå min artikel i Svenska Dagbladet där jag föreslog att alla skulle få välja nivå på ersättning och premier i socialförsäkringen - och få placerra den privat om man så vill. Rubriken på hennes artikel är "Varför är det fel med valfrihet?", en fråga hon ägnar sig åt att besvara. Lite udda på en ledarsida som kallar sig liberal, kan tyckas, men likväl en intressant principiell diskussion.

Förenklat kan hennes svar på frågan, med hjälp av olika exempel, sägas vara "för att människor kan fatta dåliga beslut". Man kan besluta sig för en låg ersättningsnivå och sedan drabbas av något som gör att man får leva på just denna nivå. Det ska, enligt Hildén, inte vara tillåtet. Bättre då att politikerna tar en stor del av våra pengar och beslutar att alla ska ha en hög nivå. Det betyder också att vi själva inte får välja hur mycket resurser vi vill lägga på olika saker som pension, föräldraskap eller sjukförsäkring - det gör politikerna.

Men på ett antal områden idag får vi bestämma själva. Vi förutsätts köpa en hemförsäkring privat. Gör man inte det och huset brinner ned står man där med noll i ersättning. Vi får skaffa barn, köra bil, och mycket annat som innebär stort ansvar och ofta väldiga investeringar. Dylika beslut är tillåtna. Med Hildéns princip borde så inte vara fallet. Med min princip ska vi få fortsätta fatta sådana beslut - men vi borde också ha den friheten på fler områden, som välfärd och trygghet.

Fakta är att endast en mycket liten del av den skatt som betalas in omfördelas till andra. Det allra mesta går in i system som avses vara till lika mycket för mig själv, såsom socialförsäkringar. Idag tvingas alla betala för höga ersättningsnivåer. Men om man behåller den lilla del av skatten som är omfördelande och sedan får välja har den som vill ha en hög nivå samma möjligheter som idag. Men den som inte vill det har tillåtelse att avstå. Varför ska man inte få avstå om man vill? Det drabbar ingen.

12/01/2006 12:12:30 pm
It′s the Demography, Stupid! Just as there were horrifying predictions a few decades ago that the earth would be over-crowded, many now fear that there will be no population at all in the future. Mark Steyn wrote this in Opinion Journal:

"Much of what we loosely call the Western world will not survive this century, and much of it will effectively disappear within our lifetimes, including many if not most Western European countries. There′ll probably still be a geographical area on the map marked as Italy or the Netherlands--probably--just as in Istanbul there′s still a building called St. Sophia′s Cathedral. But it′s not a cathedral; it′s merely a designation for a piece of real estate. Likewise, Italy and the Netherlands will merely be designations for real estate. The challenge for those who reckon Western civilization is on balance better than the alternatives is to figure out a way to save at least some parts of the West."

In all this gloom and doom, it is refreshing that The Economist in the latest edition points out that this is far too pessimistic. A decrease in population must not imply a decrease in prosperity. GDP per person may still grow. True, and it could be added that one part of the demographic development is the fact that people live longer. That is a great achievement. Another part is that fewer people feel they have to have lots of children in order to support themselves when they grow old.

Not having doomsday scenarios is essential, both because they are not true and because they often produce enormous and failing policies from the state. Having said this, however, the projections for the future are quite dramatic. The UN believes that by 2050, the population will be smaller than today in 50 countries. Russia′s population will decrease by 22 % and Ukraine′s by 43 %, for example. Japan′s population is already shrinking.

This may not happen. If the world gets more open for people to move, everything can change. But if it happens, it will of course feel slightly depressing to live in a society with empty houses, fewer cars, generally lower activity than before. Then again, this may not be negative. It is like a countryside that today in many countries has ever fewer inhabitants. And that happens because people decide freely that they want to live elsewhere. Hopefully, that is a liberty we will have on a global scale to a larger extent in the future.

12/01/2006 12:04:00 pm
Påminnelse. Idag har jag per mail påmint Wanja Lundby-Wedin om att det har gått två veckor sedan mitt första mail om de fackliga trakasserierna skickades. Förvisso kan man förstå att helgerna kan leda till förseningar, men detta ärende är enligt min mening av stor betydelse och bör inte prioriteras ned. Väntar vidare på svar!

<-- Home
RSS 2.0